Byla 2KT-71/2011
Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės

1Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, susipažinęs su Kauno miesto apylinkės teismo civiline byla Nr. 2-19744-375/2011 pagal ieškovės J. K. ieškinį atsakovui V. K., institucijai, teikiančiai išvadą – Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės,

Nustatė

2Ieškovė J. K. 2011-10-19 į Kauno miesto apylinkės teismą kreipėsi su ieškiniu atsakovui V. K., institucijai, teikiančiai išvadą – Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011-10-24 ieškinį priėmė, o 2011-11-08 nutartimi nutarė persiųsti bylą Kauno apygardos teismo pirmininkui išspręsti klausimą dėl bylos perdavimo kitam tos pačios pakopos teismui, nes Kauno miesto apylinkės teisme, teismo posėdžių sekretorės pareigose dirba atsakovo V. K. sesuo L. D..

4Byla perduotina kitam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

5LR CPK 34 str. 5d. nustatyta, kad kai dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba kai teisme (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), arba kai prieš paskiriant teisėjui nagrinėti bylą paaiškėja, kad tame teisme nėra teisėjų, turinčių teisę ją nagrinėti, byla perduodama nagrinėti kitam teismui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti iš vieno apylinkės teismo kitam tos pačios apygardos teritorijoje esančiam apylinkės teismui išsprendžia apygardos teismo, kurio veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, byloje dalyvaujantį asmenį – atsakovą V. K. ir Kauno miesto apylinkės teismo valstybės tarnautoją – teismo posėdžių sekretorę L. D. sieja giminystės santykiai, t. y. jie yra brolis ir sesuo. Vadinasi, pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 str. 5 d., byla perduotina nagrinėti kitam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui.

7Sprendžiant klausimą, kuriam konkrečiam Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiam apylinkės teismui perduotina byla, atsižvelgtina į tai, kuris apylinkės teismas būtų pakankamai arti Kauno miesto apylinkės teismo bei lengvai pasiekiamas proceso dalyviams. Nors arčiausiai Kauno miesto apylinkės teismo veiklos teritorijos yra Kauno rajono apylinkės teismas, apygardos teismo pirmininkas, spręsdamas bylų perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam klausimus, taip pat privalo įvertinti konkrečių apylinkės teismų darbo krūvius, siekti, kad būtų išvengta atskirų apylinkės teismų darbo krūvio išaugimo, įmanomai prisidėti prie apylinkių teismų darbo krūvių vienodinimo. Kauno rajono apylinkės teismo teisėjų darbo krūvis nagrinėjant bylas, lyginant su kitais Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiais apylinkių teismais, yra santykinai didelis, todėl sprendžiant bylų perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui klausimus, neturėtų būti formuojama praktika, jog visos bylos, kurios negali būti nagrinėjamos Kauno miesto apylinkės teisme, būtų perduodamos Kauno rajono apylinkės teismui. Tokia praktika negali būti laikoma gerąja praktika, nes jos taikymas tik padidintų apylinkių teismų darbo krūvių netolygumą. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus, apygardos teismo pirmininkas laiko esant racionalu bylą perduoti nagrinėti ne Kauno rajono apylinkės, bet Jonavos rajono apylinkės teismui. Šis apylinkės teismas, kurio darbo krūvis lyginant su Kauno rajono apylinkės teismu yra santykinai mažesnis, yra nedideliu atstumu nutolęs nuo Kauno miesto, todėl bylos perdavimas nesudarys didelių nepatogumų proceso dalyviams atvykti į teismo posėdžius bei dalyvauti teismo procesiniuose veiksmuose.

8Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 str. 3 ir 5 d. d., Kauno apygardos teismo pirmininkas

Nutarė

9Kauno miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-19744-375/2011 pagal ieškovės J. K. ieškinį atsakovui V. K., institucijai, teikiančiai išvadą – Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės perduoti nagrinėti Jonavos rajono apylinkės teismui.

10Nutarties nuorašus siųsti šalims, institucijai, teikiančiai byloje išvadą.

11Bylą persiųsti Jonavos rajono apylinkės teismui.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai