Byla e2YT-2806-272/2017
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims BIGBANK AS filialui bei UAB „Sostinės kreditai“

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. Z. ir V. Z. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, dalyvaujant suinteresuotiems asmenims BIGBANK AS filialui bei UAB „Sostinės kreditai“, ir

Nustatė

2pareiškėjai prašo nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, patvirtinti jų sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, po santuokos nutraukimo A. Z. palikti pavardę – Z., V. Z. – V., nenustatyti termino susitaikymui.

3Prašymas tenkintinas.

4Pareiškėjų raštu pareikštu prašymu bei teismui pripažinus, kad bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka nepakenks šeimos santykių stabilumui ir sutuoktinių interesams, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka.

5Pareiškėjų santuoka sudaryta 2015-07-18 Lentvario Viešpaties Apreiškimo švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, įregistruota 2015-07-21 Trakų rajono civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 150. Pareiškėjai bendrų nepilnamečių vaikų neturi.

6Pareiškėjai nurodė, kad jų santuoka iširo, nes tarp jų prasidėjo nesutarimai, pasikeitė jų požiūriai į gyvenimo vertybes, tarpusavio santykius, dėl nuolatinių asmeninių konfliktų jų gyvenimas kartu tapo neįmanomas, santuoka faktiškai iširo dėl sutuoktinių charakterių skirtumo ir nesutarimo šeimos interesų klausimais. Nurodė, kad neveda bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo nuo 2017 m. vasario mėnesio bei nesitiki vėl pradėti gyventi kartu.

7Pareiškėjai nurodė, kad pareiškėjas A. Z. turi kreditorius: 1) Bigbank AS filialas, pagal 2014-12-12 kredito sutartį, sudarytą iki santuokos; 2) UAB „Sostinės kreditai“, pagal kredito sutartį sudarytą pareiškėjo vardu, apie tai pareiškėjai nežinant.

8Nurodė, kad pareiškėja V. Z. jokių įsiskolinimų ir kreditorių savo vardu neturi.

9Suinteresuoti asmenys BIGBANK AS filialas ir UAB „Sostinės kreditai“ atsiliepimų į prašymą nepateikė.

10Esant tokioms aplinkybėms preziumuojama, kad pareiškėjų santuoka faktiškai iširo, todėl prašymas nutraukti santuoką tenkintinas.

11Pareiškėjai kartu su prašymu nutraukti santuoką teismui pateikė jų 2017-06-23 sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje aptarė tarpusavio išlaikymo, turto padalijimo bei kitus klausimus dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Ši sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų, todėl sutartis tvirtinama.

12Pareiškėjų prašymu, nutraukus santuoką pareiškėjui A. Z. paliekama jo pavardė - Z., pareiškėjai V. Z. paliekama jos iki santuokos turėta pavardė – V..

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.49 str. 2 d., 3.51-3.53 str., CPK 5, 178, 270, 538-541 str.,

Nutarė

14prašymą patenkinti.

15Nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu 2015-07-18 sudarytą santuoką, įregistruotą 2015-07-21 Trakų rajono civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 150, tarp A. Z., a. k. ( - ) gim. ( - ), ir V. Z. (V.), a. k. ( - ) ( - ).

16Patvirtinti A. Z. ir V. Z. 2017-06-23 sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tokiomis sąlygomis:

 1. Pareiškėjai A. Z., gim. ( - ), ir V. Z., gim. ( - ), sudarė santuoką 2015 m. liepos 18 d., kurią įregistravo 2015-07-21 Trakų rajono CM skyriuje, įrašo Nr. 150.
 2. Pareiškėjai pareiškia, kad nutraukia santuoką šalių sutarimu, laisva valia, šia sutartimi numatydami bendro turto ir prievolių pasidalijimo bei kitas pareiškėjų santuokos nutraukimo teisines pasekmes.
 3. Santuokos nutraukimo metu pareiškėjai V. Z. ir A. Z. yra pajėgūs patys save išlaikyti ir po santuokos nutraukimo neturės pareigos vienas kitą išlaikyti.
 4. Pareiškėjai V. Z. ir A. Z. jokių turtinių ar moralinių pretenzijų vienas kitam neturi ir įsipareigoja tokių pretenzijų vienas kitam nereikšti ir po šios sutarties įsigaliojimo.
 5. Pareiškėjai pareiškia, kad neturi bendrų nepilnamečių vaikų.
 6. Pareiškėjai susitaria pinigines lėšas, esančias kiekvienos šalies vardu atidarytose sąskaitose, laikyti asmenine nuosavybe. Patvirtina, kad jokių pretenzijų, susijusių su šiuo turtu, vienas kitam neturi.
 7. Pareiškėjai patvirtina, kad A. Z. vardu įregistruota transporto priemonė VW GOLF, valst. Nr. ( - ) yra įsigyta 2013-11-12, t. y. iki santuokos sudarymo, todėl tai yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė ir ji, nutraukiant santuoką, tarp šalių nėra dalijama. Ji lieka A. Z. asmeninė nuosavybė.
 8. V. Z. neprašo kompensacijos už šį turtą ir jokių pretenzijų neturi.
 9. Pareiškėjai patvirtina, kad V. Z. vardu įregistruota transporto priemonė BMW 320D, valst. Nr. ( - ) yra įsigyta 2013-01-30, t. y. iki santuokos sudarymo, todėl tai yra asmeninė sutuoktinės nuosavybė ir ji, nutraukiant santuoką, tarp šalių nėra dalijama. Ji lieka V. Z. asmeninė nuosavybė.
 10. A. Z. neprašo kompensacijos už šį turtą ir jokių pretenzijų neturi.
 11. Pareiškėjai patvirtina, kad jokio nekilnojamojo turto, priklausančio asmeninės nuosavybės teise, neturi, taip pat santuokos metu jokio nekilnojamojo turto neįgijo.
 12. Pareiškėjai pareiškė, jog daugiau jokio kito tiek nekilnojamojo, tiek kilnojamojo registruotino bei neregistruotino turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių, turtinių teisių ar įpareigojimų bei kitokio turto, kuris būtų dalintinas nutraukiant santuoką, neturi, o namų apyvokos daiktus pasidalino, kai pradėjo gyventi atskirai, ir dėl to pretenzijų vienas kitam neturi.
 13. Pareiškėjai nurodo, kad A. Z. savo vardu yra sudaręs kredito sutartį su BIGBANK AS filialu, įm. k., 301048563, adr. Jogailos g. 4, Vilnius; taip pat kredito sutartį su UAB „Sostinės kreditai“, įm. k. 302513887, J. B. g. 25a-21, LT-03108 Vilnius.
 14. Po santuokos nutraukimo A. Z. prievolės kreditoriams BIGBANK ir UAB „Sostinės kreditai“ lieka jo asmeninėmis prievolėmis.
 15. Šalys susitaria, jog po santuokos nutraukimo neįsipareigoja viena kitai dėl viena kitos išlaikymo.
 16. Po santuokos nutraukimo šalys turės šias pavardes: A. Z. turės pavardę Zakarevičius; V. Z. turės pavardę Vasiljevaitė.
 17. Šalys susitaria, jog ši sutartis įsigalioja nuo teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos.
 18. Ši sutartis sudaryta 3 vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Šalims ir vienas – sutartį tvirtinančiam teismui: Trakų rajono apylinkės teismui.

17Nutraukus santuoką, pareiškėjai V. Z. palikti jos iki santuokos turėtą pavardę – V., pareiškėjui A. Z. palikti jo pavardę - Z..

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai