Byla 1A-149-606/2016
Dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimo, kuriuo ieškovo UAB „(duomenys neskelbtini)“ civilinis ieškinys atmestas

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Editos Lapinskienės, teisėjų Lino Pauliukėno, Zigmo Pociaus, sekretoriaujant Karolinai Gaubaitei, dalyvaujant atsakovo S. P. atstovui advokatui Aivarui Surbliui, teismo posėdyje apeliacine tvarka baudžiamojoje byloje, kurioje S. P. Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį išnagrinėjo civilinio ieškovo UAB „( - ) “ direktoriaus G. V. apeliacinį skundą atsakovui S. P. dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimo, kuriuo ieškovo UAB „( - )“ civilinis ieškinys atmestas, ir

Nustatė

2S. P. Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį už tai, kad turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, išvakarėse vagystės įvykdymui iš UAB „( - )“ išsinuomojęs krovininį automobilį DAF, valstybinis Nr. ( - ) su puspriekabe, valstybinis Nr. ( - ), panaudodamas UAB „( - )“ išnuomotą iš UAB „( - )“ kraną „Krupp, KMK 2025“, valstybinis Nr. ( - ) pasamdęs darbininką A. V., jam ikiteisminis tyrimas nutrauktas 2013-03-12 prokuroro nutarimu, pats aptaręs metalo pardavimo sąlygas UAB „( - )“, telefonu duodamas nurodymus pakrauti kaip galima daugiau metalo konstrukcijų, krovinį pristatyti į UAB „( - )“ metalo laužo supirktuvę, esančią ( - ), 2011 m. rugpjūčio 11 d., nuo 9 val. iki pusiaudienio, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku, tokiu būdu iš aptvertos bankrutuojančios UAB „( - )“ teritorijos, esančios ( - ), į ją patekus ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui ir atrakinus vartus, pagrobė UAB „( - )“ metalo įrenginius: bendros 2896,20 Eur (10000 Lt) vertės džiovyklą ir pakurą, kuriuos, kaip metalo laužą, iškrovė UAB „( - )“ teritorijoje, esančioje ( - ). Po to, tą pačią dieną, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, S. P., panaudodamas vagystės įvykdymui iš UAB „( - )“ išsinuomotą krovininį automobilį DAF, valstybinis Nr. ( - ) su puspriekabe, valstybinis Nr. ( - ), panaudodamas UAB „( - )“ išnuomotą iš UAB „( - )“ kraną „Krupp, KMK 2025“, valstybinis Nr. ( - ) pasamdęs darbininką M. Ž., kuriam ikiteisminis tyrimas nutrauktas 2013-03-12 prokuroro nutarimu, pats aptaręs metalo pardavimo sąlygas UAB „( - )“, telefonu davęs nurodymą pakartotinai vykti į tą pačią bankrutuojančios UAB „( - )“ teritoriją, esančią ( - ), pakrauti kaip galima daugiau metalo konstrukcijų, krovinį pristatyti į UAB „( - )“ metalo laužo supirktuvę, esančią ( - ), 2011-08-11, nuo pusiaudienio iki 18 val., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu tiksliu laiku, tokiu būdu iš aptvertos bankrutuojančios UAB „( - )“ teritorijos, esančios ( - ), į ją patekęs pro anksčiau atrakintus vartus, pagrobė UAB „( - )“ metalo įrenginius: 1965,07 Eur (6785 Lt) vertės džiovyklą, 512,63 Eur (1770 Lt) vertės cikloną ir maitintuvą, 854,38 Eur (2950 Lt) vertės pakurą, juos nuvežus į UAB „( - )“ priklausančią metalo laužo supirktuvę, esančią ( - ), ketino parduoti kaip metalo laužą, tačiau atvyko policijos pareigūnai ir sandoris neįvyko. Šios kvalifikuotos vagystės būdu S. P. UAB „( - )“ padarė 5715,45 Eur (19734,31 Lt) turtinę žalą.

3Civiliniam ieškovui UAB „( - )“ palikta teisė į ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis).

4Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendį paliko nepakeistą.

5Plungės rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 1 d. sprendimu ieškovo UAB „( - )“ civilinį ieškinį atmetė.

6Apeliaciniu skundu civilinio ieškovo UAB „( - )“ direktorius G. V. prašo Plungės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – iš S. P. priteisti UAB „(duomenys neskelbtini)“ 24617,70 Eur turtinei žalai atlyginti, 4935,40 Eur palūkanų, 350,44 Eur (1210 Lt) turto vertinimo ir 199,76 Eur (689,73 Lt) vykdymo išlaidoms atlyginti bei 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo ieškinio padavimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat visas bylinėjimosi išlaidas.

7Civilinio ieškovo UAB „( - )“ direktorius G. V. nurodo, kad CK 6.249 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Dėl nusikalstamų S. P. veiksmų UAB „( - )“ patyrė didelę turtinę žalą. Dalis įrengimų tyrimo metu buvo surasta ir sugrąžinta, tačiau vienas pašarų džiovinimo agregatas buvo nepataisomai sugadintas. Iš 2013-10-21 vertinimo ataskaitos Nr.1310/01 matyti, kad ABM-1,5BŽ pašarų džiovinimo agregato vertė 2011-08-11 buvo 85000 litų

8(24617,70 Eur), neskaičiuojant negautų pajamų pardavus daiktą arba pelno, vykdant veiklą su šiuo daiktu. Iš vertinimo ataskaitos taip pat matyti, kad džiovinimo agregatas yra viena iš sudedamųjų džiovyklos dalių. Džiovyklą sudaro pakura, džiovinimo būgnas, ciklonai, hidraulinis žaliavos padavimo įrenginys, transporteris, sausos masės laikymo bokštas, kaminas. Visos džiovyklos kainą sudaro daugiau kaip 230000 Eur, todėl 24617,70 Eur suma už vieną pagrindinių sudedamųjų džiovyklos dalių yra reali rinkos kaina. Nors pašarų džiovinimo agregatas buvo įsigytas žymiai pigiau, tačiau įsigijimo kaina negali turėti esminės įtakos daikto vidutinei rinkos vertei. Būtent džiovinimo agregatas yra įvertintas vertinimo ataskaitoje ir tai yra akcentuojama teismui visada, tačiau teismas neįsigilina į vertinimo ataskaitą ir klaidina, nurodydamas, kad yra įvertinta visa džiovykla, ir nėra galimybių atskirti džiovinimo agregato vertės. Apelianto teigimu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarime Nr. 52 „Dėl teismų praktikos vagystės ir plėšimo baudžiamosiose bylose“ nurodoma, kad kvalifikuojant veikas pagal BK 178, 180 straipsnius, pagrobto turto vertė nustatoma remiantis daikto rinkos verte veikos padarymo metu. Turto vertė gali būti nustatoma pagal pirkimo-pardavimo sandorių kainą, turto sukūrimo (atkūrimo), įsigijimo kaštus. Tais atvejais, kai nuosavybė į daiktą atsirado pirkimo-pardavimo sandorio pagrindu, ir byloje yra duomenys apie daikto įsigijimo kainą, tačiau daiktas pagrobiamas praėjus laikotarpiui, turinčiam reikšmės jo kainai, daikto vertė nustatoma pagal faktinę turto vertę (didmenines, rinkos ar komiso kainas) nusikalstamos veikos padarymo metu. Kai tokių duomenų byloje nėra arba daikto įsigijimas pagal sutartį yra susijęs su papildomomis prievolėmis, arba jei savininkas turtą įsigijo mažesne nei vidutinė rinkos kaina, pagrobto turto vertė nustatoma atsižvelgiant į identiško ar tos kategorijos daikto analogo vidutinę rinkos kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-99/2009).

9Apeliantas nurodo, kad teismas sprendime motyvavo, jog nebuvo atlikta džiovyklos ekspertizė, todėl teismas neturi galimybės įvertinti, ar ši agregato dalis nepataisomai sugadinta. Turto vertinimo bendrojoje dalyje nurodyta, kad vertinimui buvo pateikti duomenys apie pirkimo važtaraščiu ŽAL0072 įsigytą žolės miltų agregatą AVM-1,5. Iš PVM sąskaitos-faktūros Nr. 0072 matyti, kad iš ŽŪB „( - )“ buvo įsigytas žolės miltų agregatas AVM-1,5, kurį pagal UAB „( - )“ pranešimą policijai sudarė džiovykla ir pakura. Kadangi už 2896,20 Eur (10000 Lt) buvo įsigytas visas žolės miltų agregatas, atskirai džiovyklos vertės teismas nustatyti negalėjo, dėl to nebuvo galimybės civilinio ieškinio tiksliai apskaičiuoti neatidėjus baudžiamosios bylos nagrinėjimo. Dėl ABM-15BŽ pašarų džiovinimo agregato būklės apeliantas pažymi, kad byloje yra surinkta pakankamai įrodymų apie tai, kad atvežus šį agregatą į metalo supirktuvę, šis agregatas buvo pradėtas pjaustyti: nupjautas apsauginis ir išvalymo dangtis, išpjaustyto pagrindinės agregato sienelės, išoriniais tvirtinimo žiedai, vidinės sutvirtinimo konstrukcijos, nuardyta išorinė skarda. Pakraunant šį agregatą iš jo buvimo vietos Plungės rajone, iškraunant metalo supirktuvėje, jis buvo apgadintas papildomai. Šie duomenys atsispindi liudytojų K. R., G. V. parodymuose, UAB „( - )“ 2013-10-21 atlikto kilnojamojo turto vertinimo ataskaitoje Nr.1310/01 bei teismui pateiktose fotonuotraukose. Apie šiuos sugadinimus ir esančius byloje įrodymus teismas visiškai nemotyvavo ir nepasisakė, tarsi jų nebūtų, ir tai suponuoja į netinkamą įrodymų vertinimą ir subjektyvumą vienai šaliai. Taip pat nepagrįstai nurodė, kad reikalinga ekspertizė, kurią reikalui esant pats teismas galėjo ir paskirti.

10Apeliantas nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją (29 straipsnio 1 dalis, 30 straipsnio 1 dalis, 31 straipsnio 2 dalis, 109 straipsnio 1 dalis), konstitucinius teisinės valstybės, asmenų lygybės prieš įstatymą, teisėtumo, teisingumo ir kitus principus teismai inter alia (be kita ko) yra valstybės institucija, kuri vykdydama teisingumą ir padėdama valstybei užtikrinti asmenų, visos visuomenės saugumą nuo nusikalstamų kėsinimųsi, kartu privalo apsaugoti asmens teises ir teisėtus interesus. Tai lemia ir tam tikrus teismo įgaliojimus baudžiamajame procese. Teismas baudžiamajame procese turi būti ir nešališkas arbitras, objektyviai vertinantis baudžiamojoje byloje esančius nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių duomenis (įrodymus) ir priimantis teisingą sprendimą dėl asmens, kaltinamo padarius nusikalstamą veiką, kaltumo, ir kartu teismas, siekdamas nustatyti objektyvią tiesą, turi aktyviai veikti baudžiamajame procese – apibrėžti baudžiamosios bylos nagrinėjimo ribas, nagrinėti baudžiamąją bylą taip, kad joje būtų nustatyta objektyvi tiesa ir teisingai išspręstas asmens, kaltinamo padarius nusikalstamą veiką, kaltumo klausimas. Teismas privalo būti ir lygiai teisingas visiems baudžiamajame procese dalyvaujantiems asmenims (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. rugsėjo 19 d., 2008 m. gegužės 28 d. ir kiti nutarimai). Nagrinėjant bylą civiline tvarka, atsakovas net nepateikė atsiliepimo į civilinį ieškinį, nepateikė jokių civilinį ieškinį, turto vertinimo ataskaitą ir kitus įrodymus paneigiančius faktus ar rašytinius įrodymus, neprašė ekspertizės skyrimo, todėl teismo pozicija dėl to, kad nėra padarytos žalos, nėra džiovinimo agregato vertės, yra netinkama ir dėl to teismo sprendimas naikintinas. CPK 263 straipsnyje nustatyta, kad teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas. Teismas sprendimą grindžia tik tais įrodymais ir aplinkybėmis, kurios buvo ištirtos teismo posėdyje. Ši civilinio proceso kodekso norma reikalauja, kad teismas, priimdamas sprendimą, vadovautųsi tik teismo posėdyje ištirtomis konkrečiomis aplinkybėmis. Kartu teismas, spręsdamas bylą, laikydamasis dispozityvumo ir rungimosi principų, įrodymų rinkimo ir vertinimo taisyklių, privalo išsiaiškinti visas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, argumentuoti, kodėl atmeta kuriuos nors įrodymus ir kodėl vadovaujasi kitais įrodymais. Išvadas dėl konkrečių aplinkybių buvimo ar nebuvimo, jų reikšmingumo bylai teismas turi motyvuoti, t. y. nurodyti argumentus, kuriais vadovaudamasis grindžia savo išvadas. Vykdydamas teisingumą, teismas privalo išspręsti tarp ginčo šalių kilusį ginčą ir pašalinti galimų ginčų prielaidas ateičiai. Nemotyvuodamas arba nepakankamai detaliai motyvuodamas sprendimą, teismas ginčo iš esmės neišsprendžia, t. y. neįvykdo teisingumo, taip pat pažeidžia ir privatų ginčo šalių interesą sulaukti pagrįsto ir teisėto ginčo išsprendimo. Kartu teismas neįvykdo CPK 265 straipsnyje ir 270 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų. Apelianto nuomone, teismas netinkamai taikė teisės normas, todėl sprendimas turi būti panaikintas.

11Apeliaciniame teismo posėdyje atsakovo S. P. atstovas advokatas A. Surblys prašė apeliacinį skundą atmesti.

12Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Plungės rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendžiu S. P. nuteisė pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį. Civiliniam ieškovui UAB „( - )“ paliko teisę į ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, o klausimą dėl ieškinio dydžio perdavė nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis).

14Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo nuteistojo S. P. baudžiamąją bylą pagal prokuroro B. R. ir civilinio ieškovo UAB „( - )“ atstovo G. V. apeliacinius skundus ir 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendį paliko nepakeistą.

15Plungės rajono apylinkės teismas išnagrinėjo ieškovo UAB „( - )“ civilinį ieškinį atsakovui S. P. dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo ir 2016 m. vasario 1 d. sprendimu ieškovo UAB „( - )“ civilinį ieškinį atmetė.

16Apeliaciniame skunde civilinio ieškovo UAB „( - )“ direktorius G. V. prašo Plungės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – iš S. P. priteisti UAB „( - )“ 24617,70 Eur turtinei žalai atlyginti, 4935,40 Eur palūkanų, 350,44 Eur (1210 Lt) turto vertinimo ir 199,76 Eur (689,73 Lt) vykdymo išlaidoms atlyginti bei 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo ieškinio padavimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad dėl nusikalstamų S. P. veiksmų UAB „( - )“ patyrė didelę turtinę žalą. Dalis įrengimų tyrimo metu buvo surasta ir sugrąžinta, tačiau vienas pašarų džiovinimo agregatas buvo nepataisomai sugadintas. Iš 2013-10-21 vertinimo ataskaitos Nr.1310/01 matyti, kad ABM-1,5BŽ pašarų džiovinimo agregato vertė 2011-08-11 buvo 85000 litų (24617,70 Eur), neskaičiuojant negautų pajamų pardavus daiktą arba pelno, vykdant veiklą su šiuo daiktu. Iš vertinimo ataskaitos taip pat matyti, kad džiovinimo agregatas yra viena iš sudedamųjų džiovyklos dalių. Džiovyklą sudaro pakura, džiovinimo būgnas, ciklonai, hidraulinis žaliavos padavimo įrenginys, transporteris, sausos masės laikymo bokštas, kaminas. Visos džiovyklos kainą sudaro daugiau kaip 230000 Eur, todėl 24617,70 Eur suma už vieną pagrindinių sudedamųjų džiovyklos dalių yra reali rinkos kaina. Nors pašarų džiovinimo agregatas buvo įsigytas žymiai pigiau, tačiau įsigijimo kaina negali turėti esminės įtakos daikto vidutinei rinkos vertei. Būtent džiovinimo agregatas yra įvertintas vertinimo ataskaitoje ir tai yra akcentuojama teismui visada, tačiau teismas neįsigilina į vertinimo ataskaitą ir klaidina, nurodydamas, kad yra įvertinta visa džiovykla, ir nėra galimybių atskirti džiovinimo agregato vertės. Apylinkės teismas sprendime motyvavo, jog nebuvo atlikta džiovyklos ekspertizė, todėl teismas neturi galimybės įvertinti, ar ši agregato dalis nepataisomai sugadinta. Tačiau, apelianto teigimu, esant reikalui, ekspertizę paskirti galėjo ir pats teismas.

17Akcentuotina, kad Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio dydžio perdavimas nagrinėti civilinio proceso tvarka nereiškia ieškovo atleidimo nuo turtinės žalos dydžio įrodymo. Remiantis CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta ieškovo pareiga nurodyti įrodymus, patvirtinančius ieškovo išdėstytas aplinkybes (nagrinėjamu atveju – turtinės žalos dydį).

18Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, nėra pagrindo nesutikti su Plungės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimo motyvais, kad teismo posėdyje, nagrinėjant ieškovo UAB „( - )“ civilinį ieškinį atsakovui S. P. dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, naujų įrodymų ieškovas taip pat nepateikė, ieškinio reikalavimai buvo grindžiami tik įsiteisėjusiu nuosprendžiu. Apeliaciniame skunde tvirtindamas, kad 24617,70 Eur suma už vieną pagrindinių sudedamųjų džiovyklos dalių yra reali rinkos kaina, jokių šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų taip pat nepateikė. Tačiau pažymėtina, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teisės į ieškinio patenkinimą pripažinimas baudžiamajame procese reiškia, jog ieškinys negali būti atmestas civiliniame procese. Asmenys, nesutinkantys su apkaltinamajame nuosprendyje civiliniam ieškovui pripažinta teise į ieškinio patenkinimą, gali skųsti nuosprendį baudžiamojo proceso nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 3K-3-303/2009, Nr. 3K-3-497/2009, 3K-7-245/2010). Nagrinėjant ieškinį civilinio proceso tvarka iš naujo nesvarstoma dėl ieškinio pagrįstumo, bet nustatomas civilinio ieškinio dydis. Tokiu atveju nagrinėjant ieškinį civilinio proceso tvarka nustatoma ir atsakovo civilinės atsakomybės rūšis bei sprendžiami kiti su civilinės atsakomybės dydžiu susiję klausimai.

19Tiek ieškinyje, pridėtame prie baudžiamosios bylos, kurioje S. P. Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį, o civiliniam ieškovui UAB „( - )“ palikta teisė į ieškinio patenkinimą dėl turtinės žalos atlyginimo, ir klausimas dėl ieškinio dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis), tiek apeliaciniame skunde apeliacinės instancijos teismui dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendžio, tiek ir apeliaciniame skunde apeliacinės instancijos teismui dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimo, prašydamas priteisti S. P. nusikalstama veika padarytą turtinę žalą, ieškovas rėmėsi 2013-10-21 vertinimo ataskaita Nr.1310/01, kurioje ABM-1,5BŽ pašarų džiovinimo agregato vertė 2011-08-11 įvertinta 85000 litų (24617,70 Eur). Tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartyje padarytomis išvadomis, jog 2013-10-21 vertinimo ataskaitoje Nr.1310/01 vertintojas įvertino visą žolės miltų agregatą ABM-1,5BŽ, be to, pagrįstai pažymėjo, jog vertinamą objektą sudarė ne tik džiovykla, kuri, kaip nurodė ieškovas, nepataisomai sugadinta, bet ir pakura. Iš turto vertintojo ataskaitos nematyti, koks džiovyklos sugadinimo mastas, joje tik užfiksuota, kad vertinamas turtas – žolės miltų agregatas ABM-1,5BŽ išmontuotas bei pažeistas korozijos, tačiau jo sugadinimą patvirtinančių duomenų nėra (t. 2, b. l. 164–176). Duomenų, kad džiovykla yra nepataisomai sugadinta, ir kokia jos likutinė vertė, nepateikė ir ieškovas. Akcentuotina ir tai, kad sugadinta džiovykla civiliniam ieškovui yra grąžinta. Civilinio ieškovo pateiktos fotonuotraukos, kurios darytos 2014 m., patvirtina tik faktą, jog džiovykla yra pažeista korozijos, tam tikrose vietose metalas deformuotas, išpjaustytas, tačiau šios nuotraukos neįrodo džiovyklos nepataisomo sugadinimo fakto bei neleidžia nustatyti padarytos žalos dydžio. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2013-10-21 vertinimo ataskaitoje Nr.1310/01, prie jos pridėtame 2013-10-04 apžiūros akte aiškiai nurodyta, jog pašarų džiovinimo agregato ABM-1,5BŽ net nebuvo galimybės apžiūrėti – pašarų džiovinimo agregatas buvo išmontuotas, be papildomos įrangos, nebuvo išlikusių net nuotraukų, todėl vertintojai rėmėsi užsakovo pateikta informacija apie kilnojamąjį turtą, objekto dokumentacija, kitais apie pašarų džiovinimo agregatus rastais duomenimis, šaltiniais iš interneto (t. 2, b. l. 175). Esant konstatuotoms aplinkybėms, akivaizdu, kad 2013-10-21 vertinimo ataskaita Nr.1310/01, kurioje nurodyta pašarų džiovinimo agregato ABM-1,5BŽ vertė, kuri nustatyta, remiantis ne objektyviais duomenimis, t. y. apžiūrėjus minėtą agregatą ir realiai nustačius jo būklę, bet tik remiantis užsakovo pateikta subjektyvia informacija bei prielaidomis, kuri, atsižvelgiant į konkretaus tokio pat agregato priežiūrą ir panašias aplinkybes, kad tokio pat agregato būklė gali būti visiškai skirtinga, negali būti pripažinta patikimu įrodymu, pagrindžiančiu pašarų džiovinimo agregato ABM-1,5BŽ vertę S. P. nusikalstamos veikos padarymo metu, t. y. 2011-08-11. Akcentuotina ir tai, kad 2013-10-21 vertinimo ataskaitoje Nr.1310/01 ir PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0072, kuri patvirtina žolės miltų agregato įsigijimą, nurodytas visai skirtingas pašarų džiovinimo agregato numeris, t. y. vertinimo ataskaitoje Nr.1310/01 nurodyta, kad vertinamas kilnojamasis turtas – pašarų džiovinimo agregatas ABM-1,5BŽ, nors sąskaitoje faktūroje nurodytas prekės įsigijimo pavadinimas – žolės miltų agregatas AVM-1,5. Ši aplinkybė taipogi iš esmės sudaro pagrindą abejoti vertinimo ataskaitos išvadų objektyviu patikimumu.

20Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendžiu, kurį Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi paliko galioti, S. P. nuteistas už džiovyklos ir pakuros, kurių bendra vertė – 10000 Lt (2896,20 Eur), vagystę. UAB „( - )“ direktorius G. V. ieškiniu prašė priteisti turtinę žalą už pašarų džiovinimo agregatą, nes jis, jo teigimu, buvo nepataisomai sugadintas. Todėl, esant aptartoms aplinkybėms, ir, nesant byloje kitų objektyvių ir neginčytinų įrodymų, patvirtinančių žolės miltų agregato ar atskirai šio agregato džiovyklos vertę, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti tuo, jog šis agregatas kainavo 10000 Lt (2896,20 Eur). Kartu atkreiptinas dėmesys į 2011-11-10 Telšių apskrities VPK Plungės rajono PK KPS UAB „( - )“ direktoriaus G. V. pateiktą pranešimą, kuriame, jo nuomone, proporcingai žolės miltų agregato džiovyklos vertė buvo didesnė negu kitos šio agregato dalies – pakuros, t. y. jis džiovyklą įvertino 50000 Lt + PVM bei pakurą – 25000 Lt + PVM (t. 1, b. l. 9). Šių duomenų direktorius G. V. jokiais įrodymais nepatvirtino taip pat, tačiau į šią aplinkybę atsižvelgtina nustatant žolės miltų agregato džiovyklos vertę, skaičiuojant ją proporcingai iš 10000 Lt (2896,20 Eur). Todėl, esant nustatytai aplinkybei, jog žolės miltų agregatas buvo nupirktas už 10000 Lt (2896,20 Eur), o džiovyklą, kaip pagrindinę agregato dalį, G. V. įvertino dvigubai daugiau negu pakurą, nustatytina, kad atskirai džiovyklos vertė yra 1930,80 Eur, ir ši suma priteistina iš atsakovo S. P., kurio nusikaltimu ši turtinė žala ir buvo padaryta.

