Byla 2S-343-425/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko pranešėjo Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės, Laimutės Sankauskaitės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus – pareiškėjo UAB „Kemp ir partneriai“ atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus UAB „Kemp ir partneriai“ pareiškimą skolininkui J. K. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

3Kreditorius UAB „Kemp ir partneriai“ 2009-05-07 kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko J. K. 6 981,40 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 52,25 Lt žyminio mokesčio. Siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininko kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas jį arba trečiuosius asmenis. Prašymą grindė tuo, kad skolininkui atlikus tam tikrus sandorius ar operacijas su lėšomis teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nurodė, kad 2008-11-24 skolininkui buvo išrašyta 7 717,20 Lt sumai PVM sąskaita – faktūra už pašarų priedus „Megalac“ ir Special 1950, pagal kurią skolininkas liko nesumokėjęs 6 981,40 Lt.

4Kėdainių rajono apylinkės teismas 2009 m. gegužės 8 d. nutartimi pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė, motyvuodamas tuo, kad kreditorius nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių grėsmę jo turtiniams interesams, o skolininkas, sužinojęs apie pareiškimą, imtųsi nesąžiningų priemonių, dėl kurių galėtų tapti sunkiau arba neįmanoma įvykdyti būsimo teismo sprendimo (CPK 144 str. 1 d.). Teismas nurodė, kad kreditoriaus teiginiai, jog skolininkas gali atlikti tam tikrus sandorius ar operacijas su lėšomis, jų nepagrindžiant, negali būti pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tai netrukdo kreditoriui dėl jo pažeistų teisių kreiptis į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo. Be to, byloje taip pat nėra duomenų, kad kreditorius neturi turto, jo turtinės teisės būtų kaip nors suvaržytos, kitų duomenų apie sunkią skolininko finansinę padėtį ar kad kreditorius būtų buvęs paragintas atsiskaityti.

5Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Kemp ir partneriai“ prašė panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2009-05-08 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Nurodė, kad 2008-11-24 skolininkui buvo atiduoti premiksai „Megalac“ ir Special 1950 jo verslo poreikiams ir buvo išrašyta PVM sąskaita - faktūra Nr. KP001743 7 717,20 Lt sumai, tame tarpe 1 177,20 Lt pridėtinės vertės mokesčio, kurį kreditorius jau sumokėjo valstybei. Toje pat sąskaitoje - faktūroje nustatytos apmokėjimo sąlygos per 30 kalendorinių dienų. Gautus premiksus savo verslo poreikiams skolininkas jau sunaudojo ir turėjo iš to pajamas, tačiau atsiskaityti vis tiek vengia, nors ne kartą buvo ragintas. Po privalomo atsiskaityti termino praėjo apie 150 dienų, todėl daro išvadą, kad skolininkas gera valia atsiskaityti nenori, gali imtis nežinia kokių veiksmų, dėl ko netaikant laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, skundžiama teismo nutartis pažeidžia CPK 5 str. nustatytą lygiateisiškumo principą, neaišku, kodėl ginami skolininko interesai.

6Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismas nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (Civilinio proceso kodekso 337 str.3p.).

7Įstatymas suteikia teisę teismui bet kurioje bylos stadijoje reikalavimo dydžiui užtikrinti savo iniciatyva, ar šalių prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita ar sumažinti apimtį taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau bet kokiu atveju įstatymas įpareigoja teismą, svarstantį prašymo pagrįstumą, siekti šalių interesų pusiausvyros, kad taikytos priemonės būtų pagrįstos, užtikrintų galimo sprendimo įvykdymą, šalių teisių bei turtinių interesų apsaugą ir tuo pačiu, kad turto areštu nebūtų taip suvaržytos ir apribotos teisės, jog dėl to asmuo, kurio turto atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, patirtų žalą. Todėl sprendžiant bet kokį prašymą, susijusį su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kiekvienu atveju teismas įvertina ne tik prašyme nurodytus argumentus, bet ir pareikštus prieštaravimus.

8Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 144str.1d. nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas netikrina ieškinio ar prašymo pagrįstumo, laikinąsias apsaugos priemones taiko vadovaudamasis ieškovo prašyme nurodytomis aplinkybėmis.

9Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 433str.1d.5p. numato, kad pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo turi būti nurodytas ir motyvuotas prašymas, jeigu yra pagrindas skolininkui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir duomenys apie skolininko turtą.

10Nagrinėjamos bylos atveju Kėdainių rajono apylinkės teismas 2009-05-08 priėmė Teismo įsakymą, kuriuo nutarė išieškoti iš skolininko ūkininko J. K. 6981,40 Lt skolą, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2009-05-08 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 52,00 Lt žyminio mokesčio kreditoriui UAB „Kemp ir partneriai“.

11Civilinio kodekso 6.4str. numato, kad kreditorius ir skolininkas privalo elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu. Teismo įsakymu priteista iš skolininko-ūkininko 6981,40 Lt skolos sumą pripažintina didelė, kadangi skolininkas šios sumos nesugeba sumokėti per 190 dienų, todėl pagrįstas kreditoriaus prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones Teismo įsakymo įvykdymui užtikrinti, t.y. areštuoti tiek skolininko kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančių pas skolininką ar trečiuosius asmenis uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, perleisti kitiems asmenims ir t.t.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties išvados formalios, nepagrįstos įrodymais, spėjamojo pobūdžio, pvz. kad „byloje nėra duomenų, kad kreditorius neturi turto, jo turtinės teisės būtų kaip nors suvaržytos ar kitų duomenų apie sunkią skolininko finansinę padėtį, o taip pat duomenų, kad kreditorius būtų paraginęs atsiskaityti“. Prie atskirojo skundo pridėtu 2009-04-06 pranešimu nustatyta, kad skolininkas J. K. registruotu laišku buvo informuotas apie susidariusį įsiskolinimą UAB „Kemp ir partneriai“ (b.l. 8). Teismo išvadas, kad byloje nėra duomenų, kad kreditorius neturi turto, jo turtinės teisės būtų kaip nors suvaržytos ar kitų duomenų apie sunkią skolininko finansinę padėtį, iš dalies paneigia ieškovo kreipimasis į teismą su pareiškimu priteisti 6981,40 Lt skolos už parduotas atsakovui prekes bei paties atsakovo neatsiskaitymas su ieškovu virš 180 dienų. Aptartų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismo 2009-05-08 nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones negalima pripažinti teisėta ir pagrįsta (263str.1d.). Panaikinus pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, apeliacinės instancijos teismas, išspręsdamas šį klausimą iš esmės, taiko skolininko atžvilgiu laikinąsias saugos priemones. Areštas taikytinas reikalavimo dydžiui užtikrinti, areštuojant skolininkui priklausantį turtą tokia tvarka: nekilnojamąjį turtą (CPK 145 str. 1 d. 1 p.), jo nesant ar neužtenkant reikalavimui užtikrinti, areštuoti likusiai sumai kilnojamąjį turtą (CPK 145 str. 1 d. 3 p.), ir šio turto nepakankant pareiškimui užtikrinti, likusiai sumai areštuoti pinigines lėšas, esančias banke skolininko atsiskaitomojoje sąskaitoje, ar turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas jį arba trečiuosius asmenis. Kadangi kreditorius neįvardino konkretaus atsakovo turto, o teismui skolininko turtas nežinomas, tai skolininkui priklausantį turtą suras ir aprašys, neviršijant reikalaujamos sumos, kreditoriaus pasirinktas antstolis (CPK 148 str. 4 d.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

141.Kėdainių rajono apylinkės teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Tenkinti kreditoriaus UAB „Kemp ir partneriai“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

15Ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos J. K. (asmens kodas (duomenys neskelbtini) kilnojamam turtui ir piniginėms lėšoms, t.y. areštuoti priklausantį 7 000,00 Lt vertės kilnojamąjį turtą, o tokio turto neradus, ar radus nepakankamai, areštuoti trūkstama suma pinigines lėšas skolininko banko sąskaitose ar turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas jį arba trečiuosius asmenis, neviršijant reikalaujamos sumos, uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šiuo turtu, išskyrus būtinus turto apsaugai bei išlaikymui. Areštavus pinigines lėšas, esančias skolininko vardu banke, leisti lėšas naudoti privalomiems įsipareigojimams vykdyti (einamieji mokėjimai darbuotojams, VSDFV bei valstybės biudžetams) bei atsiskaitymui su kreditoriumi. 2. Paaiškinti kreditoriui UAB „Kemp ir partneriai“, kad dėl šios nutarties vykdymo turi teisę kreiptis į skolininko turto buvimo vietos teritoriją aptarnaujanti antstolį, kuris surastų ir aprašytų atsakovo vardu registruotą turtą, pinigines lėšas, uždraudžiant turtą, lėšas parduoti, įkeisti, perleisti tretiesiems asmenims. Per vieną mėnesį nuo turto arešto akto laikino įregistravimo dienos hipotekos skyriui nepateikus turto arešto akto, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto registro. 4. Nustatytą ir areštuotą turtą iki teismo įsakymo įvykdymo perduoti saugoti skolininkui ir išaiškinti, kad už nustatytų įpareigojimų pažeidimą, jam gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda. 5.Nutartį vykdyti skubiai. 6. Nutarties nuorašą nusiųsti šalims ir Turto areštų registrui.

Proceso dalyviai