Byla 2-1587-1055/2020
Dėl skolos, baudos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Ana Karšul,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „( - )“ dėl skolos, baudos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į Utenos apylinkės teismą, prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 22 395,55 EUR skolos, 2 003,75 EUR baudos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2019 m. gruodžio 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 774 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidas. Teismas 2020 m. sausio 21 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino.

5Atsakovė, nesutikdama su preliminariu sprendimu, 2020 m. vasario 11 d. pateikė teismui prieštaravimus, prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad šalys 2009 m. liepos 1 d. sudarė ilgalaikę mažmeninę pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ). Ieškovė 2019 m. gruodžio 6 d. pateikė atsakovei pranešimą, kuriame nurodė jos įsiskolinimo dydį. Tą pačią dieną tarp ieškovės ir atsakovės buvo pasirašytas Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas. Pasirašydama šį aktą atsakovė sąžiningai siekė savo įsiskolinimo ieškovei padengimo klausimą išspręsti kooperuodamasi su ieškove bei nepažeisdama sutarties sąlygos kilusius ginčus spręsti raštišku susitarimu. Nepaisant to, ieškovė 2019 m. gruodžio 10 d., tai yra nepraėjus net savaitei po tarpusavio įsiskolinimų suderinimo, kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo. Atsakovės nuomone, minėti ieškovės veiksmai, nesuteikiant atsakovei objektyviai pakankamo laikotarpio padengti įsiskolinimą, akivaizdžiai neatitinka protingumo kriterijaus bei įstatyme įtvirtintų sąžiningumo, bendradarbiavimo ir sutarties vykdymo kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu principų. Atsakovė, sąžiningai vykdydama sutartinę pareigą kilusius ginčus spręsti rašytiniu susitarimu, pasirašė Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą, tuo tarpu ieškovė, kreipdamasi į teismą, pažeidė sutarties 5.3 punktą, įtvirtinantį sutarties šalių pareigą vykdyti sutartį sąžiningai ir kuo ekonomiškesniu būdu. Atsižvelgiant į tai bei į aplinkybę, kad atsakovė siekė ginčą išspręsti taikiu būdu, ieškinys yra paduotas neteisėtai, dėl ko atmestinas, o preliminarus sprendimas naikintinas.

6Ieškovė atsiliepimu į prieštaravimus nurodė, kad prieštaravimai yra nepagrįsti, prašė 2020 m. sausio 21 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas yra mokesčio administratoriaus nustatytos formos dokumentas, grąžintinas kreditoriui su skolininko patvirtinimu ar prieštaravimais dėl skolos likučio, tai yra šis buhalterinis dokumentas tik patvirtina skolų tarp kontrahentų likučius ir negali būti vertinamas kaip susitarimas atidėti skolininko piniginių prievolių įvykdymą. Ieškovė, pasirašydama aktą, jokiu būdu nereiškė sutikimo, kad jame nurodytos skolos dengimas būtų išdėstomas dalimis ar per ilgesnį laikotarpį. Atsakovės prieštaravimuose nėra ginčijamas nei šalių pasirašytas aktas, nei jame nurodyto įsiskolinimo likutis, todėl laikoma, kad priešinga ginčo šalis sutinka su skolos suma – 22 395,55 EUR. Jeigu nėra ginčijama pagrindinės skolos suma, tai teisingi ir skaičiavimai dėl sutartinės 20 % baudos – 2 003,75 EUR, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų, skaičiuojamų nuo bylos iškėlimo teisme dienos ir 774 EUR bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė savo procesinę poziciją – reikalavimą atmesti ieškinį, grindžia neva ieškovės nesąžiningumu, tačiau nuo teisminio proceso pradžios – 2019 m. gruodžio 11 d. skolos ieškovei nemažino net mažąja dalimi, taip paneigdama savo deklaratyvius pareiškimus, neva ji sąžiningai siekė savo įsiskolinimo padengimo klausimą išspręsti kooperuodamasi su ieškove bei kilusius ginčus spręsti raštišku susitarimu. Atsakovė net nėra pateikusi raštiško pasiūlymo užbaigti ginčą taikos sutartimi, todėl jos elgesys vertintina kaip bylos vilkinimas siekiant, kad atsiskaitymas (skolos išieškojimas) įvyktų kuo vėliau.

7Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

8Bylos dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamos vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) XXII skyriuje nustatyta tvarka. Dokumentiniame procese negalima pakeisti ieškinio dalyko ir pagrindo, padidinti ieškinio reikalavimus (CPK 430 straipsnio 4 dalis). Priėmęs prieštaravimus ir išnagrinėjęs bylą, teismas byloje priima galutinį sprendimą, kuriuo gali: 1) preliminarų sprendimą palikti nepakeistą; 2) preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti; 3) preliminarų sprendimą pakeisti. Tai reiškia, kad nagrinėjant bylas dokumentinio proceso tvarka negali būti keliami nauji reikalavimai.

9Priimdamas preliminarų teismo sprendimą teismas iš ieškovės į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatė, jog 2009 m. liepos 1 d. ieškovė UAB „( - )“ su atsakove AB „( - )“ sudarė Ilgalaikę mažmeninę pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis). Pagal šią Sutartį ieškovė įsipareigojo atsakovei perduoti prekes - autotransporto priemonių dalis, kurių pavadinimai, asortimentas, kiekiai, kaina bei apmokėjimo sąlygos nurodytos sąskaitoje, o atsakovė įsipareigojo prekes priimti ir atsiskaityti iki sąskaitoje nurodytos datos (Sutarties 1.1. punktas). Ieškovė Sutartimi prisiimtus įpareigojimus įvykdė tinkamai ir laikotarpiu nuo 2019 m. gegužės 31 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. pateikė atsakovei PVM sąskaitas faktūras. Pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras atsakovė nustatytais terminais pilnai neatsiskaitė su ieškove, todėl ieškovė 2019 m. gruodžio 6 d. paragino atsakovę padengti įsiskolinimą. 2019 m. gruodžio 6 d. šalys sudarė tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą, pagal kurį atsakovei likusi skolos ieškovei suma yra 22 395,55 EUR. Pagal Sutarties 3.3. punktą, atsakovė įsipareigojo uždelsusi atsiskaityti daugiau nei 3 mėn., nuo neapmokėtos sumos ieškovei sumokėti 20 proc. baudą. Ieškovės paskaičiavimu taikant 20 proc. dydžio baudos normą, kuri skaičiuotina nuo nesumokėtos sumos, atsakovė privalo sumokėti 2 003,75 EUR baudos.

10Byloje ginčas kilo dėl to, ar šalys tinkamai ir sąžiningai vykdė 2009 m. liepos 1 d. ilgalaikės mažmeninės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) sąlygas.

11Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –ir CK) 6.305 straipsnio 1 dalimi, pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Parduodamo daikto kaina nustatoma pinigais šalių susitarimu (CK 6.313 straipsnio 1 dalis). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytose vietose (CK 6.344 straipsnio 1 dalis).

12Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles.

13Pateikdama prieštaravimus atsakovė neginčijo, kad tarp šalių 2009 m. liepos 1 d. buvo pasirašyta Ilgalaikė mažmeninė pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – ir Sutartis). Atsakovė taip pat neginčijo, kad nukrypo nuo sutartyje sutartos mokėjimo tvarkos. Tai, kad atsakovė pripažįsta 22 395,55 EUR skolą ieškovei, patvirtina ir šalių pasirašytas 2019 m. gruodžio 6 d. Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas. Teismas pažymi, kad atsakovė iš esmės neginčija ir ieškovės prašomos priteisti sutartinės 20 procentų baudos, skaičiuojamos nuo pradelstos apmokėti virš 3 mėnesių 10 018,72 EUR sumos (susidariusios neapmokėjus 2019 m. gegužės 31 d. sąskaitos 4 706,42 EUR sumai, 2019 m. birželio 3 d. sąskaitų 49,26 EUR ir 250 EUR sumoms, 2019 m. birželio 29 d. sąskaitos 5 033,04 EUR sumai), kuri sudaro 2 003,75 EUR (Sutarties 3.3 punktas). Atsakovė ginčija tik ieškovės kreipimąsi į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo – priteisimo, nesuteikiant jai protingo laiko atsiskaityti. Nurodo, kad tokiu būdu ieškovė pažeidė Sutarties sąlygą dėl sutarties sąlygų kuo ekonomiškiausio vykdymo bei ginčų, iškilusių tarp šalių, sprendimo raštišku susitarimu.

14Sutarties esmė – šalių susitarimas, pasiektas suderinus jų valią. Pagal sutarčių teisėje galiojantį sutarties laisvės principą civilinės apyvartos dalyviai (išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį) yra laisvi spręsti, ar sudaryti sutartį ir kokiomis sąlygomis ją sudaryti. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Sutarties šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šalių pasiektas susitarimas įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių, ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Esant šalių sutartiniams santykiams šalių sutartis turi būti taikoma, kiek ji neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, o įstatymo nuostatos taikomos tiems klausimams, dėl kurių šalys nesusitarė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011).

15CK 5.157 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyvių teisės normų galiojimo ir taikymo, nepaisant to, kokia teisė – nacionalinė ar tarptautinė – šias normas nustato.

16Remiantis CPK 5 straipsnio 1 dalimi kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta imperatyvi norma, kad atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja.

17Sutarties 5.3 punktas numato, kad šalys įsipareigoja sąžiningai ir kuo ekonomiškiau vykdyti šios sutarties sąlygas. Ginčai, iškilę tarp šalių sprendžiami raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti – CPK 32 straipsnio nustatyta tvarka perduodami nagrinėti teismui pagal Pardavėjo buveinės registracijos vietą.

18Byloje nustatyta, kad atsakovė netinkamai vykdė jai pagal Sutartį tekusią prievolę laiku atsiskaityti už gautas prekes (CK 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.314 straipsnio 5 dalis, 6.344 straipsnio 1 dalis) ir atsisakė ją vykdyti, ką draudžia įstatymas (CK 6.59 straipsnis). Laikytina, kad atsakovė pažeidė jai kilusią prievolę, todėl ieškovė įgijo teisę į savo teisių gynimą. Teismas sutinka su ieškovės teiginiu, kad Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas yra mokesčio administratoriaus nustatytos formos dokumentas, grąžintinas kreditoriui su skolininko patvirtinimu ar prieštaravimais dėl skolos likučio, tai yra šis buhalterinis dokumentas tik patvirtina skolų tarp kontrahentų likučius ir negali būti vertinamas kaip susitarimas atidėti skolininko piniginių prievolių įvykdymą. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovė, pasirašydama aktą, sutiko su prievolės išdėstymu ar jos įvykdymo atidėjimu, taip pat nėra duomenų, kad atsakovė kreipėsi į ieškovę, prašydama išdėstyti prievolės mokėjimą dalimis ar atidėti jos įvykdymą ilgesniam laikotarpiui. Teismas taip pat atsižvelgia į atsakovės elgesį po bylos iškėlimo teisme – nėra duomenų, kad laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 11 d. iki šios dienos atsakovė būtų sumokėjusi ieškovei bent dalį skolos, taip pat nėra duomenų, kad atsakovė bandė derėtis su ieškove dėl taikaus šio ginčo išsprendimo būdo.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog ieškovė, kreipdamasi į teismą, nepažeidė jokių Sutarties ar įstatymo nuostatų, kadangi atsakovei netinkamai vykdant jai pagal Sutartį tekusią prievolę, ji įgijo teisę reikalauti, kad atsakovė atlygintų visus jos patirtus nuostolius (CK 6.63 straipsnis), kuriuos ieškovės paskaičiavimu sudaro 22 395,55 EUR skola ir 2 003,75 EUR bauda (CK 6.314 straipsnio 5 dalis, 6.344 straipsnio 1 ir 2 dalys, Sutarties 3.3. punktas).

20CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje, 2 dalyje nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovės pagrįstai priteistos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Atsižvelgus į tai, teismas preliminarų sprendimą palieka nepakeistą.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Pagal CPK 430 straipsnio 7 dalį galutiniu sprendimu išsprendžiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimas. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

242020 m. sausio 21 d. preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį patenkinus visiškai ir galutiniu sprendimu paliekant šį sprendimą nepakeistu, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas ieškovės sumokėtas žyminis mokestis, kuris sudaro 274,00 EUR ir 500,00 EUR dydžio advokato pagalbos išlaidos (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnis, 93 straipsnis).

25Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu teismas

Nutarė

26Utenos apylinkės teismo 2020 m. sausio 21 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš atsakovės akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), naudai: 22 395,55 EUR (dvidešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt penkis eurus ir 55 ct) skolos, 2 003,75 EUR (du tūkstančius tris eurus ir 75 ct) baudos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 24 399,30 EUR (dvidešimt keturių tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt devynių eurų ir 30 ct) sumą už laikotarpį nuo 2019 m. gruodžio 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 274,00 EUR (du šimtus septyniasdešimt keturis eurus ir 00 ct) žyminio mokesčio ir 500,00 EUR (penkis šimtus eurų ir 00 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

28Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Ana Karšul,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į Utenos apylinkės teismą, prašydama dokumentinio... 5. Atsakovė, nesutikdama su preliminariu sprendimu, 2020 m. vasario 11 d.... 6. Ieškovė atsiliepimu į prieštaravimus nurodė, kad prieštaravimai yra... 7. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.... 8. Bylos dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamos vadovaujantis Civilinio proceso... 9. Priimdamas preliminarų teismo sprendimą teismas iš ieškovės į bylą... 10. Byloje ginčas kilo dėl to, ar šalys tinkamai ir sąžiningai vykdė 2009 m.... 11. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –ir CK) 6.305... 12. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 13. Pateikdama prieštaravimus atsakovė neginčijo, kad tarp šalių 2009 m.... 14. Sutarties esmė – šalių susitarimas, pasiektas suderinus jų valią. Pagal... 15. CK 5.157 straipsnio 1 dalis numato, kad šalys savo susitarimu negali pakeisti,... 16. Remiantis CPK 5 straipsnio 1 dalimi kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę... 17. Sutarties 5.3 punktas numato, kad šalys įsipareigoja sąžiningai ir kuo... 18. Byloje nustatyta, kad atsakovė netinkamai vykdė jai pagal Sutartį tekusią... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog ieškovė,... 20. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 21. Atsižvelgus į tai, teismas preliminarų sprendimą palieka nepakeistą.... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Pagal CPK 430 straipsnio 7 dalį galutiniu sprendimu išsprendžiamas... 24. 2020 m. sausio 21 d. preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį patenkinus... 25. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 26. Utenos apylinkės teismo 2020 m. sausio 21 d. preliminarų sprendimą palikti... 27. Priteisti iš atsakovės akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens... 28. Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...