Byla 2-17445-587/2014
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje galimybę, priėmimo klausimą

1Kauno apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, rašytinio proceso tvarka, spręsdama ieškovo VšĮ „Ekotenisas“ prevencinio ieškinio atsakovui BUAB „Ingero“, atstovaujamam bankroto administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, dėl uždraudimo atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje galimybę, priėmimo klausimą

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui prevencinį ieškinį atsakovui, kuriuo prašo be įsiteisėjusio teismo sprendimo uždrausti BUAB „Ingero“ bankroto administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ reikalauti atlaisvinti ir/ar perimti pagal su VšĮ „Ekotenisas“ ( - ) sudarytą Jungtinės veiklos sutartį VšĮ „Ekotenisas“ perduotą nekilnojamąjį turtą ir/ar kitaip trukdyti VšĮ „Ekotenisas“ naudoti pagal ( - ) Jungtinės veiklos sutartį VšĮ „Ekotenisas“ perduotą nekilnojamąjį turtą.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.).

5Teisėjas, gavęs ieškinį, turi patikrinti, ar ieškinys savo forma ir turiniu atitinka CPK 135 str. reikalavimus ir nustatyti, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą teisinės gynybos t.y. teisėjas, spręsdamas klausimą, ar gali priimti ieškinį, turi patikrinti, ar yra sąlygos, nuo kurių priklauso tinkamas teisės kreiptis į teismą, realizavimas.

6Iš pateikto ieškinio ir jo priedų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2013-04-10 nutartimi pripažino atsakovą bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bendrove. Lietuvos apeliacinis teismas 2013-06-13 nutartimi panaikino pirmosios instancijos procesinį sprendimą, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-02-07 nutartimi paliko galioti Kauno apygardos teismo 2013-04-10 nutartį. LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p. nustatyta, kad, jeigu per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 35 str. nustatyta tvarka. Prie ieškinio ieškovas pateikė atsakovo bankroto administratoriaus pranešimą, kuriame nurodoma, kad ( - ) sudaryta Jungtinės veiklos sutartis laikytina pasibaigusia nuo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos, t.y. 2014-02-07. Taigi, net ir patenkinus ieškovo prevencinio ieškinio reikalavimus, reikalaujami draudimai nesukels ieškovui jokių teisinių pasekmių, nes ( - ) Jungtinės veiklos sutartis, kurią iš esmės ieškovas reikalauja įpareigoti atsakovą vykdyti, jau yra pasibaigusi imperatyvios teisės normos pagrindu (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 4 p.).

7Esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms, laikytina, kad ieškinio reikalavimai negali būti nagrinėjami teisme civilinio proceso tvarka, todėl ieškovo ieškinį atsisakytina priimti CPK 137 str. 2 d. 1 p. pagrindu.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 1 p., 290-291 str.,

Nutarė

9Ieškovo VšĮ „Ekotenisas“ prevencinį ieškinį atsakovui BUAB „Ingero“, atstovaujamam bankroto administratoriui UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, dėl uždraudimo atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje galimybę, atsisakyti priimti ir grąžinti jį ieškovui.

10Nutarties kopiją siųsti ieškovui.

11Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai