Byla 2-124-921/2013
Dėl skolos priteisimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Čiginskaitė, sekretoriaujant D. S., dalyvaujant ieškovo UAB „Vilogus“ atstovui R. V., atsakovo UAB „Bikuvos prekyba“ atstovui advokatui G. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilogus“ ieškinį atsakovui UAB „Bikuvos“ prekyba dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Vilogus“ prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB „Bikuvos“ prekyba 6888,38 Lt skolos, 847,22 Lt palūkanų, 8,06 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas (24-29 b.l.).

32012-07-31 teismas priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo UAB „Vilogus“ ieškinį tenkino visiškai (55-56 b.l.).

4Atsakovas pareiškė prieštaravimus dėl ieškinio bei preliminaraus teismo sprendimo ir prašė Utenos rajono apylinkės teismo 2012-07-31 preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2009-04-21 UAB „Nagisa“ ir atsakovas UAB „Bikuvos“ prekyba sudarė prekybos sutartį, pagal kurią UAB „Nagisa“ įsipareigojo prekybos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti UAB „Bikuvos“ prekyba prekes pagal suderintą asortimentą, o UAB „Bikuvos“ prekyba įsipareigojo priimti prekes ir jas pardavus tretiesiems asmenims (vartotojams) apmokėti už jas prekybos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Panevėžio apygardos teismo 2010-07-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-821-212/2010 UAB „Nagisa“ buvo iškelta bankroto byla. 2012-04-16 BUAB „Nagisa“ ir ieškovas UAB „Vilogus“ sudarė debitorinių skolų pirkimo pardavimo sutartį pagal kurią ieškovas nupirko BUAB „Nagisa“ reikalavimus į debitorines skolas, tame tarpe ir į atsakovą UAB „Bikuvos“ prekyba dėl 7199,27 Lt sumos. Ieškovas kreipėsi į atsakovą raštu prašydamas sumokėti susidariusią skolą. Atsakovas UAB „Bikuvos“ prekyba 2012-04-24 raštu Nr. 193 atsakė ieškovui, kad bendrovė vadovaujasi su UAB „Nagisa“ sudaryta prekybos sutartimi, kadangi neparduotų prekių likutis yra didesnis už buhalterinę skolą, todėl apmokėti skolos neturi pagrindo. Atsiskaitymai vykdomi kiekvieną mėnesį, taip kaip numatyta prekybos sutarties 16 p., suvedus duomenis pas atsakovą apie per praėjusį mėnesį atsakovo parduotuvėse parduotas BUAB „Nagisa“ prekes. Šiuo atveju pinigų suma pardavus prekes tretiesiems asmenims pervedama ieškovui, kuris yra įsigijęs reikalavimą į mokėtinas bendrovei UAB „Nagisa“ sumas. Mano, jog prekybos sutartis yra galiojanti, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p. BUAB „Nagisa“ bankroto administratorius nėra pranešęs atsakovui apie tai, kad nevykdys 2009-04-21 sudarytos prekybos sutarties (59-63 b.l.).

5Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokatas G. T. nurodė, jog šiuo atveju taip pat negali būti taikomas specialus įstatymas palūkanoms skaičiuoti, kadangi UAB „Bikuvos“ prekyba su ieškovu jokių komercinių sandorių nėra sudariusi. Kadangi pats reikalavimas yra nepagrįstas, tad ir reikalavimas dėl palūkanų mokėjimo turi būti atmestinas.

6Ieškovas UAB „Vilogus“ atsiliepimo į atsakovo UAB „Bikuvos“ prekyba prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo nepateikė.

7Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Vilogus“ atstovas R. V. nurodė, jog 2012-04-16 UAB „Vilogus“ ir BUAB „Nagisa“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Paltaja“, sudarė debitorinių skolų pirkimo pardavimo sutartį. Šios sutarties pagrindu ieškovas įsigijo UAB „Nagisa“ turtą – skolininkų debitorines skolas, tame tarpe ir reikalavimo teisę į atsakovo UAB „Bikuvos“ prekyba debitorinį įsiskolinimą. Nurodo, jog iškėlus UAB „Nagisa“ bankroto bylą 2009-04-21 prekybos sutartis, sudaryta tarp UAB „Vilogus ir BUAB „Nagisa“, buvo nutraukta. Šią aplinkybę patvirtina byloje esančios bankroto administratoriaus pretenzijos, siųstos atsakovui. Be to, pagal Įmonių bankroto įstatymo 17 str. bankroto administratorius nepranešė atsakovui, jog prekybos sutartis bus toliau vykdoma. Prašomas priteisti palūkanas paskaičiavo remdamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi tarp BUAB „Nagisa“ ir UAB „Bikuvos“ prekyba buvo pasirašytas komercinis sandoris, o reikalavimai kyla būtent iš šio sandorio.

8Teismo posėdžių metu taip pat nurodė, jog ieškovas dalį reikalavimų įvykdė. 2012-11-20 ir 2013-01-16 pateikė atsisakymus nuo dalies ieškinio reikalavimų (2012-11-20 atsisakė dalyje dėl 4514,61 Lt reikalavimų, o 2013-01-16 atsisakė dalyje dėl 350,75 Lt reikalavimų), prašo šiuos atsisakymus nuo ieškinio priimti ir šioje dalyje bylą nutraukti (91, 125 b.l).

9Preliminarus teismo sprendimas naikintinas ir ieškinys atmestinas.

10Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2009-04-21 tarp atsakovo UAB „Bikuvos“ prekyba ir UAB „Nagisa“ buvo sudaryta prekybos sutartis, pagal kurią UAB „Nagisa“ įsipareigojo prekybos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti atsakovui UAB „Bikuvos“ prekyba prekes pagal suderintą asortimentą, o UAB „Bikuvos“ prekyba įsipareigojo priimti prekes ir jas pardavus tretiesiems asmenims (vartotojams) apmokėti už jas prekybos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (14-17 b.l.). UAB „Nagisa“ 2010-07-09 Panevėžio apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla (65-66 b.l.). 2012-04-16 ieškovas ir BUAB „Nagisa“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Paltaja“, sudarė debitorinių skolų pirkimo pardavimo sutartį (5-7 b.l.). Pagal šią sutartį ieškovas įsigijo UAB „Nagisa“ turtą – nurodytų skolininkų debitorines skolas, tame tarpe ir UAB „Bikuvos“ prekyba 7199,27 debitorinę skolą (5-7 b.l.). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, jog šiuo metu nepadengtos debitorinės skolos dydis yra 2023,02 Lt. Ginčo dėl debitorinės skolos buvimo ir jos dydžio tarp šalių nekilo. Šalys teismo posėdžio metu skirtingai vertino Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) nuostatas dėl sandorių vykdymo po bankroto bylos iškėlimo. Atsakovo atstovas advokatas G. T., nusitikdamas su ieškiniu ir 2012-07-31 priimtu preliminariu sprendimu, nurodė, jog UAB „Nagisa“ bankroto administratorius, vadovaudamasis ĮBĮ 10 str. 7 d. 4 p., jiems nepranešė apie sutarties nevykdymą, todėl tarp atsakovo ir UAB „Nagisa“ sudaryta prekybos sutartis yra galiojanti ir ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti sumokėti skolą, kadangi prekybos sutarties 16 p. numatyta, jog pirkėjas su pardavėju atsiskaito už parduotas prekes kiekvieną mėnesį. Pasibaigus kiekvienam mėnesiui iki kito mėnesio 20 dienos, pirkėjas apskaito parduotas prekes tretiesiems asmenims (vartotojams), kurios gautos iš pardavėjo ir jas apmoka. Atsakovas iki šiol vykdo šią tarp UAB „Nagisa“ ir UAB „Bikuvos“ prekyba sudarytą sutartį ir kiekvieną mėnesį, atlikus skaičiavimus, perveda ieškovui, kuris įsigijo reikalavimo teisę į debitorinę skolą, pinigus už parduotas prekes. Šiuo metu liko neparduotų prekių už 2023,02 Lt. Tuo tarpu ieškovo atstovas R. V. teismo posėdžio metu nurodė, jog pagal ĮBĮ 17 str. 2 d. administratorius per įstatyme nustatytą terminą turi pranešti suinteresuotiems asmenims apie priimtą sprendimą toliau vykdyti įmonės sutartis, sudarytas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kadangi šiuo atveju bankroto administratorius nepranešė per numatytą terminą, jog vykdys sudarytą sutartį, todėl prekybos sandoris, sudarytas tarp atsakovo ir UAB „Nagisa“ yra negaliojantis, o atsakovas, iškėlus UAB „Nagisa“ bankroto bylą, privalo grąžinti visą skolos sumą, o ne mokėti dalimis kaip tai numato prekybos sandorio 16 p.

