Byla 2-3279-896/2012
Dėl globėjo ir turto administratoriaus pakeitimo neveiksniam asmeniui K. M

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant pareiškėjo Suvalkijos socialinės globos namų atstovui adv. pad. E.Rugieniui, suinteresuoto asmens Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos sk. atstovei L.Žigienei, suinteresuotiems asmenims J. M. ir A. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pagal pareiškėjo Suvalkijos socialinės globos namų pareiškimą suinteresuotiems asmenims Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos sk., Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, J. M. ir A. Č. dėl globėjo ir turto administratoriaus pakeitimo neveiksniam asmeniui K. M.,

Nustatė

2Pareiškėjas Suvalkijos socialinės globos namai prašo atleisti VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinį Marių ligoninę nuo K. M. globėjo pareigų ir paskirti Suvalkijos socialinės globos namus, į.k. 190796758, adresas Katiliškių k., Šunskų sen., 68463, Marijampolės sav., K. M., a.k. ( - ) globėju; atleisti A. Č. nuo K. M. turto administravimo pareigų ir paskirti Suvalkijos socialinės globos namus, į.k. 190796758, adresas Katiliškių k., Šunskų sen., 68463, Marijampolės sav., K. M., a.k. ( - ) turto administratoriumi.

3Pareiškėjo Suvalkijos socialinės globos namų atstovas adv. pad. E.Rugienius, paaiškino, kad K. M. nuo 2012-05-21 gyvena Suvalkijos socialinės globos namuose, todėl tikslinga šią instituciją paskirti K. M. globėju. Kadangi K. M. gauna socialines išmokas, jas reikia administruoti, todėl tikslinga Suvalkijos socialinės globos namus paskirti K. M. turto administratoriumi.

4Suinteresuoto asmens Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos sk. atstovė L.Žigienė paaiškino,kad suinteresuotas asmuo su pareiškimu sutinka.

5Suinteresuotas asmuo J. M. paaiškino, kad su pareiškimu sutinka.

6Suinteresuotas asmuo A. Č. paaiškino, kad jis šiuo metu yra K. M. turto administratorius. Su pareiškimu sutinka. K. M. Suvalkijos socialinės globos namuose gerai, ten švaru, tvarkinga, atsiliepimai teigiami. Jis sutinka, kad turto administratoriumi būtų pakeisti Suvalkijos socialinės globos namai.

7Suinteresuoto asmens Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Iš atsiliepimo į pareiškimą matyti, kad su pareiškimu sutinka.

8Nustatyta, kad Suvalkijos socialinės globos namų direktoriaus 2012-05-21 įsakymu K. M. priimtas gyventi socialinės globos namuose suteikiant ilgalaikę socialinę globą nuo 2012-05-21 (b.l. 3). Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-01-03 nutartimi neveiksniam K. M. įsteigta nuolatinė globa, globėju paskirtas Kauno ligoninės padalinys Marių ligoninė, buv. Hipodromo g. 13, Kaunas, į.k. 135042056, padalinio duomenys Žiegždriai, 53136 Kauno r., turto administratoriumi paskirtas A. Č. (b.l. 4-6). Iš ypatingų atžymų apie asmenį formos matyti, kad K. M. neveiksnus, serga šizofrenija (b.l. 7). Iš Suvalkijos socialinės globos namų nuostatų matyti, kad ši institucija turi teisę atlikti neveiksnaus asmens globėjo pareigas (b.l. 8-13).

9Globėjas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ligos ar dėl kitų svarbių priežasčių (CPK 3.246 str. 2 d.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kauno ligoninės padalinys Marių ligoninė K. M. nesirūpina, jo negloboja, nes šis neveiksnus asmuo yra perkeltas į Suvalkijos socialinės globos namus, kur nuolatinai gyvena, todėl tikslinga Kauno ligoninės padalinį Marių ligoninę atleisti nuo K. M. globėjo pareigų ir globėju paskirti Suvalkijos socialinės globos namus (CK 3.241. str., 3.242 str.).

10Tais atvejais, kai neveiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė prižiūra, teismas savo nutartimi paskiria turto administratorių. Turto administratoriumi gali būti skiriamas globėjas (CK.3.245 str. 1 d.). K. M. gaunant socialines išmokas, šiam turtui reikalinga priežiūra. Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų matyti, kad dabartinis turto administratorius A. Č. sutinka, jog turto administratoriumi būtų paskirti Suvalkijos socialinės globos namai, nes taip bus geriau užtikrintas turto administravimas, todėl A. Č. atleistinas nuo K. M. turto administratoriaus pareigų ir turto administratoriumi skirtini Suvalkijos socialinės globos namai.

11Vadovaudamasis CPK 290,291,335,508 str. teisėjas

Nutarė

12Atleisti VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinį Marių ligoninę nuo neveiksnaus K. M. globėjo pareigų ir paskirti Suvalkijos socialinės globos namus, į.k. 190796758, adresas Katiliškių k., Šunskų sen., 68463, Marijampolės sav., K. M., a.k. ( - ) globėju.

13Atleisti A. Č., a.k. ( - ) nuo neveiksnaus K. M. turto administravimo pareigų ir paskirti Suvalkijos socialinės globos namus, į.k. 190796758, adresas Katiliškių k., Šunskų sen., 68463, Marijampolės sav., K. M., a.k. ( - ) turto administratoriumi.

14Priteisti iš Suvalkijos socialinės globos namų, į.k. 190796758, 15,50 Lt (Penkiolika litų 50 ct) pašto išlaidas valstybei.

15Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai