Byla 2A-2016-153/2015
Dėl darbo sąlygų pakeitimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama ieškovės J. B. Jūratės Bložienės apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5284-945/2015 pagal ieškovės J. B. Jūratės Bložienės ieškinį atsakovui Kauno suaugusiųjų mokymo centrui dėl darbo sąlygų pakeitimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė J. B.Jūratė Bložienė, be kitų reikalavimų, prašė panaikinti teismo sprendimo dalį dėl dalinio darbo užmokesčio priteisimo ieškovei (391,31 Eur) iš atsakovo Kauno suaugusiųjų mokymo centro ir priteisti ieškovei iš atsakovo visą su kontaktinėmis valandomis prarastą darbo užmokestį (962,70 Eur).

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno apylinkės teismas 2015 m. birželio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Panaikino Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos 2014 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. DGKS-5655, priimtą darbo byloje Nr. APS-2-21880. Pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovo Kauno suaugusiųjų mokymo centro (juridinio asmens kodas 295093070) direktoriaus 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. P-212 „Dėl J. B. Jūratės Bložienės 2014–2015 m. m. tarifikacijos“. Priteisė ieškovei J. B.Jūratei Bložienei, 391,31 Eur iš atsakovo Kauno suaugusiųjų mokymo centro darbo užmokesčio. Priteisė valstybei iš atsakovo Kauno suaugusiųjų mokymo centro bylinėjimosi išlaidas: 32 Eur žyminį mokestį ir 2,38 Eur teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimą.

6Teismas nurodė, kad vertinat darbdavio veiksmų objektyvumą perskirstant darbo valandas atsižvelgiama į tai, kad: kelioms darbuotojoms darbo laiko trukmė buvo didinama; atsakovas nepateikė teismui duomenų, kad jis svarstė galimybę šias valandas suteikti ieškovei, kas leidžia daryti išvadą, jog laisvai disponuodamas 8 kontaktinėmis valandomis atsakovas nusprendė jas skirti kitoms mokytojoms, taip savo nuožiūra pagerindamas jų darbo sąlygas, pareigą užtikrinti ieškovei 12,5 kontaktinių valandų krūvį be objektyvios priežasties ignoruodamas; sprendžiant darbo organizavimo klausimus, mokytoja L. A.L. Aleksandrova, kuri iki tol dirbo tame pačiame padalinyje, kaip ir ieškovė, buvo perkelta į kitą padalinį, žymiai (5 kontaktinėmis valandomis) padidinant jos darbo krūvį. Duomenų apie tai, jog atitinkamas pakeitimas, kuris būtų suteikęs galimybę turėti didesnį darbo krūvį, buvo siūlytas ieškovei, darbdavys nepateikė; padalinyje, kuriame dirba ieškovė, bendras kontaktinių valandų skaičius 2014 m. rugsėjo 1 d. sumažėjo nuo 24 iki 20. Valandų stygiaus klausimą išsprendęs mokytojos L. A. L. Aleksandrovos perkėlimu į kitą padalinį, darbdavys, įvertinęs teismo sprendimą, teturėjo spręsti 0,5 kontaktinių valandų trūkumo klausimą, tačiau, ignoruodamas savo prievoles, be jokių objektyvių priežasčių tokiam savo elgesiui atsakovas nusprendė mokytojai J. S. J. Skirkienei darbo krūvį dviem kontaktinėmis valandomis padidinti iki 10 kontaktinių valandų, o ieškovei dviem su puse kontaktinės valandos sumažinti iki 10 val.

7Teismo vertinimu, atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nepagrįstai tvirtino, jog atsakovo direktorius kiekvieną kartą turi teisę darbo krūvį tarp darbuotojų skirstyti savo nuožiūra, nesiedamas jo su ankstesniais metais patvirtintu krūviu, kadangi tokiu atveju dvi padalinyje likusios mokytojos būtų turėjusios skirtingą darbo krūvį. Teismo manymu, tokia situacija susiklostė dėl neteisėtu pripažinto ankstesnio darbdavio sprendimo, kurio padariniai negali būti vertinami ieškovės nenaudai. Teismas konstatavo, kad ginčijamas 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymas buvo priimtas vykusio teisminio ginčo kontekste, darbdaviui aiškiai suvokiant, jog ieškovė nesutinka su jos darbo krūvio mažinimu, aktyviai gina savo teises, t. y. darbdavys neturėjo pagrindo tikėtis, jog perskirstydamas mokytojoms darbo krūvius jis gali elgtis subjektyviai, nustatyti ieškovės darbo krūvį savo nuožiūra, neieškodamas galimybės suteikti jai anksčiau turėtą 12,5 kontaktinių valandų krūvį. Nurodytų aplinkybių visumą teismas įvertino kaip pagrindą pripažinti, jog ieškovės darbo krūvis 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo sumažintas remiantis ne objektyvia būtinybe, o subjektyviu darbdavio sprendimu, kuris negali būti vertinamas kaip teisėtas ir pagrįstas.

8Teismo vertinimu, ieškovė aiškiai nurodė darbdaviui siųstose pretenzijose, taip pat Darbo ginčų komisijoje inicijuodama individualų darbo ginčą, kad nesutinka su darbdavio sprendimu sumažinti jos darbo krūvį, reikalauja šį krūvį padidinti, dėl ko, teismo manymu, nėra pagrindo spręsti, jog ieškovės sutikimas tęsti darbo santykius nagrinėjamu atveju gali būti prilyginamas sutikimui su darbo sąlygų darbo sąlygų pakeitimu konkliudentiniais veiksmai.

9Teismas pripažino, kad darbdavys ginčo situacijoje nesivadovavo DK 120, 129 straipsnių nuostatomis, kurias taikant būtų pagrindas analizuoti aplinkybes, susijusias su darbuotojų tarpusavio pirmenybės teisėmis likti darbe ir nepasisakė dėl argumentų ir įrodymų, susijusių su atskirų mokytojų išsilavinimu.

10Remdamasis atsakovo į bylą pateiktais įrodymais teismas nustatė, kad skirtumas tarp darbo užmokesčio dirbant 12,5 kontaktinių valandų ir 10 kontaktinių valandų sudaro 104,21 Eur per mėnesį (priskaitytina suma). Teismo apskaičiavimu, šis skirtumas ieškovei iš atsakovo priteistinas už visą laikotarpį (937,89 Eur už 9 mėnesius nuo 2014 m. rugsėjo mėn. iki 2015 m. gegužės mėn. ir 24,81 Eur už penkias 2015 m. birželio mėn. darbo dienas iki sprendimo priėmimo dienos (104,21 Eur / 21 darbo dienos 2015 m. birželio mėn. * 5 darbo dienų iki sprendimo priėmimo dienos), iš viso 962,70 Eur). Teismas, apskaičiuodamas priteistiną ieškovei darbo užmokesčio sumą, nustatė, kad ieškovei mokslo metų eigoje už suteiktas papildomas valandas ir už jas apskaičiuota bendra 571,39 Eur darbo užmokesčio sumą. Teismas pripažino, kad suteikdamas ieškovei papildomą darbo krūvį darbdavys iš dalies kompensavo ieškovės teisių, susijusių su neteisėtu darbo krūvio sumažinimu mokslo metų pradžioje, pažeidimą. Tai teismo vertinimu sudaro pagrindą ieškovei iš atsakovo priteistiną darbo užmokesčio skirtumą mažinti iki 391,31 Eur (962,70 Eur – 571,39 Eur = 391,31 Eur). Teismas nurodė, kad už laikotarpį po teismo sprendimo priėmimo darbo užmokestis nepriteisiamas, kadangi, sprendimu pripažinus neteisėtu ieškovės darbo krūvio sumažinimą, iki tol, kol darbdavys atitinkamu klausimu priims naują sprendimą, ieškovei taikytinas iki sumažinimo galiojęs darbo krūvis.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Apeliaciniu skundu Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. sprendimą skundžia ieškovė J. B.Jūratė Bložienė. Apeliantė prašo skundžiamo sprendimo dalį dėl dalinio darbo užmokesčio 391,31 Eur priteisimo iš Kauno suaugusiųjų mokymo centro panaikinti ir priteisti visą su kontaktinėmis valandomis prarastą darbo užmokestį (962,70 Eur).

13Teismo sprendimo dalyje „Dėl bylos nagrinėjimo ribų“ pažymi, kad „vienareikšmiškai nurodyta, jog nagrinėjamoje byloje bus vertinamas darbdavio veiksmų teisėtumas nustatant ieškovei 10 kontaktinių valandų darbo krūvį ....tuo tikslu darbdavys buvo įpareigotas pateikti duomenis apie tai, koks bendras darbo valandų skaičius ir darbo užmokestis ieškovei būtų skaičiuojamas jai tarifikavus 10, 12,5 ir 18 kontaktinių valandų.“

14Teismo sprendimo dalyje „Dėl darbo krūvio koregavimo 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu teisėtumo“ nurodoma, jog „kaip matyti iš atsakovo į bylą pateiktų duomenų apie ieškovei mokėtą ir mokėtiną esant skirtingiems darbo krūviams darbo užmokestį, skirtumas tarp darbo užmokesčio dirbant 12,5 kontaktinių valandų ir 10 kontaktinių valandų sudaro 102,21 Eur per mėnesį...šis skirtumas ieškovei iš atsakovo priteistas už visą laikotarpį (937,89 Eur už 9 mėn. nuo 2014 m. rugsėjo mėn. iki 2015 m. gegužės mėn. ir 24,871 Eur už penkias darbo dienas iki sprendimo priėmimo dienos, viso 962,70 Eur).“

15Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 9 d. ir Kauno apygardos teismo 2015 m. vasario 6 d. sprendimais buvo pripažintas neteisėtas darbo sąlygų pakeitimas sumažinant darbo krūvį 2013–2014 m. ir priskaičiuojant sumokėti patirtą žalą siejant ją tik su kontaktinėmis valandomis, nes darbo ginčas antri mokslo metai ir vyksta būtent dėl neteisėto kontaktinių valandų sumažinimo (būtent remiantis kontaktinių valandų sumažinimu ir patirto darbo užmokesčio praradimo ir buvo priteistas darbo užmokesčio skirtumas už 2013–2014 m.), faktinės išdirbtos valandos, vykstančios konsultacijų forma tardymo izoliatoriuje, tiesiogiai nėra įtakojamos centro vadovo. Tai nėra tarifikuotos, sistemingai vykdomos konsultacijos, nes tardymo izoliatoriuje besimokantieji nuolat keičiasi, o dėl teisinių dalykų kartais būna neįmanoma vykdyti ugdomosios veiklos Jis tepasirašęs veiklos vykdymo įsakymą. Tardymo izoliatoriuje dirba ir kiti rusų kalbos mokytojai, tai nėra išskirtinė ieškovės privilegija.

162015 m. birželio 5 d. teismo sprendime pažymima, jog „suteikdamas ieškovei papildomą darbo krūvį darbdavys iš dalies kompensavo jos teisių, susijusių su neteisėtu darbo krūvio sumažinimu moksli metų pradžioje, pažeidimą“. Tuomet kyla logiškas klausimas, už kokius vadovo veiklos pažeidimus ir kitiems rusų kalbos mokytojams buvo suteikta teisė vykdyti ugdomąją veiklą Kauno tardymo izoliatoriuje? Ugdomąją veiklą tardymo izoliatoriuje nėra pagrindo sieti, traktuoti kaip kompensaciją. Jei ieškovė vykdo veiklą, ji gauna už tai nustatytą atlygį.

17Atsakovo Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktorius atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą nurodė, kad skundas yra nepagrįstas, neatitinkantis darbo teisės normų, Atsakovas prašė atmesti J. B. Jūratės Bložienės apeliacinį skundą ir Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą, taip pat priteisti 400 Eur bylinėjimosi išlaidas.

18Lietuvos Respublikos darbo kodekso 143 str. 1 d. 1 p. numatyta, kad į darbo laiką įeina visas faktiškai dirbtas laikas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai apeliantės Kauno tardymo izoliatoriuje 2014–2015 mokslo metais dirbtas 96 kontaktines valandas užskaitė kaip darbo laiką. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 186 str. 2 d. nurodoma, kad darbuotojo darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai išmokamus darbuotojui už atliktą darbą, taigi 2014–2015 mokslo metais apeliantė gavo darbo užmokestį tiek už turėtas kontaktines valandas pagal tarifikaciją, tiek už turėtas kontaktines valandas Kauno tardymo izoliatoriuje, todėl jos negautos pajamos dėl darbo krūvio sumažinimo dėl neteisingos tarifikacijos buvo apskaičiuotos pagrįstai įskaitant į jos gautą darbo užmokestį ir darbo užmokestį už darbą Kauno tardymo izoliatoriuje.

19Lietuvos Respublikos darbo kodekso 257 str. 1 d. numatyta, kad atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai ir negautos pajamos. Apeliantės J. B. Jūratės Bložienės darbo užmokesčio skirtumas tarp darbo užmokesčio dirbant 12,5 kontaktinių valandų ir 10 kontaktinių valandų 2014–2015 mokslo metais sudarė 962,70 Eur, tačiau ieškovė J. B. Jūratė Bložienė 2014–2015 mokslo metais išdirbo 96 kontaktinėmis valandomis daugiau, nei jai buvo tarifikuota, gavo už tai darbo užmokestį, todėl jos realiai negautos pajamos (tiesioginė žala) dėl neteisingos tarifikacijos sumažėjo.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

22Byloje kilo ginčas dėl apeliantės teisės į dalies neapskaičiuoto ir jai neišmokėto darbo užmokesčio.

23Bylos duomenimis, apeliantės J. B. Jūratės Bložienės darbo užmokesčio skirtumas tarp darbo užmokesčio dirbant 12,5 kontaktinių valandų ir 10 kontaktinių valandų 2014–2015 mokslo metais sudarė 962,70 Eur, tačiau J. B. Jūratė Bložienė 2014–2015 mokslo metais išdirbo 96 kontaktinėmis valandomis daugiau, nei jai buvo tarifikuota, gavo už tai darbo užmokestį (b. l. 100, 107-108). Todėl atsakovo direktoriaus nuomone, ieškovės realiai negautos pajamos (tiesioginė žala) dėl neteisingos tarifikacijos sumažėjo dėl daugiau išdirbto laiko ir atitinkamai išmokėto ieškovei už išdirbtą laiką darbo užmokesčio. Šią atsakovo vadovo išvadą patvirtina byloje nurodyta aplinkybė, kad ieškovei priklausė 12,5 kontaktinių valandų krūvis, tačiau darbdavio neteisėtu sprendimu ieškovei buvo nustatytas 10 kontaktinių valandų darbo krūvis. Bylos duomenimis, ieškovė neginčijo atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų apie ieškovei išmokėtą darbo užmokestį, pirmosios instancijos teismo apskaičiavimu, skirtumas išmokėto ieškovei darbo užmokesčio dirbant 12,5 kontaktinių valandų ir 10 kontaktinių valandų sudarė 104,21 Eur per mėnesį, o darbo užmokesčio skirtumas už 9 mėnesių 5 dienų laikotarpį sudarė 962,70 Eur. Bylos duomenimis, ieškovei mokslo metų eigoje atsakovas visgi suteikė papildomas darbo valandas ir tokiu būdu kompensavo kontaktinių valandų trūkumą dėl neteisėto darbo krūvio sumažinimo. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nustatyta faktinė aplinkybė, jog sumažintas darbo krūvis ieškovei mokslų metų bėgyje yra kompensuotas, todėl priteistino darbo užmokesčio suma už sumažintų kontaktinių valandų krūvį apskaičiuojama ir priteistina atsižvelgiant į visą išdirbtą ieškovės darbo krūvį už ginčo laikotarpį. Taigi pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovei už atsakovo suteiktas papildomas darbo valandas buvo išmokėtas 571,39 Eur darbo užmokestis, priteistina ieškovei iš atsakovo darbo užmokesčio suma mažinta iki (962,70 – 571,39) 391,31 Eur. Šis teismo sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekso 186 str. 2 d. nuostatas, kur numatyta, kad darbuotojo darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai išmokamus darbuotojui už atliktą darbą. Apeliacinis teismas sutinka su atsakovo atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvais, kad byloje nenuginčyta aplinkybė, jog 2014–2015 mokslo metais apeliantė gavo darbo užmokestį tiek už turėtas kontaktines valandas pagal tarifikaciją, tiek už turėtas kontaktines valandas Kauno tardymo izoliatoriuje, todėl jos negautos pajamos dėl darbo krūvio sumažinimo dėl neteisingos tarifikacijos buvo pagrįstai pirmosios instancijos teismo apskaičiuotos įskaitant į jos gautą darbo užmokestį ir darbo užmokestį už darbą Kauno tardymo izoliatoriuje. Kasacinėje teismų praktikoje išaiškinta, kad darbo teisės normų taikymas nereiškia išimtinai darbuotojui palankių teisės normų taikymo, nes vieno teisės subjekto sąskaita negali būti paneigiami kito subjekto interesai, o turi būti siekiama protingos ir sąžiningos šių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. v. Lietuvos socialdemokratų partija, bylos Nr. 3K-3-235/2010).

24Esant tokioms aplinkybėms apeliacinis skundas netenkintinas, skundžiamas teismo sprendimas nekeistinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

25Atsakovas Kauno suaugusiųjų mokymo centras atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas už advokato suteiktas teisines paslaugas apeliacinės instancijos teisme. Kartu su atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovas pateikė su advokate M. V. Maryte Vietaite sudarytą atstovavimo 2015-07-13 sutartį, kurioje nurodyta, kad advokatei pavedama atsakovo vardu surašyti atsiliepimą į apeliacinį skundą (b. l. 140). Už šias teisines paslaugas atsakovas Kauno suaugusiųjų mokymo centras 2015-07-27 pavedimu Nr. 3218 per DNB banką sumokėjo 400 Eur (b. l. 141). Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, iš ieškovės priteistinos atsakovo turėtos išlaidos advokato paslaugoms apmokėti (CPK 98 str.). Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, vertina šias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (redakcija galiojanti nuo 2015-03-20) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos pobūdį ir suteiktos teisinės pagalbos apimtį, taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, daro išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju atsakovės prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra tinkamai pagrįsta ir neviršijanti Rekomendacijų 7 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, todėl yra objektyvus pagrindas priteisti dalį (200 Eur) Rekomendacijų 8.11 punkte numatytų atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–333 straipsniais, teismas

Nutarė

27Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. sprendimo nekeisti.

28Priteisti iš ieškovės J. B. Jūratės Bložienės (a. k. 4651150424( - ), Kaunas, Sodų g. 6-1( - )) 200 (du šimtus) Eurų teisinių paslaugų apmokėjimo išlaidų atsakovui Kauno suaugusiųjų mokymo centrui (į. k. 295093070, a. s. ( - )LT894010042500425089, Kaunas, Sandėlių g. 7).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė J. B.Jūratė Bložienė, be kitų reikalavimų, prašė panaikinti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2015 m. birželio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino... 6. Teismas nurodė, kad vertinat darbdavio veiksmų objektyvumą perskirstant... 7. Teismo vertinimu, atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nepagrįstai... 8. Teismo vertinimu, ieškovė aiškiai nurodė darbdaviui siųstose pretenzijose,... 9. Teismas pripažino, kad darbdavys ginčo situacijoje nesivadovavo DK 120, 129... 10. Remdamasis atsakovo į bylą pateiktais įrodymais teismas nustatė, kad... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Apeliaciniu skundu Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. sprendimą... 13. Teismo sprendimo dalyje „Dėl bylos nagrinėjimo ribų“ pažymi, kad... 14. Teismo sprendimo dalyje „Dėl darbo krūvio koregavimo 2014 m. rugsėjo 1 d.... 15. Kauno apylinkės teismo 2014 m. birželio 9 d. ir Kauno apygardos teismo 2015... 16. 2015 m. birželio 5 d. teismo sprendime pažymima, jog „suteikdamas ieškovei... 17. Atsakovo Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktorius atsiliepime į... 18. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 143 str. 1 d. 1 p. numatyta, kad į darbo... 19. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 257 str. 1 d. numatyta, kad atlygintinos... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės... 22. Byloje kilo ginčas dėl apeliantės teisės į dalies neapskaičiuoto ir jai... 23. Bylos duomenimis, apeliantės J. B. Jūratės Bložienės darbo užmokesčio... 24. Esant tokioms aplinkybėms apeliacinis skundas netenkintinas, skundžiamas... 25. Atsakovas Kauno suaugusiųjų mokymo centras atsiliepime į ieškovės... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–333... 27. Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 5 d. sprendimo nekeisti.... 28. Priteisti iš ieškovės J. B. Jūratės Bložienės (a. k. 4651150424( - ),...