11ĮBĮ 10 str. 7 d. 4 p. numatyta, jeigu per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

12ĮBĮ 17 str. 2 d. nustatyta, kad administratorius per šio įstatymo 10 str. 7 d. 4 p. nustatytą terminą, t.y. 30 dienų, turi pranešti suinteresuotiems asmenims apie priimtą sprendimą toliau vykdyti įmonės sutartis, sudarytas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-06-08 nutartyje, civilinės bylos Nr. 3K-3-261/2011, pripažino, kad yra ĮBĮ 10 str. 7 d. 4 p. ir 17 str. 2 d. formuluočių neatitiktis, nes iš jų vienareikšmiškai negalima daryti išvados, ar sutartys, apie kurių vykdymą (nevykdymą) bankroto administratorius suinteresuotiems asmenims nieko nepranešė, laikomos pasibaigusiomis, ar jos turi būti vykdomos toliau.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas minėtoje nutartyje atkreipia dėmesį į tai, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.), o šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Po bankroto bylos iškėlimo įmonei pradedamas taikyti specialus teisinis režimas, leidžiantis jai nevykdyti kai kurių anksčiau prisiimtų įsipareigojimų. ĮBĮ nustatyta galimybė nevykdyti anksčiau sudarytos sutarties yra bendrosios taisyklės, pagal kurią visos sudarytos sutartys turi būti vykdomos tinkamai, išimtis. Atsižvelgdama į tai, kad bendrasis principas yra tinkamas sutarties vykdymas, kad kita sutarties šalis turi teisėtą lūkestį, jog įmonės iki bankroto bylos iškėlimo prisiimti įsipareigojimai bus vykdomi, kasacinio teismo teisėjų kolegija išaiškino, kad pasibaigia tik tos sutartys, apie kurių nevykdymą bankroto administratorius aiškiai ir nedviprasmiškai praneša suinteresuotiems asmenims. Tokiam pranešimui bankroto administratoriui nustatytas 30 dienų terminas, skaičiuojamas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Šiuo atveju byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog prekybos sutartis, tarp atsakovo UAB „Bikuvos“ prekyba ir UAB „Nagisa“, buvo sudaryta prieš iškeliant UAB „Nagisa“ bankroto bylą (sutartis sudaryta 2009-04-21, bankroto byla UAB „Nagisa“ iškelta 2010-07-10 Panevėžio apygardos teismo nutartimi) (14-17, 65-66 b.l.). Liudytojas J. P., kuris buvo UAB „Nagisa“ paskirto bankroto administratoriaus UAB „Paltaja“ įgaliotas asmuo, teismo posėdžio metu patvirtino, jog atsakovui apie tai, kad nevykdys 2009-04-21 prekybos sutarties nepranešė. Pripažino, jog siuntė raštus, prašydamas atsakovo sumokėti įsiskolinimus, tačiau vėliau išsiaiškino 2009-04-21 sudarytos prekybos sutarties sąlygas, šios sutarties nenutraukė, nes nutraukus sutartį, būtų turėję pasiimti prekes, kurių neturėjo, kur realizuoti. Paaiškino, jog UAB „Vilogus“ informavo apie galiojančią prekybos sutartį, taip pat nurodė, jog ieškovui kartu su debitorinių skolų pirkimo pardavimo sutartimi perdavė lydinčius dokumentus, t.y. prekybos sutartį ir kt. Šiuo metu sutartis yra galiojanti, todėl ją nutraukti turi teisę pats ieškovas. Teismas netikėti šio liudytojo parodymais neturi pagrindo. Faktą, kad UAB „Vilogus“ buvo žinoma apie 2009-04-21 sudarytą prekybos sutartį, patvirtina ir ta aplinkybė, jog reikšdamas ieškinį teismui kartu su priedais pateikė ir minėtą prekybos sutartį (39-42 b.l.). Įrodymų, patvirtinančių priešingas aplinkybes, t.y. tai, kad bankroto administratorius buvo pranešęs atsakovui apie tai, kad nevykdys sudarytos 2009-04-21 prekybos sutarties ir/ar ji nutraukta, ieškovas nepateikė (CPK 178 str.). Byloje esantys bankroto administratoriaus pranešimai, adresuoti UAB „Bikuvos“ prekyba, taip pat nepatvirtina fakto, jog bankroto administratorius pranešė apie 2009-04-21 prekybos sutarties nevykdymą ir/ar jos nutraukimą (64, 70 b.l.).

15Teismas sprendžia, jog bankroto administratoriui nepranešus kitai sutarties šaliai apie ketinimą nevykdyti iki bankroto bylos iškėlimo sudarytos sutarties, ši sutartis turi būti vykdoma laikantis bendrųjų sutarčių vykdymą reglamentuojančių teisės normų. Bankroto administratoriaus sprendimas toliau vykdyti sudarytą sutartį išsaugo pareigą tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek kitai sutarties šaliai tą sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Pažymėtina, kad kita sutarties šalis negali vienašališkai atsisakyti vykdyti iki bankroto bylos iškėlimo sudarytą sutartį su įmone remiantis ta aplinkybe, kad jai iškelta bankroto byla, jeigu bankroto administratorius nepranešė apie ketinimą tokios sutarties nevykdyti. Tai nekliudo kitai sutarties šaliai, o šiuo atveju ir ieškovui UAB „Vilogus“, kuris nupirko reikalavimo teisę į debitorinę atsakovo UAB „Bikuvos“ prekyba skolą, nutraukti sutartį arba imtis kitų savo teisių gynybos būdų, jeigu sutarties šalis pažeistų savo pareigas, susijusias su tolesniu sutarties vykdymu. Šiuo atveju teismas nenustatė aplinkybių, jog 2009-04-21 prekybos sutartis būtų vykdoma netinkamai.

16Be to, atmestini ieškovo argumentai, jog išrašyta 2010-10-29 PVM sąskaita faktūra, kurioje numatytas sąskaitos apmokėjimo terminas iki 2010-12-18 (43 b.l.), ir faktas, jog 2010-07-19 atsakovas UAB „Nagisa“ pervedė 20 000 Lt, patvirtina šalių susitarimą dėl sutarties sąlygos dėl atsiskaitymo tvarkos modifikavimo.

17Sutarčių modifikavimo tvarką reglamentuoja CK 6.223 str. 1 d., kurioje numatyta, jog sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu. CK 6.223 str. 2 d. numatyti atvejai, kada sutartis gali būti keičiama teismo sprendimu. Šiuo atveju pasirašytos PVM sąskaitos fąktūros negalima vertinti kaip sutarties pakeitimo. Tai, kad sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka nebuvo pakeista, patvirtinto ir byloje apklaustas liudytojas N. K., buvęs UAB „Nagisa“ direktorius, kuris nurodė, jog atsiskaitymai visuomet vykdavo pagal prekybos sutarties nuostatas, dalį pinigų atsakovas jam buvo pervedęs už neparduotas prekes, tačiau tai įvykdė jo prašymu, tačiau šalys sutarties nuostatų nemodifikavo.

18Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovo prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir Utenos rajono apylinkės teismo 2012-07-31 preliminaraus sprendimo laikytini pagrįstais ir įrodytais, todėl Utenos rajono apylinkės teismo 2012-07-31 preliminarus sprendimas naikintinas ir ieškinys atmestinas (CPK 430 str. 6 d. 2 p.).

19Ieškovas 2012-11-20 ir 2013-01-16 pateikė teismui atsisakymus nuo dalies ieškinio reikalavimų (2012-11-20 atsisakė dalyje dėl 4514,61 Lt reikalavimų, o 2013-01-16 dalyje dėl 350,75 Lt reikalavimų), prašo šiuos atsisakymus nuo ieškinio priimti ir šioje dalyje bylą nutraukti (91, 125 b.l.).

20Kadangi šiuo atveju nustatyta, jog atskovas vykdė atsiskaitymus pagal 2009-04-21 prekybos sutartį, atsiskaitymai buvo vykdomi ne todėl, kad atsakovas dalį ieškinio rekalavimų pripažino, bet todėl, kad atsakovas laikėsi sutartinių įsipareigojimų ir 2009-04-21 prekybos sutartyje sulygtos atsiskaitymo tvarkos (sutarties 16 p.), todėl teismas nepriima ieškovo pateiktų atsisakymų nuo dalies ieškinio reikalavimų (CPK 42 str. 2 d.).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Šalys prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

23Šiuo atveju ieškovo ieškinį atmetus, sprendžiamas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų atsakovui iš ieškovo priteisimo bei jų dydžio pagrįstumo. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 1500 Lt išlaidų, advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, jog šias išlaidas mokėjo advokatui už procesinių dokumentų rengimą ir atstovavimą teismo posėdžiuose (124 b.l.). Pateikta 2012-08-17 sąskaita už teisines paslaugas Nr. 214 (80 b.l.) ir 2012-08-17 mokėjimo nurodymas (81 b.l.) patvirtina, jog atsakovas advokatui G. T. už suteiktas paslaugas sumokėjo 1500 Lt.

24Sprendžiant klausimą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo teismas vadovaujasi CPK 98 str. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

25Atsakovo turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį palyginus su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.5., 8.18 punktuose įtvirtintais maksimaliais dydžiais bei vertinant bylos sudėtingumą, pripažintina, kad atsakovas turėjo 1300 Lt pagrįstų ir būtinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. 2012-08-17 rengti prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir priimto preliminaraus sprendimo (maksimalus dydis – 1 MMA); atstovas dalyvavo 2 teismo posėdžiuose (2012-01-20 ir 2013-01-16), kurių bendra trukmė apie 4 val. (už vieną atstovavimo teisme valandą maksimalus dydis – 0,15 MMA).

26Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas iš ieškovo atsakovui priteisia 1300 Lt išlaidų, advokato pagalbai apmokėti.

27Atmetus ieškinį iš ieškovo valstybei priteistinos 12,50 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str., 96 str.). Įrodymus, patvirtinančius išlaidų sumokėjimą, pateikti teismui.

28Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 185 str., 259 str., 260 str., 270 str., 430 str., teismas

Nutarė

29Panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 31 d. preliminarų sprendimą, civilinėje byloje Nr.2-1371-921/2012, pagal ieškovo UAB „Vilogus“ ieškinį atsakovui UAB „Bikuvos“ prekyba dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

30Ieškovo UAB „Vilogus“ ieškinį atmesti.

31Nepriimti ieškovo UAB „Vilogus“ 2012-11-20 ir 2013-01-06 ieškinio dalies reikalavimų atsisakymų.

32Priteisti iš ieškovo UAB „Vilogus“ (juridinio asmens kodas 301425587, buveinės adresas Kauno g. 4-212, Jonava, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) atsakovui UAB ,,Bikuvos“ prekyba (į.k. 284088150, buveinės adresas Užpalių g. 81, Utena, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) 1300 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus litų) išlaidų, advokato pagalbai apmokėti.

33Priteisti iš ieškovo UAB „Vilogus“ (juridinio asmens kodas 301425587, buveinės adresas Kauno g. 4-212, Jonava, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) valstybei 12,50 Lt (dvylika litų 50 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

34Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Čiginskaitė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas UAB „Vilogus“ prašė dokumentinio proceso tvarka priteisti iš... 3. 2012-07-31 teismas priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo UAB... 4. Atsakovas pareiškė prieštaravimus dėl ieškinio bei preliminaraus teismo... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokatas G. T. nurodė, jog šiuo... 6. Ieškovas UAB „Vilogus“ atsiliepimo į atsakovo UAB „Bikuvos“ prekyba... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Vilogus“ atstovas R. V. nurodė, jog... 8. Teismo posėdžių metu taip pat nurodė, jog ieškovas dalį reikalavimų... 9. Preliminarus teismo sprendimas naikintinas ir ieškinys atmestinas.... 10. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2009-04-21 tarp atsakovo UAB... 11. ĮBĮ 10 str. 7 d. 4 p. numatyta, jeigu per 30 dienų nuo teismo nutarties... 12. ĮBĮ 17 str. 2 d. nustatyta, kad administratorius per šio įstatymo 10 str. 7... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-06-08 nutartyje, civilinės bylos Nr.... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas minėtoje nutartyje atkreipia dėmesį į... 15. Teismas sprendžia, jog bankroto administratoriui nepranešus kitai sutarties... 16. Be to, atmestini ieškovo argumentai, jog išrašyta 2010-10-29 PVM sąskaita... 17. Sutarčių modifikavimo tvarką reglamentuoja CK 6.223 str. 1 d., kurioje... 18. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovo prieštaravimai dėl pareikšto... 19. Ieškovas 2012-11-20 ir 2013-01-16 pateikė teismui atsisakymus nuo dalies... 20. Kadangi šiuo atveju nustatyta, jog atskovas vykdė atsiskaitymus pagal... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 22. Šalys prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Bylinėjimosi išlaidos... 23. Šiuo atveju ieškovo ieškinį atmetus, sprendžiamas klausimas dėl... 24. Sprendžiant klausimą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo teismas... 25. Atsakovo turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį palyginus su... 26. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas iš ieškovo atsakovui priteisia 1300 Lt... 27. Atmetus ieškinį iš ieškovo valstybei priteistinos 12,50 Lt išlaidos,... 28. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 185 str., 259 str., 260 str., 270... 29. Panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 31 d. preliminarų... 30. Ieškovo UAB „Vilogus“ ieškinį atmesti.... 31. Nepriimti ieškovo UAB „Vilogus“ 2012-11-20 ir 2013-01-06 ieškinio dalies... 32. Priteisti iš ieškovo UAB „Vilogus“ (juridinio asmens kodas 301425587,... 33. Priteisti iš ieškovo UAB „Vilogus“ (juridinio asmens kodas 301425587,... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...