Byla 2S-371-340/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo V. U

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Molesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 12 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Molesta“ ieškinį atsakovams UAB „Cathedral Square Hotel“, UAB „Yglė“, UAB „Medgraužis“, UAB „Saunita“, UAB „Metos“, UAB „Turto administravimo grupė“, UAB „Mikrovisata“, UAB „Siemtecha“, UAB „Teraktana“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo V. U.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Cathedral Square Hotel“, UAB „Yglė“, UAB „Medgraužis“, UAB „Saunita“, UAB „Metos“, UAB „Turto administravimo grupė“, UAB „Mikrovisata“, UAB "SIEMTECHA", UAB „Teraktana“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

5Atsakovai su ieškiniu nesutiko.

6Byloje 2015-01-12 paskirtas parengiamasis teismo posėdis. Į parengiamąjį posėdį neatvyko ieškovo UAB „Molesta“ atstovė advokatė L. T., kuri pateikė teismui prašymą atidėti parengiamąjį teismo posėdį dėl jos ligos.

7II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 12 d. nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą. Priteisė iš ieškovo atsakovui UAB „Saunita“ 144, 81 Eur, atsakovui UAB „Metos“ 550 Eur, atsakovui UAB „Siemtecha“ 946, 19 Eur, atsakovui UAB „Mikrovisata“ 420, 53 Eur, atsakovui UAB „Turto administravimo grupė“ 463, 39 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nurodė, kad atsakovė be svarių priežasčių neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį pakartotinai: ieškovo atstovei L. T. neatvykus į 2014-11-12 parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių, 2014 m. lapkričio 12 d. nutartimi jai paskirta 400 Lt bauda ir bylos nagrinėjimas atidėtas 2015-01-12. Nurodė, jog į parengiamąjį teismo posėdį 2015-01-15 ieškovo atstovė neatvyko pakartotinai, pateikė prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo dėl jos ligos (ligos laikotarpis nuo 2015-01-09 iki 2015-01-13). Teismas pažymėjo, jog vadovaujantis CPK 246 str. 1 d. svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi nelaikytinas neatvykimas dėl ligos. Teismas pažymėjo, jog ieškovas yra juridinis asmuo, kuris turi savo vadovą, be to bendrovė yra restruktūrizuojama, restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui iki plano patvirtinimo teisme bendrovės administratoriumi paskirtas UAB „Restrus“. Pažymėjo ir tai, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, todėl ieškinį paliko nenagrinėtu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 12 d. nutartį panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Į parengiamąjį posėdį atstovė neatvyko dėl pateisinamos priežasties – ligos, kadangi buvo išsinarinusi čiurną ir negalėjo vaikščioti. Apie tai iš karto informavo teismą bei kitus proceso dalyvius, taip pat pateikė rašytinius prašymus, kurie galėjo būti nagrinėjami rengiantis bylos nagrinėjimui iš esmės. Į pirmąjį parengiamąjį posėdį atstovė negalėjo dėl įvykusios klaidos: nors byloje yra pažyma, patvirtinanti, jog ji informuota apie posėdžio datą, tačiau dėl nepaaiškinamų priežasčių teismo šaukimas nebuvo gautas ir apie paskirtą teismo posėdį ji nežinojo. Jeigu atstovė būtų žinojusi apie parengiamąjį posėdį, būtų jame dalyvavusi, kadangi tą pačią dieną buvo paskirtas kitas teismo posėdis kitoje byloje tame pačiame teisme, kuriame atstovė dalyvavo;

132. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p., nes neatsižvelgė į tai, ar ieškovas (atstovė) piktnaudžiavo savo teisėmis, ar neatvykimu į teismo posėdį siekė užvilkinti procesą; teismas neatsižvelgė, kad ruoštis bylos nagrinėjimui parengiamajame teismo posėdyje galėjo, nes jis iki posėdžio buvo pateikti prašymai, ir turėjo, esant atstovės prašymui skirti kitą teismo posėdį, skirti bylos nagrinėjimą iš esmės kitame teismo posėdyje. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo prašymo paskirti kitą teismo posėdį; teismas turi pareigą svarstyti šalies nurodytų aplinkybių svarbumą bei spręsti, ar yra pagrindas teismo posėdį atidėti;

143. Šiuo atveju pirmenybė turėjo būti teikiama teisingam bylos išnagrinėjimui, bet ne greitam procesui, tuo labiau, kad neatvykimas į teismo posėdį buvo tik formalus, netyčinis proceso teisių pažeidimas ir ši klaida bei nedalyvavimo posėdyje priežastys negali būti vertinami kaip proceso vilkinimas ar piktnaudžiavimas proceso teisėmis. Ieškinio palikimas nenagrinėtu pažeidžia CPK 7 str. įtvirtintus koncentracijos ir ekonomiškumo principus, užkerta kelią tolesnei bylos eigai, riboja teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą ir nutolina teismo sprendimo dėl pažeistos teisės gynimo įgyvendinimą;

154. Atstovei neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį turėjo būti taikomos ne CPK 246 str., o 230 str. 2 d., kuri numato, kad dėl neatvykusios į parengiamąjį posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, atvykusios šalies prašymu bylą nagrinėjantis teismas šio Kodekso nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Tuo atveju, jeigu neatvykus ieškovo atstovui atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas turi nagrinėti bylą parengiamajame teismo posėdyje ieškovui ir jo atstovui nedalyvaujant ir, nustatęs, jog byla parengta nagrinėti teisme, priimti CPK 232 str. nurodytą nutartį. Taigi įstatymas nenumato, kad šiuo atveju teismas turi teisę palikti ieškinį nenagrinėtą. Kitoks CPK 230 str. 2 d. aiškinimas prieštarautų CPK 228 str. 1 d. suformuluotiems parengiamojo posėdžio tikslams. Šiuo atveju kliūčių pasiruošti bylą nagrinėti teismo posėdyje ir nedalyvaujant ieškovui nebuvo, nes ieškinyje buvo nurodytas ieškinio faktinis ir teisinis pagrindas, pateikti įrodymai;

165. Teismas savo teiginiu, jog posėdyje galėjo dalyvauti juridinio asmens vadovas pažeidė jo (ieškovo) teises, jas be pagrindo susiaurino. Bendrovės vadovo dalyvavimas posėdyje nebuvo pripažintas būtinu. Dokumentus bylai rengė advokatė, su bylos medžiaga restruktūrizavimo administratorius nebuvo susipažinęs, todėl nebūtų galėjęs tinkamai atstovauti bendrovės interesus.

17Atsiliepimu atsakovai UAB „Siemtecha“, UAB „Mikrovisata“ prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos atsikirtimus atskirajam skundui:

181. Atskirajame skunde nenurodomos jokios svarbios priežastys, dėl kurių ieškovas neatvyko į 2015-01-12 posėdį. Su atskiruoju skundu taip pat nėra pateikti jokie įrodymai apie svarbias priežastis ieškovo įstatyminiams atstovams atvykti į 2015-01-12 teismo posėdį;

192. Teismas suteikė galimybę dėl kiekvieno ieškovo prašymo pasisakyti į bylą atvykusiems atsakovų atstovams ir išnagrinėjęs prašymą pagrįstai nusprendė bylos nagrinėjimo neatidėti;

203. Ieškovo, kaip juridinio asmens, reiškiančio didelės vertės piniginius reikalavimus devyniems atsakovams, procesinis elgesys pakartotinai neatvykstant į teismo procesą negali būti vertinamas kaip sąžiningo, protingo, greitu bylos išnagrinėjimu suinteresuoto asmens, todėl pirmosios instancijos teismo nutarti palikti ieškinį nenagrinėtu yra teisėta, teisinga, tinkamai motyvuota ir dėl to paliktina galioti.

21Atsiliepimu atsakovams UAB „Cathedral Square Hotel“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 12 d. nutartį palikti nepakeistą ir ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

221. Teikdama prašymą atidėti parengiamąjį teismo posėdį ieškovo atstovė neįvykdė CPK 246 str. 1 d. numatytos pareigos nurodyti svarbias neatvykimo į teismo posėdį priežastis ir pateikti jas patvirtinančius įrodymus. Atstovo liga ar užimtumas kitose bylose paprastai nėra laikomi svarbiomis priežastimis, pateisinančiomis neatvykimą į teismo posėdį. Teismui nebuvo pateikta jokia informacija apie ieškovės atstovės ligos ūmų pobūdį ir sunkumą, todėl teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pakankamo pagrindo atstovės ligą pripažinti svarbia neatvykimo į posėdį priežastimi. 2015-01-09 patirta atstovės trauma nesudarė kliūčių jai dalyvauti 2015-01-14 vykusiame teismo posėdyje, paskirtame civilinėje byloje Nr.2-3806-823/2014. Ieškovas nepateikė prašymo nagrinėti bylą atstovei nedalyvaujant, todėl posėdyje nedalyvaujant nei ieškovui, nei atstovei, apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas bylą turėjo nagrinėti jiems nedalyvaujant ir nustatęs, jog byla parengta nagrinėti, skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje.

232. Ieškovo atstovavimas nagrinėjamoje byloje buvo užtikrintas ne tik profesionalaus teisininko, bet ir bendrovės vadovo ir restruktūrizavimo administratoriaus. Byloje nėra pateikta duomenų, kad nei bendrovės vadovas, nei administratorius dėl svarbių priežasčių negalėjo dalyvauti teismo posėdyje;

243. Teismui nebuvo pateiktas prašymas bylą parengiamajame teismo posėdyje nagrinėti ieškovui ir jo atstovams nedalyvaujant;

254. Ieškovas ignoruoja faktą, kad nagrinėjamoje byloje buvo paskirti du parengiamieji posėdžiai, kuriuose ieškovas nedalyvavo. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad ieškovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, nesirūpino greitu bylos išnagrinėjimu.

26Atsiliepimu atsakovas BUAB „Yglė“ prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti, palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 12 d. nutartį nepakeistą. Nurodo šiuos atsikritimus atskirajam skundui:

271. Apelianto atstovės neatvykimas į teismo posėdį, kuriame buvo nagrinėjama jo paties inicijuota byla, prieštarauja proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principams. Kadangi ieškovas į teismo posėdžius neatvyko ne dėl svarbių priežasčių, neprašė bylos nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant, o atsakovai neprašė priimti sprendimo už akių, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtą;

282. Advokato profesija yra viena iš profesijos rūšių, kurios atstovams taikomi aukštesni elgesio standartai.

29Atsiliepimu atsakovas UAB „Turto administravimo grupė“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

301. Tiek CPK 246 str. 1 d. nuostatos, tiek kasacinio teismo praktika patvirtina, kad neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą tenkinti šalies prašymą ir atidėti bylos nagrinėjimą;

312. Ieškovas, kaip juridinis asmuo, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla, galėjo būti atstovaujamas ir vadovo ir administratoriaus, tačiau nei vienas ši jų į teismo posėdį neatvyko;

323. Ieškovo atstovė, būdama advokatė, turėjo žinoti tokio jos neatvykimo į posėdį teisines pasekmes, turėjo elgtis rūpestingai, apdairiai ir pasirūpinti, kad teismo posėdyje dalyvautų kitas ieškovo atstovas, todėl šaliai (ieškovui) netinkamai naudojantis procesinėmis teisėmis, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą, atsakovams prašant, bylą palikti nenagrinėtą;

334. Teismas tinkamai įvertino ieškovo elgesį, kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis: byloje yra didelis dalyvaujančiųjų skaičius, todėl manytina, kad skundžiama nutartimi buvo užtikrintas proceso operatyvumas ir koncentruotumas, bei apgintos kitų proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai;

345. CPK 230 str. 4 d. numato, kad parengiamieji teismo posėdžiai vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje instancijos taisykles, todėl CPK 246 str. 1 d. taip pat taikytina visa apimtimi;

356. Ieškovo argumentai dėl ieškinio palikimo nenagrinėtinu instituto bei skundžiamos nutarties neteisėtumo grindžiami tam tikromis kasacinio teismo nutartimis, kuriose pasisakoma, jog toli pažengusio proceso atveju ieškinio palikimas nenagrinėtu pažeidžia proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principą, tačiau šiuo atveju bylos nagrinėjimas iš esmės nebuvo pradėtas, ieškinys paliktas nenagrinėtu pasirengimo stadijoje, todėl procesą laikyti pažengusiu nėra pagrindo.

36Atsiliepimu atsakovas UAB „Metos“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

371. Ieškovo atstovė, būdama advokatė, turėjo žinoti jos neatvykimo į teismo posėdį pasekmes, turėjo elgtis rūpestingai, apdairiai ir pasirūpinti, kad teismo posėdyje dalyvautų kitas ieškovo atstovas, todėl šaliai netinkamai naudojantis civilinio proceso teisėmis, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą, atsakovams prašant, bylą palikti nenagrinėtą;

382. Teismas tinkamai įvertino ieškovo atstovės elgesį, kaip piktnaudžiavimą procesu: byloje yra didelis dalyvaujančių asmenų skaičius, todėl skundžiam nutartimi buvo tinkamai užtikrintas proceso operatyvumas ir koncentruotumas bei apgintos kitų proceso dalyvių teisės bei teisėti interesai.

39IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

40Atskirasis skundas atmetamas.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

42Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo, kuria apelianto UAB „Molesta“ ieškinys paliktas nenagrinėtu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

43Parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo pirmojoje instancijoje taisykles (CPK 230 str. 4 d.). Pagal CPK bendrąsias nuostatas, neatvykus į teismo posėdį ieškovui, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, teismas gali priimti vieną iš šių procesinių sprendimų – arba atidėti bylos nagrinėjimą (CPK 155 str. 1 d., 156 str. 1 d.), arba palikti ieškinį nenagrinėtą, jei nebuvo ieškovo prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, arba priimti sprendimą už akių (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.). CPK 246 str. 1 d. nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, kai ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Remiantis išdėstytomis teisės normomis, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą apelianto teiginį, kad neatvykus į parengiamąjį posėdį ieškovui teismas neturėjo pagrindo vadovautis bendrąja CPK 246 str. 1 d. nuostata ir palikti ieškinį nenagrinėtą.

44Bylos medžiaga nustatyta, jog nagrinėjamoje byloje buvo paskirti du parengiamieji posėdžiai: ieškovo atstovė į 2014-11-12 paskirtą parengiamąjį posėdį neatvyko, nors apie posėdžio laiką ir vietą jai pranešta tinkamai – teismo šaukimas priimtas asmeniškai advokatės L. T. (t.3, b.l.23); Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartimi ieškovo atstovei už neatvykimą į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių paskirta 400 Lt bauda (t. 3, b.l.56); 2015-01-12 byloje paskirtas antras parengiamasis teismo posėdis, 2015-01-08 teisme gautas ieškovo atstovės prašymas dėl parengiamojo teismo posėdžio atidėjimo dėl advokatės ligos (t.3, b.l.118). Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi net nenagrinėjo pareikšto prašymo dėl parengiamojo teismo posėdžio atidėjimo, kadangi nesvarstė prašyme nurodytų aplinkybių svarbumo, tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su tokia apelianto pozicija. Apelianto atstovės prašymas dėl posėdžio atidėjimo buvo atmestas remiantis CPK 246 str. 1 d., kuri nustato, kad neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose paprastai nelaikoma svarbiomis priežastimis atidėti bylos nagrinėjimą. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įstatymo nuostata, jog išvardytos priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, reiškia tai, jog įvertinti nurodytas priežastis kitaip, t. y. pripažinti jas svarbiomis, teismas gali tik nustatęs tam tikras konkrečiu atveju išskirtines aplinkybes. Be to, teismas turi įvertinti, ar patenkinus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą nebus pažeisti proceso operatyvumo ir koncentruotumo, draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2004; 2009 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009; 2011 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011). Apelianto atstovė, pateikusi prašymą dėl parengiamojo posėdžio atidėjimo dėl ligos nurodė ligos pobūdį – išnarinta čiurna, bei nedarbingumo laikotarpį – nuo 2015-01-09 iki 2015-01-13. Kaip teisingai atsiliepime į atskirąjį skundą pažymėjo atsakovas UAB „Cathedral Square Hotel“, teismui nebuvo pateikta jokia informacija apie ligos ūmų pobūdį ir sunkumą. Apelianto atstovė nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių dėl kurių būtų galima spręsti, jog jos liga buvo svarbi priežastis atidėti parengiamąjį posėdį, tuo tarpu liga savaime negali būti laikoma pakankamai svarbia priežastimi, pateisinančia nedalyvavimą teismo posėdyje. Pažymėtina, jog pačiame prašyme dėl posėdžio atidėjimo apelianto atstovė prašė atidedant parengiamąjį teismo posėdį neskirti jo 2015-01-14, kadangi ji bus užimta kitoje byloje (t.3, b.l.117). Taigi patirta trauma nebuvo tokia intensyvi, kad sudarytų kliūtis advokatei po dviejų dienų nuo 2015-01-12 parengiamojo posėdžio dalyvauti kitame teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aptarti duomenys patvirtina, jog šiuo atveju pripažinti apelianto atstovės ligą svarbia priežastimi parengiamojo posėdžio atidėjimui pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo.

45Apeliantas taip pat teigia, jog jo atstovės nedalyvavimas teismo posėdyje buvo tik formalus, netyčinis proceso teisių pažeidimas ir ši klaida bei nedalyvavimo posėdyje priežastys negali būti vertinami kaip proceso vilkinimas ar piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Nurodo, jog ieškinio palikimas nenagrinėtu šiuo atveju pažeidžia proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Apelianto akcentuojami proceso principai neabejotinai yra svarbūs, tačiau apeliantas ignoruoja, kad šie principai neatsiejami nuo pačios šalies pareigų civiliame procese rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, sąžiningai naudotis priklausančiomis teisėmis. Nagrinėjamu atveju apelianto atstovė – savo srities profesionalė, išmananti teisinį civilinio proceso reguliavimą ir nuolat dalyvaujanti teismo posėdžiuose, galėjo ir turėjo įvertinti tai, kad ji į byloje paskirtą parengiamąjį teismo posėdį neatvyksta jau antrą kartą (pirmame parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo be jokių pateisinančių priežasčių), įstatymas draudžia neribotą parengiamųjų posėdžių skyrimą (CPK 229 str.), ieškinys byloje pareikštas devyniems atsakovams, ji atstovauja juridinį asmenį, kurio atstovais procese šiuo atveju gali būti tiek bendrovės vadovas, tiek restruktūrizavimo administratorius, todėl toks procesinis elgesys neabejotinai ilgina bylos nagrinėjimo laiką ir pažeidžia kitų proceso dalyvių procesines teises ir teisėtus interesus. Kaip teisingai atsiliepime į atskirąjį skundą pažymėjo atsakovas UAB „Turto administravimo grupė“ šiuo atveju bylos nagrinėjimas iš esmės nebuvo pradėtas, ieškinys paliktas nenagrinėtu pasirengimo stadijoje, procesą laikyti pažengusiu nėra pagrindo, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo vadovautis atskirajame skunde nurodytomis kasacinio teismo nutartimis, kuriose pasisakoma, jog toli pažengusio proceso atveju ieškinio palikimas nenagrinėtu pažeidžia proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamos bylos atveju ieškinio palikimas nenagrinėtu, laikantis CPK normų bei reikalavimų, esant nepakankamai atsakingam apelianto požiūriui į jam deleguotas funkcijas bei pareigas civiliniame procese, negali būti vertinamas kaip proceso principų pažeidimas.

46Kaip jau buvo nurodyta aukščiau, apeliantas nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo vadovautis bendrąja CPK 246 str. 1 d. nuostata ir palikti ieškinį nenagrinėtą, todėl atmestini jo argumentai, kad teismas nagrinėjamu atveju turėjo priimti nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje, kadangi ieškovas ieškinyje buvo nurodęs ieškinio teisinį bei faktinį pagrindą, pateikęs visus reikalingus įrodymus. Pažymėtina, jog prašymas nagrinėti bylą parengiamajame teismo posėdyje ieškovui nedalyvaujant nebuvo pateiktas, kartu su prašymu dėl parengiamojo posėdžio atidėjimo ieškovas pateikė papildomus prašymus dėl bylos sustabdymo ir įrodymų prijungimo; ieškovas nedalyvavo nei viename iš byloje paskirtų parengiamųjų teismo posėdžių. Todėl atsižvelgiant į pasiruošimo bylos nagrinėjimui instituto tikslus bei reikalavimus, teismas šiuo atveju neturėjo pagrindo spręsti, jog byla parengta nagrinėti teismo posėdyje (CPK 232 str.).

47Dėl apelianto argumento, jog apylinkės teismas, nurodydamas, kad parengiamajame posėdyje galėjo dalyvauti bendrovės vadovas arba restruktūrizavimo administratorius, pažeidė apelianto CPK 51 str. numatytas teises ir jas be pagrindo susiaurino, pažymėtina, jog ieškovo, kaip restruktūrizuojamo juridinio asmens, galimybės būti atstovaujamam ne tik sutartinio, bet ir įstatyminių atstovų – vadovo ir restruktūrizavimo administratoriaus, nepasinaudojimas pirmosios instancijos teismui leido spręsti dėl ieškovo nerūpestingumo, neapdairumo ir netinkamo naudojimosi civilinio proceso teisėmis.

48Remiantis išdėstytais argumentais, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį palikti ieškinį nenagrinėtą, nepažeidė civilinio proceso įstatymo. Atskirajame skunde nepagrįstai apeliuojama į civilinio proceso normų bei principų pažeidimus, jo argumentai nepaneigia teismo nutarties motyvų ir išvadų. Todėl naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

49Atmetus ieškovo atskirąjį skundą, atsakovai UAB „Siemtecha“, UAB „Mikrovista“, UAB „Turto administravimo grupė“, UAB „Metos“ įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš pralošusios bylą šalies (CPK 98 str.). Byloje nėra duomenų apie atsakovų UAB „Siemtecha“, UAB „Mikrovista“ patirtas bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidas. Tuo tarpu atsakovai UAB „Turto administravimo grupė“ ir UAB „Metos“ pateikė duomenis, kurie patvirtina, jog UAB „Turto administravimo grupė“ patyrė 130 Eur, UAB „Metos“ 140 Eur atsiliepimo į atskiruosius skundus surašymo išlaidų (t.3, b.l.169-170; 177-178). Nurodytos išlaidos pagrįstos, neviršija Teisingumo ministro įsakymu „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintų rekomendacijų 8.15 punkte nustatyto maksimalaus atlygio už tokio procesinio dokumento parengimą, todėl priteistinos.

50Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

51Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

52Priteisti iš ieškovo UAB „Molesta“ (j.a.k.167553831) atsakovui UAB „Turto administravimo grupė“ (j.a.k. 123676644) 130 Eur (šimtą trisdešimt eurų), atsakovui UAB „Metos“ (j.a.k.111664548) 140 Eur (šimtą keturiasdešimt eurų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Cathedral Square... 5. Atsakovai su ieškiniu nesutiko.... 6. Byloje 2015-01-12 paskirtas parengiamasis teismo posėdis. Į parengiamąjį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 12 d. nutartimi ieškovo... 9. Teismas nurodė, kad atsakovė be svarių priežasčių neatvyko į... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m.... 12. 1. Į parengiamąjį posėdį atstovė neatvyko dėl pateisinamos priežasties... 13. 2. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas netinkamai... 14. 3. Šiuo atveju pirmenybė turėjo būti teikiama teisingam bylos... 15. 4. Atstovei neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį turėjo būti taikomos... 16. 5. Teismas savo teiginiu, jog posėdyje galėjo dalyvauti juridinio asmens... 17. Atsiliepimu atsakovai UAB „Siemtecha“, UAB „Mikrovisata“ prašo atmesti... 18. 1. Atskirajame skunde nenurodomos jokios svarbios priežastys, dėl kurių... 19. 2. Teismas suteikė galimybę dėl kiekvieno ieškovo prašymo pasisakyti į... 20. 3. Ieškovo, kaip juridinio asmens, reiškiančio didelės vertės piniginius... 21. Atsiliepimu atsakovams UAB „Cathedral Square Hotel“ prašo Vilniaus miesto... 22. 1. Teikdama prašymą atidėti parengiamąjį teismo posėdį ieškovo atstovė... 23. 2. Ieškovo atstovavimas nagrinėjamoje byloje buvo užtikrintas ne tik... 24. 3. Teismui nebuvo pateiktas prašymas bylą parengiamajame teismo posėdyje... 25. 4. Ieškovas ignoruoja faktą, kad nagrinėjamoje byloje buvo paskirti du... 26. Atsiliepimu atsakovas BUAB „Yglė“ prašo apelianto atskirąjį skundą... 27. 1. Apelianto atstovės neatvykimas į teismo posėdį, kuriame buvo... 28. 2. Advokato profesija yra viena iš profesijos rūšių, kurios atstovams... 29. Atsiliepimu atsakovas UAB „Turto administravimo grupė“ prašo ieškovo... 30. 1. Tiek CPK 246 str. 1 d. nuostatos, tiek kasacinio teismo praktika patvirtina,... 31. 2. Ieškovas, kaip juridinis asmuo, kuriam iškelta restruktūrizavimo byla,... 32. 3. Ieškovo atstovė, būdama advokatė, turėjo žinoti tokio jos neatvykimo... 33. 4. Teismas tinkamai įvertino ieškovo elgesį, kaip piktnaudžiavimą... 34. 5. CPK 230 str. 4 d. numato, kad parengiamieji teismo posėdžiai vyksta pagal... 35. 6. Ieškovo argumentai dėl ieškinio palikimo nenagrinėtinu instituto bei... 36. Atsiliepimu atsakovas UAB „Metos“ prašo ieškovo atskirąjį skundą... 37. 1. Ieškovo atstovė, būdama advokatė, turėjo žinoti jos neatvykimo į... 38. 2. Teismas tinkamai įvertino ieškovo atstovės elgesį, kaip... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 40. Atskirasis skundas atmetamas.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 42. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės... 43. Parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo... 44. Bylos medžiaga nustatyta, jog nagrinėjamoje byloje buvo paskirti du... 45. Apeliantas taip pat teigia, jog jo atstovės nedalyvavimas teismo posėdyje... 46. Kaip jau buvo nurodyta aukščiau, apeliantas nepagrįstai teigia, jog... 47. Dėl apelianto argumento, jog apylinkės teismas, nurodydamas, kad... 48. Remiantis išdėstytais argumentais, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 49. Atmetus ieškovo atskirąjį skundą, atsakovai UAB „Siemtecha“, UAB... 50. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 51. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 12 d. nutartį palikti... 52. Priteisti iš ieškovo UAB „Molesta“ (j.a.k.167553831) atsakovui UAB...