Byla 2A-437-173/2011
Dėl sutarties nutraukimo ir žalos atlyginimo, tretysis asmuo UAB „Baltų prekyba“

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Leono Jachimavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algimanto Kukalio ir Arvydo Žibo, sekretoriaujant Vaidai Stankevičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „Daugų žuvis“ atstovei advokatei Astai Bilinskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Elektrotinklas“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Daugų žuvis“ ieškinį atsakovui „Elektrotinklas“ dėl sutarties nutraukimo ir žalos atlyginimo, tretysis asmuo UAB „Baltų prekyba“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Daugų žuvis“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti ieškovo UAB „Daugų žuvis“ ir atsakovo UAB „Elektrotinklas“ 2008 m. rugsėjo 23 d. sudarytą sutartį Nr. ELT-0809/M-0231(toliau-sutartis) dėl vaizdo stebėjimo sistemos montavimo darbų, priteisti iš atsakovo UAB „Eletrotinklas“ ieškovo UAB „Daugų žuvis“ naudai 37806, 36 Lt, sumokėtus už vaizdo stebėjimo sistemos įrangą ir montavimo darbus. Atsakovas pas ieškovą sumontavo vaizdo stebėjimo sistemą. Montavimo darbai buvo atliekami iš atsakovo medžiagų. Atsakovas suteikė sumontuotoms signalizacijos priemonėms gamintojo garantiją ir montavimo darbams penkerių metų garantiją.2009 m. rugpjūčio 4d., garantiniu laikotarpiu, vaizdo stebėjimo sistema tapo nebetinkama naudoti. Atsakovas nesiėmė jokių priemonių neatlygintinai pašalinti defektus arba pakeisti įrangą. Alytaus rajono apylinkės teismas 2010 mm. spalio 14d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovo ieškovui 37 806, 36 Lt nuostolių atlyginimo, 1135 Lt žyminio mokesčio išlaidų, 2000 lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad tarp šalių susiklostė ne tik rangos sutartiniai santykiai dėl vaizdo stebėjimo sistemos sumontavimo, bet ir faktiniai pirkimo-pardavimo santykiai dėl įrenginių įsigijimo. Tai patvirtina tarp šalių 2008 m. rugsėjo 23 d. sudarytos sutarties Nr. ELT -0809/M-0231 punktas 6.1., kuriuo numatyta, kad vykdytojas suteikia sumontuotoms signalizacijos priemonėms gamintojo garantiją bei 2008 m. spalio mėn. Atliktų darbų aktas, kuriame nurodytas mokestis už panaudotas medžiagas. CK 6. 665 straipsnio 5 dalimi nustatyta, jeigu darbas buvo atliekamas iš rangovo medžiagos, už medžiagų kokybę rangovas atsako kai pardavėjas pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, įskaitant garantijos, kad tam tikrą laiką prekė bus tinkama naudoti pagal paskirtį, pažeidimą(CK 6. 327 straipsnio 4 dalis). CK 6.664 straipsnio 3 dalimi nustatyta, kad jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, rangovas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti užsakovui jų pašalinimo išlaidas. Tai atvejais, kai rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nežalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius(CK 6.665 straipsnio 3 dalis). Atsakovas byloje nepateikė įrodymų, kad sistema sugedo ne dėl atsakovo atliktų darbų kokybės ar sistemos įrenginių. Ieškovui įrodžius, kad atsakovo sumontuota vaizdo stebėjimo sistema yra sugedusi ir dėl to ieškovui atsirado nuostoliai, tapo įrodytos atsakovo atsakomybės sąlygos(CK 6.295 straipsnis). Esant nenuginčytai atsakovo atsakomybei dėl vaizdo sistemos neveikimo, atsakovui nepašalinus gedimo per protingą terminą, praėjo dveji metai, ieškovo reikalavimai yra pagrįsti. Atsakovas UAB „Elektrotinklas“ apeliaciniu skundu prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą klaidingai interpretavo faktines bylos aplinkybes , neteisingai aiškino tarp šalių sudarytos sutarties sąlygas bei neteisingai aiškino ir taikė įstatymą, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra nepagrįstas ir naikintinas bei priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys atmestinas.

3Šalių sudarytos sutarties 6.1 punktu šalys sutarė, kad UAB „Elektrotinklas“ suteikia sumontuotoms signalizacijos priemonėms gamintojo garantiją nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos, esant teisingam eksploatavimui. Tai pat šiame punkte nurodoma, kad garantija nesuteikiama, jei signalizacijos priemonės sugadinamos dėl užsakovo kaltės arba jų aptarnavimo bei remonto darbus atlieka ne atsakovas UAB „Elektrotinklas“. Ieškovas ieškinyje kėlė reikalavimus dėl vaizdo stebėjimo sistemos įrangos kokybės, kuriai pagal šalių sudarytą sutartį, yra suteikiama šios įrangos gamintojo garantija.CK 6.292 straipsnio 2 dalis apibrėžia gamintojo sąvoką, t. y. gamintoju laikomas galutinio produkto, produkto dalies arba žaliavų gamintojas, paslaugų teikėjas ar kitas asmuo, kuris pažymėdamas produktą(paslaugas) savo vardu, prekės ženklu ar kitu skiriamuoju žymeniu nurodo save kaip gamintoją(paslaugų teikėją). UAB „Elektrotinklas“ negali būti laikomas minėtos vaizdo stebėjimo įrangos gamintoju, o yra tik šios įrangos montuotojas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai gamintojo garantinius įsipareigojimus perkėlė UAB „Elektrotinklas“, nors šalys sudarydamos sutartį nustatė sąlygą, kad vaizdo stebėjimo įrangai garantiją suteikia ne montuotojas UAB „Elektrotinkals“, bet gamintojas. UAB „Baltų tinklo prekyba“, iš kurios yra pirkta minėta įranga, 2009 m. lapkričio 25 d. produkto techninės patikros dokumentu patvirtino, kad vaizdo stebėjimo sistemos gedimo priežastis yra įtampos smūgis, galimai-žaibo iškrova. Taip pat nurodoma, kad už tokio pobūdžio gedimus gamintojas neneša atsakomybės ir garantinis remontas jiems neatliekamas.

4Tarp šalių susiklosčiusiems santykiams neturėtų būti taikoma CK 6.664 straipsnio 3 dalies nuostata, kad jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, rangovas privalo neatlygintinai juos pašalinti ar atlyginti užsakovui jų šalinimo išlaidas. CK 6. 645 straipsnio 1 dalis apibrėžia rangos sutarties dalyką. Rangos sutartis sudaroma pagaminti ar perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Šalys sutarė, kad atsakovas įsipareigoja atlikti montavimo darbus. Atsakovas įsipareigojo suteikti penkių metų garantiją montavimo darbams, o sumontuotos signalizacijos priemonėms gamintojo garantija. Ieškovas kelia reikalavimus ne dėl darbų kokybės garantijos, o dėl vaizdo stebėjimo įrangos kokybės garantijos. Faktinio tarp šalių kilusio ginčo ir šios normos reguliuojamų santykių pobūdis yra skirtingas

5Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai remiasi ir CK 6. 665 straipsnio 1, 3 ir 5 dalių nuostatomis.

6CK 6. 328 straipsnis numato pirkėjo teisę prieš mokant ar prieš priimant daiktus juos patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus, o 6.337 straipsnyje numatyta, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato daiktų kokybės patikrinimo tvarkos ir terminų, tai daiktų kokybė turi būti patikrinta per protingą terminą ir pagal įprastai taikomas daiktų kokybės patikrinimo sąlygas bei prekybos įpročius.

7CK 6.334 straipsnio 1 dalimi numatyti netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teisių gynybos formos. Vaizdo stebėjimo technikos įrangos, sumontuotos pas ieškovą, nepripažįstant netinkamos kokybės, ieškovas negali naudotis minėto CK straipsnio nurodytais gynybos būdais.

8Atsakovas UAB „Elektrotinklas“ savo įsipareigojimus ieškovo garantijų atžvilgiu įvykdė pagal įstatymų ir sutarties reikalavimus.

9Ieškovas UAB „Daugų žuvis“ su apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

10CK 6. 193 straipsniu nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, aiškinat sutartį turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes.

11Atsakovas ieškovo reikmėms ne tik montavo vaizdo stebėjimo sistemą, bet ir pateikė montavimui visus šiuos sistemos elementus, tai yra darbus atliko iš savo medžiagų, todėl už medžiagų kokybę rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo-pardavimo sutartį, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendime vadovavosi ir pirkimo-pardavimo sutartį reglamentuojančiomis nuostatomis.

12Galiojant garantiniam terminui ieškovui UAB „Daugų žuvis“ pakanka įrodyti, kad vaizdo stebėjimo sistema neveikia, o atsakovo UAB „Elektrotinklas“ kaip rangovo kaltė preziumuojama. Pagal šalių sudarytos sutarties 6. 1 punktą garantija nesuteikiama, jei signalizacijos priemonės sugadinamos dėl užsakovo kaltės arba jų aptarnavimo bei remonto darbus atlieka ne vykdytojas. Atsakovas nepateikė jokių ieškovo kaltės įrodymų, dėl ko būtų galima netaikyti suteiktos garantijos pagal sutarties 6. 1 punktą. Atsakovas per protingą terminą nepašalino vaizdo stebėjimo sistemos trūkumų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis CK 6. 292 straipsnio normomis. CK 6.292-6.300 straipsniais įtvirtintas žalos, padarytos netinkamos kokybės produktais ar paslaugomis, atlyginimo institutas. Apeliacinis skundas netenkintinas. 2008 m. rugsėjo 23d. ieškovas UAB „Daugų žuvis“(užsakovas) ir atsakovas UAB „Elektrotinklas“(vykdytojas) sudarė sutartį Nr. ELT-0809/M-0231. Užsakovas pavedė, o vykdytojas įsipareigoja atlikti vaizdo stebėjimo montavimo darbus Daugų žuvininkystės ūkyje. Užsakovas įsipareigojo apmokėti už darbus 37 806, 44 Lt. Vykdytojas įsipareigojo darbus atlikti iki 2008 m. spalio 1d.(Sutarties 2.1, 4.1; b. l. 10-11). Užsakovas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą(CK 6.666 straipsnio 3 dalis). Vykdytojas suteikė sumontuotoms signalizacijos priemonėms gamintojo garantiją ir montavimo darbams suteikta penkerių metų garantija nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos, esant teisingam eksploatavimui. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad vaizdo stebėjimo sistema sugedo 2009 m. rugpjūčio mėn. 4d., t.y. garantiniu terminu. Jeigu rangovas trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius(CK 665 straipsnio 3 dalis). Yra visos sąlygos ieškovui nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Pirmosios instancijos teismas pilnai nevertino šalių sudarytos sutarties 6.1 punktu sutartos sąlygos, kad garantija nesuteikiama, jei signalizacijos priemonės sugadinamos dėl užsakovo kaltės arba jų aptarnavimo bei remonto darbus atlieka ne vykdytojas. Teismas sprendė, kad vaizdo stebėjimo sistema sugedo garantijos terminu, o atsakovas turi įrodyti, jog ši sistema sugedo dėl užsakovo kaltės, ką turi įrodyti atsakovas. Atsakovas neįrodė, kad stebėjimo sistema sugedo dėl žaibo iškrovos ar elektros įtampos smūgio. Teismas nevertino sutarties 6.1 punkto dalies, kuria šalys susitarė, jog garantija nesuteikiama ir tuo atveju, jeigu stebėjimo sistemos aptarnavimo bei remonto darbus atlieka ne vykdytojas. Kolegija supranta, kad šalys galėjo susitarti dėl stebėjimo sistemos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu, bet šalys to nepadarė. Atsakovas savo atsiliepimu į ieškinį ir apeliaciniu skundu neįrodinėjo, jog garantija nesuteikta, kadangi ieškovas su atsakovu nesudarė sistemos aptarnavimo sutarties.

13Iš išdėstytų aplinkybių darytina išvada, kad tenkinti apeliacinį skundą pagrindo nėra.

14Iš atsakovo ieškovui išieškotina 600 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti(CPK 88, 93 straipsniai).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16apeliacinį skundą atmesti. Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą. Išieškoti iš atsakovo UAB „Elektrotinklas“ ieškovui UAB „Daugų žuvis“ 600 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apeliacinėje instancijoje apmokėti.

Proceso dalyviai