Byla 2-854-835/2011
Dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Rasai Vaitkevičienei, dalyvaujant ieškovui K. V., institucijos atstovei Dalei Šicienei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo K. V. ieškinį atsakovei V. V., institucija teikianti išvadą byloje - Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio pakeitimo,

Nustatė

2ieškovas teismo prašė pakeisti išlaikymo dydį, priteistą Alytaus rajono apylinkės teismo 2002 m. lapkričio 5 d. sprendimu, sūnui A. V., gimusiam ( - ), dukrai G. V., gimusiai ( - ) ir sūnui J. V., gimusiam ( - ), jį padidinant ir priteisti iš atsakovės kiekvienam vaikui po 300,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki vaikų pilnametystės, išmokas kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, pervedant jas į ieškovo banko sąskaitą, pavedant ieškovui tvarkyti lėšas uzufrukto teise. Nurodė, kad nuo išlaikymo priteisimo momento padidėjo nepilnamečių vaikų išlaikymo išlaidos, nes vaikai pradėjo lankyti mokyklą, dabar jau yra paaugliai, todėl reikalingos papildomos išlaidos nepilnamečių vaikų tinkamam lavinimui užtikrinti. Ieškovas ūkininkauja, iš to gauna per mėnesį apie 1500,00 litų pajamas. Kiekvieno vaiko poreikiams patenkinti reikalinga skirti po 600,00 Lt kas mėnesį. Iš atsakovės priteistas 150,00 Lt išlaikymas kiekvienam vaikui neatitinka vaikų poreikių, teismo sprendimu priteisto išlaikymo nepakanka nepilnamečių vaikų poreikiams patenkinti, todėl atsakovė prie kiekvieno vaiko išlaikymo turėtų prisidėti po 300,00 Lt kas mėnesį.

3Atsakovė V. V. į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Jai apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta asmeniškai ir tinkamai. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, savo nuomonės nepareiškė, todėl laikytina, kad atsakovė ieškinį pripažįsta.

4Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė teigė, jog ieškovo nurodyti vaikų poreikiai yra realūs ir abiejų tėvų turi būti patenkinti. Ieškovas savo sąskaita tenkina vaikų poreikius, todėl su ieškiniu sutinka, ir atsižvelgdama į nepilnamečių vaikų interesus prašo ieškinį tenkinti.

5Ieškinys tenkintinas pilnai.

6Ieškovo ir vaikų teises ginančios institucijos atstovės paaiškinimais, bylos medžiaga nustatyta, kad 2002 m. lapkričio 5 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu iš atsakovės priteistas išlaikymas nepilnamečiams A. V., G. V., J. V. periodinėmis išmokomis po 150,00 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį iki vaikų pilnametystės (b. l. 10). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 3.201 str. numatyta, kad teismas gali pagal vaiko tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis ar atsirado papildomos vaiko priežiūros išlaidos. CK 3.129 str. numato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą, turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo, įtvirtinto CK 3.3 straipsnio 1 dalyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio mėn. 10 d. nutartis priimta civilinėje byloje .M. S. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-495/2008, 2008 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. v. V. L.; bylos Nr. 3K-3-303/2008). Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Tai reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Tėvų turtinė padėtis nustatoma atsižvelgiant į visų rūšių gaunamas pajamas: darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias pajamas, kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovo gaunamos pajamos per mėnesį vidutiniškai sudaro apie 1500,00 Lt (b. l. 13). Jis nuosavybės teise turi namą su ūkiniais pastatais, žemės sklypą ir automobilį (b. l. 18-23). Atsakovė niekur nedirba, Darbo biržoje neregistruota, darbo neieško. Ji nuosavybės teise turi keturias transporto priemones (b. l. 51). Nustatant priteistino išlaikymo dydį taip pat būtina atsižvelgti į vaiko teisę į būtinas vystymosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3 str. 25 str.). Būtinos vaikui vystytis sąlygos sudaromos patenkinat jo poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Ieškovo ir atsakovės vaikai gyvena su ieškovu, kuris imasi aktyvių priemonių vaiko turtinėms teisėms ir interesams įgyvendinti: teikia išlaikymą, kurį be išlaidų vaikų maitinimui, neabejotinai sudaro išlaidos drabužiams, avalynei, mokyklinėms prekėms, higienos reikmenims, kitoms buityje reikalingoms prekėms, išlaidos mokesčiams už gyvenamąjį būstą, transportui, vaikų laisvalaikio organizavimui. Būtent ieškovui tenka ir kasdienė vaikų priežiūra, rūpinimasis, kurių 150,00 Lt išlaikymo priteisimas iš motinos beveik nekompensuoja. Už tai, kad vaikai turėtų saugią aplinką ir tinkamas sąlygas augti ir tobulėti, už paramą siekiant išsilavinimo, realizuojant turimus sugebėjimus ir pomėgius, yra atsakingi abu tėvai, tuo tarpu iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė vaikų auklėjimu nesirūpina, priteisto išlaikymo neteikia. Todėl išdėstytų aplinkybių kontekste pripažintina, kad abiejų šalių turtinė padėtis bei galimybės teikti išlaikymą nepilnamečiams vaikams šiuo laikotarpiu iš esmės yra panašios.

7Įvertinus abiejų tėvų turtinę padėtį, jų gaunamas pajamas ir tai, kad vaikų tėvas savo lėšomis užtikrina nepilnamečiams vaikams teisę į būstą, teismas turi pagrindo manyti, kad vaikų motina, gali skirti kas mėnesį po 300,00 Lt kiekvieno nepilnamečio vaiko išlaikymui. Toks išlaikymo dydžio nustatymas įtvirtins vaikų prioritetinių teisių apsaugos bei proporcingumo principus. Kadangi po teismo sprendimo priėmimo iš esmės išaugo nepilnamečių vaikų poreikiai dėl to, kad jiems užaugus iki 12-15 metų, jų poreikiai padidėjo ne tik maistui, bet ir socialinėms reikmėms, vaikai lanko mokyklą, kiekvieno jų išlaikymui kas mėnesį reikalinga skirti po 600,00 Lt sumą, siekiant užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas, nepažeidžiant jį teikiančių tėvų teisėtų interesų, proporcingumo principo, reikalaujančio nustatyti vaiko ir tėvų protingų turtinių interesų pusiausvyrą, ieškinys tenkintinas pilnai, padidinant 2002 m. lapkričio 5 d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu priteistą išlaikymo dydį, priteisiant iš atsakovės nepilnamečių vaikų išlaikymui po 300,00 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės, priteistą sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nustatant, kad išlaikymui skirtais pinigais disponuos ieškovas K. V.. Išlaikymo dydis pakeistinas nuo ieškinio padavimo teismui dienos (CK 3.192 str., 3.200 str., 3.201 str.).

8Iš atsakovės priteistinas žyminis mokestis (išlaikymo padidinimo dalyje) ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263-265 str., 270 str.

Nutarė

10ieškinį tenkinti pilnai.

11Pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2002 m. lapkričio 5 d. sprendimu priteistą išlaikymo dydį ir nuo ieškinio padavimo teismui dienos (2011 m. vasario 3 d.) priteisti iš atsakovės V. V. išlaikymą nepilnamečiams vaikams: sūnui A. V., gimusiam ( - ), dukrai G. V., gimusiai ( - ), ir sūnui J. V., gimusiam ( - ), po 300,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaikų pilnametystės, priteistą sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

12Pavesti K. V. uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiams vaikams priteistą išlaikymą.

13Priteisti iš atsakovės V. V. 162,00 Lt žyminio mokesčio ir 12,00 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Šios išlaidos sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

14Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai