Byla 2YT-670-179/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, Metelių regioninio parko direkcijai ir Alytaus rajono savivaldybei dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėja J. G. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. G., nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), Papėčių k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav., buvo sodyba - gyvenamasis namas.

3Pareiškėja nurodė, kad šį žemės sklypą paveldėjo po savo senelės A. A. mirties, pagal 2011-04-20 paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą. Šis žemės sklypas suformuotas atkuriant nuosavybės teises jos seneliui J. A. Alytaus apskrities viršininko administracijos 2004-11-18 sprendimu Nr. S-33-20615. Pareiškėjos senelė jai yra pasakojusi, kad jai priklausančioje žemėje buvo kažkieno sodyba, kadangi senelei tvarkant žemės sklypą buvo aptiktos tipiškos sodybos liekanos, kurias ji iš sklypo pašalino. Juridinio fakto nustatymas, kad pareiškėjos žemės sklype buvo sodyba, leistų pareiškėjai teisės aktų nustatyta tvarka sodybą atstatyti, kadangi pareiškėjai priklausantis žemės sklypas patenka į Metelių regioninio parko teritoriją. Faktą, kad pareiškėjai priklausančiame žemės sklype buvo sodyba, pareiškėja grindžia 1949 ir 1959 metų topografinių žemėlapių duomenimis, taip pat archyviniais duomenimis, UAB „CAD ir F Projekt Servisas“ atliktos ekspertizės, siekiant nustatyti ar pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba, išvada.

4Suinteresuoti asmenys Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Metelių regioninio parko direkcija ir Alytaus rajono savivaldybė savo atsiliepimuose (b. l. 47-54) nurodo, kad neprieštarauja J. G. pareiškimui.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Pareiškėja J. G. prašomą nustatyti juridinį faktą, kad jos nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame Metelių regioniniame parke, buvo sodyba – gyvenamasis namas, sieja su teisės atstatyti sodybos statinius įgijimu. Prašomas nustatyti juridinis faktas siejamas su turtinių teisių, nustatytų Saugomų teritorijų įstatyme, atsiradimu. Pagal suformuotą teismų praktiką juridinis faktas, jog sodyba - gyvenamasis namas su priklausiniais - buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008).

7Iš pareiškėjos patektų rašytinių įrodymų – išrašo iš nekilnojamojo turto registro matyti, kad J. G. nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), Papėčių k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav. (b. l. 17-19). Pareiškėja 2016-02-01 kreipėsi į Alytaus rajono savivaldybės administraciją su prašymu specialiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams išduoti (b. l. 9-12). Pareiškėjos pateikti duomenys - 1949 ir 1959 metų topografinių žemėlapiai ir UAB „CAD ir F Projekt Servisas“ remiantis kartografine - archyvine medžiaga atlikta ekspertizės išvada patvirtina, kad pareiškėjai priklausančiame žemės sklype 1949-1959 m. buvo sodyba (b. l. 20-24). Iš Alytaus apskrities archyvo gautų dokumentų - Alytaus rajono Parėčėnų apylinkės Papėčių kaimo ūkinės knygos matyti, kad Papėčių kaime gyveno V. V. su šeima, jų sodyba 1953 metais užėmė 0,60 ha, jie buvo žemdirbiais. Alytaus rajono Parėčėnų apylinkės Papėčių kaimo ūkinės knygos saugoti į Alytaus apskrities archyvą perduotos tik nuo 1952 metų (b. l. 36-39).

8Saugomų teritorijų įstatyme (9 straipsnio 2 dalies 8 punktas) įtvirtinta, kad draudžiama draustinyje statyti su draustinio tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose, taip pat vietose, nustatytose draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 102-08-10 įsakymu Nr. 420 patvirtintų Metelių regioninio parko apsaugos reglamento 46.1 p. taip pat leidžia statyti statinius buvusiose sodybose. Saugomų teritorijų įstatyme, Metelių regioninio parko reglamente nenustatyta, kad pareiškėjas, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba, turi įrodyti, jog jam ši sodyba priklausė. Nagrinėjamoje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas) neturi būti aiškinamasi, ar asmuo, prašantis nustatyti, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba, buvo šios sodybos savininkas (Lietuvos Aukščiausiasis teismo 2008 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008).

9Visi aukščiau minėti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, Papėčių k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav., buvo sodyba. Neginčijamai yra pateikti duomenys apie statinių pareiškėjai priklausančiame žemės sklype egzistavimą bei atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra pateikta duomenų, kurie neginčijamai leistų daryti išvadą, jog toje vietoje sodybos nėra buvę, yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad byloje surinktų įrodymų visuma leidžia padaryti išvadą apie pareiškėjos įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą.

10Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba (LR CPK 444 str. 2 d., 9 p.). Atsižvelgiant į tai pareiškėjos J. G. pareiškimas tenkintinas.

11Vadovaudamasis LR CPK 260 str. – 270 str., 448 str., teisėjas

Nutarė

12pareiškimą tenkinti.

13Statybos leidimo išdavimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turinti faktą, kad J. G., a. k. ( - ) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), Papėčių k., Miroslavo sen., Alytaus r. sav., buvo sodyba - gyvenamasis namas.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai