Byla 2S-2440-392/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Virginija Meškauskienė, akcinė bendrovė DNB bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje, pradėtoje pagal pareiškėjos D. M. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Virginija Meškauskienė, akcinė bendrovė DNB bankas.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja D. M. pateiktu skundu dėl antstolės veiksmų prašė atšaukti neteisėtai nuo 2015-06-18 iki 2015-07-20 vykstančias pareiškėjos turto antrąsias varžytines bei suteikti 20 dienų terminą jai pasiūlyti trijų kambarių buto, esančio ( - ), pirkėją, tinkamai informuoti pareiškėją apie skelbiamas pareiškėjos turto varžytines ir tik atlikus minėtus veiksmus, skelbti varžytines. Nurodė, kad antstolė Virginija Meškauskienė 2015-05-08 priėmė patvarkymą, kuriuo paskelbė pirmąsias pareiškėjos turto varžytines, tačiau šiame patvarkyme nenurodė tikslių datų nuo kada iki kada vyks varžytinės. Pareiškėja iš varžytinių Nr. 107204 išrašo pamatė, kad jų pradžia buvo tą pačia dieną, kurią antstolė surašė patvarkymą dėl pareiškėjos turto varžytinių paskelbimo. Apie antrąsias varžytines pareiškėja iš viso nebuvo informuota. Be to, antrosios varžytinės paskelbtos neišlakius teisės aktuose numatyto 20 dienų termino ir nebuvo nesudarytos sąlygos pareiškėjai pasiūlyti pirkėją turtui įsigyti. Taip pat išieškojimas iš pareiškėjos turto vykdomas neatlikus pakartotinio turto vertinimo, kadangi tarp atlikto turto vertinimo ir vykstančių varžytinių yra 9 mėnesių laiko tarpas, per kurį turto rinkos vertė galėjo kisti (b. l. 4-7).

4Suinteresuotas asmuo antstolė Virginija Meškauskienė priimtu 2015-07-21 patvarkymu atsisakė skundą tenkinti ir persiuntė skundą nagrinėti teismui. Patvarkyme nurodė, kad patvarkymai apie paskelbtas varžytines buvo išsiųsti šalims ir skolininkei el. paštu ( - )gmail.com. Pažymėjo, kad 2015-05-08 ir 2015-06-18 patvarkymuose aiškiai nurodė, jog varžytinių pradžią bei pabaigą reglamentuoja Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 - 963 punktai ir CPK 713 straipsnis, be to, varžytynių tinklapyje www.evarzytynes.lt yra nurodyta varžytinių pradžios ir pabaigos datos. Įstatyme nėra nei vienos nuostatos įtvirtinančios, kad teisė pasiūlyti savo pirkėją skolininkui atsiranda tik sužinojus apie varžytinių pradžią. Skolininkės prieštaravimai dėl nustatytos turto vertės pateikti nebuvo, o nuo 2014 m. nekilnojamojo turto rinkoje neįvyko esminių pokyčių, turinčių įtakos turto kainai, Taipogi skolininkė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad turto vertė yra kitokia, nei nustatyta antstolio ar, kad nuo 2014 m. spalio mėnesio turto būklė buvo pagerinta (b. l. 2 – 3).

5Suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau - AB) DNB bankas prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą (b. l. 20).

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi pareiškėjos D. M. skundą dėl antstolės Virginijos Meškauskienės veiksmų atmetė. Teismas, byloje nustatęs, jog antstolė apie paskelbtas varžytynes ir jų pradžią bei pabaigą informavo skolininkę nepažeidusi įstatymo nuostatų, skundo argumentus, jog pareiškėjai, kaip vykdymo proceso šaliai, nebuvo tinkamai pranešta apie varžytinių paskelbimą, atmetė kaip nepagrįstus. Sutiko su antstolės išdėstyta pozicija, kad įstatyme nėra nei vienos nuostatos, įtvirtinančios, kad teisė pasiūlyti savo pirkėją skolininkui atsiranda tik sužinojus apie varžytynių pradžią. Pažymėjo, kad pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ji yra suradusi turto pirkėją, kuris išreiškė valią įsigyti iš varžytinių parduodamą turtą. Taip pat teismas skolininkės argumentus, dėl įkeisto turto vertės pasikeitimo, vertino kaip nepagrįstus ir atmetė. Atsižvelgęs į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-31624-155/2015 2015-07-15 nutartimi sustabdė antstolės Virginijos Meškauskienės vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0015/14/22134, kurioje vykdomas turto - buto, esančio adresu ( - ), realizavimas iki bus išnagrinėtas pareiškėjos D. M. 2015-07-13 d. skundas dėl antstolės Virginijos Meškauskienės veiksmų, sprendė pareiškėjos reikalavimo atšaukti 2015-06-18 iki 2015-07-20 vykstančias pareiškėjos turto antrąsias varžytines nenagrinėti (b. l. 21-24).

7Apeliantė (pareiškėja) D. M. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį priimtą 2015-08-14 panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Paaiškino, jog patvarkymas apie antrųjų varžytynių paskelbimą apeliantei nebuvo įteiktas. Be to pirmosios turto varžytynės baigėsi 2015-06-08, o antrosios paskelbtos 2015-06-18, todėl nebuvo išlaikytas 20 dienų terminas bei pažeistas CPK 704 straipsnis. Teigia, jog areštuoto ir antstolės įkainoto turto vertė per 9 mėnesius pasikeitė. Apeliantės nuomone, varžytynės turi būti atšauktos dėl antstolės padarytų pažeidimų vykdymo procese, kadangi varžytynių atšaukimas negali būti sutapatinamas su vykdomosios bylos laikinu sustabdymu (b. l. 29-31).

8Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį nepakeistą bei priteisti bylinėjimoisi išlaidas. Nurodė, kad antstolė apie įkeisto turto varžytynes paskelbė specialiame interneto tinklalapyje bei patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo išsiuntė šalims. Apaliantės teiginį, jog antstolė antras varžytynes galėjo paskelbti ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo pirmųjų varžytynių pabaigos, prašo vertinti kritiškai, nes pirmos varžytynės neįvyko, išieškotojui buvo pasiūlyta turtą perimti už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą. Išieškotojas turto neperėmė, todėl buvo priimtas patvarkymas dėl antrų varžytynių paskelbimo. Teigia, jog skolininkė vykdymo eiga nesidomėjo, nebuvo ir nėra pasiūliusi savo pirkėjo. Papildomai nurodė, kad turtas įkainotas 2014-10-22 patvarkymu, apeliantė prieštaravimų dėl turto vertės nepateikė ir byloje nėra jokių duomenų, susijusių su pasikeitusia įkainoto turto verte (b. l. 45 – 47).

9Suinteresuotas asmuo antstolė Virginija Meškauskienė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundo netenkinti ir palikti pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį nepakeistą. Nurodė, jog paskelbtų varžytynių turinys atitinka CPK 707 straipsnį. Vykdymo procese taikė CPK 604 straipsnio prezumpciją. Nesutinka su atskirojo skundo argumentu dėl 20 dienų termino neišlaikymo, kadangi terminai sustojo vykdomąją bylą sustabdžius. Išieškotojas neišreiškė sutikimo turtą perimti, todėl paskelbė apie antras varžytynes. Pažymėjo, jog nuo 2014-08-25 vykdomo išieškojimo apeliantė nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, susijusių su savo pirkėjo, pageidaujančio turtą įsigytui už didesnę kainą, pasiūlymu, nebendradarbiavo (b. l. 48 – 49).

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Iš vykdomosios bylos Nr. 0015/14/22134 nustatyta, kad antstolė Virginija Meškauskienė 2014-08-26 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus miesto 30-ojo notarų biuro 2013-12-18 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 30RS-4286 dėl 100 421,83 Eur bei 5 proc. metinių palūkanų už 100 197,67 Eur sumą, skaičiuojant palūkanas nuo 2013-12-18 iki visiško įvykdymo dienos, išieškojimo iš skolininkės D. M. išieškotojo AB DNB banko naudai, pagal sutartinės hipotekos sandorį, identifikavimo kodas: 01120070000295, įkeistas turtas - 58.30 kv. m bendro ploto butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (v. b. t. 1, b. l. 8). Antstolės 2014-10-22 patvarkymu areštuotas įkeistas turtas įkainotas nustatant 148 575,07 Eur (513 000 Lt) vertę, išaiškinta šalių teisė per 3 darbo dienas pateikti prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainavimo (v. b. t. 1, b. l. 69). Antstolė 2014-12-01 patvarkymu paskelbė pirmąsias areštuoto įkeisto turto varžytynes (v. b. t. 1, b. l. 83), tačiau 2014-12-19 patvarkymu jas atšaukė, kadangi Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-12-17 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-51474-861/2014 (v. b. t. 1, b. l. 117 - 118), pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė vykdomąją bylą ir joje atliekamą išieškojimą iš įkeisto turto (v. b. t. 1, b. l. 120). Įsiteisėjus civilinėje byloje Nr. 2-51474-861/2014 teismo sprendimui, kuriuo buvo panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, antstolė 2015-05-08 patvarkymu vykdymo veiksmus atnaujino ir paskelbė pirmąsias įkeisto turto varžytynes internetiniame tinklalapyje www.evarzytynes.lt, kurios vyko iki 2015-06-08 (v. b. t. 2, b. l. 5). Pirmosioms varžytynėms neįvykus bei išieškotojui atsisakius turtą perimti, antstolės 2015-06-18 patvarkymu paskelbtos antrosios įkeisto turto varžytynės, kurios vyksta interneto tinklalapyje www.evarzvtynes.lt, varžytynių Nr. 108597 (v. b. t. 2, b. l. 38).

12Apeliantė įrodinėja, kad: 1) patvarkymas apie antrųjų turto varžytynių paskelbimą jai nebuvo įteiktas; 2) antstolė apie pirmąsias ir antrąsias varžytines paskelbė neišlaikiusi 20 dienų termino, dėl to pažeidė CPK 704 straipsnį; 3) turto vertė pakito, todėl pardavinėti turtą ta pačia turto verte, nustatyta prieš 9 mėnesius, yra neproporcinga; 4) pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepasisakė dėl varžytinių atšaukimo (b. l. 30 - 31).

13Pagal CPK 604 straipsnį, procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus 5 dienoms nuo išsiuntimo dienos. Iš vykdomosios bylos nustatyta, jog antstolės 2014-12-01 patvarkymas dėl paskelbtų pirmųjų areštuoto įkeisto turto varžytynių (v. b. t. 1, b. l. 83) apeliantei buvo išsiųstas 2014-12-01 elektroniniu paštu ( - )@gmail.com ir adresu ( - ) (v. b. t. 1, b. l. 83, 91). Antstolės 2014-12-19 patvarkymas dėl atšauktų paskelbtų turto varžytinių bei vykdomosios bylos sustabdymo (v. b. t. 1, b. l. 120) buvo įteiktas 2015-01-19 asmeniškai D. M., ( - ) (v. b. t. 1, b. l. 122). Antstolės priimtas 2015-05-08 patvarkymas dėl vykdymo veiksmų atnaujino ir paskelbtų pirmųjų įkeisto turto varžytynių buvo išsiųstas apeliantei elektroniniu paštu ( - )@gmail.com ir adresu ( - ) (v. b. t. 2, b. l. 6, 9). Antstolės 2015-06-18 patvarkymas dėl paskelbtų antrųjų įkeisto turto varžytynių (v. b. t. 2, b. l. 38) apeliantei buvo išsiųstas paštu, adresu ( - ), sugrįžo antstolei neįteiktas su nuoroda „į pranešimus neatsiliepia, įteikti nepavyko“ (v. b. t. 2, b. l. 43), taip pat elektroniniu paštu ( - )@gmail.com (v. b. t. 2, b. l. 39). CPK 644 straipsnio 4 dalis numato skolininkui pareigą aktyviai domėtis vykdymo eiga. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis, pririmta civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantei buvo žinoma apie vykdymo proceso eigą: apie antstolės planuojamas skelbti pirmąsias turto varžytines, kadangi apie tai apeliantė pati patvirtino 2014-11-14 elektroniniame laiške, adresuotame AB DNB banko Paskolų restruktūrizavimo departamento projektų vadovei (v. b. t. 1, b. l. 76), taip pat ir apie pirmąsias ir antrąsias varžytines apeliantė buvo informuota tinkamai, tačiau su antstole nebendradarbiavo, vykdymo proceso eiga nesidomėjo, dėl to atskirojo skundo argumentai, dėl patvarkymo apie antrųjų turto varžytinių paskelbimą neįteikimo ir dėl pažeistos teisės pagal CPK 704 straipsnį pasiūlyti iš varžytinių parduodamo turto pirkėją, atmestini kaip nepagrįsti.

14Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punktą, pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Rašytiniu skolininko prašymu pirmąsias varžytynes antstolis gali skelbti ir nesuėjus šiame punkte nustatytam terminui. Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie areštuoto turto įvertinimą apeliantei išsiųsta registruota pašto siunta 2014-10-23 ir elektroniniu paštu (v. b. t. 1, b. l. 75, 91, 92), spręstina, kad antstolė, skelbdama varžytynes, nepažeidė Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punkto.

15Pirmosios varžytynės neįvyko, nes varžytynėse nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis (v. b. t. 2, b. l. 27). Pagal CPK 721 straipsnio 1 dalį, jeigu išieškotojas atsisako paimti šio Kodekso 719 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia antrąsias varžytynes. Išieškotojai atsisakė perimti turtą iš pirmųjų varžytynių (v. b. t. 2, b. l. 30, 31). 2015-06-09 patvarkymu išieškotojams nustatytas terminas iki 2015-06-17 imtinai raštu informuoti antstolį apie ketinimą perimti turtą (v. b. t. 2, b. l. 28). Atsižvelgiant į CPK 721 straipsnio 1 dalies reglamentavimą, konstatuotina, jog antstolės 2015-06-18 patvarkymu paskelbtos antrosios įkeisto turto varžytynės (v. b. t. 2, b. l. 38) yra ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo pirmųjų varžytynių paskelbimo neįvykusiomis (2015-06-09).

16CPK 706 straipsnis įtvirtinta, kad apie varžytynes antstolis paskelbia specialiame interneto tinklalapyje. Elektroninės varžytinės vykdomos laikantis Civilinio proceso kodekso 713 straipsnyje nustatytos tvarkos ir 2005-10-27 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų bei 2013-01-09 VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymu Nr. v-7 patvirtinto Naudojimosi elektroninių varžytinių sistemos tvarkos aprašo reikalavimų. Elektronines varžytynės vyksta Antstolių informacinėje sistemoje specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt (CPK 713 straipsnio 1 dalis, SVI 95 punktas). Antstolių informacinę sistemą administruoja ir tvarko VĮ Registrų centras (Antstolių informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1R-161). Atsižvelgiant į tai, kad antstolė apie įkeisto turto, tiek pirmąsias, tiek ir antrąsias varžytynes paskelbė specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt., atskirojo skundo argumentas dėl apeliantės netinkamo informavimo apie varžytines, nes apeliantė apie varžytines sužinojo iš elektroninės varžytinių sistemos, atmestinas kaip nepagrįstas.

17Taip pat apeliantė teigia, jog turto vertė, praėjus 9 mėnesiams po jo įkainojimo, pasikeitė. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje konstatuota, kad priverstinio skolos išieškojimo vykdymo procese turi būti laikomasi bendrųjų proporcingo nuosavybės teisių apribojimo reikalavimų; priverstinis turto pardavimas už kainą, kuri neatitinka tikrosios rinkos vertės, paprastai reiškia Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 protokolo 1 straipsnio (teisė į nuosavybės apsaugą) pažeidimą (Kanala v. Slovakia, no. 57239/00, 10 July 2007). Nustatyta, jog pirmosiose varžytinėse turtas už pradinę 118 860 Eur kainą neparduotas, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas, t. y. potencialių pirkėjų tokia kaina įkainotas turtas nesudomino (v. b. t. 2, b. l. 27). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką turto nerealizavimo varžytynėse faktas patvirtina, kad jose buvo nustatyta per aukšta kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2005). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė pateikė teismui tik bendro pobūdžio samprotavimus apie nekilnojamojo turto rinkoje pasikeitusią situaciją ir nepateikė jokių įrodymų, susijusių su padidėjusia nekilnojamojo turto kaina (pavyzdžiui verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių atklikto įkeisto areštuoto turto vertinimo atitinkamu turto vertinimo metodu ir (ar) duomenų apie nustatytą turto vertę vadovaujantis rinkos ekonomikos logika ir kriterijais, rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimų ir stebėjimų rezultatais, kurių taikymas išsamiai nurodytas Turto ir verslo vertinimo metodikoje) (CPK 178 straipsnis), todėl dėl apeliantės pateiktų deklaratyvių teiginių nepasisako. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad per visą areštuoto turto realizavimo laikotarpį apeliantė (skolininkė) nepasiūlė turto pirkėjo, pageidaujančio turtą įsigyti už didesnę kainą, nei turtas įkainotas.

18Pagal CPK 703 straipsnio 1 dalį, jeigu iki varžytynių pabaigos paaiškėjo šio Kodekso 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos šiame Kodekse nustatyta tvarka, antstolis savo patvarkymu gali varžytynes atšaukti. Ginčo atveju nėra nustatyta CPK 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų aplinkybių, byloje nėra duomenų dėl apeliantės ketinimo patenkinti išieškotojo reikalavimus ir apmokėti visas vykdymo išlaidas, taip pat nėra paaiškėjusių aplinkybių, dėl kurių negali būti vykdoma išieškojimas.

19Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

21Skundą atmesti.

22Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja D. M. pateiktu skundu dėl antstolės veiksmų prašė atšaukti... 4. Suinteresuotas asmuo antstolė Virginija Meškauskienė priimtu 2015-07-21... 5. Suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė (toliau - AB) DNB bankas prašė atmesti... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi... 7. Apeliantė (pareiškėja) D. M. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto... 8. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 9. Suinteresuotas asmuo antstolė Virginija Meškauskienė atsiliepimu į... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Iš vykdomosios bylos Nr. 0015/14/22134 nustatyta, kad antstolė Virginija... 12. Apeliantė įrodinėja, kad: 1) patvarkymas apie antrųjų turto varžytynių... 13. Pagal CPK 604 straipsnį, procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso... 14. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punktą, pirmąsias varžytynes... 15. Pirmosios varžytynės neįvyko, nes varžytynėse nedalyvavo nei vienas... 16. CPK 706 straipsnis įtvirtinta, kad apie varžytynes antstolis paskelbia... 17. Taip pat apeliantė teigia, jog turto vertė, praėjus 9 mėnesiams po jo... 18. Pagal CPK 703 straipsnio 1 dalį, jeigu iki varžytynių pabaigos paaiškėjo... 19. Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 21. Skundą atmesti.... 22. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį...