Byla I-2397-142/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Irenos Paulauskienės ir Halinos Zaikauskaitės (pirmininkaujanti posėdžiui ir pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Laukavičiūtei, dalyvaujant pareiškėjui A. M., Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo atstovei Miglei Einorytei, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos atstovui Dainiui Jasui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. M. skundą dėl nuobaudų panaikinimo ir žalos atlyginimo, atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, ir

Nustatė

2A. M. (toliau – ir pareiškėjas) padavė skundą teismui, reikalaudamas:

31) panaikinti 2009 06 16, 2009 06 23 ir 2009 06 25 A. M. paskirtas drausmines nuobaudas;

42) priteisti iš Lietuvos valstybės atstovaujamos, Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracijos materialinę žalą – 14,80 Lt ir sumą lygią 0,3 MGL dėl paskirtų drausminių nuobaudų ir neturtinę žalą – 14 500 Lt. Skunde paaiškino, kad nuobaudos buvo paskirtos neteisingai, nes visais atvejais nurodyti pažeidimai, kurių pareiškėjas nepadarė. Skunde paaiškina, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K) pareigūnai su pareiškėju elgiasi, pažeisdami etikos taisykles, jį įžeidinėdami ir akivaizdžiai konstatuodami nepadarytus pažeidimus – lova jo paklota tvarkingai, virinimo spiralę jis buvo įsigijęs kalėjimo parduotuvėje, o klijuotė jam būtina, nes šalia jo lovos yra kriauklė, kuria naudojantis sušlampa jo patalynė. Mano, kad įstaigos pareigūnai taip elgiasi dėl to, kad pareiškėjas rašo skundus. Taip pat nurodė, kad jam sudaromos kliūtys apskųsti nuobaudas, nes tarnybinės nuobaudos paskyrimo medžiaga pateikiama tik per 14 dienų, kai tuo tarpu skundą paduoti jis privalo per 5 dienas. Paaiškino, kad jam neatsakoma į klausimus dėl jo laiškų persiuntimo. Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundo motyvus ir argumentus ir prašė skundą tenkinti. Atsakovas (ir atsakovo valstybės atstovas) Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija atsiliepime į skundą (b. l. 11-14 ) prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad nuobaudos buvo paskirtos teisėtai ir pagrįstai. Paaiškina, kad 2009 06 11 atliekant kratą kameroje Nr. 242, kurioje buvo laikomas A. M., buvo rasta skylė lango tinkle, plastikinis maišas, pritvirtintas prie gulto, kuris trukdė pareigūnams stebėti nuteistąjį. Pasiūlius dėl to paaiškinti, A. M. atsisakė tai padaryti ir išplūdo pareigūnus vartodamas necenzūrinius posakius. Tuo A. M. pažeidė Bausmių vykdymo kodekso (toliau – Kodeksas) 110 str. 1 d. 1 p. ir 4 p. bei Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 09 18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų, nuteistųjų areštu elgesio taisyklių (toliau – Taisyklės) 2.2. p., 2.8. p., 3.7. p., 3.11. p. reikalavimus. Atsižvelgdamas į surinktą dokumentinę medžiagą, į tai, kad nuteistasis turėjo galiojančią nuobaudą bei vadovaudamasis kodekso 142 str., Lukiškių TI-K direktorius 2009 06 16 nutarimu Nr. 62-340 paskyrė A. M. nuobaudą – atimti teisę vieną mėnesį pirkti maisto produktus. Nesutinka su pareiškėjo teigimu, kad skylė jau buvo iki jo įkėlimo į kamerą, nes mano, kad tokiu atveju pareiškėjas galėjo iš karto, kai pastebėjo skylę, informuoti pareigūnus, nes jis buvo susipažinęs su taisyklių reikalavimais ir žinojo, kad jis yra atsakingas už įstaigos turtą ir inventorių, esantį kameroje. Dėl A. M. aiškinimo, kad plastikinis maišas būtinas apsisaugojimui nuo vandens iš kriauklės, paaiškina, kad pareiškėjui taip pat turi būti žinoma, kad draudžiama uždengti miego vietą ir trukdyti asmenų, laikomų įstaigoje, stebėjimą. Pareiškėjas plastikiniu maišu uždengė miego vietą ir trukdė pareigūnams jį stebėti, t. y. sąmoningai pažeidė Taisyklių reikalavimus. Paaiškina, kad 2009 06 16 eilinio patikrinimo metu, apie 14 val. 30 min., buvo pastebėta, kad nuteistasis A. M. kameroje Nr. 242 guli ant lovos, lova yra nepaklota. Pareigūnui pareiškus pastabą dėl vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo, nuteistasis pradėjo atsikalbinėti, o pasiūlius paaiškinti raštu, tai padaryti atsisakė. Dėl šių įvykių pareigūnai surašė tarnybinius pranešimus. 2009 06 23 apie šiuos veiksmus vėl pasikalbėta su nuteistuoju, vėl jam pasiūlyta pasiaiškinti raštu, tačiau jis atsisakė. Savo veiksmais 2009 06 16 A. M. pažeidė Kodekso 110 str. 1 d. 1 p. reikalavimus, Taisyklių 2.1. punkto reikalavimus. TI-K direktorius 2009 06 23 nutarimu Nr. 62-351 paskyrė A. M. nuobaudą – papeikimą. 2009 06 17 pareigūnas A. R. pastebėjo, kad pareiškėjas A. M. šildosi vandenį savadarbiu elektros prietaisu. Pareigūnas apie tai informavo korpuso vyresnįjį A. J., savadarbis elektros prietaisas buvo paimtas iš kameros ir pareigūnai apie tai surašė tarnybinius pranešimus. A. M. pasiaiškinti atsisakė. Paaiškina, kad A. M. pažeidė Kodekso 110 str. 1 d. 1 p. ir Taisyklių 3.3 punktą. TI-K direktoriaus 2009 06 25 nutarimu Nr. 62-355 A. M. paskirta nuobauda - atimta teisė vieną mėnesį pirkti maisto produktus. Paaiškina, kad pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 240 p. drausmės komisija spręsti nuobaudos paskyrimo klausimą turi būti sudaroma tik tuo atveju, jei sprendžiamas klausimas dėl nuobaudos, numatytos Kodekso 142 straipsnio 2 dalyje. Šiais atvejais nebuvo svarstomas Kodekso 142 str. 2 d. numatytų nuobaudų paskyrimas, todėl drausmės komisija sudaroma nebuvo. Nuobauda A. M. paskirta tik Lukiškių TI-K direktoriaus nutarimu, išnagrinėjus surinktą dokumentinę medžiagą apie pareiškėjo padarytus nusižengimus. Dėl turtinės žalos atlyginimo, paaiškina, kad pareiškėjo reikalavimai yra nepagrįsti ir turi būti atmesti. Paaiškina, kad vandens šildymo spiralę iš kameros pareigūnai paėmė teisėtai, tokį prietaisą naudoti draudžiama. Bausmių vykdymo kodekso 99 str. 4 d. nustatyta, kad siunčiamų laiškų pašto išlaidas apmoka patys nuteistieji, dėl to nėra pagrindo pareiškėjui atlyginti pašto išlaidas. Visos nuobaudos A. M. paskirtos teisėtai ir pagrįstai, todėl nėra pagrindo priteisti 0,3 MGL sumą. Atsakovas vadovaujasi Civilinio kodekso 6.271, 6.246-6.249 straipsniais ir teigia, kad šiuo atveju nėra įstatyme numatytų žalos atlyginimo pagrindų. Teigia, kad pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų dėl neturtinės žalos jam padarymo, todėl reikalavimas turi būti atmestas. Teismo posėdyje atstovė palaikė atsiliepimo argumentus ir prašė skundo netenkinti. Trečiojo suinteresuoto asmens Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau – ir KD prie TM) atsiliepime į skundą (b. l. 41-44) pasisakoma, kad skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Remiasi Bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 110 str. 1 d. 1 p. ir Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 09 18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų, nuteistųjų areštu elgesio taisyklių“ 2 punktu, 3 punktu ir paaiškina, kad pareiškėjas padarė pažeidimus, dėl kurių jam pagrįstai buvo paskirtos drausminės nuobaudos. Nesutinka, kad Lukiškių TI-K pažeidė Taisyklių 242 p., nes Taisyklių 205 punkte nustatyta, kad kiekvienas nuteistasis prieš baudžiamas turi būti informuotas apie nusižengimą ir jam turi būti suteikta galimybė apsiginti. Pareiškėjas buvo informuotas apie tai, kad jis padarė bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus, jis to neneigia. Pareiškėjas atsisakė rašyti paaiškinimus raštu. Taisyklių 205 punkte nereikalaujama žodinio gynimosi proceso. Vadovaujantis Taisyklių 240 p. drausmės komisijos privalomai sprendžia klausimą dėl nuobaudos, numatytos BVK 142 str. 2 d., skyrimo. Pareiškėjui buvo skirtos nuobaudos, numatytos BVK 142 str. 1 d. 1 ir 3 punktuose. Dėl to pagal BVK 143 str. 7 d. šioms nuobaudoms skirti nereikėjo drausmės komisijos teikimo. Mano, kad Taisyklių 242 punktas pažeistas nebuvo. Dėl žalos atlyginimo pasisako, kad nėra Civilinio kodekso 6.271 str., 6.246 – 6.249 str. numatytų žalos atlyginimo pagrindų. Dėl pašto išlaidų priteisimo, vadovaujasi BVK 99 str. 4 d. ir aiškina, kad pašto išlaidas apmoka patys nuteistieji. Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimo argumentus ir motyvus ir prašė skundo netenkinti. Teismas nustatė, kad skundas netenkintinas. Ginčo dalykas – pareiškėjui A. M., atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, paskirtų drausminių nuobaudų paskyrimo teisėtumas ir pagrįstumas bei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas. Bylos duomenimis nustatyta, tai nurodo ir pareiškėjas, kad A. M. Lukiškių TI-K direktoriaus nutarimais taikytos drausminio poveikio priemonės: 2009 06 16 nutarimu Nr. 62-340 (b. l. 28) už Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalyje numatytų įpareigojimų nevykdymą ir Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 09 18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų arešto bausme elgesio taisyklių“ 2.2 , 2.8, 3.7 ir 3.11 punktuose numatytų reikalavimų pažeidimą nuteistajam A. M. skirta nuobauda – atėmimas teisės vieną mėnesį pirkti maisto produktus; 2009 06 23 nutarimu Nr. 62-351 už Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalyje numatytų įpareigojimų nevykdymą ir Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 09 18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų arešto bausme elgesio taisyklių“ 2.1, 2.2 ir 2.7 punktuose numatytų reikalavimų pažeidimą nuteistajam A. M. skirta nuobauda – papeikimas (b. l. 33); 2009 06 25 nutarimu Nr. 62-355 už Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalyje numatytų įpareigojimų nevykdymą ir Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 09 18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų arešto bausme elgesio taisyklių“ 3.3 punkte numatytų reikalavimų pažeidimą nuteistajam A. M. skirta nuobauda – atėmimas teisės vieną mėnesį pirkti maisto produktus (b. l. 64); Dėl 2009 06 16 nutarimu Nr. 62-340 paskirtos nuobaudos. Nutarimu nuobauda paskirta už tai, kad, 2009 06 11 apie 9 val. atliekant kratą ir techninę apžiūrą kameroje Nr. 242, rasta skylė lango tinkle, taip pat rastas plastikinis maišas tarp kriauklės ir lovos, trukdantis stebėti nuteistąjį. Kad tokios faktinės aplinkybės buvo, neneigia pareiškėjas, jas patvirtina teisme apklausti liudytojais įstaigos pareigūnai. Šias aplinkybes patvirtina 2009 06 11 tarnybiniai pranešimai (b. l. 21, 22), 2009 06 11 protokolai (b. l. 23, 24) ir įvykio vietoje padarytos nuotraukos (b.l. 25-26). Už šį pažeidimą baudžiant, taip pat A. M. nubaustas ir už tai, kad pasiūlius pasiaiškinti raštu ,A. M. tai daryti atsisakė, išplūdo pareigūnus, vartodamas necenzūrinius posakius. Dėl surastos skylės lango tinkle.

5Taikant pareiškėjui Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnį, nurodyta, kad pareiškėjas pažeidė reikalavimą „tausoti pataisos įstaigų turtą“. Taikant Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 09 18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų arešto bausme elgesio taisyklių“ 2.8 punktą, nurodoma, kad pažeistas reikalavimas „tausoti įstaigos turtą, įrenginius bei inventorių“.

6Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnis „Specialiosios nuteistųjų, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, pareigos“ nustato: „1. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji privalo: 1) laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos; 2) vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus; 3) administracijos paskyrimu eilės tvarka budėti gyvenamosiose patalpose; 4) tausoti pataisos įstaigos turtą. 3. Nustatytų pareigų ir draudimų nesilaikantys nuteistieji atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.“.

7Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 09 18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintos „Suimtųjų, nuteistųjų areštu elgesio taisyklės“, kurių 2.8. punkte pasakyta, kad nuteistieji privalo tausoti įstaigos turtą, įrenginius ir inventorių (b. l. 19).

8Teismas daro išvadą, kad reikalavimas vykdyti pareigą „tausoti pataisos įstaigos turtą“ ar „tausoti įstaigos turtą, įrenginius ir inventorių“ reiškia, kad nuteistasis privalo negadinti įstaigos turto, jį saugoti. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (2000 metų leidimo) žodžio „tausoti“ reikšmė aiškinama taip: 1) saikingai eikvoti, taupyti, 2) sergėti, saugoti. Tokiu atveju, kaltinant pažeidus šį reikalavimą, turi būti nustatyta, kad asmuo eikvojo ir netaupė įstaigos turto, jo neišsaugojo, o dėl to turtas buvo sugadintas. Metalinis tinklas lange galėjo būti išpjautas tik tyčiniais, aktyviais veiksmais, kurie turi būti nustatyti. Šiuo atveju nei vienas iš apklaustų liudytojų nepatvirtino, kad būtų matęs, kaip A. M. išpjovė lango tinkle skylę. Liudytojas V. K. neatsiminė, ar A. M. kameroje tuo laiku buvo vienas, jis nematė, kaip A. M. pjovė skylę. Liudytojas paaiškino, kad kamerų techninė apžiūra atliekama kiekvieną rytą priimant pamainą. Tačiau liudytojas neatsiminė, kada tos kameros apžiūra atlikta paskutinį kartą. Liudytojas paaiškino, kad nerandant jokių pažeidimų, joks dokumentas nerašomas. Radus pažeidimų, iš karto turi būti rašomas tarnybinis pranešimas. Liudytojas V. K. teisme paaiškino, kad dirba prižiūrėtoju, kad iš ryto jam kažkas iš viršininkų pasakė, kad kameroje rasta skylė lange. Jam buvo liepta nueiti dar patikrinti. Jis nuėjo, pamatė skylę tinkle, klausė nuteistojo A. M., iš kur ta skylė. M. jam atsakęs, kad nežino. A. M. išvedė iš kameros, atliko techninę apžiūrą, tuomet dar rado ant lovos polietileninį maišą, kuris trukdė stebėti nuteistąjį. Tuo tarpu vyresnysis inspektorius G. J., kuris atsakingas už 6-tą postą (būtent ten atlieka bausmę pareiškėjas), teisme paaiškino, kad prižiūrėtojai K. ir K. jam pranešė apie skylę tinkle. Šis liudytojas teigė, kad kamerų apžiūra vyksta kas dieną, kad jie vadovaujasi 2005 metų priežiūros instrukcija. Paaiškino, kad skylė buvo metaliniame tinkle, kurį reikia pjauti kokiu nors įrankiu, kad šį tinklą išpjauti nėra lengva. Paaiškino, kad, radus skylę, ji tuoj pat buvo užtaisyta įstaigos administracijos pastangomis.

9Atsakovo atstovas aiškino, kad pareiga tausoti turtą reiškia ir tai, kad nuteistasis privalo pranešti, jeigu kameroje kažkas sulaužyta, sugadinta. Aiškino, kad šiuo atveju nuteistasis kaltinamas, ne tuo, kad sulaužė, sugadino tinklą, o tuo, kad nepranešė apie sugadinimus.

10Iš rašytinių įrodymų aišku, kad 2009 06 11 apie 9 val. ryto kameroje Nr. 242 buvo rasta skylė lango tinkle, kuri buvo užtaisyta (b. l. 21, 22, 24). Iš nuotraukos (b. l. 25) matyti, kad išpjauta skylė labai aiškiai buvo matoma, nes tinklo gabalas kabėjo atskirtas nuo viso tinklo. Liudytojai patvirtino, kad skylę užtaisė kalėjimo administracija.

11Liudytojų minima 2005 metų instrukcija matomai yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2000 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 180 „Dėl Kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 73-2256) patvirtinta instrukcija, tačiau ši instrukcija negalioja nuo 2005 08 01. Liudytojai aiškino, kad pagal šią instrukciją kiekvieną rytą vykdoma kamerų apžiūra. Tai reiškia, kad lango tinklas išpjautas turėjo būti būtent 2009 06 10-11 naktį, arba, anksčiau apžiūrint tą kamerą, išpjautas tinklas nebuvo pastebėtas pačių pareigūnų. Apžiūrint kamerą 2009 06 11 joks įrankis, kuriuo galėjo būti išpjautas tinklas, kameroje nerastas. Pareigūnai nematė, kaip A. M. gadino tinklą. A. M. toje kameroje patalpintas 2009 05 27 (taip teigė pareiškėjas ir TI-K atstovė). A. M. teigia, kad tinklas galėjo būti išpjautas ir iki jo. Šis paaiškinimas niekaip nepaneigtas, nes jeigu kamerose apžiūra atliekama kiekvieną kartą perduodant pamainą, tai skylė tinkle turi būti pastebėta iš karto. Jeigu skylė rasta tik 2009 06 11, tai ji ir turėjo būti išpjauta tarp dviejų pamainų, o pjovimo faktas nebuvo pastebėtas, joks įrankis nerastas. Kaltinimas galėjo būti pareikštas tik dėl turto sugadinimo jo netausojant, o toks kaltinimas, kad dėl pareiškėjo kaltės turtas neišsaugotas, šiuo atveju grindžiamas tik prielaidomis. Iš visų šių aplinkybių daroma išvada, kad A. M. negalėjo būti apkaltintas tuo, kad netausodamas įstaigos turto jį sugadino, o dėl nepranešimo kaltinimas turėjo būti pagrįstas kitomis teisės normomis. Tokio teisės akto, kuris įpareigotų nuteistąjį pranešti apie įstaigos turto esamus sugadinimus, atsakovo atstovas nenurodė. Pareigūnai teisme nenurodė, kad sugadinimas iki patikrinimo ar patikrinimo metu buvo slepiamas, maskuojamas. To nepatvirtina ir nuotrauka. Tai reiškia, kad kameros apžiūros metu patys pareigūnai turėjo pastebėti sugadinimą iš karto, kai tik jis buvo padarytas, ir tokiu atveju tyrimo metu turėjo būti nustatyta, kad sugadinimą padarė būtent pareiškėjas ir tuomet jam galėjo būti pareikštas kaltinimas dėl turto netausojimo. Dėl nurodytų aplinkybių iš pareiškėjui pateiktų kaltinimų, kaltinimas sugadinus įstaigos turtą turi būti pašalintas, t. y. pašalinamas kaltinimas, kad pareiškėjas savo veiksmais pažeidė Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimą ir Lukiškių TI-K 2008 09 18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų taisyklių 2.8. punkto reikalavimus.

12Dėl plastikinio maišo pakabinimo.

13Šis pažeidimas nustatytas. Jo padarymas patvirtinamas tarnybiniais pranešimais, protokolu (b. l. 21, 22, 24), liudytojų V. K., V. K. parodymais teisme, faktą patvirtina nuotrauka (b. l. 26). BVK 110 straipsnyje nustatyta, kad nuteistieji privalo laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos (BVK 110 str. 1 d. 1 p.).

14Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 09 18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų „Suimtųjų, nuteistųjų arešto bausme elgesio taisyklių“ 3.7. punkte nustatyta, kad nuteistiesiems draudžiama uždengti miego vietą ar kitaip trukdyti asmenų laikomų įstaigoje stebėjimą. Išvardintais įrodymais nustatyta, kad šį draudimą A. M. pažeidė, nes jo miego vieta yra visiškai uždengta nuo stebėjimo. Pareiškėjo aiškinimai, kad taip jis saugo miego vietą nuo vandens taškymo, yra nepagrįsti. Pareiškėjas gali pridengti miego vietą tik tuo momentu, kai naudojasi kriaukle, ir tuomet miego vieta bus apsaugota. Pareiškėjui žinomi įstaigos, kurioje jis atlieka bausmę, taisyklių reikalavimai, tai jis pripažino pats, teigė, kad taisykles visada nešiojasi su savimi, todėl jo paaiškinimai negali pateisinti taisyklių pažeidimo. Akivaizdu, kad pažeidimas daromas sąmoningai, siekiant, kad jo nematytų prižiūrėtojai, kas yra draudžiama taisyklėmis.

15Dėl draudimo vartoti necenzūrinius žodžius pažeidimo.

16Tiriant pareigūnams pažeidimus dėl lango tinklo bei plastikinio maišo pakabinimo, kai pareigūnai paprašė paaiškinimo, A. M. išplūdo pareigūnus, vartodamas necenzūrinius žodžius. Tai nustatyta apklausus teisme liudytoją V. K. Liudytojas paaiškino, kad apžiūrint kamerą A. M. elgėsi mandagiai, normaliai, tačiau paprašius paaiškinti, keikėsi necenzūriniais žodžiais. Liudytojas V. K. patvirtino, kad pradžioje A. M. elgėsi mandagiai, tačiau paprašius rašyti paaiškinimą, jis tai daryti atsisakė ginčydamasis, dėl to buvo surašytas protokolas. Pareigūnų tarnybiniuose pareiškimuose parašyta apie tai, kad A. M. reiškė savo nepasitenkinimą, keikėsi necenzūriniais žodžiais, grasino susidorojimu.

17Taisyklių 2.2. punktas įpareigoja nuteistuosius būti mandagiems su įstaigos darbuotojais, kitais suimtaisiais, nuteistaisiais, o Taisyklių 3.11 punktas draudžia nuteistiesiems vartoti necenzūrinius žodžius. Šiuos reikalavimus A. M. pažeidė. Rašyti paaiškinimą jis neprivalo, tačiau atsisakymas rašyti turi būti išreikštas mandagiai, taip, kaip reikalauja Taisyklių nuostatos. Priešingu atveju, o ypatingai keikiantis, konstatuojamas Taisyklių pažeidimas.

18BVK 12 straipsnis nustato bendrąsias nuteistųjų pareigas. Jame nustatyta, kad nuteistieji privalo vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis jiems nustatytų elgesio taisyklių, nuteistieji privalo vykdyti bausmės vykdymo institucijos, įstaigos arba pareigūno nurodymus ir įsakymus.

19BVK 142 straipsnyje nustatyta kad bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą nuteistiesiems gali būti skiriamos nuobaudos, kurios išvardinamos (1 dalis). BVK 111 straipsnyje nustatyta, kad nuteistųjų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, pataisos priemonės yra šios: laisvės atėmimo režimas, nuteistųjų darbas, socialinė reabilitacija, bendrasis lavinimas bei profesinis mokymas. Pataisos įstaigų režimą ir pagrindinius jo reikalavimus reglamentuoja BVK 112 straipsnis. Jame nustatyta, kad režimas – tai diferencijuotų laisvės atėmimo bausmės vykdymo sąlygų ir šią bausmę atliekančių nuteistųjų elgesio taisyklių visuma, pagrindiniai pataisos įstaigų režimo reikalavimai yra šie: būtinas nuteistųjų izoliavimas ir nuolatinė jų priežiūra; reikalavimas nuteistiesiems tiksliai ir nenukrypstamai atlikti savo pareigas; skirtingų laikymo sąlygų sudarymas atsižvelgiant į nuteistojo padaryto nusikaltimo pavojingumą ir pobūdį, nuteistojo asmenybę ir elgesį bausmės atlikimo metu.

20Atsižvelgiant į šias BVK nuostatas, pareiškėjas 2009 06 11 pažeidė bausmės atlikimo režimo reikalavimus, nes pažeidė BVK nustatytą pareigą laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos, t. y. jis pažeidė Taisyklių reikalavimą būti mandagiam, draudimus uždengti miego vietą ir vartoti necenzūrinius žodžius.

21Nors nenustatyta, kad pareiškėjas pažeidė Taisyklių 2.8. punktą, nes tai, kad jis netausodamas sugadino įstaigos turtą, nebuvo nustatyta, tačiau ir už du likusius pažeidimus jam pagrįstai 2009 06 16 nutarimu skirta nuobauda. Skiriant nuobaudą, kaip matyti iš 2009 06 16 pažymos Nr. ( - ), buvo atsižvelgta į tai, kad A. M. turėjo vieną galiojančią drausminę nuobaudą – 2009 03 13 buvo baustas 15 parų karceriu (b. l. 27). Padarytas pažeidimas pagal savo pobūdį yra pavojingas, rodo pareiškėjo požiūrį į Taisykles apskritai, neigiamą požiūrį į pareigūnus. Dėl to nors kaltinimo apimtis sumažinama, pareiškėjas nekaltinamas netausojęs įstaigos turto, tačiau nutarimas nenaikinamas ir nekeičiamas, nes iš esmės jis yra teisėtas ir pagrįstas, nuobaudos skyrimas atitinka BVK 143 str. 2 ir 3 dalies reikalavimus. BVK 143 str. 3 d. numatyta, kad už kelis vienu metu padarytus pažeidimus skiriama viena nuobauda. Šiuo atveju lieka du pažeidimai iš trijų, tačiau ir už juos gali būti skiriama nuobauda, kuri ir buvo paskirta.

22Dėl 2009 06 23 nutarimu Nr. 62-351 paskirtos nuobaudos.

23Rašytiniais bylos duomenimis, liudytojų parodymais teisme nustatyta, kad 2009 06 16 apie 14 val. 30 min. būdamas kameroje Nr. 242 nuteistasis A. M. gulėjo ant lovos, lova buvo nepaklota. Pareiškus pastabą, pradėjo atsikalbinėti. Taisyklių 2.7. punkte nustatyta nuteistųjų pareiga dienotvarkėje numatytu ne miego laiku pasikloti lovą. Liudytojas S. S. teisme parodė, kad jis matė, kaip A. M. dienos metu gulėjo po antklode, miegojo nusirengęs, net nepastebėjo liudytojo, o padarius pastabą, kad nesilaiko dienotvarkės, atsikalbinėjo, kad „kvaili įstatymai“, kad nieko čia tokio jis nepadarė. Liudytojas patvirtino, kad dienotvarkė kabo kamerose, kad apie taisykles ir dienotvarkę nuteistiesiems aiškinama kiekvieną dieną. Liudytojas J. S. paaiškino, kad 2009 06 16 jį pakvietė iš posto prižiūrėtojas, jis matė, kaip A. M. dienos metu sėdėjo ant lovos, užsiklojęs antklodę (liudytojas atėjo kiek vėliau pakviestas iš 6-to posto), atsisakė sutvarkyti lovą, atsikalbinėjo, o kai buvo pasiūlyta raštu paaiškinti, atsikalbinėjo, vartodamas necenzūrinius žodžius, sakė, kad jam tos taisyklės nesvarbu. Pažeidimo padarymą patvirtina 2009 06 16 J. S. ir S. S. tarnybiniai pranešimai (b. l. 29,30), 2009 06 16 protokolas (b. l. 31). Lukiškių TI-K direktoriaus 2007 01 10 įsakymu Nr. 1-4 patvirtinta Suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu dienotvarkė Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime ir garsiniai signalai jai vykdyti (b. l. 15-17). Dienotvarkėje laikas miegui numatytas nuo 22 val. iki 6 val. Pasirengimas miegui nuo 21.50 iki 22 val. Dėl to miegojimas 14 val. 30 min. yra dienotvarkės pažeidimas ir Taisyklių 2.1., 2.7. punktų pažeidimas. Nustatyta, kad pareiškėjas ginčijosi su pareigūnais, niekinamai kalbėjo apie nustatytą tvarką, o tai yra Taisyklių 2.2. punkto pažeidimas. Ištyrus teisme visus įrodymus paaiškėjo, kad pareiškėjo paaiškinimas, kad jis tik prigulė ant paklotos lovos, buvo su drabužiais, neatitinka tikrovės. Pareiškėjui už šį pažeidimą skirtas papeikimas. Nuobauda paskirta nepažeidžiant BVK 142 str. reikalavimų, dėl to, kas yra režimas, pasisakyta pirmiau, todėl už bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą nuobauda paskirta teisėtai ir pagrįstai. Nuobauda paskirta laikantis BVK 143 straipsnio reikalavimų. Dėl 2009 06 25 nutarimu Nr. 62-355 paskirtos nuobaudos.

24Ištyrus bylos medžiagą, apklausus liudytojus, nustatyta, kad 2009 06 17 apie 14 val. 40 min. būdamas kameroje A. M. šildėsi vandenį, naudodamas savadarbį prietaisą. Pareiškėjas neneigia, kad jis naudojo izoliacine juosta apvyniotą vandens šildytuvą, būtent tą, kuris ir nufotografuotas (b. l. 36). Teisme pareiškėjas aiškino, kad prietaisas sudegė, nes juo verdami ir grikiai, dėl to reikėjo apvynioti. Skunde teigia, kad šį prietaisą pirko 2008 metais kalėjimo parduotuvėje. Teisme atsakovo atstovo paaiškinimais nustatyta, kad visa tai, ką nuteistieji perka parduotuvėje, būna įrašyta jų prašymuose, kurie dedami į asmens bylą. Tai atitinka Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 76-3498), 79 punkto nuostatas. Susipažinus teisme su asmens byla, kuri pristatoma kartu su nuteistuoju, nustatyta, kad joje yra pareiškėjo prašymai apie pirkimus, bet 2008 metais tokio prašymo pirkti vandens šildytuvą nėra, jo nėra ir ankstesniais metais ir 2009 metais. Tačiau ši aplinkybė šiuo atveju nėra svarbi, nes nustatyta, kad prietaisas buvo perdarytas. Liudytojas A. R. teisme paaiškino, kad dirba prižiūrėtoju. 2009 06 17 pastebėjo, kad A. M. virina vandenį savadarbiu prietaisu, kuriame yra atviri laidai. Atėmus prietaisą ir paliepus rašyti paaiškinimą, pareiškėjas išplūdo pareigūnus rusiškais necenzūriniais žodžiais, nes supyko, kad atimamas prietaisas. Savadarbį prietaisą matė ir A. J., kuris tai patvirtino teisme. Šių liudytojų parodymai pasitvirtina jų tarnybinių pranešimų duomenimis (b. l. 34, 35), nuotrauka (b. l. 36). Taisyklių 3.3. punktas draudžia gaminti ir naudoti savadarbius prietaisus. Įvertinus paimtą iš pareiškėjo prietaisą, akivaizdu, kad jis nėra toks, koks turi būti pirktinis, nes izoliacine juosta užvyniotas laido prijungimas prie metalinės prietaiso kaitinamosios dalies, tokiu būdu prietaisas gali būti giliau panardinamas į vandenį nei galėtų būti panardinamas pirktinis prietaisas. Pareiškėjas neneigia, kad prietaisas yra sudegęs, todėl apvyniotas izoliacine juosta. Tokį prietaisą Taisyklės naudoti draudžia. 2009 06 25 nutarimu pareiškėjas nebuvo baudžiamas už nemandagų elgesį, todėl ši aplinkybė neturi reikšmės. Kadangi buvo atsižvelgta į turimas galiojančias nuobaudas (pažyma, b. l. 38), paskirta nuobauda atitinka pažeidėjo asmenybę apibūdinančius duomenis ir pažeidimo pavojingumo laipsnį. Nuobauda paskirta laikantis BVK 142, 143 straipsnių reikalavimų, nes pareiškėjas pažeidė bausmės atklikimo režimo reikalavimus (BVK 112 str. ). Dėl nuobaudų skyrimo tvarkos. Nuobaudų skyrimo tvarką reglamentuoja BVK 143 straipsnis. Nuobaudų rūšys nuteistiesiems aprašytos BVK 142 straipsnyje.

25BVK 183 straipsnyje reglamentuojamas bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas. Nustatyta:

261. Teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimo, viešųjų teisių atėmimo, viešųjų darbų, laisvės apribojimo, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo jo gavimo dienos.

272. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas patikrinimas, – per keturiolika dienų nuo patikrinimo baigimo dienos.

283. Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.

29Kadangi nuobaudas pareiškėjui visais atvejais skyrė įstaigos vadovas, t. y. direktorius, pareiškėjas, kaip numatyta BVK 183 straipsnyje, nuobaudas skundė Kalėjimų departamentui. Pareiškėjo skundą Kalėjimų departamentas išsprendė vienu 2009 07 15 sprendimu Nr. 2S-1968 (b. l. 5-6). Pareiškėjas šio sprendimo teismui neskundžia, nes panaikinti neprašo, tačiau skundą teismu padavė nepraleidęs nustatyto 20 dienų termino. Ši ikiteisminė tvarka yra privaloma ir ja buvo pasinaudota, todėl nuobaudos gali būti ginčijamos teisme.

30Pareiškėjas aiškina, kad skiriant nuobaudas buvo pažeista jų skyrimo tvarka, nes jis nebuvo kviečiamas į Drausmės komisijos posėdį.

31Drausmės komisijos sudarymą, jos svarstomus klausimus nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 76-3498).

32Skiriant nuobaudą svarbios yra šių taisyklių 205 punkto nuostatos, kad kiekvienas nuteistasis prieš baudžiamas turi būti informuotas apie nusižengimą, kuriuo jis įtariamas, ir jam turi būti suteikta galimybė apsiginti. Iš pirmiau aprašytų faktinių aplinkybių matyti, kad pareiškėjui visais atvejais buvo paaiškinta, kokį pažeidimą jis padarė, ir siūloma paaiškinti, bet jis aiškintis atsisakydavo tiek žodžiu, tiek raštu teigdamas, kad TI-K taisyklių reikalavimai yra netinkami, todėl jų nėra ko laikytis. Kiekvieną kartą pareiškėjui atsisakius aiškintis raštu, buvo surašomi protokolai, o tai atitinka Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų taisyklių 206 punkto reikalavimus - jei nuteistasis, kuris įtariamas pažeidęs bausmės atlikimo režimo reikalavimus, atsisako pasiaiškinti raštu, šis atsisakymas įforminamas protokolu. Iš pareiškėjo skundo teismui galima spręsti, kad jis gerai žino, kuo kaltinamas, už ką buvo skirtos visos nuobaudos.

33Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų taisyklių 240 punkte nustatyta, kad kai reikia Pataisos įstaigos Drausmės komisijos teikimo, ši privalo svarstyti klausimą dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 2 dalyje numatytos nuobaudos nuteistajam paskyrimo. Apie būtinybę pataisos įstaigos Drausmės komisijai svarstyti kitus klausimus sprendžia pataisos įstaigos direktorius. Tik tokiais atvejais nuteistasis pagal šių taisyklių 242 punkto reikalavimus pristatomas į Drausmės komisiją. Pareiškėjui skirtos nuobaudos nurodytos BVK 142 str. 1 dalies 1 ir 4 punktuose, todėl pareiškėjas neturėjo būti pristatomas į Drausmės komisiją. O dėl kitų atvejų sprendžia įstaigos direktorius, kuris šiuo atveju nenusprendė, kad būtinas svarstymas Drausmės komisijoje. Dėl to pareiškėjas ir neturėjo būti pristatytas į Drausmės komisiją.

34Taigi, pareiškėjui buvo leista paaiškinti, pažeidimų esmė jam visais atvejais buvo nurodyta, aiški, įstaigos vidaus taisyklės jam žinomos (teigia, kad jas nešiojasi visada su savimi), dienotvarkė taip pat. Šių taisyklių laikytis reikalauja BVK 12, 110, 112 straipsniai. Pareiškėjo nurodomi, jo manymu, buvę procedūriniai pažeidimai (o jų faktiškai nebuvo) nesutrukdė jam tinkamai pasinaudoti paskirtų nuobaudų apskundimo tvarka, todėl šie pareiškėjo motyvai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo naikinti paskirtas nuobaudas.

35Dėl pareigūnų suinteresuotumo. Visi pareigūnai, kurie dalyvavo konstatuojant pareiškėjo padarytus režimo pažeidimus, apklausti teisme liudytojais. Visi jie paneigė, kad būtų konfliktavę su pareiškėju. Tik G. J. paaiškino, kad pareiškėjas pastoviai rašo skundus, kuriuose jį skundžia. Tačiau tai, atsižvelgiant į G. J. pareigas (jis dirba apsaugos priežiūros skyriuje, kuriam priklauso 6-tas postas, esantis prie pareiškėjo kameros), į tai, kad iš skundžiamų nuobaudų dėl pareiškėjo pažeidimų, jis tiesiogiai nenustatė nei vieno, į tai, kad pažeidimai nustatyti kitų pareigūnų parodymais, tarnybiniais pranešimais, nėra pagrindo teigti, kad G. J. suinteresuotas kaltinimų pareiškimu pareiškėjui. Kitų pareigūnų parodymai, surašyti tarnybiniai pranešimai patvirtina padarytus pažeidimus. O kodėl jie yra neteisingi, pareiškėjas nenurodo. Neapklaustas tik T. C. Iš kitų liudytojų parodymų nustatyta, kad T. C. nedalyvavo konstatuojant pažeidimus. Šis pareigūnas tik rašė pažymas, pagrįsdamas pažeidimų padarymą teisės aktais ir faktinėmis aplinkybėmis. Pareiškėjas skunde nurodo, kad su juo aiškinosi dėl padarytų pažeidimų esmės, pareiškėjui netiko T. C. paaiškinimai dėl padarytų pažeidimų. Tačiau, kaip matyti iš T. C. surašytų pažymų, jis rėmėsi kitų pareigūnų tarnybiniais pranešimais bei kita medžiaga, kurioje užfiksuoti pažeidimai (nuotraukos). Pareiškėjas teisme neneigė, kad yra supažindintas su visa nuobaudų skyrimo medžiaga, su tarnybiniais pranešimais. Pareiškėjas nenurodo, kokios asmeninės konfliktinės situacijos (kilusios ne dėl režimo pažeidimų) gali įtakoti tai, kad pareigūnai jį apkaltintų nepagrįstai. Pažeidimų konstatavime dalyvavo vis kiti pareigūnai. Faktines pažeidimų padarymo aplinkybes patvirtina nuotraukos, kuriose pavaizduota tai, kas realiai buvo. Tai, kad nuotraukose pavaizduota tikrovė, patvirtino ir pareiškėjas. Tai, kad pareiškėjas pats konfliktuoja su pareigūnais, atsikalbinėja, juos keikia ir įžeidinėja, dar nereiškia, kad galima netikėti šių pareigūnų paaiškinimais. Jų pareigos yra tokios, kad į jas įeina pažeidimų konstatavimas, ir jie privalo šias pareigas vykdyti.

36Pareiškėjas, reikalaudamas atlyginti žalą, nurodo, kad iš jo buvo paimta savadarbė vandens spiralė, ir nurodo šio prietaiso kainą, kaip jam padarytą turtinę žalą. Tokio prietaiso naudoti negalima pagal įstaigos taisykles, šio prietaiso naudojimas kelia pavojų, todėl jis paimtas iš kameros pagrįstai. Ar šio savadarbio prietaiso paėmimas buvo įformintas tinkamai, kaip to reikalauja Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 61, 57 – 59 punktai, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Prietaiso paėmimas įformintas 2009 06 17 A. J. Tarnybiniu pranešimu, taigi jis fiksuotas. Kadangi pareiškėjas naudojo prietaisą, kurio naudojimas draudžiamas, šio prietaiso paėmimas negali būti pagrindas atlyginti turtinę žalą.

37Kadangi nėra pagrindo konstatuoti, kad priimti sprendimai dėl pareiškėjo nubaudimo yra iš esmės neteisėti ir nepagrįsti, nėra pagrindo ir valstybės civilinei atsakomybei kilti. Valstybės neteisėtais aktais padarytos žalos atlyginimą reglamentuoja Civilinio kodekso 6.271 straipsnis. Šiame straipsnyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar darbuotojo kaltės. Šiuo atveju nėra jokių neteisėtų valstybės institucijų aktų, kuriais pareiškėjui būtų padaryta žala. Nenustatyta, kad valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti. Nesant neteisėtų valstybės aktų, neteisėtų valstybės tarnautojų ar darbuotojų aktų, vadovaujantis CK 6.245 – 6.249 str. negalimas ir civilinės atsakomybės atsiradimas, t. y. turtinės ir neturtinės žalos priteisimas.

38Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas netenkinamas, nes iš esmės šis skundas yra nepagrįstas.

39Pareiškėjas teisme prašė atlyginti jam pašto išlaidas – 7,43 Lt, tačiau netenkinant skundo, nėra pagrindo atlyginti proceso šalies išlaidas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2 dalis). Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str.–88 str. 1 p., 90 str., 127 str.,

Nutarė

40Pareiškėjo A. M. skundą atmesti. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba paduodant skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. A. M. (toliau – ir pareiškėjas) padavė skundą teismui,... 3. 1) panaikinti 2009 06 16, 2009 06 23 ir 2009 06 25 A. M. paskirtas drausmines... 4. 2) priteisti iš Lietuvos valstybės atstovaujamos, Lukiškių tardymo... 5. Taikant pareiškėjui Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnį, nurodyta, kad... 6. Bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnis „Specialiosios nuteistųjų, kuriems... 7. Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 09 18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintos... 8. Teismas daro išvadą, kad reikalavimas vykdyti pareigą „tausoti pataisos... 9. Atsakovo atstovas aiškino, kad pareiga tausoti turtą reiškia ir tai, kad... 10. Iš rašytinių įrodymų aišku, kad 2009 06 11 apie 9 val. ryto kameroje Nr.... 11. Liudytojų minima 2005 metų instrukcija matomai yra Lietuvos Respublikos... 12. Dėl plastikinio maišo pakabinimo. ... 13. Šis pažeidimas nustatytas. Jo padarymas patvirtinamas tarnybiniais... 14. Lukiškių TI-K direktoriaus 2008 09 18 įsakymu Nr. 1-87 patvirtintų... 15. Dėl draudimo vartoti necenzūrinius žodžius pažeidimo.... 16. Tiriant pareigūnams pažeidimus dėl lango tinklo bei plastikinio maišo... 17. Taisyklių 2.2. punktas įpareigoja nuteistuosius būti mandagiems su įstaigos... 18. BVK 12 straipsnis nustato bendrąsias nuteistųjų pareigas. Jame nustatyta,... 19. BVK 142 straipsnyje nustatyta kad bausmės atlikimo režimo... 20. Atsižvelgiant į šias BVK nuostatas, pareiškėjas 2009 06 11 pažeidė... 21. Nors nenustatyta, kad pareiškėjas pažeidė Taisyklių 2.8. punktą, nes tai,... 22. Dėl 2009 06 23 nutarimu Nr. 62-351 paskirtos nuobaudos.... 23. Rašytiniais bylos duomenimis, liudytojų parodymais teisme nustatyta, kad 2009... 24. Ištyrus bylos medžiagą, apklausus liudytojus, nustatyta, kad 2009 06 17 apie... 25. BVK 183 straipsnyje reglamentuojamas bausmių vykdymo institucijų, įstaigų... 26. 1. Teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimo,... 27. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir... 28. 3. Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt... 29. Kadangi nuobaudas pareiškėjui visais atvejais skyrė įstaigos vadovas, t. y.... 30. Pareiškėjas aiškina, kad skiriant nuobaudas buvo pažeista jų skyrimo... 31. Drausmės komisijos sudarymą, jos svarstomus klausimus nustato Pataisos... 32. Skiriant nuobaudą svarbios yra šių taisyklių 205 punkto nuostatos, kad... 33. Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų taisyklių 240 punkte nustatyta, kad... 34. Taigi, pareiškėjui buvo leista paaiškinti, pažeidimų esmė jam visais... 35. Dėl pareigūnų suinteresuotumo. Visi pareigūnai, kurie dalyvavo... 36. Pareiškėjas, reikalaudamas atlyginti žalą, nurodo, kad iš jo buvo paimta... 37. Kadangi nėra pagrindo konstatuoti, kad priimti sprendimai dėl pareiškėjo... 38. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas netenkinamas, nes... 39. Pareiškėjas teisme prašė atlyginti jam pašto išlaidas – 7,43 Lt,... 40. Pareiškėjo A. M. skundą atmesti. Sprendimas gali būti skundžiamas...