Byla A2.9.-2113-416/2016
Dėl padaryto pažeidimo prisipažįsta ir gailisi (b.l.11), gimimo liudijimo kopijos (b.l.14,15), išrašas apie asmeniui registruotus administracinius teisės pažeidimus (b.l.17), kita bylos medžiaga

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Laimondas Noreika, teismo posėdyje, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, išnagrinėjęs A. B., asmens kodas ( - ) gimusios 1977-08-31, gyvenančios ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2A. B. 2016-07-14 apie 18.05 val. savo namuose, esančiuose ( - ), vartojo alkoholinius gėrimus ir būdama neblaivi (nustatytas 2.22 promilės girtumas) negalėjo užtikrinti savo nepilnamečių vaikų K. K., gim. 2008-07-19, ir E. K., gim. 2001-09-18, tinkamos priežiūros bei jais pasirūpinti. Šiais savo veiksmais ji pažeidė Lietuvos Respublikos CK 3.159 str. 3d. bei Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 6 str. 1d., 21 str. 1d. reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau- ATPK) 181 str. 1 d.

3Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo į teismo posėdį neatvyko, prašė nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (b.l.12).

4Nustatytas faktines aplinkybes ir A. B. kaltę, be jos prisipažinimo, padarius pažeidimą, numatytą LR ATPK 181 str. 1 d., patvirtina: administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame nurodyta pažeidimo esmė (b.l.3-4), šeimos aplankymo aktas (b.l.8), asmens blaivumo testas (b.l.9), A. B. paaiškinimas, kad dėl padaryto pažeidimo prisipažįsta ir gailisi (b.l.11), gimimo liudijimo kopijos (b.l.14,15), išrašas apie asmeniui registruotus administracinius teisės pažeidimus (b.l.17), kita bylos medžiaga.

5ATPK 257 straipsnyje nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas.

6ATPK 181 straipsnio 1 dalis numato tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams. CK 3.155 straipsnyje apibrėžtas tėvu valdžios turinys - 1)tėvų teisė ir pareiga dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus; 2) tėvų teisė ir pareiga rūpintis vaikų sveikata; 3) tėvų teisė ir pareiga išlaikyti vaikus; 4) tėvų teisė ir pareiga atsižvelgiant į fizinę ir protinę vaikų būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir darniai jų raidai, kad vaikai būtų parengti savarankiškai gyventi visuomenėje. Už vaiko auklėjimą ir priežiūrą iki vaikų pilnametystės atsako tėvai (LR CK 3. 159 str. 2 d.).

7Teismas nustatė, jog pažeidimo esmė yra įrodyta, įrodymų pakanka nustatyti visas faktines aplinkybes, abejoti įrodymais nėra pagrindo. Veiksmai kvalifikuotini tinkamai, atitinka pažeidimo, numatyto LR ATPK 181 str. 1 d., požymius. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veika kvalifikuota teisingai, ji, būdama neblaivi, nevykdė pareigos prižiūrėti ir rūpintis savo vaikais.

8A. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, tai kad dėl padaryto pažeidimo prisipažįsta, nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių nenustatyta.

9Skiriant nuobaudą atsižvelgtina į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, atsakomybę lengvinančias aplinkybes, į sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Įvertinus šias aplinkybes, vadovaudamasis LR ATPK 302 str., teismas sprendžia, skirtina LR ATPK 181 str. 1 d., sankcijoje numatyta nuobauda - įspėjimas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30-32 str., 286-288 str., teismas,

Nutarė

11A. B. pripažinti kalta padarius LR ATPK 181 str. 1 d., numatytą administracinį teisės pažeidimą ir paskirti už tai įspėjimą.

12Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai