Byla B2-1757-527/2011

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. B2-1757-527/2011 pagal BUAB „Rodmė“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro skundą dėl 2010-12-30 BUAB „Rodmė“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais BUAB „Rodmė“ bankroto byloje Nr. B2-194-527/2011 (suinteresuoti asmenys: VSDFV Jonavos skyrius, UAB „Medicinos bankas“, AB „Ūkio bankas“, AB ,,SEB lizingas“, Kauno apskrities VMI ir AB Turto bankas) ir

Nustatė

22011-04-26 Kauno apygardos teisme gautas prašymas patvirtinti taikos sutartį.

3Prašymas tenkintinas.

4CPK 140 str. 3 d. įtvirtinta nuostata, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Teismo vertinimu, šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių ir suinteresuotų asmenų interesų, todėl, vadovaujantis CPK 42 str. 2 d., tvirtintina. Patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.).

5Teismas, vadovaudamasis LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 295 str.,

Nutarė

6patvirtinti tarp BUAB „Rodmė“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro ir AB „Ūkio bankas“ sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

7Taikos sutartimi susitarta:

81. BUAB „Rodmė“ administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras atsisako reikalavimo „pripažinti negaliojančiu 2010-12-30 BUAB „Rodmė“ kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 2 „Dėl neparduoto turto perdavimo įkaito turėtojui“ priimtą nutarimą „Neparduotą įkeistą turtą perduoti įkaito turėtojui kartu su neatsiejamu neįkeistu turtu iki 2011-01-15“. Atsisakymo nuo šio reikalavimo pasekmės BUAB „Rodmė“ yra žinomos ir suprantamos (CPK 293 str. l d. 4 p., 294 str.).

92. Kreditorius AB Ūkio bankas pripažįsta BUAB „Rodmė“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro pareikštą reikalavimą „pripažinti negaliojančiu 2010-12-30 BUAB „Rodmė“ kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimą Nr. 3 „Dėl administravimo išlaidų dalies apmokėjimo iš įkeisto turto“ priimtą nutarimą „Sumokėti administratoriaus patirtų administravimo išlaidų dalį, kuri nustatoma taip: įkeisto turto administravimo išlaidos minus pajamos, gautos pardavus ir /ar išnuomavus bankui įkeistą turtą plius 30.000 Lt suma administratoriaus atlyginimui padengti. Bet ne daugiau nei likusi neapmokėta bendra administratoriaus patirta administravimo išlaidų sąmata.“

103. BUAB „Rodmė“ administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras atsisako reikalavimo „Įpareigoti kreditorių AB Ūkio bankas, perimantį BUAB „Rodmė“ priklausantį neparduotą turtą ir neatsiejamą neįkeistą turtą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos sumokėti administravimo išlaidas, nustatytas administravimo išlaidų sąmatoje, bendrai 200.000 Lt sumai BUAB „Rodmė“ administratoriui UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurui.“ Atsisakymo nuo šio reikalavimo pasekmės UAB „Rodmė“ yra žinomos ir suprantamos (CPK 293 str. l d. 4 p., 294 str.).

114. BUAB „Rodmė“ administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras 53.461,31 Lt sumai sumažina administravimo išlaidas, o AB Ūkio bankas sutinka ir įsipareigoja sumokėti administratoriui UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras 146.538,69 Lt administravimo išlaidų per 10 darbo dienų nuo neparduoto įkeisto turto perdavimo dienos, pinigines sumas pervesdamas tiesiogiai į UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT64 4010 0425 0009 0810, esančia AB DnB NORD banke.

125. BUAB „Rodmė“ administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras neparduotą įkeistą turtą kreditoriui AB Ūkio bankui įsipareigoja perduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Kauno apygardos teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartį, įsiteisėjimo, šalims pasirašant turto priėmimo-perdavimo aktą.

136. Kiekviena šalis padengia savo turėtas išlaidas ir jų nereikalauja iš kitų byloje dalyvaujančių asmenų. Šalys padengia bylinėjimosi išlaidas (pašto išlaidas ir pan.), kurias bylos nagrinėjimo metu patyrė valstybė, lygiomis dalimis.

147. Vadovaujantis CK 6.983 str., CPK 140 str. 3 dalimi, 293 str. 1 dalies 5 punktu, šalys teismo prašo patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

158. Šalys pareiškė, kad ši sutartis sudaryta sąžiningumo, teisingumo, protingumo principais, visos šios sutarties sudarymo aplinkybės šalims yra žinomos.

169. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2 dalyje, t. y. tai, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

1710. Ši taikos sutartis įsigalioja ją patvirtinus Kauno apygardos teisme (c. b. Nr. B2-194-527/2011).

1811. Taikos sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną šalims, o trečias egzempliorius - teismui.

19Priteisti iš pareiškėjo Bankrutavusios UAB „Rodmė“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro ( į. k. 235238440, Jonavos g. 16A, kaunas) ir kreditoriaus AB Ūkio banko (( kodas 112020136, Maironio g. 25, Kaunas) po 13,37 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (mokama į sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB. Banko kodas 73000, lėšų gavėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

20Civilinę bylą Nr. B2-1757-527/2011 nutraukti.

21Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė rašytinio proceso tvarka... 2. 2011-04-26 Kauno apygardos teisme gautas prašymas patvirtinti taikos sutartį.... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. CPK 140 str. 3 d. įtvirtinta nuostata, kad bet kurioje proceso stadijoje... 5. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 295 str.,... 6. patvirtinti tarp BUAB „Rodmė“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto... 7. Taikos sutartimi susitarta:... 8. 1. BUAB „Rodmė“ administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir... 9. 2. Kreditorius AB Ūkio bankas pripažįsta BUAB „Rodmė“ administratoriaus... 10. 3. BUAB „Rodmė“ administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir... 11. 4. BUAB „Rodmė“ administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir... 12. 5. BUAB „Rodmė“ administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir... 13. 6. Kiekviena šalis padengia savo turėtas išlaidas ir jų nereikalauja iš... 14. 7. Vadovaujantis CK 6.983 str., CPK 140 str. 3 dalimi, 293 str. 1 dalies 5... 15. 8. Šalys pareiškė, kad ši sutartis sudaryta sąžiningumo, teisingumo,... 16. 9. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties... 17. 10. Ši taikos sutartis įsigalioja ją patvirtinus Kauno apygardos teisme (c.... 18. 11. Taikos sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą... 19. Priteisti iš pareiškėjo Bankrutavusios UAB „Rodmė“ administratoriaus... 20. Civilinę bylą Nr. B2-1757-527/2011 nutraukti.... 21. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas...