Byla 2-85-780/2012
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį atsakovui Ž. L

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjęs civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį atsakovui Ž. L.,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 151,12 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 138,32 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 70 Lt žyminio mokesčio bei kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu. Jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių (b. l. 2).

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, 2012-01-12 paskelbiant interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 26). Atsakovas per nustatytą terminą (15 dienų) be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142 str. 4 d.).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2008 m. balandžio 7 d. tarp ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ir atsakovo Ž. L. buvo sudaryta Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. ATP804072DPA, pagal kurią ieškovas perdavė atsakovui valdyti ir naudotis telefonu NOKIA 2310, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekė pereis atsakovui nuosavybės teise (b. l. 4, 5-6). Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti mokėjimo grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus (b. l. 7). Laiku nesumokėjęs eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,5 procentų dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovas savo prievolės tinkamai neįvykdė, laiku nemokėjo įmokų, dėl ko susidarė 151,12 Lt skola, be to atsakovui paskaičiuota 138,32 Lt delspinigių (b. l. 12). Atsakovas ne kartą buvo raginamas sumokėti skolą ir delspinigius (b. l. 8, 9, 10), tačiau įrodymų, jog jis su ieškovu atsiskaitė, byloje nėra.

6Teisėjas sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ieškinio reikalavimas priteisti 151,12 Lt likusių mokėjimų tenkintinas visiškai, nes atsakovas nuo Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties su ieškovu sudarymo yra prievoliniuose teisiniuose santykiuose (Civilinio kodekso (toliau CK) 6.1 str., 6.2 str.). Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsakovas laiku ir tinkamai neatsiskaitydamas už jam perduotą prekę, pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus ir liko skolingas ieškovui 151,12 Lt, todėl ši suma iš jo priteistina (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.245 str. 3 d.).

7Reikalavimas priteisti 138,32 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies.

8Netesybų dydžio klausimu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos CK 6.73 str. 2 d. tvarka ir pagrindais. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis 3K-7-304/2007).

9Nagrinėjamu atveju, kaip nurodyta sutartyje, atsakovas už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo visos laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius, o tai sudaro 182,5 proc. metinių palūkanų. Aukščiausiojo Teismo praktikoje 0,5 proc. delspinigių nuo paskolintos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną dydis laikomas akivaizdžiai neatitinkančiu protingumo reikalavimų ir apskritai delspinigių funkcijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis 3K-3-514/2005). Net ir žymiai mažesnio – 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, teismų praktikoje laikomi aiškiai per dideliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis 3K-3-24/2006, 3K-3-394/2005).

10Įvertinus tai, kad atsakovas šioje byloje yra fizinis asmuo, kuris pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį laikomas vartotoju, bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgiant į vartotojo teisių gynimo ir bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, konstatuotina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra neprotingi ir nepagrįstai dideli. Ir nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai – 138,32 Lt, kurie beveik prilygsta pagrindinei skolos sumai, įvertinus nedidelę prekės finansavimo sumą bei jos trumpą grąžinimo terminą, mažintini.

11Nustatant priteistiną delspinigių sumą šioje byloje teismas turi vadovautis precedentais, sukurtais analogiškose bylose. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje analogiškoje byloje pagal to paties ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį dėl tokios pat vartojimo kredito sutarties sąlygų pažeidimo, buvo pripažinta, kad analogiškoje sutartyje numatyti 0,5 procentų dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli ir jie buvo sumažintini iki 0,05 procentų (Klaipėdos apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-578-253/2011), teismas šioje byloje taip pat mažina priteistinų delspinigių tarifą iki 0,05 proc. dydžio, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, ir iš atsakovo ieškovui priteisia dešimt kartų mažesnę nei ieškovo paskaičiuota delspinigių sumą – 13,83 Lt (CPK 3 str. 7 d., CK 1.5 str. 2 d., 6.73 str. 2 d.).

12Be to, CK 6.37 str. nustato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (151,12+13,83) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš priešingos šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Kadangi už teismo patenkintų reikalavimų dalį – 164,95 Lt sumą, ieškinio pateikimo teismui dieną turėjo būti mokamas 70 Lt žyminis mokestis, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 70 Lt žyminio mokesčio (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 285 str. ir 286 str. teisėjas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „SNORO lizingas“, į. k. 124926897, iš atsakovo Ž. L., a. k. ( - ) 151,12 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt vieną litą 12 centų) pagal sutartį likusių mokėjimų, 13,83 Lt (trylika litų 83 centus) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 164,95 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2011 m. gruodžio 27 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas sprendimo už akių neturi teisės skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lazdijų rajono apylinkės teismui.

20Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovas gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 151,12 Lt pagal sutartį likusių... 3. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, 2012-01-12... 4. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais... 6. Teisėjas sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovo pateiktų įrodymų... 7. Reikalavimas priteisti 138,32 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies.... 8. Netesybų dydžio klausimu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs,... 9. Nagrinėjamu atveju, kaip nurodyta sutartyje, atsakovas už kiekvieną... 10. Įvertinus tai, kad atsakovas šioje byloje yra fizinis asmuo, kuris pagal... 11. Nustatant priteistiną delspinigių sumą šioje byloje teismas turi vadovautis... 12. Be to, CK 6.37 str. nustato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 13. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 285... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti ieškovui UAB „SNORO lizingas“, į. k. 124926897, iš atsakovo... 17. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Atsakovas sprendimo už akių neturi teisės skųsti nei apeliacine, nei... 19. Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 20. Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovas gali...