Byla 2-1343/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Rovanta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutarties, kuria, civilinėje byloje Nr. 2-2054-460/2009 pagal Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Palangos miesto savivaldybės administracijai, UAB „Rovanta“, A. C. , A. B. , I. L. , N. M. , I. M. , M. K. , A. K. , K. L. , A. K. -Zade, UAB „Schuco Lietuva“, UAB „Šiaudenis“ dėl statybos leidimo, projektavimo sąlygų sąvado, pirkimo-pardavimo ir preliminariųjų sutarčių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir pastato atstatymo į iki rekonstrukcijos buvusią padėtį, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Tretieji asmenys byloje Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, AB SEB bankas, kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, Palangos miesto 1-ojo notarų biuro notarė A. Bluškienė, L. B. .

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotą projektavimo sąlygų sąvadą statinio ( - ), Palangoje, rekonstrukcijai, pripažinti negaliojančiu Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotą statybos leidimą pastato, buvusio žemės sklype ( - ), Palangoje, rekonstrukcijai, pripažinti negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento pirkimo pardavimo sutartis, taikyti restituciją ir įpareigoti UAB „Rovanta“ per 5 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pertvarkyti statinį, atstatant jį į pradinę padėtį, buvusią iki statybos leidimo išdavimo. Pareikštam ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – padaryti įrašą viešame registre dėl draudimo atsakovams perleisti nuosavybės teisę į jiems priklausančias patalpas, esančias pastate A. M. g. 8, Palangoje, ir žemės sklypų dalis, uždrausti UAB „Rovanta“ ginčo pastate vykdyti statybos darbus.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino, taikė laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl draudimo atsakovams perleisti nuosavybės teisę į jiems priklausančias 48 patalpas, pagal nurodytus registro įrašų numerius, esančias pastate ( - ), Palangoje, taip pat uždraudė UAB „Rovanta“ vykdyti statybos darbus pagal statybos leidimą Nr. 144/1, išduotą Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus. Teismas nurodė, kad byloje pareikšto turtinio reikalavimo suma yra didelė, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Rovanta“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartį panaikinti. Skunde teigia, jog Klaipėdos apygardos teismas priimdamas ieškinį ir spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą pažeidė teismingumo taisykles. Skundžiama nutartimi taikytos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams, pažeidžia šalių interesų pusiausvyros bei ekonomiškumo principus. Dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas patirs itin didelių nuostolių. Atsakovas negali vykdyti statybų, parduoti jau pastatytus butus, todėl neturi pajamų, kuriomis galėtų atsiskaityti su rangovais, mokėti įmokas kredito įstaigoms.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo skundą atmesti, Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime teigia, jog teismingumo taisyklių pirmosios instancijos teismas nepažeidė. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio tenkinimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, kadangi toliau vykdant statybos darbus, atliktų statybos padarinių pašalinimas bei buvusios padėties atkūrimas būtų dar labiau apsunkintas. Atsižvelgiant į pareikštus ieškinio reikalavimus, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas uždraudžiant disponuoti visu ginčo pastatu yra tinkama ir ekonomiškumo principo nepažeidžia.

7Atsakovas UAB „Schuco Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą tenkinti ir Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartį panaikinti. Atsiliepime teigia, kad atskirojo skundo argumentai susiję su teismingumo taisyklių pažeidimu yra teisingi, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prašo skundą atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pateikia argumentus, analogiškus išdėstytiems ieškovo atsiliepime.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ nurodo, jog su atskiruoju skundu sutinka ir prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartį panaikinti.

10Atskirasis skundas netenkinamas.

11Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Šis principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Todėl būtina įvertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

12Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, atskiruoju skundu skundžiama nutartimi, nutarė areštuoti 48 UAB „Rovanta“ ir kitiems atsakovams priklausančius butus, kurie suformuoti po UAB „Rovanta“ atliktos pastato, esančio ( - ), Palangoje, rekonstrukcijos bei uždrausti UAB „Rovanta“ tęsti rekonstrukcijos darbus ginčo pastate. Pateiktu ieškiniu ginčijamas projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimo rekonstrukcijai teisėtumas. Ieškovas taip pat prašo atsakovams priklausančių butų pirkimo-pardavimo sutartis pripažinti negaliojančiomis bei taikyti restituciją – įpareigoti UAB „Rovanta“ pertvarkyti statinį, atstatant jį į pradinę padėtį, buvusią iki statybos leidimo išdavimo.

13Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka dėl teismo nutarties, kuria išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, vertinamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas bei egzistavimas objektyvių prielaidų, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, tinkamas galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas. Skundžiamoje nutartyje bylos teismingumo klausimo teismas nenagrinėjo, todėl tai nėra šios bylos apeliacijos dalykas. Dėl to, teisėjų kolegija apelianto nurodytų motyvų, susijusių su bylos teismingumu nevertina.

14Įvertinusi pareikštus ieškinio reikalavimus, ir tai, kad ieškinys pareikštas viešajam interesui ginti, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškiniu yra ginčijama keletas administracinių teisės aktų, kurie tiesiogiai susiję su UAB „Rovanta“ ir kitiems atsakovams priklausančiais butais, jų registracijos teisėtumu. Teisėjų kolegija pažymi, kad netaikius įrašo viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo ieškovo nurodomiems objektams - atsakovams priklausantiems butams, atsakovai turėtų galimybę juos perleisti tretiesiems asmenims, kurie į bylos nagrinėjimą nėra įtraukti. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad netaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių minėto turto atžvilgiu, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų.

15Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau įstatymas neįpareigoja teismo reikalauti, jog asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, asmenys, kurių atžvilgiu jos taikytos, gali prašyti užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl tokių priemonių, atlyginimą (CPK 147 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje teismui nebuvo pagrindo savo iniciatyva taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą. Toks prašymas turi būti argumentuotas ir pagrįstas objektyvia nuostolių atsiradimo tikimybe. Pirmosios instancijos teisme prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo nebuvo svarstytas. Todėl skundo argumentai, susiję su UAB „Rovanta“ patiriama žala skundžiamos nutarties teisėtumo bei pagrįstumo nepaneigia. Kadangi ieškiniu taip pat prašoma taikyti restituciją – įpareigoti atsakovą UAB ,,Rovanta“ pertvarkyti statinį, atstatant jį į pradinę padėtį, buvusią iki statybos leidimo išdavimo, teismas pagrįstai atsakovui ir rekonstrukcijos užsakovui įmonei ,,Rovanta“ uždraudė vykdyti tolesnius ginčo objekto rekonstrukcijos darbus. Nėra pagrindo teigti, kad šios taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia minėtus ekonomiškumo ar proporcingumo principus.

16Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai