Byla I-6920-208/2016
Dėl žalos priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su pareiškėjo J. M. skundu dėl žalos priteisimo,

Nustatė

2teisme 2016-04-15 gautas pareiškėjo J. M. skundas, kuriame prašoma iš UAB „Omnitel“, „Bitė Lietuva“, Lindorff Oy filialo ir antstolio D. K. priteisti patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 2 p. nustatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui.

5Ginčas nagrinėjamu atveju kyla dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, kuri pareiškėjo teigimu kilo iš neteisėtų UAB „Omnitel“, „Bitė Lietuva“, Lindorff Oy filialo ir antstolio Donato Kisieliaus veiksmų.

6ABTĮ 3 str. 1 d. nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 str.). ABTĮ 2 straipsnio 1 punkte numatyta, kad viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas. ABTĮ 2 str. 4 p. numatyta, kad viešojo administravimo subjektas – valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą.

7Taigi, administraciniai teismai nagrinėja ginčus, kilusius iš administracinių teisinių santykių. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas turtinę ir neturtinę žalą kildina ne iš viešojo administravimo subjektų veiksmų, šiuo atveju ginčas kilęs ne iš administracinių teisinių santykių, todėl pareiškėjo skundas priskirtinas bendrosios kompetencijos teismams.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

9atsisakyti priimti pareiškėjo J. M. skundą.

10Išaiškinti, kad pareiškėjas turi teisę, siekdamas apginti savo interesus, kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai