Byla 2-42876-235/2013
Dėl skolos už administravimo ir komunalines paslaugas priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys rašytinio proceso tvarka atsakovams už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovams L. K. (K.) ir R. K. dėl skolos už administravimo ir komunalines paslaugas priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo iš atsakovų solidariai priteisti 2 573,84 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad jis yra paskirtas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi ir teikia šių patalpų eksploatavimo, komunalines ir priežiūros paslaugas. Atsakovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ), ieškovo administruojamame name, todėl jie, proporcingai savo nuosavybės daliai, privalo mokėti mokesčius už suteiktas administravimo, komunalines bei techninės priežiūros paslaugas. Atsakovai mokesčių už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugas nemokėjo, todėl susidarė 2 573,84 Lt įsiskolinimas.

4Nusiuntus procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu atsakovų gyvenamosios vietos adresu (( - )), procesiniai dokumentai jiems nebuvo įteikti. Gyventojų registro tarnybos duomenimis atsakovai yra išvykę į užsienį. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovai nedirba. Atsakovams procesiniai dokumentai buvo įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu. Atsakovai teismo nurodytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas yra paskirtas daugiabučio namo, esančio ( - ), patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi (b. l. 6-13). Atsakovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ), ieškovo administruojamame name (b. l. 4-5). Iš ieškovo pateikto apyvartos žiniaraščio matyti, kad atsakovai nemokėjo už suteiktas komunalines paslaugas, namo priežiūrą bei administravimą dėl to susidarė 2 573,84 Lt skola (b. l. 14). Duomenų apie tai, kad atsakovai su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 straipsnio 9 dalimi, administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad atsakovai kaip buto savininkai, pažeisdami prievolę su ieškovu neatsiskaitė. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Kadangi atsakovai nevykdė prievolės atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovų ieškovui solidariai priteistina 2 573,84 Lt skola.

9CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-10-29, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 77 Lt žyminis mokestis (b. l. 16).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 142, 285-288 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, juridinio asmens kodas 121452134, Vilniaus g. 25, Vilnius, naudai iš atsakovų L. K. (K.), a.k. ( - ) ir R. K., a.k. ( - ) solidariai 2 573,84 Lt (du tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt tris Lt aštuoniasdešimt keturis ct) skolą, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-10-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 77 Lt (septyniasdešimt septynis Lt) bylinėjimosi išlaidas.

14Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovai turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

15Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai