Byla 2-1903-153/2012
Dėl nepagrįsto praturtėjimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei, dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Europos nekilnojamas turtas“ atstovei advokato padėjėjai G. O.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Europos nekilnojamas turtas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sadana“ dėl nepagrįsto praturtėjimo,

Nustatė

3Ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Europos nekilnojamas turtas“ atstovė prašė patikslintą ieškinio pareiškimą patenkinti ir priteisti iš atsakovės UAB „Sadana“ be teisinio pagrindo įgytą turtą – 854 819,65 Lt, ir 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovės UAB „Sadana“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Teismas 2012-05-14 bendrovei ir jos vadovui išsiuntė šaukimus žinomais byloje adresais (3 t., b. l. 4–11, 14) laikydamas, kad duomenys apie juridinio asmens vadovo gyvenamąją vietą ir juridinio asmens registracijos vietą yra teisingi (2 t., b. l. 175–177). Teismas konstatavo, kad byla gali būti išnagrinėta iš esmės pagal bendrąsias teisenos taisykles atsakovės atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.) laikydamas, kad juridinio asmens buveinės adresu atsakovei šaukimas įteiktas 2012-05-25 – praėjus dešimt dienų nuo šaukimo išsiuntimo (CPK 121 str. 1, 2 d., 122 str. 2 d., 123 str. 2 d., 4 d.).

5Ieškinio reikalavimai tenkintini visiškai.

6Ieškovės atstovė visiškai palaikė ieškovės reikalavimus ir teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovė nepagrįstai praturtėjo ieškovės sąskaita. Administratorius nerado ieškovės įmonėje jokių rašytinių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą pervesti atsakovei didelę pinigų sumą. Šalių santykiai buvo pagrįsti jungtinės veiklos sutartimis, tačiau šalys pagal jungtinės veiklos sutartį faktiškai darbų nevykdė ir pelno negavo, o ginčo lėšos pagal minėtas sutartis galėjo būti pervestos atsakovei tuo atveju, jeigu šalys iš jungtinės veiklos gautų pelno. Šiuo atveju pinigai atsakovei buvo pervesti negavus iš jungtinės veiklos pelno, ieškovės įmonėje esant sunkiai turtinei padėčiai, nes nebuvo mokami atlyginimai ieškovės įmonės darbuotojams, o vėliau iškėlus ieškovės įmonei bankroto bylą, ieškovės įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu, įmonės tyčinio bankroto ir nemokumo faktinė situacija tiesiogiai susijusi su nepagrįstomis išmokomis atsakovės įmonei – tai nustatyta tyčinio bankroto teismo nutartyje.

7Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį (1 t., b. l. 115–119) nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka. Atsiliepime teigiama, kad šioje byloje ieškovė be pagrindo prašo taikyti nepagrįstą praturtėjimą reglamentuojančias teisės normas, nes prievolei dėl nepagrįsto turto gavimo atsirasti būtinos šios sąlygos: 1) asmuo įgyja turtą kito asmens sąskaita; 2) asmuo įgyja turtą nesant teisinio pagrindo. Atsakovė prašomas priteisti lėšas įgijo sutarties, sudarytos 2008 m. birželio 19 d., pagrindu. Pagal šios sutarties 2.1.2. punktą ieškovė patvirtino, kad atsakovė tinkamai atliko darbus pagal 2006 m. spalio 25 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 06/10-1 ir 2006 m. spalio 25 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 06/10-2 bei jų pagrindu 2008 m. birželio 19 d. atsakovės išrašytas PVM sąskaitas faktūras, ieškovė priėmė atliktus darbus ir neturi ir ateityje dėl atliktų darbų atsakovei neturės jokių pretenzijų. 2006 metais atsakovei pradėjus bendradarbiauti su ieškove, su atsakovės pagalba ieškovei AB Šiaulių bankas suteikė 300 000 Lt kreditą, o AB DnB NORD bankas – 500 000 Lt kreditą žemės sklypų įsigijimui. Tvarkant dokumentus ieškovei atstovavo atsakovės vadovas A. M., veikdamas pagal ieškovės išduotą įgaliojimą. Vykdydama sutartis, atsakovė derino žemės sklypų detaliųjų planų sąlygas, vystė Smiltės gyvenvietės projektą bei ruošė marketingo planus, vykdė ieškovės pavedamus darbus, derino detalaus plano technines sąlygas, ypač dalį, susijusią su aukštos įtampos elektros linijos kabelių tiesimo darbais, vykdė sklypų pirkėjų paiešką. 2007 metais, tarpininkaujant atsakovei, net 6 mėnesius buvo vedamos derybos su DnB NORD banku dėl kredito komunikacijų įrengimui Smiltės gyvenvietėje gavimo. Šiam bankui atsisakius suteikti finansavimą, buvo vedamos derybos su AB Šiaulių banku dėl tikslinės paskolos komunikacijų įrengimui gavimo. Atsakovė tinkamai vykdė visus savo prisiimtus įsipareigojimus. Jei ne atsakovės atlikti darbai, tai ir šiuo metu ieškovės žemės sklypai būtų žemės ūkio paskirties ir praktiškai neturėtų jokios vertės.

8Bylos duomenimis, tarp šalių 2006 m. spalio 25 d. buvo sudarytos jungtinės veiklos sutartys: jungtinės veiklos sutartyje Nr. 06/10-1 (toliau – „sutartis Nr. 1“), kurios objektas – nekilnojamojo turto (0,4 ha ploto žemės sklypo, kurio adresas( - )) projekto vystymas ir įgyvendinimas. Atsakovė sutarties Nr. 1 2 punkto pagrindu įsipareigojo užtikrinti minėto nekilnojamojo turto projekto finansavimą (surasti konkrečius finansavimo šaltinius), pagal kurią šalys susitarė bendromis jėgomis įgyvendinti nekilnojamojo turto – 0,4 ha ploto žemės sklypo, kurio adresas ( - ) , projektą, tai yra, siekiant pelno, parengti detalųjį planą, pakeisti paskirtį, finansuoti projektavimą ir detalųjį planavimą, organizuoti pardavimą ir reklamą. Atsakovė sutarties 2 punktu įsipareigojo surasti finansavimo šaltinius, atstovauti ieškovei bankuose ir kitose įmonėse bei organizacijose, tvarkyti dokumentus, susijusius su sklypo registravimu, ir kt., o ieškovė įsipareigojo vykdyti organizacinius darbus. Šalys 2008 m. birželio 19 d. sutartimi susitarė, kad 2006 m. spalio 25 d. jungtinės veiklos sutartis Nr. 06/10-1 yra pasibaigusi bei nutraukiama ir kad atsakovė atliko visus jai pavestus darbus, ir už tai atsakovei buvo sumokėta 343 538,65 Lt (sutarties 2.2.1. p.).

92006 m. spalio 25 d. buvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis Nr. 06/10-2 (toliau – „sutartis Nr. 2“), kurios objektas – nekilnojamojo turto (žemės sklypo, kurio adresas ( - ) , unikalus numeris: ( - ) ) projekto vystymas ir įgyvendinimas. Atsakovė sutarties 2 punkto pagrindu įsipareigojo užtikrinti minėto nekilnojamojo turto projekto finansavimą (surasti konkrečius finansavimo šaltinius). Šalys sutartyje numatė, kad siekiant pelno, reikalinga parengti detalųjį planą, pakeisti paskirtį, finansuoti projektavimą ir detalųjį planavimą, organizuoti pardavimą ir reklamą. Ieškovė įsipareigojo vykdyti organizacinius darbus. Šalys 2008 m. birželio 19 d. sutartyje susitarė, kad 2006 m. spalio 25 d. jungtinės veiklos sutartis Nr. 06/10-2 pasibaigusi ir ją nutraukia, kad atsakovė atliko visus jai priklausančius darbus, ir už tai jai buvo sumokėta 536 353 Lt, į kuriuos įskaitoma 170 000 Lt, ieškovės klaidingai pervesti atsakovei kaip apmokėjimas pagal 2007 m. kovo 22 dieną sudarytą jungtinės veiklos sutartį Nr. 06/10-3 (sutarties 2.2.2. p.).

102007 m. kovo 22 d. ginčo šalys sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr. 06/10-3 (toliau – „sutartis Nr. 3“), kurios objektas – nekilnojamojo turto (AB „Kanapa“ turto, esančio ( - ) , pardavimas) projekto vystymas ir įgyvendinimas. Atsakovė sutarties Nr. 3 2 punkto pagrindu įsipareigojo užtikrinti minėto nekilnojamojo turto projekto finansavimą (surasti konkrečius finansavimo šaltinius). Pagal šią jungtinės veiklos sutartį Nr. 06/10-3 (1 t., b. l. 34–36) ginčo šalys susitarė, siekiant pelno, bendromis jėgomis įgyvendinti AB „Kanapa“ nekilnojamojo turto, esančio ( - ), projektą, tai yra parengti detalųjį planą, pakeisti paskirtį, finansuoti projektavimą ir detalųjį planavimą, organizuoti pardavimą ir reklamą. Atsakovė sutarties 2 punktu įsipareigojo surasti finansavimo šaltinius, atstovauti ieškovei bankuose ir kitose įmonėse bei organizacijose, tvarkyti dokumentus, susijusius su sklypo registravimu, ir kt., o ieškovė įsipareigojo vykdyti organizacinius darbus. Šalys 2008 m. birželio 19 d. susitarė, kad nuo šios datos nutraukia 2007 m. kovo 22 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. 06/10-3, konstatuodamos, kad pastaroji sutartis nebuvo pradėta vykdyti (sutarties 2.2.5. p., 2.2.6. p.), o 170 000 Lt, ieškovės klaidingai pervesti atsakovei kaip apmokėjimas pagal 2007 m. kovo 22 dieną sudarytą jungtinės veiklos sutartį Nr. 06/10-3 (sutarties 2.2.2. p.), įskaitomi į pagal 2006-10-25 jungtinės veiklos sutartį Nr. 06/10-2 sumokėtus 536 353 Lt.

11Sudarytos sutartys pagal savo turinį atitinka įstatyme numatytos jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties požymius. Jungtinės veiklos sutartys nepriskiriamos atlygintinų sutarčių rūšiai. Aptariamos šios bylos šalių sudarytos sutartys nenumato atlyginimo kuriai nors iš šalių už jos vykdymo metu atliktus darbus ir įneštus įnašus. Sutarčių 2-uoju punktu, reglamentuojančiu partnerių įnašus, buvo nustatyta, kad partnerių įnašai yra darbas, žinios, sukaupta informacija ir profesinė praktika, o pagal atskirą susitarimą – ir pinigai bei kitos vertybės. Šiuo punktu atsakovė UAB „Sadana“ įsipareigojo spręsti projektų finansavimo klausimus, surasdama projektų finansavimo šaltinius – bankus, pritraukti investuotojus ar savo lėšomis. Duomenų, kad toks susitarimas būtų buvęs sudarytas, byloje nėra, todėl negalima teigti, kad ieškovės sumokėtos atsakovei piniginės lėšos yra įnašas į jungtinę veiklą. Byloje taip pat nėra jokių duomenų, kad atsakovė, vykdydama jungtinės veiklos sutartis, būtų patyrusi nuostolių, kurių paskirstymą šalys būtų numatę jungtinės veiklos sutartimis, atskiru susitarimu (susitarimais) ir kad atsakovei ieškovės išmokėta suma būtų šių nuostolių kompensavimas (CK 6.974 str. 1 d.). Todėl atmestinas atsakovės procesinio dokumento motyvas, kad lėšos atsakovei išmokėtos pagrįstai remiantis jungtinės veiklos sutarčių sąlygomis ir neprieštaravo įstatymui.

12Šalys 2008 m. birželio 19 d. sutartyje (1 t., b. l. 65–68) konstatavo, kad 2008 m. birželio 19 d. išrašytose PVM sąskaitose faktūrose (b. l. 70–72, 1 t.) darbai už 23 647 Lt, 235 000 Lt, 319 819 Lt ir 301 353 Lt už paslaugas ir darbus, atliktus pagal jungtinės veiklos sutartis, yra atlikti nedetalizuojant, kokios tai yra paslaugos, nors mokėjimai atsakovei – 854 819,65 Lt (1 t., b. l. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 31, 33, 38, 40, 42) buvo atlikti žymiai anksčiau, negu šalys sudarė 2008 m. birželio 19 d. susitarimą dėl jungtinės veiklos sutarčių pabaigos ir išrašė minėtas PVM sąskaitas faktūras. Pažymėtina, kad ginčo šalių sudarytos jungtinės veiklos sutartys jokių avansinių mokėjimų už jokias paslaugas nenumatė. Vien tas faktas, kad atsakovė išrašė už tariamai suteiktas ieškovei paslaugas PVM sąskaitas faktūras, o ieškovė šias sąskaitas apmokėjo, nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškovė gavo paslaugų ir pelno už 854 819, 65 Lt, kaip teigė buvęs ieškovės vadovas (2 t., b. l. 141–142). Taip pat paslaugų suteikimo fakto už 850 000 Lt ieškovei pagal jungtinės veiklos sutartis nepatvirtina pateikti byloje dokumentai (b. l. 1 t., b. l. 137–159, 2 t b. l. 5–106) iš AB Šaulių banko bei DnB NORD banko (2 t., b. l. 107–133), nes šiuose dokumentuose apie atsakovės teikiamas paslaugas ieškovei, kurios galėtų būti įvertintos 854 819,65 Lt, duomenų nėra. Atsakovės motyvai, kad ji atliko darbus, susijusius su kredito suteikimu ieškovei, žemės sklypų projektavimo ir kitų darbų atlikimu, taip pat nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškovė privalėjo atsakovei sumokėti ginčo sumą, nes kaip nustatyta byloje, šalys susitarė veikti bendrai jungtinės veiklos pagrindu, todėl negavus pelno iš šios veiklos, nei viena iš šalių negalėjo praturtėti kitos šalies sąskaita. Tad teismas sutinka su ieškovės atstovės motyvais, kad atsakovė nepagrįstai praturtėjo ieškovės sąskaita, neatlikusi darbų pagal jungtinės veiklos sutartis, už kurios ieškovė turėtų pagrindą avansu išmokėti lėšas atsakovei. Todėl ieškovės padaryti mokėjimai atsakovei, nesant kitų patikimų įrodymų, patvirtinančių jungtinės veiklos sutarčių vykdymą, vertinami ne kaip įrodymai, patvirtinantys atsakovės sutartinių įsipareigojimų vykdymą pagal jungtinės veiklos sutartis, o kaip įrodymai, patvirtinantys, kad ieškovė sumokėjo avansu ginčo sumą atsakovei, nors atsakovė neįgijo teisių į šių išmokų gavimą (CPK 185 str.).

13Šalių 2008 m. birželio 19 d. sutartis dėl pripažinimo, kad jungtinės veiklos sutartyse sulygti darbai atsakovės atlikti tinkami ir ieškovė neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų dėl šių darbų atsakovei (sutarties 2.1. p.), yra nesąžininga ir faktiškai užkerta teisę ieškovei grąžinti nepagrįstai išmokėtas lėšas atsakovei. Kiti šios sutarties šalių deklaruojami punktai dėl pervestų atsakovei lėšų tariamai vykdant šalių ankstesnius susitarimus neatitinka faktinės situacijos ir yra klaidinantys, pateisinantys nepagrįstai pervestų atsakovei lėšų pasisavinimą, todėl teismo vertinimu, 2008-06-19 sutartimi šalims nebuvo sukurtos realios teisės ir pareigos, o tiesiog formalus pagrindas, kuris leistų atsakovei negrąžinti ginčo lėšų ieškovei. Įvertinęs šalių susitarimus ginčo sutartyse ir 2008-06-19 sutartyje, teismas sutinka su ieškovės atstovės motyvais, kad 2008 m. birželio 19 d. sutartis yra niekinė, nes šalių sutartyje sulygtos sąlygos vieną jungtinės veiklos sutarties šalį (atsakovę) visiškai atleidžia nuo bendrų išlaidų ar nuostolių padengimo, todėl toks šalių susitarimas negalioja (CK 6.974 straipsnio 2 dalis) ir suteikia teisę atsakovei be teisinio pagrindo naudotis ieškovės lėšomis. Esant tokioms aplinkybėms teismas ex officio pripažįsta šalių sutarimą niekiniu, tad 2008 m. birželio 19 d. sutartis nuo sudarymo momento pripažintina negaliojančia (CK 1.86 str., 1.80 str.), o ieškovės reikalavimas priteisti (taikant restituciją) be pagrindo išmokėtas atsakovei lėšas yra visiškai tenkintinas, kaip pagrįstas ir įrodytas (CPK 178,185 str.).

14Patenkinus ieškovės reikalavimą, Kauno apygardos teismo 2009-12-14 nutartimi (1 t., b. l. 49–50) taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovės turtui (civilinė byla Nr. 2-3628-510) paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

15Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, bylinėjimosi išlaidų, todėl patenkinus ieškovės reikalavimus žyminis mokestis, kuris sudaro 12 548 Lt, ir bylinėjimosi išlaidos, kurios, remiantis teismo raštinės pažymomis (b. l. 1, 4, priedas prie bylos psl. 68, 2 t., b. l. 173, 3 t, b. l. 3), sudaro 30,60 Lt, priteistini iš atsakovės valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p. 80 str. 1 d. 1 p., 96 str., 92 str., 93 str. 1 d.).

16Ieškovei byloje, remiantis sutartimi, nuo 2010-06-02 atstovavo advokato padėjėja G. O. (1 t., b. l. 87), dėl to ieškovė turėjo advokato atstovavimo išlaidų (sąskaitos už teisines paslaugas Nr. 26, 47), kurios sudaro 2 000 Lt. Ieškovės atstovė advokatė dalyvavo teismo posėdžiuose, ieškovės vardu surašė procesinius dokumentus, tarp jų ir apeliacinį skundą. Teismo vertinimu, ieškovės sumokėtos lėšos už advokatės darbą byloje yra protingo dydžio, nes byla yra didelės apimties – susideda iš trijų tomų, yra sudėtinga tiek įrodymų vertinimo, tiek materialinės teisės normų taikymo prasme ir neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų dydžių, todėl priteistina iš atsakovės (CPK 98 str.).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 301–307 str.,

Nutarė

18Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Europos nekilnojamas turtas“ ieškinį patenkinti visiškai.

19Pripažinti negaliojančia 2008 m. birželio 19 d. sutartį, sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Europos nekilnojamas turtas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Sadana“ nuo sudarymo momento, taikyti restituciją – priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sadana“ (į. k. 133903424, Laisvės al. 101A, Kaunas, a. s. ( - ), AB „Šiaulių bankas“, banko kodas 71809):

20ieškinio patenkinimui 854 819,65 (aštuonis šimtus penkiasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus devyniolika Lt 65 ct) Lt;

212 000 (dviejų tūkstančių) Lt advokato atstovavimo išlaidas,

22iš viso 854 821,65 (aštuonis šimtus penkiasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt vieną Lt 65 ct) Lt ieškovei BUAB „Europos nekilnojamas turtas“ (į. k. 3000073396, a. s. ( - ), AB bankas „Swedbank“);

23bylinėjimosi išlaidas: 12 548 Lt žyminį mokestį, 30,60 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidas, iš viso 12 578,60 (dvylika tūkstančių penkis šimtus septyniasdešimt aštuonis Lt 60 ct) Lt valstybei, išieškotoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

24Kauno apygardos teismo 2009-12-14 nutartimi (1 t., b. l. 49–50) taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sadana“ turtui (civilinė byla Nr. 2-3628-510) paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Jurgai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Europos... 4. Atsakovės UAB „Sadana“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Teismas... 5. Ieškinio reikalavimai tenkintini visiškai.... 6. Ieškovės atstovė visiškai palaikė ieškovės reikalavimus ir teismo... 7. Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį (1 t., b. l. 115–119)... 8. Bylos duomenimis, tarp šalių 2006 m. spalio 25 d. buvo sudarytos jungtinės... 9. 2006 m. spalio 25 d. buvo sudaryta jungtinės veiklos sutartis Nr. 06/10-2... 10. 2007 m. kovo 22 d. ginčo šalys sudarė jungtinės veiklos sutartį Nr.... 11. Sudarytos sutartys pagal savo turinį atitinka įstatyme numatytos jungtinės... 12. Šalys 2008 m. birželio 19 d. sutartyje (1 t., b. l. 65–68) konstatavo, kad... 13. Šalių 2008 m. birželio 19 d. sutartis dėl pripažinimo, kad jungtinės... 14. Patenkinus ieškovės reikalavimą, Kauno apygardos teismo 2009-12-14 nutartimi... 15. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, bylinėjimosi... 16. Ieškovei byloje, remiantis sutartimi, nuo 2010-06-02 atstovavo advokato... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270, 301–307 str.,... 18. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Europos nekilnojamas turtas“... 19. Pripažinti negaliojančia 2008 m. birželio 19 d. sutartį, sudarytą tarp... 20. ieškinio patenkinimui 854 819,65 (aštuonis šimtus penkiasdešimt keturis... 21. 2 000 (dviejų tūkstančių) Lt advokato atstovavimo išlaidas,... 22. iš viso 854 821,65 (aštuonis šimtus penkiasdešimt keturis tūkstančius... 23. bylinėjimosi išlaidas: 12 548 Lt žyminį mokestį, 30,60 Lt procesinių... 24. Kauno apygardos teismo 2009-12-14 nutartimi (1 t., b. l. 49–50) taikytos... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos...