Byla I-8081-662/2007
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Veslavos Ruskan, teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas) ir Violetos Balčytienės, sekretoriaujant Renatai Klezytei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui Gediminui Saudargui, atsakovo atstovei Elenai Navickaitei, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Žemės vystymo fondas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Žemės vystymo fondas“ padavė teismui skundą (b. l. 4-8), kuriuo prašo panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 5 d. nutarimą Nr. 2S-17 „Dėl UAB „Žemės vystymo fondas“, UAB „Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ dalyje dėl UAB „Žemės vystymo fondas“ atsakomybės.

3Teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas pateikė prašymą šią bylą sujungti su kita teismo žinioje esančia administracine byla pagal pareiškėjos UAB „Žemės vystymo fondas 18“ skundą. Prašyme nurodoma, kad administracinėje byloje Nr. I-8081-20/2007 ir administracinėje byloje Nr. I-8082-22/2007 ginčijamas to paties atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 2S-17 teisėtumas ir pagrįstumas. Dviejų bylų sujungimas į vieną leistų išvengti skirtingo tų pačių teisinių ir faktinių aplinkybių vertinimo, tarpusavyje prieštaraujančių procesinių sprendimų priėmimo, ir tuo pačiu užtikrintų proceso koncentruotumą bei ekonomiškumą.

4Atsakovo atstovė palaikė prašymą.

5Vadovaujantis turimais duomenimis, Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra priimtas nagrinėti pareiškėjos UAB „Žemės vystymo fondas 18“ skundas atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2007 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 2S-17 „Dėl UAB „Žemės vystymo fondas“, UAB „Žemės vystymo fondas 18“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ dalyje dėl UAB „Žemės vystymo fondas 18“ paskleistos klaidinančios reklamos.

6Įvertinus abiejose bylose iškeltus reikalavimus, darytina išvada, kad jie yra reiškiami tam pačiam atsakovui, ginčas vyksta dėl to paties dalyko ir pagrindo, todėl yra tikslinga minėtų pareiškėjų administracines bylas sujungti.

7Kolegija, remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

8administracinę bylą Nr. I-8081-20/2007 pagal pareiškėjos UAB „Žemės vystymo fondas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo dalies panaikinimo, sujungti su administracine byla pagal pareiškėjos UAB „Žemės vystymo fondas 18“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo dalies panaikinimo (Nr. I-8082-22/2007) į vieną bylą suteikiant numerį I-8082-22/2007. Nutartis neskundžiama

Proceso dalyviai