21Apelianto teigimu, esant reikalui, tam, kad būtų nustatyta džiovyklos vertė, teismas galėjo ir pats paskirti ekspertizę. Todėl šiuo atveju pažymėtina ir tai, kad Lietuvos Respublikos CPK 212 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išsiaiškinti nagrinėjant bylą kylančius klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, teismas gali skirti ekspertizę ir, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, paskirti ekspertą arba pavesti atlikti ekspertizę kompetentingai ekspertizės įstaigai. CPK 212 straipsnio 1 dalies norma nėra įpareigojanti. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad ekspertizę skiria teismas, jei tam yra pagrindas – būtinybė išsiaiškinti tam tikrą byloje kilusį klausimą, kai reikalingos specialios mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinios (CPK 212 straipsnio 1 dalis). Ekspertizės skyrimas turi būti pagrįstas ne spėjimu, bet teismo įsitikinimu, kad ekspertizės atlikimas yra tikslingas. Dalyvaujantis byloje asmuo, reikalaudamas teismo skirti ekspertizę tam tikram klausimui išsiaiškinti, turi tokį reikalavimą motyvuoti, kuo remiantis tikimasi nustatyti ar paneigti tam tikras byloje reikšmingas aplinkybes, nurodyti, kokių specialių žinių, jo nuomone, reikia tokiam klausimui išsiaiškinti. Ekspertizės skyrimas, nepagrindus tikėtinumo jos metu nustatyti byloje reikšmingus duomenis, prieštarauja proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principui (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis Nr. 3K-3-26/2005). Kaip matyti, tam, kad turėtų pagrindo paskirti ekspertizę, netgi ir šalių prašymu, teismas turi įsitikinti, kad ekspertizės paskyrimas bus tikslingas ir nebus paremtas spėjimu. Akcentuotina, kad ieškovo atstovas, kurį CPK 178 straipsnio nuostatos įpareigoja įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, teismo posėdyje ekspertizės paskirti net neprašė ir apie tai neužsiminė. Šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į byloje surinktus duomenis, į tai, kad net vertinimo ataskaitoje Nr.1310/01 ir prie jos pridėtame 2013-10-04 apžiūros akte, kurią užsakė pats ieškovas, aiškiai nurodyta, jog pašarų džiovinimo agregato ABM-1,5BŽ net nebūtų galimybės apžiūrėti, nes pašarų džiovinimo agregatas buvo išmontuotas ir be papildomos įrangos, nepateikus ieškovui kokių nors reikšmingų papildomų duomenų, paskirti ekspertizę neturėjo jokio teisinio pagrindo.

22Pažymėtina, kad pašarų džiovinimo agregato vertinimo ataskaitą Nr. 1310/01 UAB „( - )” atliko UAB „( - )“ direktoriaus G. V. užsakymu, iš PVM sąskaitos faktūros matyti, kad turto vertinimo paslaugos kainavo 1210 Lt (350,44 Eur) (t. 2, b. l. 163), tačiau nei pirmosios instancijos teismas, nei apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas padarytos turtinės žalos dydį dėl pašarų džiovinimo agregato, šios ataskaitos kaip įrodymo nepripažino ir ja nesivadovavo, todėl apelianto prašymas priteisti iš nuteistojo S. P. turto vertinimo išlaidas, yra nepagrįstas ir netenkintinas.

23Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos CK 6.37 ir 6.210 straipsniai reglamentuoja palūkanas vykdant pinigines prievoles. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, procesinių palūkanų paskirtis – skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014). Nors CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtina norma nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, tačiau ji yra CK XVII skyriuje „Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės“ ir nuteistajam šioje byloje negali būti taikoma, nes jo civilinė atsakomybė yra ne sutartinė, o deliktinė. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog baudžiamojoje byloje pareiškiamu civiliniu ieškiniu gali būti sprendžiami tik deliktinės civilinės atsakomybės klausimai (BPK 109 straipsnis). Deliktinę atsakomybę reglamentuoja CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus trečiajame skirsnyje įtvirtintos normos, kurios nei palūkanų, nei delspinigių pagal prievolę atlyginti žalą nenumato. Nei delspinigiai, nei palūkanos nėra nusikaltimu padarytos turtinės žalos dalis, todėl jų priteisimas šiuo atveju negalimas. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą teisinį reglamentavimą apelianto prašymas priteisti iš nuteistojo palūkanas nuo priteistinos sumos turtinei žalai atlyginti ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo negali būti tenkinamas.

24Apeliaciniu skundu taip pat prašoma priteisti iš nuteistojo S. P. 199,76, Eur vykdymo išlaidoms atlyginti.

25Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartimi civilinio ieškinio užtikrinimui baudžiamojoje byloje, kurioje S. P. buvo kaltinamas pagal BK 178 straipsnio 3 dalį, buvo areštuotas S. P. priklausantis kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas už 95000 Lt, o jo nepakankant – piniginės lėšos bankuose, leidžiant vykdyti privalomuosius mokėjimus (t. 3, b. l. 1). Šią nutartį UAB „( - )“ pateikė vykdyti antstoliui J. P.. Iš antstolio J. P. pateiktos pažymos matyti, kad vykdymo išlaidos sudaro 689,73 Lt (199,76, Eur) (t. 3, b. l. 71). Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad UAB „( - )“ patirtos vykdymo išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškinio nagrinėjimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl priteistinos iš nuteistojo S. P..

262016-04-07 apeliacinės instancijos teisme gauta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus pažyma dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų teikiant teisinę pagalbą S. P. baudžiamojoje byloje Nr. 1A-149-606/2016, kurioje nurodyta, kad advokato J. Koreckio užmokestis už būtiną advokato dalyvavimą sudaro 69,48 Eur, prašoma šią sumą priteisti iš S. P. (t. 4, b. l. 155). Tačiau pažymėtina, kad baudžiamojoje byloje, kurioje S. P. Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendžiu nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį, nagrinėjant civilinio ieškovo UAB „( - )“ direktoriaus G. V. apeliacinį skundą atsakovui S. P. dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimo, kuriuo ieškovo UAB „( - )“ civilinis ieškinys atmestas, teismo posėdyje atsakovą S. P. pagal sudarytą sutartį atstovavo advokatas A. Surblys, todėl kolegija advokatą J. Koreckį nuo dalyvavimo apeliacinės instancijos teismo posėdyje atleido (t. 4, b. l. 158). Akcentuotina, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus pažymoje išlaidų, jeigu tokių tarnyba patyrė iki teismo posėdžio (susipažinimas su byla), atskirai neišskyrė ir sumos nenurodė. Todėl atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus prašymas dėl 69,48 Eur išlaidų priteisimo kaip nepagrįstas atmestinas.

27Atsižvelgiant į nustatytas ir aptartas aplinkybes, Plungės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimas naikintinas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kolegija

Nutarė

29Plungės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

30Ieškovo UAB „( - )“ direktoriaus G. V. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies.

31Priteisti ieškovui UAB „( - )“ iš atsakovo S. P. 1930,80 Eur turtinės žalos ir 199,76, Eur vykdymo išlaidų.

32Kitą ieškinio dalį atmesti.

33Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartimi, palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

34Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus prašymą dėl 69,48 Eur išlaidų priteisimo iš S. P. už teisinės pagalbos teikimą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. S. P. Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendžiu... 3. Civiliniam ieškovui UAB „( - )“ palikta teisė į ieškinio patenkinimą... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi Plungės... 5. Plungės rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 1 d. sprendimu ieškovo UAB... 6. Apeliaciniu skundu civilinio ieškovo UAB „( - )“ direktorius G. V. prašo... 7. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ direktorius G. V. nurodo, kad CK 6.249... 8. (24617,70 Eur), neskaičiuojant negautų pajamų pardavus daiktą arba pelno,... 9. Apeliantas nurodo, kad teismas sprendime motyvavo, jog nebuvo atlikta... 10. Apeliantas nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją (29 straipsnio... 11. Apeliaciniame teismo posėdyje atsakovo S. P. atstovas advokatas A. Surblys... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Plungės rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendžiu S. P.... 14. Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo nuteistojo S. P.... 15. Plungės rajono apylinkės teismas išnagrinėjo ieškovo UAB „( - )“... 16. Apeliaciniame skunde civilinio ieškovo UAB „( - )“ direktorius G. V.... 17. Akcentuotina, kad Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad... 18. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, nėra pagrindo nesutikti su Plungės... 19. Tiek ieškinyje, pridėtame prie baudžiamosios bylos, kurioje S. P. Plungės... 20. Plungės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nuosprendžiu, kurį... 21. Apelianto teigimu, esant reikalui, tam, kad būtų nustatyta džiovyklos... 22. Pažymėtina, kad pašarų džiovinimo agregato vertinimo ataskaitą Nr.... 23. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos CK 6.37 ir 6.210 straipsniai... 24. Apeliaciniu skundu taip pat prašoma priteisti iš nuteistojo S. P. 199,76, Eur... 25. Plungės rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartimi civilinio... 26. 2016-04-07 apeliacinės instancijos teisme gauta Valstybės garantuojamos... 27. Atsižvelgiant į nustatytas ir aptartas aplinkybes, Plungės rajono apylinkės... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 29. Plungės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. sprendimą panaikinti ir... 30. Ieškovo UAB „( - )“ direktoriaus G. V. civilinį ieškinį tenkinti iš... 31. Priteisti ieškovui UAB „( - )“ iš atsakovo S. P. 1930,80 Eur turtinės... 32. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 33. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Plungės rajono apylinkės teismo... 34. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus...