Byla 2S-463-232/2014
Dėl antstolės P. K. veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Valstybės turto fondas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolės P. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų R. P., L. M., R. M., E. P., I. K. skundą dėl antstolės P. K. veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Valstybės turto fondas,

Nustatė

2I.Ginčo esmė.

3P. R. P., L. M., R. M., E. P. ir I. K. antstolei P. K. pateikė skundą dėl 2013-03-28 patvarkymo Nr. 0093/11/03865. Skundžiamu patvarkymu antstolė paskelbė skolininkei R. P. asmeninės nuosavybės teise priklausančių administracinių patalpų pirmąsias varžytynes neįvykusiomis ir pasiūlė išieškotojui perimti iš varžytynių neparduotą turtą už pradinę, pirmosiose varžytynėse kainą – 355 200 Lt. Pareiškėjai su skundžiamu patvarkymu nesutiko, prašė jį panaikinti. Nesutikimo motyvas – Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-11-16 nutartis, kuria teismas antstolę P. K. nušalino nuo vykdomųjų bylų, užvestų pagal Vilniaus apygardos teismo 2011-09-27 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-468-623/2009, vykdymo. Pareiškėjai įsitikinę, kad po to, kai Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nušalino antstolę P. K., ji neturinti teisės toliau atlikti jokių veiksmų, susijusių su minėto vykdomojo rašto vykdymu, todėl bet kokie antstolės veiksmai vykdant minėtą vykdomąjį raštą atlikti po nurodytos Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutarties įsiteisėjimo, laikytini neteisėtais.

4A. P. K. 2013-04-25 patvarkymu v.b. Nr.0093/11/03865, reg. Nr.2-P-10105 netenkino pareiškėjos R. P. 2013-04-05 skundo dėl antstolės veiksmų 2013-03-28 patvarkymo v.b. Nr.0093/11/03865 Reg. Nr.2-P-8271, prašė panaikinti Vilniaus miesto 2013-04-12 nutartį c.b. 2-18384-809/2013.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi antstolės P. K. 2013-04-25 patvarkymą Nr. 0093/11/03865 Reg. Nr. 2-P-10105 atsisakyti tenkinti R. P. skundą panaikino ir grąžino skundą antstolei nagrinėti iš naujo.

7Teismas nurodė, kad 2013-04-05 skolininkų skundas dėl antstolio veiksmų negali būti išspręstas iš esmės. Kadangi skundą dėl antstolio veiksmų padavė ir pasirašė penki solidarūs skolininkai: R. P., L. M., R. M., E. P., I. K.. Antstolė skundžiamu 2013-04-25 patvarkymu išnagrinėjo tik vienos pareiškėjos - R. P. skundą, o dėl kitų skolininkų nepasisakė. Vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, jog antstolė patvarkymu pareiškėjų L. M., R. M., E. P., I. K. skundą būtų atsisakiusi priimti, kaip paduotą asmenų, neturinčių teisės ginčyti antstolės veiksmų vykdomojoje byloje, kurioje priverstinis išieškojimas vykdomas iš solidariosios skolininkės R. P.. Todėl teismas negali vertinti antstolės patvarkymo, kuriuo atsisakoma tenkinti skundą, teisėtumo ir pagrįstumo, kadangi pareiškėjų pateiktasis skundas dėl antstolio veiksmų nėra iš esmės išspręstas pačios antstolės, į kurią pareiškėjai kreipėsi. Atsižvelgiant į minėta, antstolės 2013-04-25 patvarkymą Nr. 0093/11/03865 Reg. Nr. 2-P-10105 atsisakyti tenkinti pareiškėjos R. P. skundą bei panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-12 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikino ir skundą grąžino antstolei nagrinėti iš naujo. Teismas nurodė, jog klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra išnagrinėtas kitoje civilinėje byloje, todėl antstolė, manydama, jog laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai, turėjo galimybę 2013-04-12 nutartį apskųsti apeliacinės instancijos teismui, tačiau šia teise nepasinaudojo. Todėl nurodė, jog antstolės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų kitoje teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje, negali būti nagrinėjamas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Suinteresuotas asmuo antstolė P. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-02 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad tiek antstolis, nagrinėjantis skundą dėl konkrečių procesinių veiksmų, tiek ir teismas, kuriam pavesta kontroliuoti antstolio procesinę veiklą, nėra saistomi pareiškėjo suformuluoto skundo dalyko. Antstoliui nesutikus su jam pateiktu skundu ir persiuntus medžiagą toliau nagrinėti CPK VI dalies XXXI skyriaus nustatyta tvarka, teismui ypač svarbu suderinti abiejų suinteresuotų vykdymo proceso šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti pamatinių civilinio proceso tikslų bei principų. Nurodė, jog skundžiama nutartimi teismas nepagrįstai nenagrinėjo pareiškėjų pateikto skundo, o apsiribojo tik antstolės 2013-04-25 patvarkymo v.b. Nr.0093/11/03865 reg. Nr.2-P-10105 vertinimu. Pažymėjo, jog dėl šio patvarkymo pareiškėjai skundo antstolei neteikė. Šis patvarkymas prilyginamas ne savarankiškam procesiniam dokumentui, kuris sukelia šalims teisines pasekmes, o yra iš esmės antstolio agrumentuotas atsiliepimas dėl pareiškėjo pateikto skundo civilinėje byloje. Todėl teismas vertindamas 2013-04-25 patvarkymą kaip skundžiamą neišsamiai ištyrė bylos faktinę medžiagą, netinkamai taikė procesines teisės normas, tarp jų ir reglamentuojančias antstolio procesinę padėtį pasisakyti dėl skundo priėmimo ir priėmė teisiškai nepagrįstą nutartį.

10Suintresuotas asmuo (išieškotojas) Valstybės įmonė Valstybės turto bankas atsiliepimu prašė Vilniaus m. apylinkės teismo 2013-05-02 nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, jog iš vykdomosios bylos matyti, kad L. M., R. M., R. P., E. P. ir I. K. nepagrįstais motyvais skundžia teismui kiekvieną antstolės priimamą procesinį sprendimą taip akivaizdžiai vilkindami vykdymo procesą. A. P. K. vykdo išieškojimą tik iš R. P.. Todėl teismas be jokio teisinio pagrindo priėmė nagrinėti ir kitų pareiškėjų pateiktą skundą bei įpareigojo antstolę šių asmenų, nesančių vykdomosios bylos Nr0093/11/03865 skolininkais, skundą nagrinėti iš naujo.

11Pareiškėjai (skolininkai) R. P., L. M., R. M., E. P., I. K. atsiliepimu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-02 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, jog vykdomieji raštai išieškotojui Valstybės įmonei Valstybės turto bankui išduoti penki pagal kiekvieną solidarųjį skolininką. Pagal vykdomuosius raštus antstolė užvedė penkias vykdomąsias bylas. Keli iš solidariųjų skolininkų buvo pareiškę nušalinimą antstolei P. K.. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-11-16 nutartimi nušalino antstolę nuo vienų vykdomųjų bylų, nuo kitų antstolė nusišalino pati. Antstolė laiko, kad nuo bylos Nr.0093/11/03865 ji nebuvo nušalinta, todėl turi teisę atlikti vykdymo veiksmus šioje byloje ir kiti skolininkai su minėta byla nėra susiję. Pažymėjo, jog skundžiama nutartimi teismas tinkamai nustatė, kad antstolės vykdomu Vilniaus apygardos teismo sprendimu išieškoma iš solidarių skolininkų. Pažymėjo, jog esant solidariajai skolininkų prievolei, skolininkų teisės ir pareigos susijusios ir įtakojamos vienos kitų. Taip pat pažymėjo, jog antstoliui įvykdžius solidariąją prievolę vieno skolininko atžvilgiu, akivaizdu, kad tai įtakotų ir kitų solidariųjų skolininkų teisinę padėtį – jų teises ir pareigas. Todėl visi solidarūs skolininkai bent vieno iš jų vykdomoje byloje yra suinteresuoti asmenys, visi jie turi teisę apskųsti antstolio veiksmus, atliekamus bent vieno iš jų atžvilgiu. Atitinkamai visų jų atžvilgiu vienodai taikytina skundų dėl antstolio veiksmų padavimo ir nagrinėjimo procedūra, įskaitant ir išankstinę nagrinėjimo ne teisme tvarką. Pažymėjo, jog skundą antstolis turi išnagrinėti argumentuotai, kai tokių argumentų nėra, teismas iš esmės negali skundo nagrinėti. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

13Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Atskirajame skunde keliamas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas antstolės P. K. 2013-04-25 patvarkymą Nr. 0093/11/03865 Reg. Nr. 2-P-10105 atsisakyti tenkinti R. P. skundą panaikino ir grąžino skundą antstolei nagrinėti iš naujo.

16Pagal bylos medžiagą matyti, kad antstolė P. K. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2011-09-27 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-468-623/2009 dėl 269 957,53 Lt išieškojimo išieškotojo VĮ Valstybės turto fondo naudai solidariai iš skolininkų R. P., E. P., L. M., R. M. ir I. K.. Kadangi minimu teismo sprendimu nuspręsta išieškoti 269 957,53 Lt iš solidarių atsakovų, pagal šį sprendimą buvo išduoti penki vykdomieji raštai t.y. kiek yra solidarių atsakovų, ir atitinkamai užvestos penkios vykdomosios bylos. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi, I. K., L. M. ir R. M. prašymą dėl antstolės P. K. nušalinimo tenkino ir nušalino antstolę P. K. nuo vykdomųjų bylų vykdymo.

17Antstolės kontoroje 2013-04-08 vykdomoje byloje Nr.0093/11/03865 (užvestoje pagal aukščiau minėtą vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo solidarios skolininkės R. P. atžvilgiu) buvo gautas skolininkų R. P., L. M., R. M., E. P., I. K. skundas dėl antstolės P. K. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolės P. K. 2013-03-28 patvarkymą Nr.0093/11/03865 2-P-8271, pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki įsiteisės teismo sprendimas dėl šio skundo, sustabdyti išieškojimą vykdymo procese, atliekamame pagal Vilniaus apygardos teismo 2011-09-27 išduotą vykdomąjį raštą civ.b. Nr.2-468-623/2009. Skundo motyvas - Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-11-16 nutartis, kuria teismas antstolę P. K. nušalino nuo vykdomųjų bylų, užvestų pagal Vilniaus apygardos teismo 2011-09-27 išduotą vykdomąjį raštą civ.b. Nr.2-468-623/2009. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-12 nutartimi pareiškėjų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino, sustabdė išieškojimą vykdomoje byloje Nr.0093/11/03865 iki bus išnagrinėtas L. M., R. M., R. P., E. P., I. K. skundas dėl antstolio veiksmų. Antstolė 2013-04-25 priėmė patvarkymą Nr. 0093/11/03865, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjos R. P. skundą dėl antstolio veiksmų, prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-12 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-18384-809/2013, persiuntė vykdomosios bylos dalį, kartu su pareiškėjų skundu dėl antstolio veiksmų, teismui.

18Iš vykdomosios bylos medžiagos taip pat matyti, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėtas tų pačių pareiškėjų ankstesnis 2013-02-11 skundas dėl antstolio veiksmų toje pačioje vykdomoje byloje Nr.0093/11/03865. Skolininkai prašė panaikinti antstolės priimtus patvarkymus (antstolės P. K. 2011-12-29 patvarkymą reg. Nr.2-T-982; antstolės P. K. atstovo T. J. 2012-05-17 patvarkymą reg. Nr.2-T-1983; antstolės P. K. atstovo T. J. 2012-07-24 patvarkymą reg. Nr.2-P-1993; antstolės P. K. 2012-08-23 d. patvarkymą reg. Nr.2-P-5263; antstolės P. K. 2013-02-20 patvarkymą reg. Nr.2-P-4515), prašymą grindė ir tuo pačiu pagrindu, jog Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-11-16 nutartimi nušalino antstolę P. K. nuo vykdomųjų bylų, iškeltų pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-468-623/2009, vykdymo. Kadangi antstolė nušalinta, ji neturinti teisės toliau atlikti jokių veiksmų, susijusių su minėto vykdomojo rašto vykdymu.

19Minėtas pareiškėjų skundas yra išnagrinėtas apeliacine tvarka. Apeliacinės instancijos teismas 2013-08-07 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-19 nutartį pakeitė. Panaikino nutarties dalį, kurioje atsisakyta priimti pareiškėjų L. M., R. M., E. P. ir I. K. skundą dėl antstolio veiksmų nagrinėjamoje byloje ir skundą priėmė. Panaikino nutarties dalį, kurioje atmestas pareiškėjos R. P. skundas dalyje dėl antstolės P. K. 2013-02-20 patvarkymo reg. Nr.2-P-4515 ir šioje dalyje patenkino pareiškėjų skundą – panaikino antstolės P. K. 2013-02-20 patvarkymą reg. Nr.2-P-4515. Kitą nutarties dalį paliko nepakeistą. Teismas nurodė, kadangi, vienu vykdytinu teismo sprendimu sukurta solidarioji skolininkų pareiga prievolėje su vienu išieškotoju, todėl antstolio nušalinimas, sietinas ne su vykdymo pagrindais (CPK 586 str.), o su vykdytinais dokumentais (CPK 584 str.), t.y. teismo nutartimi nušalinus antstolį, jis laikytinas nušalintu ne nuo konkrečios vykdomosios bylos, o nuo konkretaus vykdytino dokumento vykdymo apskritai, nepriklausomai kiek vykdomųjų bylų, vykdant tą vykdytiną dokumentą, vykdo antstolis. Taip pat nurodė, jog visi pareiškėjai yra vieno išieškotojo solidarūs skolininkai, nepriklausomai nuo to, kad sprendimą vykdantis antstolis yra užvedęs penkias vykdomąsias bylas, tačiau visos šios bylos yra užvestos ir vykdomos vieno vykdytino dokumento - Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. išduoto vykdomojo rašto Nr.2-468-623/2009 pagrindu. Taigi visi pareiškėjai yra solidarūs skolininkai kiekvienoje iš antstolės vykdomų vykdomųjų bylų pagal minėtą vykdomąjį raštą ir turi teisę skųsti antstolės veiksmus. Vykdymas visose penkiose bylose atliekamas to paties vykdomojo dokumento pagrindu ir yra vieningas, vientisas procesas. Iš paminėto seka, kad visų solidarių skolininkų atžvilgiu vienodai taikytina skundų dėl antstolio veiksmų padavimo ir nagrinėjimo procedūra, tame tarpe ir išankstinė nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal LR CPK 510 str. 2 d. Todėl nagrinėjamu atveju antstolė turėjo nagrinėti visų solidarių skolininkų pateiktą skundą. CPK 510 str. 2 d. numato, kad skundą antstolis išnagrinėja per penkias dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. CPK 613 str. 2 d. antstolį įpareigoja dėl pateikto pareiškėjo, pareiškėjų skundo priimti motyvuotą patvarkymą. Todėl pirmosios instancijos teismas nurodęs, jog 2013-04-25 patvarkymu antstolis išnagrinėjo tik vienos pareiškėjos R. P. skundą, o dėl kitų skolininkų nepasisakė, nors vykdomoje byloje nėra duomenų, jog antstolė patvarkymu būtų atsisakiusi priimti kitų pareiškėjų skundus, kaip paduotą asmenų, neturinčių teisės ginčyti antstolės veiksmų vykdomoje byloje, teisingai sprendė, jog skundas iš esmės nėra išspręstas pačios antstolės, į kurią pareiškėjai kreipėsi, todėl teismas negalėjo spręsti ir 2013-04-05 skolininkų skundo iš esmės. Todėl ir apeliantės argumentas, kad teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai nenagrinėjo pareiškėjų pateikto skundo, o apsiribojo tik antstolės 2013-04-25 patvarkymo vertinimu, atmestinas, kaip nepagrįstas. Kiti apeliantės atskirajame skunde nurodyti motyvai skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui įtakos neturi.

20Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

21Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, dėl to skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I.Ginčo esmė.... 3. P. R. P., L. M., R. M., E. P. ir I. K. antstolei P. K. pateikė skundą dėl... 4. A. P. K. 2013-04-25 patvarkymu v.b. Nr.0093/11/03865, reg. Nr.2-P-10105... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi antstolės... 7. Teismas nurodė, kad 2013-04-05 skolininkų skundas dėl antstolio veiksmų... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Suinteresuotas asmuo antstolė P. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 10. Suintresuotas asmuo (išieškotojas) Valstybės įmonė Valstybės turto bankas... 11. Pareiškėjai (skolininkai) R. P., L. M., R. M., E. P., I. K. atsiliepimu... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 15. Atskirajame skunde keliamas klausimas, ar pagrįstai pirmosios instancijos... 16. Pagal bylos medžiagą matyti, kad antstolė P. K. vykdo Vilniaus apygardos... 17. Antstolės kontoroje 2013-04-08 vykdomoje byloje Nr.0093/11/03865 (užvestoje... 18. Iš vykdomosios bylos medžiagos taip pat matyti, jog Vilniaus miesto... 19. Minėtas pareiškėjų skundas yra išnagrinėtas apeliacine tvarka.... 20. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti... 21. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį palikti...