Byla e2-15881-615/2020
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Normetas“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Domisa“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Normetas“ (toliau – ieškovė) patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Domisa“ (toliau – atsakovė) 660 Eur skolą, 6 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei patikslintas ieškinys su priedais ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti įteikti 2020 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka - praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo juridinio asmens buveinės adresu). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė. Ieškovė 2020 m. rugpjūčio 3 d. pateiktu prašymu prašo priimti sprendimą už akių, nes atsakovė nepateikė atsiliepimo. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovei nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

6Teismas konstatuoja:

7Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai

8vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

9Iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. balandžio 4 d. ieškovė ir atsakovė sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti, o atsakovė nupirkti 100 vienetų UAB „Destima“ vardinių paprastųjų akcijų už 60 000 Eur. Atsakovė įsipareigojo pirkimo kainą sumokėti į ieškovės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, tokia tvarka ir terminais: 20 000 Eur per vieną darbo dieną po sutarties pasirašymo, likusią pirkimo kainos dalį sumokėti dalimis – ne mažiau kaip po 660 Eur iki kiekvieno einamojo mėnesio penktos dienos, pradedant mokėti nuo 2016 metų liepos mėnesio ir tęsiant iki pilno atsiskaitymo. Akcijos buvo parduotos, tačiau atsakovė sumokėjo tik dalį pirkimo kainos. Atsakovė pagal sutarties 3.2.1. p. sumokėjo 20 000 Eur, pagal sutarties 3.2.2. p. už laikotarpį nuo 2020 m. balandžio 5 d. iki 2020 m. gegužės 5 d. nesumokėjo vienos įmokos už 660 Eur.

10Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2016 m. balandžio 4 d. akcijų pirkimo -pardavimo sutarties; Juridinių asmenų registro išrašo; pranešimo dėl vėluojančių atsiskaitymų ir kitų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, daroma išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti skolą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkinamas visiškai, ieškovei iš atsakovės priteisiama 600 Eur skola (CK 6.189 straipsnis, 6.305 straipsnis, 6.314 straipsnis).

11Atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jos ieškovei priteisiamos 6 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

12Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamas 8,00 žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnis).

13Už ieškinį (kurio suma 660,00 Eur) ginčo teisenoje mokėtinas 15 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 punktas). Ieškovė už ieškinį sumokėjo 8,00 Eur, todėl likusi (7 Eur) dalis valstybei priteisiama iš atsakovės.

14Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteisiamos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią 5,00 Eur valstybei priteisiamą bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakyme Nr. 1R-19/1K-2 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

16patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Normetas“ (juridinio asmens kodas 182829525) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Domisa“ (juridinio asmens kodas 304098450) 660,00 Eur (šešių šimtų šešiasdešimties eurų 00 ct) skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (660,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. birželio 26 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 8,00 Eur (aštuonių eurų) žyminį mokestį.

18Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Domisa“ (juridinio asmens kodas 304098450) 7,00 Eur (septynių eurų 00 ct) žyminį mokestį. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai