Byla 2-478-622/2010
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, sekretoriaujant Daliai Rimgailienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Loseda“ atstovei I. F. K., atsakovo V. L. atstovui advokatui Petrui Maceniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Loseda“ ieškinį atsakovui V. L., trečiajam asmeniui A. V. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 34 961,84 Lt žalos atlyginimą. Nurodė, jog iškėlus UAB „Loseda“ bankroto bylą, UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ buvo paskirtas BUAB „Loseda“ bankroto administratoriumi. Bankroto įgaliotas asmuo, patikrinęs bankrutuojančios UAB „Loseda“ sandorius, nustatė, kad UAB „Loseda“ valdymo organas neįvykdė 2006-03-28 sutartimi prisiimtų įsipareigojimų UAB „Peri“, t.y. negrąžino išsinuomotų pastolių, kurių bendra vertė sudaro

434 961,84 Lt. Atsakovo, kaip UAB „Loseda“ vadovo civilinė atsakomybė atsirado neįvykdžius LR Akcinių bendrovių įstatyme (19 straipsnio 8 punktas) ir 2006-03-28 nuomos sutartyje (5.5 punktas) nustatytų pareigų, taip pat pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Bendrovės vadovas neužtikrino tinkamo patikėto materialinių vertybių saugojimo ir taip pažeidė Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 10 dalies 1 punktą, kuris įtvirtina bendrovės vadovo atsakomybę už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą. Atsakovas nesiėmė visų įmanomų priemonių sutarčiai įvykdyti ar atlyginti UAB „Peri“ padarytą žalą. Negrąžindamas išsinuomotų pastolių, UAB „Loseda“ vadovas pažeidė CK 2.87 straipsnio nuostatas. Pastolių negrąžinimas padarė UAB „Loseda“ žalą, nes UAB „Peri“ Klaipėdos apygardos teismo nutartimi yra įtraukta į BUAB „Loseda“ kreditorių sąrašą su papildomu 34 961, 84 Lt finansiniu reikalavimu.

5Ieškovo atstovė ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog negrąžintų pastolių 2007-02-08 suvestinė pasirašyta tik UAB „Peri“ Klaipėdos filialo vadovo ir nebuvo su juo suderinta. Be to, 2006-03-30 pastolių nuomos sutarties priedas bei dalis pastolių perdavimo aktų yra pasirašyti V. E. bei kito asmens, kurie nebuvo įgalioti pasirašyti ant pastolių priėmimo – perdavimo akto. 2010-01-18 vykusiame teismo posėdyje teigė, kad pastoliai yra grąžinti. Prašė ieškinį atmesti (b. l. 53, 54, 90).

7Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

8Trečiasis asmuo A. V. į teismo posėdį neatvyko. Yra pateikęs atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka. Teigė, jog jokių įsipareigojimų nei BUAB „Loseda“, nei UAB „Peri“ neturi. Ieškovo pateiktoje negrąžintų pastolių suvestinėje nėra UAB „Loseda“ atstovų parašų, nenurodyta suvestinės sudarymo data. Prašo ieškinį atmesti (b. l. 56).

9Ieškinys atmestinas.

10Byloje nustatyta, kad 2007-03-15 nutartimi Klaipėdos apygardos teismas iškėlė UAB „Loseda“ bankroto bylą (b. l. 6). Atsakovas iki bankroto bylos iškėlimo ėjo UAB „Loseda“ direktoriaus pareigas (b. l. 13). 2006-03-28 tarp UAB “Peri” ir UAB „Loseda“ buvo sudaryta nuomos sutartis, pagal kurią UAB „Peri“ įsipareigojo perduoti UAB „Loseda“ už užmokestį klojinius (pastolius), o UAB „Loseda“ įsipareigojo juos priimti ir mokėti nuomos mokestį ( b. l. 15). Klaipėdos apygardos teismas 2009-04-20 nutartimi patvirtino UAB „Peri“ patikslintą 71 318,13 Lt finansinį reikalavimą, į kurį įtraukta ir 34 961,84 Lt suma už negrąžintus pastolius. Ieškovo teigimu už negrąžintus pastolius yra atsakingas atsakovas ir privalo atlyginti padarytą žalą.

11Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Civilinės atsakomybės taikymas yra siejamas su tam tikrais juridiniais faktais, kurie yra vadinami civilinės atsakomybės pagrindais. Yra skiriami tokie bendrieji civilinės atsakomybės pagrindai: žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų, kaltė. CK 2.87 straipsnio 1 dalis nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai. Už šių pareigų nevykdymą juridinio asmens valdymo organo nariui yra numatyta civilinė atsakomybė (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). LR Akcinių bendrovių 37 straipsnio 10 dalis be kita ko nustato, kad uždarosios akcinės bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, kitų įstatymuose, teisės aktuose, bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Šio įstatymo 19 straipsnio 8 dalis įtvirtina bendrovės valdymo organų pareigą veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai.

12CPK 4 straipsnis nustato, kad teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės išaiškinimus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog akcinės bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios UAB „Optimalūs finansai“ ieškinį atsakovui G. P. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „ Previlsta“, bylos Nr. 3K-7-444/2009).

132006-03-28 nuomos sutartyje buvo numatyta, jog konkrečių klojinių (pastolių) nuomai šalys turėjo sudaryti sutarties priedą. Priede turėjo būti nurodyta klojinių kaina, nuomos trukmė, nuomos mokesčio dydis, konkrečios klojinių pateikimo bei grąžinimo datos ir vietos (sutarties 1.2 ir 1.3 punktai). Užsakyti klojinius, juos priimti ir pasirašyti priedą bei perdavimo aktą galėjo tik tie asmenys, kurie pateikdavo nuomininko (UAB „Loseda“) pateiktą įgaliojimą arba darbo santykius su nuomininku patvirtintą dokumentą (sutarties 2.2.3., 2.2.4. punktai). Bylos duomenis patvirtina, kad tokią teisę turėjo UAB „Loseda“ darbų vadovas A. V., įmonės darbuotojai J. R., A. M. Ieškovo pateiktą pastolių nuomos sutarties priedą Nr. 0611 LOS/6-1 ir pastolių perdavimo aktą Nr. 061106-1 pasirašė V. E., kuris nebuvo UAB „Loseda“ darbuotojas (b. l. 30, 31, 106). Nepaneigta ir atsakovo nurodyta aplinkybė, kad dalį ieškovo pateiktų pastolių nuomos sutarčių priedų ir perdavimo aktų yra pasirašęs nežinomas asmuo (b. l. 20, 21). Todėl negalima teigti, kad minėti pastoliai tikrai buvo perduoti atsakovui. Pagal pateiktus pastolių nuomos sutarties priedus nuomos pabaiga buvo numatyta dar 2006 metais (b. l. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32). Negrąžintų pastolių suvestinę UAB „Peri“ vienašališkai sudarė 2007-02-08 (b. l. 19). Tuo metu UAB „Loseda“ dar nebuvo iškelta bankroto byla, tačiau į atsakovą, kaip UAB „Loseda“ direktorių, UAB „Peri“ nesikreipė. Reikalavimas dėl papildomo kreditorinio reikalavimo UAB „Loseda“ bankroto administratoriui buvo pateiktas tik 2009-02-27 (b. l. 14). Pagrindinė UAB „Loseda“ direktoriaus pareiga buvo tinkamai vadovauti gamybinei-ūkinei įstaigos veiklai (įstatų 2.1.1. punktas, b. l. 39). Taigi ne direktoriaus funkcija buvo paimti ir grąžinti išsinuomotus pastolius, tą remiantis jo išduotu įgaliojimu darė kiti asmenys. Todėl, jei dalis pastolių nebuvo grąžinta, o atsakovas apie tai nebuvo informuotas, negalima teigti, kad būtent jis yra už tai atsakingas ir turėtų atlyginti padarytą žalą. Be to, negrąžintų pastolių suvestinėje nėra įvardinta, jog tai yra būtent tie pastoliai, kurie nurodyti byloje esančiuose pastolių nuomos sutarties prieduose.

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas daro išvadą, jog atsakovo neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp atsiradusios žalos ir atsakovo veiksmų nėra įrodyti. Tokiu būdu tenkinti ieškovo reikalavimus ir priteisti iš atsakovo ieškovo prašomą žalos atlyginimą nėra pagrindo.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

16Ieškovo ieškinį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai