Byla 2-1085-253/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Remigijui Bukėnui, atsakovui E. P., atsakovės A. P. atstovui advokatui Mariui Navickui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės Palangos kredito unijos ieškinį atsakovams E. P., A. P. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė Palangos kredito unija 2016-03-17 teismui pateikė ieškinį, juo prašė iš atsakovų E. P. ir E. P. ieškovės naudai solidariai priteisti 113 410 JAV dolerių sumą, kurią sudaro 110 983,77 JAV dolerio paskola ir 2 426,45 JAV dolerio palūkanos, bei 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir visas bylinėjimosi išlaidas. 2016-05-04 ieškovė patikslino ieškinį, juo atsakovą E. P. pakeitė atsakove A. P. ir prašė anksčiau nurodytas sumas priteisti iš šių asmenų. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad Palangos kredito unija 2011-05-03 atsakovui E. P. suteikė 111 000 JAV dolerių paskolą. Atsakovo E. P. prievolių pagal šią paskolos sutartį įvykdymas buvo užtikrintas atsakovės A. P. laidavimu. Kadangi E. P. pagal pasirašytą sutartį netinkamai vykdė prisiimtus finansinius įsipareigojimus, 2016-01-08 ieškovė nutraukė 2011-05-03 paskolos sutartį Nr. 11-00061 ir pareikalavo grąžinti visas pagal paskolos sutartį priklausančias sumas, t. y. 110 983,77 JAV dolerio negrąžintą paskolos dalį ir 2 426,45 JAV dolerių nesumokėtas palūkanas. Kadangi nei paskolos gavėjas, nei laiduotojas sutartimis prisiimtų įsipareigojimų gera valia nevykdė, prašė minėtas sumas solidariai priteisti iš atsakovų.

5Atsakovas E. P. atsiliepimuose (t. 1, b. l. 76–77, t. 2, b. l. 2–4) ir teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka gautą kreditą (90 983,77 JAV dolerio) ir 2 426,45 JAV dolerio palūkanas (iš viso 93 410,22 JAV dolerio) grąžinti ieškovei per 19 mėnesių, kas mėnesį mokėdamas po 5 000 JAV dolerių. Dėl likusios ieškinio dalies nurodė, kad gaunant paskolą iš karto 20 proc. paskolos sumos (16 610,53 Eur arba 20 000 JAV dolerių) buvo pervesta ieškovei kaip pajinis įnašas, kuris yra unijos nuosavybė. Kadangi 16 610,53 Eur arba 20 000 JAV dolerių negavo ir šiais pinigais nesinaudojo, mano, kad ši ieškovės reikalavimo dalis yra neteisėta.

6Atsakovės A. P. atstovas atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad su juo nesutinka. Paaiškino, kad atsakovė nuo 2004 m. gyvena Anglijoje, jokių laidavimo sutarčių nepasirašė.

7Bylos dalis dėl reikalavimų atsakovei A. P. nutrauktina.

8Kadangi atsakovė A. P. neigė parašo autentiškumą ieškovės pateiktoje

92011-05-03 laidavimo sutartyje Nr. 11-00075, byloje buvo atlikta rašysenos ekspertizė. 2016 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertizės akte Nr. 11-1583(16) buvo konstatuota, kad 2011-05-03 laidavimo sutarties antrame puslapyje esantis rankraštinis įrašas padarytas ne A. P., taip pat 2011-04-27 laidavimo paraiškoje, registracijos Nr. 11-00061, antrame puslapyje, greta rankraštinio įrašo „A. P.“, pasirašė ne A. P., o kitas asmuo. Todėl ieškovė 2016-11-11 teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsakovei A. P. atsisakymo (t. 3, b. l. 5–6).

10CPK 140 straipsnio 1 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Kadangi tokie ieškovės veiksmai nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių, neprieštarauja viešajam interesui, todėl teismas priima ieškovės atsisakymą nuo ieškinio (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Teismui priėmus atsisakymą nuo ieškinio, ši bylos dalis nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

11Ieškinys atsakovui E. P. tenkintinas visiškai.

12Byloje nustatyta, kad 2011-05-03 tarp Palangos kredito unijos ir atsakovo E. P. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 11-00061, pagal kurią pastarajam buvo suteikta 111 000 JAV dolerių paskola. Šia paskolos sutartimi atsakovas įsipareigojo paskolą grąžinti ir palūkanas mokėti pagal mokėjimo tvarkaraštį. Atsakovui vėluojant mokėti įmokas 252 dienas, 2016-01-08 paskolos sutartis buvo nutraukta. Atsakovo įsiskolinimą paskolos sutarties nutraukimo dieną sudarė 110 983,77 JAV dolerio negrąžinta paskola ir 2 426,45 JAV dolerio priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos (iš viso 113 410 JAV dolerių).

13Atsakovas byloje neginčija 90 983,77 JAV dolerio gautos paskolos ir 2 426,45 JAV dolerio palūkanų (iš viso 93 410,22 JAV dolerio sumos), grąžintinų ieškovei. Tačiau jis nesutinka dėl 16 610,53 Eur priteisimo, nes šiai sumai dengti ieškovė turi įskaityti jo turimą pajinį įnašą, kadangi, pasak atsakovo, ši suma jam net nebuvo išmokėta kartu su paskola.

14Teismas nesutinka su šiais atsakovo argumentais. Byloje esantis pinigų išmokėjimo operaciją patvirtinantis kvitas (t. 2, b. l. 52) patvirtina, kad paskolos suma (111 000 JAV dolerių) išmokėta atsakovui 2011-05-03 (laikas 15.57 val.). Parašo, esančio šiame dokumente, autentiškumo atsakovas neginčijo.

15Pagal Kredito unijų įstatymą (toliau – KUĮ) pajinis įnašas – tai į kredito uniją asmens įmokėta pinigų suma, kuri naudojama kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti (KUĮ 2 straipsnio 8 punktas (įstatymo redakcija, galiojusi paskolos sutarties sudarymo dieną). Kredito unijos pajinį kapitalą sudarantys kredito unijos narių pajiniai įnašai kredito unijai priklauso nuosavybės teise ir sudaro jos nuosavo kapitalo dalį (KUĮ 36 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 39 straipsnio 1 dalis). Kredito unijos nariai turi teisę reikalauti, kad kredito unija grąžintų jų pajinius įnašus ar pajinių įnašų dalį, tačiau tokį reikalavimą jie gali reikšti įstatymo nustatyta tvarka. Tiek ginčo paskolos sutarties sudarymo metu galiojusi KUĮ 14 straipsnio 1 dalies 10 punkto redakcija, tiek šios sutarties nutraukimo ir šio sprendimo priėmimo metu galiojanti įstatymo redakcija, taip pat ir paskolos sutarties 6.3 punktas nustato, kad dalis pajaus (pajiniai įnašai) grąžinama paskolos gavėjui tada, kai jis visiškai įvykdo prievoles pagal sutartį. Taigi, paskolos grąžinimas ir pajinių įnašų išmokėjimas yra viena paskui kitą einanti sąlyga, todėl neįvykdęs pirmiau einančios sąlygos (negrąžinęs paskolos), atsakovas neturi teisės iš ieškovės reikalauti įvykdyti paskiau einančias sąlygas, t. y. grąžinti pajinį įnašą.

16Taip pat negalima ir prievolės pabaiga įskaitymu, kadangi CK 6.130 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Šiuo atveju atsakovas neturi priešpriešinio reikalavimo, nes pagal įstatymą pajiniai įnašai yra kredito unijos, o ne atsakovo nuosavybė, todėl nesant šios sąlygos įskaitymas nėra svarstytinas.

17Todėl atsakovo argumentai dėl 16 610,53 Eur nepriteisimo yra nepagrįsti. Aplinkybė, kad tiek pajinis įnašas padarytas, tiek paskola suteikta tą pačią dieną (2011-05-03), neduoda pagrindo kitaip vertinti atsakovo argumentus.

18Po bylos iškėlimo, įforminto LR CPK nustatyta tvarka, skaičiuojamos procesinės palūkanos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Procesinių palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga nustatyta įstatyme: procesinės palūkanos mokamos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis), todėl ši reikalavimo dalis tenkintina.

19Dėl sprendimo išdėstymo

20Atsakovas E. P., iš dalies sutikdamas su ieškiniu, prašė priteistos sumos mokėjimą išdėstyti 24 mėnesiams. Prašymą iš esmės grindė aplinkybe, kad priteista skolos suma bus dengiama iš nekilnojamojo turto nuomos gaunamomis pajamomis.

21CPK 284 straipsnyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Kadangi šio straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimo įvykdymą galima išdėstyti tik išimtiniais atvejais, t. y. kai skolininko padėtis sunki arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą.

22Nors atsakovas ir prašė išdėstyti priteistą sumą, tačiau į bylą neteikė įrodymų dėl sunkios savo turtinės padėties. Priešingai, iš 2016-08-18 atsakovo teismui teikto prašymo (t. 2, b. l. 144) matyti, kad yra atliekami jam ir jo sutuoktinei priklausančio nekilnojamojo turto remonto, rekonstrukcijos ir kt. darbai, kurie, visuotinai žinoma, reikalauja nemažų investicijų. Kadangi sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo yra svarbus ir šalių lygiateisiškumo principas, todėl atsakovo nurodomas jam patogus atsiskaitymo būdas (pajamos iš gaunamos nuomos) iš esmės neproporcingai pažeis teisėtus ieškovės lūkesčius.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Ieškovė pateikė įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas: ieškovė sumokėjo 2 179 Eur žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 5) ir patyrė 629,20 Eur advokato pagalbos išlaidų (t. 2, b. l. 106–111) (iš viso 2 808,20 Eur). Nurodytos advokato pagalbos išlaidos neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų maksimalių atlygintinų išlaidų dydžių, todėl priteistinos iš atsakovo E. P. ieškovės naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1, 2 dalys). Valstybei iš atsakovo E. P. priteistinos 8,45 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

25Atsakovės A. P. atstovas advokatas Marius Navickas pateikė įrodymus, kad atsakovė patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 300,88 Eur sumokėjo už rašysenos ekspertizę (t. 2, b. l. 142, t. 2, b. l. 177, 194) bei turėjo 1 000 Eur advokato pagalbos išlaidų (t. 3, b. l. 7– 8) (iš viso

261 300,88 Eur). Kadangi ieškovė atsisakė visų reikalavimų atsakovei A. P., šios išlaidos atsakovei priteistinos iš ieškovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1, 2 dalys).

272016-11-14 teismo posėdžio metu atsakovas E. P., turėdamas atsakovės A. P. notarinį įgaliojimą, prašė pastarajai priteisti atvykimo į teismo posėdį išlaidas – 143,78 GBP (t. 3, b. l. 12–15). Šis prašymas netenkintinas, kadangi atsakovas E. P. negali būti šios atsakovės atstovu teisme (CPK 56 straipsnis), o atstovas, atitinkantis CPK 56 straipsnio reikalavimus, tokio prašymo teismui neteikė.

28Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2016-03-17 nutartimi atsakovui E. P., paliktinos galioti iki sprendimo visiško įvykdymo (t. 1, b. l. 32–33).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais,

Nutarė

30ieškinį tenkinti visiškai.

31Priteisti iš atsakovo E. P. (asmens kodas ( - ) ieškovei Palangos kredito unijai (juridinio asmens kodas 110085313) 113 410 JAV dolerių sumą, kurią sudaro 110 983,77 JAV dolerio negrąžinta paskola ir 2 426,45 JAV dolerio palūkanos, bei 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo visos priteistos sumos (113 410 JAV dolerių) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2016-03-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 2 808,20 Eur bylinėjimosi išlaidų.

32Priteisti valstybei iš atsakovo E. P. 8,45 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

33Bylos dalį A. P. nutraukti.

34Priteisti atsakovei A. P. (asmens kodas ( - ) iš ieškovės Palangos kredito unijos (juridinio asmens kodas 110085313) 1 300,88 Eur jos turėtų bylinėjimosi išlaidų.

35Netenkinti E. P. prašymų dėl mokėjimo išdėstymo ir 143,78 GBP priteisimo A. P..

36Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2016-03-17 nutartimi atsakovui E. P., palikti galioti iki sprendimo visiško įvykdymo.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovė Palangos kredito unija 2016-03-17 teismui pateikė ieškinį, juo... 5. Atsakovas E. P. atsiliepimuose (t. 1, b. l. 76–77, t. 2, b. l. 2–4) ir... 6. Atsakovės A. P. atstovas atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad su... 7. Bylos dalis dėl reikalavimų atsakovei A. P. nutrauktina.... 8. Kadangi atsakovė A. P. neigė parašo autentiškumą ieškovės pateiktoje... 9. 2011-05-03 laidavimo sutartyje Nr. 11-00075, byloje buvo atlikta rašysenos... 10. CPK 140 straipsnio 1 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas,... 11. Ieškinys atsakovui E. P. tenkintinas visiškai.... 12. Byloje nustatyta, kad 2011-05-03 tarp Palangos kredito unijos ir atsakovo E. P.... 13. Atsakovas byloje neginčija 90 983,77 JAV dolerio gautos paskolos ir 2 426,45... 14. Teismas nesutinka su šiais atsakovo argumentais. Byloje esantis pinigų... 15. Pagal Kredito unijų įstatymą (toliau – KUĮ) pajinis įnašas – tai į... 16. Taip pat negalima ir prievolės pabaiga įskaitymu, kadangi CK 6.130 straipsnio... 17. Todėl atsakovo argumentai dėl 16 610,53 Eur nepriteisimo yra nepagrįsti.... 18. Po bylos iškėlimo, įforminto LR CPK nustatyta tvarka, skaičiuojamos... 19. Dėl sprendimo išdėstymo... 20. Atsakovas E. P., iš dalies sutikdamas su ieškiniu, prašė priteistos sumos... 21. CPK 284 straipsnyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 22. Nors atsakovas ir prašė išdėstyti priteistą sumą, tačiau į bylą... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Ieškovė pateikė įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas: ieškovė... 25. Atsakovės A. P. atstovas advokatas Marius Navickas pateikė įrodymus, kad... 26. 1 300,88 Eur). Kadangi ieškovė atsisakė visų reikalavimų atsakovei A. P.,... 27. 2016-11-14 teismo posėdžio metu atsakovas E. P., turėdamas atsakovės A. P.... 28. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 30. ieškinį tenkinti visiškai.... 31. Priteisti iš atsakovo E. P. (asmens kodas ( - ) ieškovei Palangos kredito... 32. Priteisti valstybei iš atsakovo E. P. 8,45 Eur išlaidų, susijusių su... 33. Bylos dalį A. P. nutraukti.... 34. Priteisti atsakovei A. P. (asmens kodas ( - ) iš ieškovės Palangos kredito... 35. Netenkinti E. P. prašymų dėl mokėjimo išdėstymo ir 143,78 GBP priteisimo... 36. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...