Byla e2-1151-236/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos įrangos sprendimai“ ieškinį atsakovėms viešajai įstaigai Ukmergės ligoninei, uždarajai akcinei bendrovei „Pienių takas“, uždarajai akcinei bendrovei „Napas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Eurovaistinė“ dėl viešo konkurso rezultatų pripažinimo iš dalies negaliojančiais, trečiasis asmuo – Ukmergės rajono savivaldybės administracija,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti 23,95 kv. m. negyvenamųjų patalpų, esančių pastate, kurio unikalus Nr. 8196-7000-2010, adresas – Vytauto g. 105, Ukmergė, viešo nuomos konkurso (toliau – ir Konkursas) rezultatus negaliojančiais dalyje, kurioje atsakovė UAB „Pienių takas“ buvo pripažinta šio Konkurso laimėtoja, UAB „Napas“ pripažinta užėmusi antrąją, o UAB „Eurovaistinė“ – trečiąją vietą Konkurse; įpareigoti atsakovę VšĮ Ukmergės ligoninę ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pripažinti ieškovę UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ Konkurso laimėtoja ir sudaryti nurodytų patalpų nuomos sutartį.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikinimui ieškovė prašė taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Konkurso procedūrų vykdymą. Nurodė kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, o neužkirtus kelio atsakovei VšĮ Ukmergės ligoninei tęsti Konkurso procedūras, ji sudarytų patalpų nuomos sutartį su neteisėtai išrinkta laimėtoja ir ieškovės ieškinio reikalavimai, juos patenkinus, nebegalėtų būti įgyvendinti.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi ieškovės prašymo netenkino.
 2. Pasisakydamas dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo, teismas atsižvelgė į bylos medžiagą, pateiktus įrodymus, ieškinyje nurodytus argumentus bei padarė išvadą, kad šioje bylos stadijoje nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovės pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jai palankus teismo sprendimas.
 3. Vertindamas grėsmę būsimo ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymui teismas pažymėjo, kad šiuo atveju turi būti vertinamas ir siekiamų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumas. Sustabdžius Konkurso procedūras, VšĮ Ukmergės ligoninė negalėtų išnuomoti patalpų ir gauti pajamų ir priešingai – patirtų papildomas išlaidas patalpų išlaikymui. Teismo nuomone, tokia situacija neatitiktų ekonomiškumo ir proporcingumo principų, atsakovei galinčios kilti neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Dėl šios aplinkybės teismas sprendė, kad ieškovės prašymas netenkintinas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Medicinos įrangos sprendimai“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškinys yra preliminariai pagrįstas.
  2. Nesustabdžius viešo nuomos konkurso procedūrų dar iki bylos išnagrinėjimo būtų pasirašyta patalpų nuomos sutartis su neteisėtai išrinktu laimėtoju UAB „Pienių takas“. Vėliau patenkinus ieškovės ieškinį, reikėtų inicijuoti visą eilę naujų teisminių ginčų tam, kad teismo sprendimas būtų realiai įvykdytas.
  3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje akivaizdžiai sukeltų mažesnes neigiamas pasekmes, nei jų netaikymas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų užkirstas kelias valstybės (savivaldybės) turto valdymo efektyvumo, racionalumo bei sąžiningos konkurencijos principų pažeidimui, taip kartu užtikrinant, kad patalpos būtų išnuomotos teisėtai ir už aukščiausią galimą nuomos kainą. Be to, būtų užkirstas kelias atsirasti žalai (nuostoliams), kuri neišvengiamai atsirastų, jeigu ieškovės ieškinys bus tenkintas.
  4. Laikinosios apsaugos priemonės yra tik laikino pobūdžio suvaržymai.
 2. Atsakovė VšĮ Ukmergės ligoninė atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jo netenkinti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovės įsitikinimu, teismas skundžiamoje nutartyje nekonstatavo ieškovės ieškinį esant preliminariai pagrįstu, kitaip prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų tenkintas. Ieškinio preliminarus nepagrįstumas matomas iš to, kad jame pateikti argumentai grindžiami vien prielaidomis.
  2. Skundžiamoje nutartyje teismas pagrįstai konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų neproporcingą žalą atsakovės VšĮ Ukmergės ligoninės interesams, kadangi ji patirtų didelius nuostolius ilgą laiką negalėdama nuomoti patalpų ir turėdama pati jas išlaikyti.
 3. Atsakovė UAB „Eurovaistinė“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jo netenkinti. Palaiko atsakovės VšĮ Ukmergės ligoninės atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktus argumentus.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. Byloje kilo ginčas dėl ieškovės prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.
 3. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra, būtina sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika.
 4. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenustatė akivaizdžių pateikto ieškinio nepagrįstumo požymių, t. y. ieškinį pripažino preliminariai pagrįstu. Apeliacinės instancijos teismas tokiai pirmosios instancijos teismo pozicijai pritaria. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, prie ieškinio buvo pridėti jame išdėstytus reikalavimus pagrindžiantys rašytiniai įrodymai, todėl jis pagrįstai pripažintas preliminariai pagrįstu. Išvados apie ieškinyje nurodytų faktinių bei teisinių argumentų teisingumą bus padarytos tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Nepaisant to, vienos iš dviejų būtinų sąlygų konstatavimas nėra pakankamas siekiant taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones.
 5. Pasisakant dėl antrosios sąlygos – grėsmės būsimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog siekdamas užtikrinti byloje pareikštų reikalavimų įvykdymą, teismas turėtų taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra būtinos bei realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo tinkamą įvykdymą, ir netaikyti priemonių, kurios teismo sprendimo tinkamam įvykdymui užtikrinti nėra būtinos (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1728/2014; 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1038-516/2017).
 6. Nagrinėjamu atveju ieškovė atskirajame skunde akcentuoja aplinkybę, kad skubiai netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių VšĮ Ukmergės ligoninė sudarys aptariamų patalpų nuomos sutartį su neteisėtai išrinkta Konkurso laimėtoja, o patenkinus ieškovės ieškinį grįžti į prieš pažeidimą buvusią padėtį būtų iš esmės neįmanoma arba tai pareikalautų eilės kitų teismo procesų. Be to, taip būtų pažeisti efektyvumo, racionalumo bei sąžiningos konkurencijos principai.
 7. Nors apeliacinės instancijos teismui nėra žinoma aplinkybė, ar sutartis su Konkurso laimėtoja šio atskirojo skundo nagrinėjimo metu dar nėra sudaryta, sutiktina su ieškove kad grėsmė, jog iki bylos išnagrinėjimo sutartis gali būti sudaryta, iš tiesų egzistuoja. Tačiau ši galimybė pati savaime nesąlygoja ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo ar paneigimo. Byloje nėra duomenų, jog atsakovė ketintų ar galėtų sudaryti būtent tokią sutartį, kurios nebūtų įmanoma pakeisti ar nutraukti. Teismas, išnagrinėjęs šalių ginčą ir tenkinęs ieškovės reikalavimus, turėtų pareigą ex offixio (liet. savo iniciatyva) spręsti dėl sutarties su neteisėtai išrinktu Konkurso laimėtoju nutraukimo ar kitokio pobūdžio padarinių taikymo. Kitaip tariant, ieškovės atskirajame skunde išdėstyta sutarties su Konkurso laimėtoja sudarymo galimybės situacija (aplinkybė) pati savaime nėra pakankama antrajai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygai – grėsmės, kad sprendimo vykdymas bus apsunkintas ar taps neįmanomu, egzistavimui – pagrįsti, nes šiuo metu nėra jokio pagrindo manyti, jog tokia sutartis, prireikus, negalėtų būti pakeista ar nutraukta ir atitinkamai sudaryta sutartis su ieškove. Ir nors tikėtina, kad sutarties nutraukimas ir naujos sutarties sudarymas sąlygotų tam tikras išlaidas bei nepatogumus sutarčių šalims, sutiktina su pirmosios instancijos teismo nutartyje padaryta išvada, kad draudimas atsakovei VšĮ Ukmergės ligoninei ilgą laiką išnuomoti patalpas sukeltų jai neproporcingus bei žymiai didesnius nuostolius. Viešam konkursui, kaip ir viešam pirkimui, vykdomam pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, iš esmės taikytini tie patys bendrieji principai: ekonomiškumas, proporcingumas ir skaidrumas, kurie, apeliacinės instancijos teismo nuomone, šioje situacijoje geriau apginami laikinųjų apsaugos priemonių netaikant.
 8. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

6Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai