Byla 2-6820-792/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininkės K. B

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Jono Petriko pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininkės K. B.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo priteisti iš skolininkės K. B. 285,71 Lt sprendimo vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0172/10/01056.

3Nurodė, kad Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos biuras 2010-08-06 pateikė vykdyti 2010-05-27 nutarimą dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas Nr. Z030184 dėl 75,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininkės K. B., išieškotojo – valstybės, naudai. Nustačius, kad bauda sumokėta, 2011-03-28 buvo priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo. Vykdant minėtą dokumentą susidarė 285,71 Lt sprendimo vykdymo išlaidų suma. 2011-03-29 skolininkei K. B. buvo siūlyta per 5 dienas nuo siūlymo gavimo dienos susimokėti vykdymo išlaidas geruoju, tačiau skolininkė susimokėti susidariusias vykdymo išlaidas vengia, nesiima jokių veiksmų susidariusiam įsiskolinimui padengti. Į antstolio depozitinę sąskaitą yra pervesta 39,97 Lt, liko sumokėti 245,74 Lt.

4Pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo nagrinėjamas pranešus proceso dalyviams (LR CPK 234 str., 443 str. 5 d.).

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 611 straipsnis numato, kad jeigu po antstolio pasiūlymo skolininkui dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, skolininkas jų nesumoka, antstolis kreipiasi į teismą dėl jų priteisimo.

7Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos biuras 2010-05-27 išduotą nutarimą dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas Nr. Z030184, dėl 75,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininkės K. B., išieškotojo – valstybės naudai antstoliui Jonui Petrikui vykdyti pateikė 2010-08-06. Priėmęs vykdymui minėtą vykdomąjį dokumentą, antstolis pradėjo vykdymo procesą, šiuo atveju raginimas įvykdyti sprendimą skolininkei nebuvo siunčiamas. Antstolis nustatęs, kad bauda buvo sumokėta, 2011-03-28 priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, paskaičiavo vykdymo išlaidas ir 2011-03-29 skolininkei išsiuntė siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, tačiau jos per nurodytą terminą nesumokėtos.

8LR ATPK 303 straipsnyje yra nustatytas nutarimo skirti administracinę nuobaudą privalomumas, t.y. kiekvienas asmuo, kurio atžvilgiu yra priimtas nutarimas, jam įsiteisėjus, privalo jį vykdyti. Tais atvejais, kai nutarimas nevykdomas savanoriškai, jis turi būti vykdomas priverstinai. Priverstinis nutarimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs nutarimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymo funkcijas atlieka antstolis ir už vykdymo funkcijų vykdymą antstolis gauna atlyginimą. LR CPK 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija.

9Nurodytos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte vykdymo išlaidos skirstomos į vykdomosios bylos administravimo išlaidas (jas sudaro būtinos vykdymo išlaidos ir papildomos vykdymo išlaidos) ir atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Sprendžiant dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą, lemiamą reikšmę turi tai, kada skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą - per raginime nustatytą terminą ar jam pasibaigus, o kai raginimas neturi būti siunčiamas, – per įstatyme, vykdomajame dokumente nustatytą terminą, t. y. savanoriškai, ar jau pradėjus priverstinį vykdymą. Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punkte nurodyta, jog kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos bendrosios vykdymo išlaidos ir atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos. Atlyginimas antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas. Tačiau jeigu skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, tai iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 punktas).

10Baudą už administracinės teisės pažeidimą, kaip nustatė nutarimo priėmimo metu galiojusios teisės normos, pažeidėjas turėjo sumokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos (LR ATPK 313 straipsnio 1 dalis). Jei asmuo, kuriam paskirta bauda, nedirba arba jeigu baudos išieškoti iš pažeidėjo darbo užmokesčio ar kitokio uždarbio, pensijos ar stipendijos negalima dėl kitų priežasčių, baudą išieško antstolis (LR ATPK 314 straipsnio 2 dalis), t.y. nutarimą priėmęs organas (pareigūnas) kreipiasi dėl priverstinio nutarimo vykdymo. Priverstinio vykdymo procesas prasideda, kai vykdomasis dokumentas, t. y. nutarimas, pateikiamas antstoliui ir užvedama vykdomoji byla. Nutarimo vykdymo proceso ypatumas yra tas, kad šiuo atveju skolininkui nesiunčiamas raginimas įvykdyti šį pareigūno priimtą nutarimą. Tai reiškia, kad, pasibaigus įstatymo nustatytam 40 dienų terminui, per kurį pažeidėjas turi sumokėti baudą, jos nesumokėjus, antstoliui pateikiamas įsiteisėjęs nutarimas ir iš karto pradedami priverstinio vykdymo veiksmai (CPK 661 straipsnio 1 dalis). Skolininkas, neįvykdęs nutarimo gera valia per įstatyme nustatytą 40 dienų, patiria neigiamų turtinių priverstinio nutarimo įgyvendinimo padarinių – iš jo išieškomos priverstinio vykdymo išlaidos (LR CPK 610 straipsnis).

11Kaip minėta, iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog skolininkė K. B. nesumokėjo 75,00 Lt baudos, todėl Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos biuras 2010-05-27 išduotą nutarimą dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas Nr. Z030184, dėl 75,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininkės pateikė vykdyti antstoliui. Gavęs išieškotojo pateiktą vykdomąjį dokumentą, antstolis teisėtai pradėjo priverstinį šio vykdomojo dokumento vykdymą. Skolininkė K. B. priteistą skolą sumokėjo po įstatyme nustatyto termino sumokėti geruoju, todėl skolininkė turi pareigą atlyginti visas minėto vykdomojo dokumento vykdymo išlaidas.

12Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog antstoliui Jonui Petrikui iš skolininkės K. B. priteistinas vykdomojo dokumento vykdymo išlaidas sudaro 284,71 Lt. Užbaigus vykdomąją bylą, suinteresuotam asmeniui buvo nusiųstas raštiškas siūlymas sumokėti nustatytu terminu 285,71 Lt dydžio vykdymo išlaidas. Prašomas priteisti vykdymo išlaidų dydis paskaičiuotas pagal atliktų vykdymo veiksmų kiekį ir Sprendimo vykdymo instrukcijoje nustatytus tokių vykdymo veiksmų įkainius, indeksuojant neviršijant vykdomojo dokumento įvykdymo metu nustatyto ketvirčio vartojimo kainų indekso.

13Byloje nustatyta, kad į antstolio depozitinę sąskaitą yra pervesta 39,97 Lt.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593, 611 straipsniais, teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Priteisti antstoliui Jonui Petrikui iš K. B., a.k. ( - ) 285,71 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt penkis litus 71 centą) vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0172/10/01056.

17Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0172/10/01056 grąžinti pareiškėjui antstoliui Jonui Petrikui.

18Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai