Byla e2KT-92-943/2016
Dėl nurodytos ir Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-834-844/2016, sujungimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Egidija Tamošiūnienė, susipažinusi su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-10227-871/2016,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-10227-871/2016, dėl nurodytos ir Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-834-844/2016, sujungimo.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas nurodė, kad atsakovai ir trečiasis asmuo pateikė prašymą dėl civilinių bylų sujungimo. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo VĮ „Visagino energija“ ieškinį atsakovams E. K. ir A. K., kuriuo prašoma priteisti 9 249,46 Eur skolą, 839,70 Eur delspinigių, 8,05 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, trečiasis asmuo – R. K., išvadą teikiančios institucijos – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Valstybinė energetikos inspekcija, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Tuo tarpu, Visagino miesto apylinkės teisme iškelta civilinė byla Nr. e2-834-844/2016 pagal R. K. ieškinį VĮ „Visagino energija“ dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys – A. K., E. K., išvadą teikiančios institucijos – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė metrologijos inspekcija.

4Civilinės bylos sujungtinos.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, jog teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Ši norma nustato ir subjektus, kurie sprendžia bylų sujungimo klausimus: jei bylos nagrinėjamos tame pačiame teisme, dėl jų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jei skirtinguose teismuose – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (dėl civilinių bylų, nagrinėjamų skirtinguose apylinkių teismuose, esančiuose to paties apygardos teismo veiklos teritorijoje, sprendžia atitinkamo apygardos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose apygardų teismuose ar skirtingų apygardų teismų veiklos teritorijose veikiančiuose apylinkių teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo – Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas).

6Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 straipsnis). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, tarp jų ir CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu ir kuo ekonomiškiau, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas turi būti derinamas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu ginčo išsprendimu.

7Susipažinus su Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO pateikiama informacija apie Vilniaus miesto apylinkės teisme ir Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjamas civilines bylas Nr. e2-10227-871/2016 ir Nr. e2-834-844/2016, yra pagrindas spręsti, kad šios civilinės bylos yra tarpusavyje susijusios ir jas sujungus ginčas bus išnagrinėtas operatyviau ir ekonomiškiau.

8Nurodytose civilinėse bylose šalių reikalavimai kildinami iš 2005 m. rugpjūčio 25 d. Šilumos ir šilumnešio pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 13SĮ-(4.7)-223. Visagino miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje ieškovas R. K. siekia pripažinti nurodytą sutartį apsimestiniu ir nesąžiningu sandoriu, sudarytu ekonominio spaudimo įtakoje ir neįgalioto atstovo, o Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje reiškiami reikalavimai priteistą skolą, susidariusią nurodytos sutarties pagrindu.

9Civilinių bylų skyriaus pirmininkės vertinimu, abi civilinės bylos yra glaudžiai susijusios, jose turėtų būti nustatinėjamos panašios faktinės aplinkybės, vertinami iš esmės tie patys šalių argumentai ir įrodymai, todėl darytina išvada, jog bylų sujungimas nagrinėjamu atveju atitiktų proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, leistų koncentruotai ir ekonomiškai išnagrinėti tarp šalių kilusį ginčą. Be to, bylos susijusios prejudiciniais ryšiais. Vadinasi, sujungus bylas, bus išvengta vienos iš jų sustabdymo ir nereikės laukti vieno proceso pabaigos, kad būtų tęsiamas kitas procesas.

10Atsižvelgiant į tai, kad abi sujungtinos bylos yra pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje, todėl Visagino miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-834-844/2016, kuri Visagino miesto apylinkės teisme gauta vėliau, turi būti prijungta prie Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. e2-10227-871/2016, kuri Vilniaus miesto apylinkės teisme iškelta 2016 m. vasario 5 d. ir abi bylos perduotinos nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė, vadovaudamasi CPK 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

12sujungti Visagino miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-834-844/2016 ir Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-10227-871/2016, prijungiant civilinę bylą Nr. e2-834-844/2016 prie civilinės bylos Nr. e2-10227-871/2016.

13Visagino miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. e2-834-844/2016 perduoti nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Proceso dalyviai