Byla I-820-142/2013

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, susipažinusi su VšĮ Verslo ir vadybos akademijos skundu,

Nustatė

2Teisme gautas VšĮ Verslo ir vadybos akademijos (toliau – pareiškėja) skundas, kuriame pareiškėja prašo: 1) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-1169 „Dėl aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo įgaliotosios institucijos“ teisėtumo ištyrimo; 2) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1170 patvirtintos Aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo metodikos teisėtumo ištyrimo; 3) panaikinti atsakovo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. sprendimą Nr. Sp-RI-18/12 „Dėl Verslo ir vadybos akademijos realiųjų išteklių įvertinimo“ bei šiuo sprendimu patvirtintą Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2012 m. birželio 22 d. išvadą apie Verslo ir vadybos akademijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams Nr. ( - )

3Pareiškėjos paduotas skundas atitiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) reikalavimus, todėl teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi buvo nustatytas terminas iki 2013 m. sausio 3 d. skundo trūkumams pašalinti: pateikti direktoriaus išrinkimą (paskyrimą) patvirtinančius įrodymus, direktoriaus pareigybės aprašymą ar kitus įrodymus, patvirtinančius direktoriaus teisę atstovauti pareiškėją teisme, pareiškėjos įstatus (nuostatus).

4Skundas laikytinas nepaduotu.

5ABTĮ 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu skundas neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą skundo trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6Minėta, kad pareiškėjos skundas neatitiko ABTĮ skundui keliamų reikalavimų, todėl teismas 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi nustatė terminą iki 2013 m. sausio 3 d. skundo trūkumams pašalinti. Nustatyti skundo trūkumai iki šiol nepašalinti. Teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartis pareiškėjai buvo išsiųsta skunde nurodytu adresu registruota pašto siunta. Pagal Lietuvos pašto internetiniame puslapyje skelbiamą informaciją apie registruotų pašto siuntų įteikimą, minėta nutartis pareiškėjai įteikta 2012 m. gruodžio 29 d. Taigi iki 2013 m. sausio 3 d. pareiškėja turėjo laiko pašalinti teismo nustatytus skundo trūkumus, tačiau iki šiol skundo trūkumai nepašalinti, iš pareiškėjos negauta jokių prašymų pratęsti nustatytą skundo trūkumų pašalinimo terminą ar pan.

7Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjos skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjai.

8Paduodama skundą pareiškėja sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį (2012 m. liepos 20 d. įmokos mokėjimo kvitas, Swedbank AB). Pareiškėjos skundo nepriėmus, vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sumokėtas žyminis mokestis jai grąžintinas. Žyminį mokestį grąžina valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo ar teisėjo nutartimi.

9Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

10VšĮ Verslo ir vadybos akademijos skundą laikyti nepaduotu.

11Nutarčiai įsiteisėjus, VšĮ Verslo ir vadybos akademijai grąžinti skundą su priedais ir sumokėtą žyminį mokestį.

12Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjai pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 straipsnių reikalavimus.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai