Byla 2A-258-368/2009

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Nijolės Matuzevičienės,Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovui R. R., atsakovei K. J., jos atstovui advokatui Henrikui Oseckiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. R. ir atsakovės K. J. apeliacinius skundus dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovai R. R. ir N. R. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė dėl atsakovės kaltės nutraukti 2006-04-08 sudarytą sutartį, priteisti iš atsakovų K. J. ir UAB „Aukstata“ 21900Lt žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė įpareigoti atsakovus grąžinti visą projektinę dokumentaciją.

4Ieškovas R. R. nurodė, kad veikdamas 2005-06-06 sutarties pagrindu, 2006-04-08 sudarė su atsakove K. J. projektavimo sutartį Nr. 01-06-20. Pagal šią sutartį atsakovė K. J., dirbanti pagal patentą (verslo liudijimą), įsipareigojo atlikti detaliojo planavimo projektą teritorijai prie gyvenamojo namo ( - ). Darbų atlikimo terminą šalys nustatė remiantis sutarties 1.3. punktu, tai yra per trumpiausią terminą nuo dokumentų pateikimo dienos. Taip pat, vadovaujantis sutarties 1.2. p., darbas atliekamas pagal užsakovo pateiktus privalomus dokumentus bei projektavimo sąlygų sąvadą. Atsakovei padarius projektinį brėžinį ir jį 2007-01-12 pateikus viešajam svarstymui, buvo nutarta pritarti sprendiniams bei siūlomą detalųjį planą teikti Šiaulių m. savivaldybės administracijos Nuolatinės statybos komisijai. Nuolatinės statybos komisijoje atsakovė, jau veikdama UAB „Aukstata“ vardu, šį projektą suderino su nuolatinės komisijos nariais, tačiau jį dar reikėjo suderinti su Šiaulių apskrities viršininko administracijos Šiaulių m. žemėtvarkos skyriaus vedėju V. K.. Atsakovei K. J. nuo 2007-05-08 iki 2007 m. rugsėjo mėnesio nepavyko su Šiaulių apskrities viršininko administracijos Šiaulių m. žemėtvarkos skyriumi suderinti jos parengto projekto. Atsakovės pateiktas projektinis brėžinys turėjo trūkumų, kuriuos reikėjo ištaisyti. Ieškovas supratęs, kad atsakovė nepagrįstai vilkina sutartus darbus, 2007-11-26 įteikė atsakovei pasiūlymą dėl 2006-04-08 sutarties pakeitimo, kuriuo buvo numatyta iki 2008-01-15 užbaigti projektavimo darbus. Tačiau atsakovė šio sutarties papildymo nepasirašė, o jos atsisakymo aplinkybes 2007-12-24 užfiksavo antstolė V. Šimkienė faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Sudarydamas su atsakove 2006-04-08 projektavimo sutartį, ieškovas nežinojo, kad ji neturi reikalingos kvalifikacijos. Atsakovė pažeidė LR CK 6.702 str. – LR CK 6.703 str. numatytas rangovo pareigas, nes atliko darbą nekokybiškai.

5Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė ieškovams iš atsakovės 1000,00 Lt avanso, 800,00 Lt už topografines nuotraukas, 100,00 Lt už antstolio paslaugas ir 57,00Lt žyminio mokesčio, iš viso: 1957,00 Lt. Priteisė į valstybės biudžetą iš UAB „Aukstata“ 5,16 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per pašto kurjerių tarnybą. Priteisė į valstybės biudžetą iš K. J. 10,32 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per pašto kurjerių tarnybą. Likusioje dalyje ieškinį atmetė.

6Teismas nurodė, kad 2005-06-06 sudaryta terminuota sutartis tarp ieškovo ir UAB „Ūkvedys“ buvo teisėta ir galiojanti tik buvo padaryta techninė klaida, neteisingai nurodant datą. Todėl tai nedaro 2005-06-06 sutarties negaliojančia. Todėl ir 2006-04-08 tarp ieškovo bei atsakovės K. J. sudarytą sutartį Nr. 01-06-20 pripažino teisėta bei atitinkančia įstatymo nuostatas. Pažymėjo, kad atsakovė, sudarydama šią sutartį, veikė kaip verslininkė, todėl jos veiksmams taikytini ir aukštesni profesionalumo reikalavimai (LR CK 256 str. 4 d.). Konstatavo, kad sutartiniai santykiai pagal 2006-04-08 sutartį siejo tik ieškovą ir atsakovę K. J., o ne ir kitą atsakovą UAB „Aukstata“, šios bendrovės atsakomybė neatsiranda nei sutartinės, nei deliktinės atsakomybės pagrindu. Tuo pačiu teismas nurodė, kad UAB „Aukstata“ sudarė ieškovui prielaidas (įsitikinimą), kad bendrovė kaip šalis taip pat suinteresuota 2006-04-08 sudarytos sutarties įvykdymu.

7Atsižvelgdamas į 2007-09-28 Šiaulių apskrities viršininko administracijos pateikto atsakymo turinį, projektuotojos K. J. atliktą darbą teismas vertino kaip turintį kokybės trūkumų (LR CK 6. 703 str.) ir nukrypimų nuo užsakovo užduoties (LR CK 6.701 str. 2 d.). Pripažino, kad buvo pažeista Planavimo sąlygų Detaliojo planavimo dokumentams rengti 4 punktas. Pažymėjo, kad šios sąlygos yra vienas iš privalomųjų projekto rengimo dokumentų, todėl rangovas K. J., ruošdama detalųjį planą, turėjo laikytis 4 punkte įtvirtintų nuostatų, tiek dėl servitutų, tiek dėl įvažiavimo, juos nurodydama ir rengiamame projekte. Todėl teismas atmetė atsakovės argumentus, jog ieškovas, o ne projektuotojas turėjo rūpintis servituto nustatymu dėl galimai projektuojamo įvažiavimo. Pažymėjo, kad užsakovas taip pat turėjo galimybę, bendradarbiaudamas su rangovu, savo iniciatyva kreiptis į Šiaulių m. žemėtvarkos skyrių. Teismas konstatavo, kad rangovui nepašalinus projektinės užduoties trūkumų ir nepasiūlius užsakovui pakeisti projektinę užduotį, projektuotojas privalo atlyginti užsakovui jo realiai patirtas ir įrodymais pagrįstas išlaidas, susijusias su sutarties neįvykdymu.

8Nurodė, kad užsakovo teisė nutraukti projektavimo darbų rangos sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo kyla, kai konstatuojama, jog rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalino arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami. Nustatė, jog ieškovas, kreipdamasis į atsakovę K. J., pateikė Planavimo sąlygas, kurios galiojo iki 2008-11-24 (12 punktas) (b.l.16). Tiek 2005-06-19, tiek 2006-06-06 sudarytos sutartys taip pat buvo terminuotos, tai yra jų galiojimo laikas 3 metai. Pažymėjo, jog 2005-11-28 patvirtintų Planavimo sąlygų ypatybė ta, jog pasibaigus jose nurodytam terminui, pasibaigia ir jų galiojimas, tai yra užsakovui turi būti išduotos naujos planavimo sąlygos. Tokiu būdu teismas pripažino, kad užsakovas dėl netinkamo planavimo sąlygų įgyvendinimo patiria neigiamas pasekmes. Todėl konstatavo, kad nutraukti sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo LR CK 6.665 str. 3 d. nustatytais pagrindais užsakovas turi teisinį pagrindą. Pažymėjo, kad pirmiau nurodytas Šiaulių apskrities viršininko administracijos nustatytas neatitikimas tarp projekto dalių per protingą terminą galėjo būti paties rangovo bei jo sąskaita pašalintas ir be užsakovo reikalavimo, teikiamo LR CK 6.703 str. 2 d. nustatytu pagrindu, nes tokia pareiga tiesiogiai jam kyla ne tik iš sutarties 2.4. punkto, bet ir įstatymo - LR CK 6.702 str. 1 d. 1 p. įtvirtintos rangovo pareigos atlikti darbus pagal užduoties reikalavimus. Pažymėjo, kad projektuotojo atsakomybė už projektavimo darbų kokybės pažeidimus nustatyta LR CK 6.703 str. Nurodė, kad 1000 Lt avansinis apmokėjimas priteistinas užsakovui, nes projektuotojas pažeidė iš įstatymo jam kylančias pareigas (LR CK 6.703 str. 2 d.). Teismas nurodė, jog rangovo neveikimas, remiantis LR CK 6.206 str., atima iš jo teisę atsisakyti atlyginti užsakovui padarytus nuostolius. Konstatavo, kad ieškovo nurodytų nuostolių suma jam priteistina, atsižvelgiant į realiai jo patirtas išlaidas, susijusias su atsakovės atsisakymų toliau vykdyti sutartį.

9Teismas nurodė, jog ieškovas ne atsisako priimti atliktą darbą, o reikalauja jį grąžinti. Pažymėjo, kad toks ieškovo reikalavimas prieštarauja bendriesiems civilinės atsakomybės principams, kadangi kreditorius tuo pat metu negali reikalauti ir nuostolių atlyginimo, ir prievolės įvykdymo natūra ar bent jos dalies įvykdymo, o toks ieškovo reikalavimas neatitiktų ir visiško nuostolių atlyginimo principo, nes suteiktų jam pranašumą prieš skolininką, įgyjant papildomą turtą. Nustatė, kad nuostolių pagrindimui ieškovas nurodė 1000 Lt avansinį apmokėjimą, 800 Lt suma už topografines nuotraukas, nors šias išlaidas patvirtinantys mokėjimo dokumentai nepateikti, tačiau remdamasis kitais byloje esančiais įrodymais, teismas pripažino šias išlaidas realiomis (b.l. 130), todėl šias sumas bei 100 Lt sumą už antstolio paslaugas priteisė iš atsakovės. Konstatavo, kad ieškovo nurodyta 20000Lt suma už skubos tvarka projektavimo darbus jokiais įrodymais nėra pagrįsta, todėl ji negali būti tenkinama, nes būtų sudarytos ieškovui sąlygos nepagrįstai praturtėti. Pažymėjo, kad toks ieškovo reikalavimas galimas ateityje ir jam nebus taikytinos LR CPK 293 str. 1d. 3 p. nuostatos. Nurodė, kad užsakovas, reikalaudamas iš vykdytojo 20000 Lt nuostolių atlyginimo, nenurodė, kuo pasireiškė toks darbų kainos išaugimas, kuomet jis pats pagal ankstesnę sutartį buvo įsipareigojęs sumokėti rangovui už analogišką darbą tik 3000 Lt. Konstatavo, kad užsakovo nurodomi galimi 20000 Lt nuostoliai dėl pakartotinio darbo atlikimo nei LR CK 6.652 str. 4 d., nei LR CK 6.258 str. 5 d. taikymo aspektu kol kas negali būti atlyginti, kadangi ieškovo deklaruojamus ketinimus savaime paneigia faktinės aplinkybės.

10Paskirstydamas šalims bylinėjimosi išlaidas, teismas atsižvelgė į ginčo esmę, patenkintą ieškovų reikalavimą, bylos sudėtingumą, į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Teismo nurodė, jog atsižvelgus į patenkintų ieškinio reikalavimų dalį, iš ieškovų už atsakovams suteiktas advokato paslaugas būtų priteista didesnė suma, nei jiems priteista suma nuostoliams atlyginti, todėl susidarytų paradoksali situacija. Konstatavo, kad priteistinų atsakovams advokato atstovavimo teisme sumų santykis su ieškovams priteista suma turtinei žalai atlyginti būtų akivaizdžiai neproporcingas ir prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, todėl šių atsakovų išlaidų iš ieškovų nepriteisė.

11Apeliaciniu skundu ieškovas R. R. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, arba priimti naują sprendimą ir ieškinį pilnai patenkinti. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:

131.Nurodo, kad ieškinio 5 p. ieškovas prašė įpareigoti atsakovus į teismo posėdį šios bylos nagrinėjimui pristatyti visą projektinę dokumentaciją, tuo tarpu ieškinio 6 p. buvo padaryta rašymo apsirikimo klaida. Ieškovo tikroji valia buvo, jog dokumentai būtų pristatyti teismui, kad byloje būtų visi rašytiniai įrodymai. Teismas šio aiškaus rašytinio apsirikimo netyrė, iš atsakovės šių dokumentų nereikalavo, jos turto neareštavo, visiškai nesidomėjo, nenagrinėjo, kodėl formaliai toks dvigubas reikalavimas atsirado, todėl šias aplinkybes klaidingai vertino ( LR CPK 185 str.), kas turi reikšmės žalos atlyginimo dydžiui ir esmei įrodymų vertinimo prasme. Savo baigiamojoje kalboje ieškovas prašė tik atlyginti visą žalą, o apie minėtos projektinės dokumentacijos grąžinimą nekalbėjo. Į šį savo rašytinį apsirikimą atkreipė dėmesį tiktai gavęs teismo sprendimą.

142. Nurodo, kad teismas sprendime formaliai konstatavo, kad ieškovas ne atsisakė priimti atliktą darbą, o reikalauja jį grąžinti, ir kad tok reikalavimas prieštarauja bendriesiems civilinės atsakomybės principams. Net ir priėmęs atliktą darbą, ieškovas neįgytų jokio pranašumo prieš skolininką, kadangi šio projekto techninės Planavimo sąlygos jau yra pasibaigusios 2008-12-24. Pasibaigus Planavimo sąlygoms, atsakovės nebaigtas detalusis planas taip pat negalioja ir tampa neturinčiu jokios turtinės vertės.

153. Nurodo, kad teismas, pripažinęs 20000 Lt žalos sumą, jau prieštaraudamas pats sau, atsisakė šią sumą tenkinti. Ieškovas teismo posėdžio metu aiškiai išdėstė iš ko susideda 20000 Lt žalos suma, tačiau teismas į teismo posėdžio protokolą šių ieškovo teiginių net neįrašė, pažeisdamas šalių procesinį lygiateisiškumą (LR CPK 17 str.). Atleidus rangovą nuo atsakomybės, teismo išvados prieštarauja LR CK 6.703 str. l d., kuriame aiškiai pasakyta, kad projektuotojas atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą. Šio straipsnio 2 d. aiškiai yra pasakyta, kad jeigu nustatomi techninių dokumentų ar tyrinėjimo darbų trūkumai, rangovas privalo užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus bei atlyginti užsakovui nuostolius. LR CK 6.703 str. dalinio nuostolių atlyginimo nenumato. LR CK 6.256 str.4 d. numato, kad verslininkas (K. J. verslininkė) atsako visais atvejais, net ir be kaltės, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos. Be to, atsakovai neprašė sumažinti 20000 Lt žalos sumą. Ieškinį jie prašė atmesti kitais pagrindais, o apie žalos dydį nieko nekalbėjo. Priešingai, atsakovė su 20000 Lt suma sutiko, pripažindama, kad sutarties sudarymo metu buvo juokingai mažos kainos, todėl ir buvo sulygta dėl 3000 Lt sumos, o dabar jau kainos yra išaugę dešimteriopai.

164. Nurodo, kad sprendime teismas nurodė, kad visus reikalavimus ieškovas gali pateikti atsakovams ateityje. Galima suprasti, kad teismas priėmė ne galutinį, o dalinį ar preliminarų sprendimą. Teismas motyvuodamas, kad 20000 Lt žalos atlyginimas galimas ateityje, pripažįsta žalos buvimą, tačiau atsisakymas šią žalą patenkinti, prieštarauja LR CPK 7 str., kur kalba eina apie bylos vilkinimą, LR CPK 12 str., kur kalbama apie aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti, prieštarauja LR CPK 137 str. l d. 5p., kadangi bus teismo žinioje ši jau išnagrinėta byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

175. Nurodo, kad teismas vadovavosi ne visiško žalos atlyginimo principu. Realios išlaidos yra apmokėtos išlaidos, o jau faktinės išlaidos yra ne tik visos išlaidos, susijusios su kainų išaugimais, kainų šuoliais, bet ir su prarastu laiku ir išlaidomis, susijusiomis su naujų dokumentų paruošimu, nes visos tokios paslaugos yra mokamos. LR CPK 250 str. reikalauja, kad teismas ištirtų visus byloje esančius įrodymus, o LR CPK 179 str. nurodo, kad, jeigu pateiktų įrodymų neužtenka, teismas gali pasiūlyti šalims pateikti papildomus įrodymus ir nustato terminą jiems pateikti, tačiau šia savo teise teismas, jeigu kilo kokių neaiškumų, nepasinaudojo. Be to LR CPK 182 str. leidžia šalims neįrodinėti tų aplinkybių, kurios yra visiems žinomos. Kainų šuolis - visiems žinomas faktas.

186. Nurodo, kad teismas, aiškiai palaikydamas atsakovų pusę, atsižvelgė į atsakovų prašymus ir ieškovui jokio žalos atlyginimo nepriteisė, nepriteisė net valstybinio mokesčio, kas ir patvirtina, kad teismas iš tikro nesivadovavo nei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, nei įstatymais ir galiausiai net nesuprato pačios bylos esmės.

197. Nurodo, kad baigiamojoje kalboje ieškovas teismo prašė priimti nutartį pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 235 str. dėl A. D. ir K. J., apklaustų šioje byloje liudytojais, žinomai melagingų parodymų davimo teisme. Apie šį ieškovo prašymą sprendime nėra visiškai užsiminta, nėra šio prašymo jokių atmetimo motyvų.

208. Nurodo, kad teismas pažeidė LR CPK 170 str. 5 d. reikalavimus, kadangi posėdžio protokolas turi būti baigtas rašyti ar spausdinti ir pasirašytas ne vėliau kaip kitą dieną po teismo posėdžio ar atskiro procesinio veiksmo atlikimo pabaigos, kas nebuvo padaryta. Ieškovas su posėdžio protokolu negavo susipažinti iki 2009-02-25. Ieškovas parašė Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininkui skundą ir surašė pastabas dėl posėdžių protokolų, tačiau iš teismo jokio atsakymo negavo. Teismo posėdžių protokolai parašyti po to, kai jau buvo surašytas sprendimas. Visi parodymai buvo paprasčiausiai pritaikyti prie jau parašyto sprendimo turinio.

21Apeliaciniu skundu atsakovė K. J. prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškovo ieškinį visiškai atmesti. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

221.Nurodo, kad LR Teritorijų planavimo įstatymo 20 str. apibrėžia subjektų ratą, kas gali būti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriais, bei kam ir kokia tvarka gali būti perduotos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos (žemės savininkui, valdytojui ar naudotojui). Ieškovai į šių subjektų ratą nepatenka, todėl negalėjo sudaryti sutarties. Detalusis planas buvo rengiamas žemės sklype, kuris ieškovams nuosavybės teise nepriklauso. Sudaryta sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (LR CK 1.80 str.). Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja (LR CK 1.80 str. 1 d.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą teisės normų, reglamentuojančių sandorių negaliojimą, aiškinimo ir taikymo praktiką niekinio sandorio negaliojimo faktą teismas gali konstatuoti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007). Pastebėjusi šiuos pažeidimus atsakovė pagrįstai reikalavo, kad sutartis būtų pasirašyta tarp UAB „Ūkvedys“ ir UAB „Aukstata“. Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti buvo išduotos 2005-11-28 UAB „Ūkvedys“, kuris ir buvo planavimo organizatorius, o ne ieškovams, todėl ieškovas ir buvo informuotas, kad reikia pasirašyti kitą sutartį.

232. Nurodo, kad LR CK 6.704 str. 1 d. 3 p. reglamentuota, jog užsakovas pagal rangos sutartį privalo, atliekant darbus ir derinant parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su rangovu. Parengtame projekte buvo padaryti netikslumai, atsakovė ieškovą R. R. informavo, kokiu būdu juos galima pašalinti. Tačiau ieškovas netikslumų nepašalino, todėl toliau tęsti darbo nebuvo įmanoma. Bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigas turi ne tik atsakovė, bet ir ieškovas (LR CK 6.704 str. 1 d. 3 p.). Teismas nepagrįstai ir neobjektyviai įvertino įrodymus, pripažindamas tik atsakovės kaltę dėl sutarties nevykdymo, o ieškovo veiksmų neįvertino.

243. Nurodo, kad teismas konstatavo, jog ieškovas nuostolių sumą pagrindė, tame tarpe ir 800 Lt sumą už topografines nuotraukas, nors šias išlaidas patvirtinantys mokėjimo dokumentai nepateikti. Teismas nenurodė, kokiais įrodymais šios išlaidos pagrįstos. LR CPK 12 str., LR CPK 178 str. numato, kad kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, tačiau ieškovas jokių įrodymų, patvirtinančių tokias išlaidas nepateikė, todėl teismas nepagrįstai tenkino ieškovų reikalavimą ir priteisė nuostolių atlyginimui tiek 1000 Lt, tiek 800 Lt už topografines nuotraukas.

254. Nurodo, kad LR CPK 93 str. 2 d. numatyta, kad ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui -proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Tuo tarpu teismas atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų nepriteisė, nors ieškinį tenkino tik dalinai. Kiekviena šalis, prieš reikšdama reikalavimą, turį įvertinti savo galimybes, tuo siekiama užkirsti kelią nepagrįstų ieškinių reiškimui.

26Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė K. J. prašo apeliacinį skundą atmesti bei tenkinti jos apeliacinį skundą.

271.Nurodo, kad ieškovas pats ieškinyje formulavo reikalavimus, kuriuos teismas ir nagrinėjo, bei sprendime pasisakė dėl kiekvieno reikalavimo tenkinimo ar atmetimo. Ieškovai prašė teismo įpareigoti atsakovus grąžinti visą projektinę dokumentaciją. Pagal sutartį, kurią prašo ieškovai nutraukti, R. R. tėra sumokėjęs tik 1000 Lt avansą. Projektinė dokumentacija yra atsakovės K. J. darbo rezultatas, tačiau nepilnai užbaigtas, ši projektinė dokumentacija galėjo būti perduota, tik apmokėjus už tai, tačiau ieškovai reikalavo priteisti įmokėtą avansą, todėl reikalavimą dėl dokumentacijos gražinimo teismas pagrįstai atmetė.

282. Nurodo, kad LR CPK 12 str., 178 str. numato, jog kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, tačiau ieškovas jokių įrodymų, patvirtinančių tokias išlaidas, kurias priteisė teismas nepateikė. Teismas pagrįstai netenkino reikalavimo priteisti 20000 Lt skubos tvarka projektavimo darbų kainą.

293. Nurodo, kad kitus argumentus yra išdėsčiusi apeliaciniame skunde.

30Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą ieškovas R. R. prašo apeliacinį skundą atmesti, patenkinti ieškovo apeliacinį skundą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

311.Nurodo, kad su atsakove bendradarbiavo. Ne užsakovas derina veiksmus su atitinkamais valstybės pareigūnais dėl servitutų ir įvažiavimo nustatymo, o rangovas.

322.Nurodo, kad LR CK 1.78 str. 3 d. yra aiškiai pasakyta, kad niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymo nustatyti pagrindai. Apeliantė tokių įstatymo nustatytų pagrindų nenurodė.

333. Nurodo, kad atsakovei STT yra pateikusi kaltinimą už finansinius nusikaltimus, sukčiavimą. Vyksta ikiteisminis tyrimas.

34Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą tretysis asmuo Šiaulių apskrities viršininko administracija prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra.

35Atsiliepimais į ieškovo ir atsakovės apeliacinius skundus tretysis asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra.

36Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, atsakovės apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

38Tarp šalių kilęs ginčas, susijęs su projektavimo darbų rangos teisiniais santykiais. Byloje nustatyta, kad ieškovas R. R. ir atsakovė K. J. 2006 m. balandžio 8 d. sudarė projektavimo sutartį Nr. 01-06-20 (b.l. 6). Pagal sutarties 1.1. p. atsakovė įsipareigojo atlikti Detaliojo planavimo projektą teritorijai ( - ). Darbas atliekamas pagal užsakovo (ieškovo) pateiktus privalomus dokumentus bei projektavimo sąlygų sąvadą (Sutarties 1.2. p.). Šalys sutarė dėl 3000 Lt atliktų darbų kainos, prieš pradedant darbus ieškovas sumokėjo atsakovei 1000 Lt avanso (Sutarties 2.1 p., b.l. 6). Ieškovas dėl Detaliojo planavimo projekto teritorijai, esančiai ( - ), kreipėsi į atsakovę, remdamasis 2005 m. birželio 6 d. sutartimi (b.l. 12-13), pagal kurią UAB „Ūkvedys“, kaip planavimo organizatoriaus teisių pardavėjas,perdavė detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas R. R.. Sutarties „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ objektu yra sklypo, esančio ( - ), detalusis planas (b.l. 12, sutarties II d.). Nors UAB „Ūkvedys“ sutartis su Šiaulių miesto savivaldybės administracija „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo UAB „Ūkvedys“ pasirašyta 2005 m. birželio 19 d. (b.l. 19-20), t.y. vėliau nei sutartis, pagal kurią teisę organizuoti sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą UAB „Ūkvedys“ perleido ieškovui R. R., tačiau pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 2005 m. birželio 6 d. sudaryta terminuota sutartis tarp ieškovo ir UAB „Ūkvedys“ buvo teisėta ir galiojanti. Teismas pažymėjo, jog buvęs UAB „Ūkvedys“ vadovas R. V. patvirtino, jog buvo padaryta techninė klaida. Su šiomis pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka.

39Dėl projektavimo darbų rangos sutarties galiojimo

40Atsakovė K. J. apeliaciniu skundu nesutinka su tokiomis pirmosios instancijos išvadomis. Nurodo, kad pastebėjusi šiuos pažeidimus, ji pagrįstai reikalavusi, kad projektavimo sutartį pasirašytų UAB „Ūkvedys“, o ne ieškovas. Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti buvo išduotos 2005-11-28 UAB „Ūkvedys“, kuris ir buvo planavimo organizatorius, todėl ieškovas ir buvo informuotas, kad reikia pasirašyti kitą sutartį. Nurodo, kad 2006 m. balandžio 8 d. projektavimo darbų rangos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl teismas ją ex officio turėjo pripažinti negaliojančia.

41Atsakovė apeliaciniu skundu nurodydama, kad pirmosios instancijos teismas, nors ir nesant reikalavimo, ex officio turėjo pripažinti projektavimo darbų sutartį negaliojančia, nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007, kurioje nustatytos kitos faktinės aplinkybės nei nagrinėjamojoje byloje, be to, kasacinė instancijos teismas apeliantės nurodytoje nutartyje kaip tik konstatavo priešingai, perduodamas bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

42Pagal LR CK 1.78 str. sandoriai gali būti niekiniai ir nuginčijami. Sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis negalioja pagal įstatymo nurodymą, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. Tuo tarpu nuginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu yra būtinas teismo sprendimas. Taigi nuginčijamo sandorio galiojimas priklauso nuo sandorį sudariusių asmenų valios. Nors nuginčijami sandoriai taip pat gali pažeisti teisę, bet juos gali patvirtinti suinteresuoti asmenys (LR CK 1.79 str.), jie taip pat gali neginčyti sandorio. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą teisės normų, reglamentuojančių sandorių negaliojimą, aiškinimo ir taikymo praktiką niekinio sandorio negaliojimo faktą teismas gali konstatuoti ex officio (savo iniciatyva), t. y. nesant pareikšto reikalavimo dėl tam tikro sandorio pripažinimo negaliojančiu, tik tada, kai aplinkybė, kad sandoris yra niekinis, yra akivaizdi (pavyzdžiui, akivaizdu, kad sandoris prieštarauja imperatyviajai įstatymo normai arba viešajai tvarkai ar gerai moralei). Tuo atveju, kai sandoris nėra akivaizdžiai niekinis, teismas gali imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, suponuojančių jo negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus tik tada, kai yra šalies reikalavimas pripažinti tokį sandorį negaliojančiu, pareikštas ieškinio ar priešieškinio forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3 K-3-147/2007, 2001 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1319/2001, 2003 m. sausio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2003, 2004 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2004).

43Byloje nėra duomenų, kad tarp ieškovo ir atsakovės K. J. sudaryta projektavimo darbų rangos sutartis prieštarautų imperatyviajai įstatymo normai arba viešajai tvarkai ar gerai moralei. Nors atsakovė prašė teismo priimti priešieškinį dėl projektavimo darbų rangos sutarties pripažinimo negaliojančia (b.l. 88-91), tačiau pirmosios instancijos teismas priešieškinį atsisakė priimti, nurodydamas, kad atsakovė turi teisę reikšti savarankišką reikalavimą teisme (b.l. 96). Byloje nėra įrodymų, jog atsakovė būtų pateikusi ieškinį dėl minėtos sutarties pripažinimo negaliojančia. Bylos nagrinėjimo teisme metu liudytojas R. V. nurodė, kad tarp UAB „Ūkvedys“ ir R. R. 2005 m. birželio 6 d. sudarytos sutarties „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ data yra suklysta, ji dėl rašymo apsirikimo klaidos buvo paankstinta, iš tikro R. R. teisės ir pareigos organizuoti sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą buvo perleistos 2005 m. vasaros antroje pusėje (b.l. 123-124). Pažymėtina, kad LR Teritorijų planavimo įstatymo nuostatose nėra įsakmaus draudimo planavimo organizatoriaus teisių priėmėjui įgytas teises perduoti tretiesiems asmenims. Kaip matyti iš tarp UAB „Ūkvedys“ ir ieškovo sutarties „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ 5.1. p., planavimo organizatoriaus teisių perdavėjas (šiuo konkrečiu atveju UAB „Ūkvedys“), vadovaudamasis LR Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, įsipareigojo pateikti planavimo organizatoriui (šiuo konkrečiu atveju R. R.) planavimo sąlygas (b.l. 12). Todėl akivaizdu, kad UAB „Ūkvedys“, vykdydamas minėtas sutarties nuostatas, o ne R. R., kreipėsi pareiškimu į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių dėl planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti (b.l. 15-16). Todėl atmestini atsakovės apeliacinio skundo argumentai dalyje dėl projektavimo darbų rangos sutarties negaliojimo.

44Dėl šalių pareigų, vykdant projektavimo darbų rangos sutartį

45Tarp šalių kilęs ginčas, susijęs su projektavimo darbų rangos teisiniais santykiais. Šiuos santykius reguliuoja LR CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje išdėstytos teisės normos, o šio skyriaus pirmojo skirsnio normų nustatytos taisyklės, remiantis LR CK 6.644 str. 2 d., taikomos ir projektavimo darbų rangai, jeigu ko kita nenustato specialiosios projektavimo darbų rangą reglamentuojančios teisės normos.

46Remiantis LR CK 6.700 str., projektavimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tam, jog projektuotojas galėtų įvykdyti užsakovui reikalingus projektavimo darbus, jam turi būti žinoma darbų užduotis, todėl LR CK 6.701 str. įtvirtinta taisyklė, kad darbai atliekami pagal užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus, o nukrypimai nuo jų yra galimi tik užsakovui sutikus. Pažymėtina, kad užduotį ir kitus pradinius duomenis perduoti rangovui privalo užsakovas. Įstatyme taip pat nustatyta, kad užduotį ir kitus pradinius duomenis užsakovo pavedimu gali parengti ir rangovas, o užduotis tokiu atveju tampa privaloma abiem šalims nuo to momento, kai ją patvirtina užsakovas. Šios teisinio reguliavimo nuostatos leidžia teigti, kad užduoties ir kitų pradinių duomenų, būtinų techniniams dokumentams parengti, pateikimas rangovui yra privaloma projektavimo darbų rangos sutartinių santykių dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. K. v. UAB „Projektuojančių architektų ratas ypatingų žemiškų idėjų universaliems sprendimams“, bylos Nr. 3K-3-6/2009).Taigi, pagal projektavimo darbų rangą reglamentuojančias teisės normas rangovas vykdo savo įsipareigojimus pagal užsakovo užduotį, kuri rangovui yra privaloma.

47Pagal byloje esančius duomenis ieškovas R. R., vykdydamas 2006 m. balandžio 8 d. sutartį, pateikė atsakovei K. J. projektavimo sąlygų sąvadą (b.l. 15-17), topografines nuotraukas (b.l. 145-149), kitus su detaliojo planavimo projektu susijusius dokumentus (b.l. 8-10), t.y. pateikė techninę užduotį projektavimui, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti detaliojo planavimo projektą teritorijai, esančiai ( - ). Tokiu būdu konstatuotina, jog ieškovas įvykdė LR CK 6.700 str. nustatytą pareigą pateikti projektuotojui užduotį.

48Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriaus išvadose dėl detaliojo plano suderinimo nurodyta eilė detaliojo plano trūkumų (b.l. 25). Nors detaliojo plano projektą rengė UAB „Auksta“, tačiau sutartis sudaryta su atsakove K. J., kuri ir vykdė projektinę užduotį. Šalys pripažįsta ir neginčija, kad faktiniai projektavimo darbų rangos teisiniai santykiai buvo susiklostę tarp ieškovo ir atsakovės K. J.. Todėl apeliacinės instancijos teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog atsakovo UAB „Aukstata“ veiksmų nepakanka civilinei atsakomybei pagal ieškovų R. R. ir N. R. ieškinį atsirasti. Todėl šioje konkrečioje situacijoje svarbu nustatyti dėl kurios iš projektavimo darbų rangos sutarties šalių kaltės buvo nustatyti detaliojo plano trūkumai, kurių pasekoje projektavimo darbai nebuvo atlikti.

49Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus patvirtintų Planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti 4 punkte nurodyta, jog planavimo tikslai – formuoti žemės sklypą prie nuosavybės teise turimo pastato, nustatyti žemės sklypo tvarkymo režimus (b.l. 15-16). Atsakovė K. J., ruošdama detalųjį planą, privalėjo laikytis minėtose sąlygose įtvirtintų reikalavimų tiek dėl servitutų, tiek dėl įvažiavimo, juos nurodydama ir rengiamame projekte. Tuo tarpu Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriaus išvadose dėl detaliojo plano suderinimo nurodyta, jog detalųjį planą derinti negalima, nes pagrindiniame brėžinyje nustatyti netikslumai, tame tarpe: kelio servitutas suprojektuotas už detaliojo plano ribų, nesilaikant reikalavimų, nurodytų LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarime Nr. 1289 „Dėl žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo“; neaišku, kuriems sklypams nustatomi servitutai; pagrindiniame brėžinyje grafiniai pažymėjimai prieštarauja rašytiniams paaiškinimams (b.l. 25). Kaip matyti iš byloje esančių kvalifikacijos atestatų (b.l. 22, 115, 116, 117), atsakovė K. J. yra atestuota teritorijų detaliojo plano, statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, bendrosios statinio statybos techninės priežiūros ir bendrosios projekto (statinio) ekspertizės vadovė, todėl konstatuotina, kad jai privalėjo būti žinomi ir suprantami reikalavimai, būtini įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus atitinkančiam detaliajam planavimo projektui teritorijai, esančiai ( - ), parengti. O šių reikalavimų neatitikimo atsakovės parengtame detaliojo planavimo projekte priežastimi negali būti traktuojami atsakovės apeliaciniame skunde nurodyti motyvai, jog projektavimo darbų rangos sutartį turėjo pasirašyti kiti asmenys, t.y. UAB „Aukstata“ ir UAB „Ūkvedys“. Nes teisiniu aspektu vertinant atsakovės atlikto detaliojo planavimo projekte nustatytus trūkumus ir projektavimo darbų rangos sutarties formai ir turiniui keliamus reikalavimus, jie nėra tiesioginiame priežastiniame ryšyje ir formaliai negali turėti įtakos vienas kitam. Todėl apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone ne ieškovas, o atsakovė K. J. pažeidė LR CK 6.700 str. įtvirtintą projektuotojo pareigą pagal užsakovo užduotį atlikti projektavimo darbus.

50Atsakovė apeliaciniame skunde remiasi LR CK 6.704 str. 3 p. įtvirtinta užsakovo pareiga atliekant darbus ir derinant parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su rangovu.

51Kaip jau anksčiau konstatuota, ieškovas R. R. įvykdė LR CK 6.700 str. nustatytą pareigą pateikti projektuotojui užduotį, pateikė atsakovei K. J. projektavimo sąlygų sąvadą (b.l. 15-17), topografines nuotraukas (b.l. 145-149), kitus su detaliojo planavimo projektu susijusius dokumentus (b.l. 8-10), todėl atmestini apeliacinio skundo argumentai, jog ieškovas nebendradarbiavo su atsakove. Juolab, kad atsakovės atliktų darbų trūkumai, kuriuos nustatė Šiaulių apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Šiaulių miesto žemėtvarkos skyrius (b.l. 25), nėra susiję su tam tikrų ieškovo pareigų atlikimu, neatlikimu ar netinkamu atlikimu.

52Dėl nuostolių priteisimo

53Prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai, nustatytais terminais pagal įstatymų ir sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d. , 6.200 str. 1 d.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas ar netinkamas vykdymas, laikomas prievolės pažeidimu (LR CK 6.63 str.1 d. 1 p., 6.205 str.). Projektuotojas atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą ar tyrinėjimo darbų atlikimą, taip pat netinkamai parengtų techninių dokumentų bei už darbų (dokumentų) trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu (LR CK 6.703 str. 1 d.). Jeigu nustatomi techninių dokumentų trūkumai, rangovas privalo užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus bei atlyginti užsakovui nuostolius, jeigu rangos sutartis nenustato ko kita (LR CK 6.703 str. 2 d.).

54Byloje nustatyta, jog ieškovas reikalavo atsakovės ištaisyti detaliojo planavimo projekto teritorijai, esančiai Vilniaus g. 213 a, Šiauliuose, atsakingos institucijos Šiaulių apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriaus nurodytus trūkumus, tačiau atsakovė tai atsisakė padaryti (b.l. 7). Atsakovei nepašalinus trečiojo asmens Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių miesto žemėtvarkos skyriaus nurodytų projektinės užduoties trūkumų, ji privalo atlyginti ieškovui jo realiai patirtas ir įrodymais pagrįstas išlaidas, susijusias su sutarties neįvykdymu.

55Konstatavus atsakovės K. J. pareigą atlyginti ieškovų patirtus nuostolius, šioje byloje svarbu nustatyti ieškovų realiai patirtas ir įrodymais pagrįstas išlaidas. LR CPK 12 str., 178 str. numato, jog kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas yra sumokėjęs atsakovui 1000 Lt avanso (b.l. 6) ir turėjo 100 Lt išlaidas, sumokėdamas antstoliui už faktinių aplinkybių konstatavimą (b.l. 11,26). Kitų įrodymų, patvirtinančių 800 Lt ieškovo turėtas išlaidas, sumokėtas už topografines nuotraukas, ir 20000 Lt išlaidas už projektavimo darbus skubos tvarka, ieškovas nėra pateikęs. Nors ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepasinaudojo LR CPK 179 str. 1 d. įtvirtinta teise pasiūlyti ieškovui pateikti papildomus įrodymus, tačiau ieškovas ir apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog realiai patyrė minėtas 800 Lt ir 20000 Lt išlaidas.

56Ieškovas, teigdamas, kad 20000 Lt jis turės sumokėti ateityje už projektavimo darbus skubos tvarka, remiasi LR CPK 182 str. 1 p. įtvirtinta nuostata, jog visiems žinomų aplinkybių įrodinėti nereikia. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais ieškovo apeliacinio skundo argumentais. LR CPK 182 str. 1 p. įtvirtinta norma reiškia, kad visiems žinomos aplinkybės pripažįstamos tik teismo. Visiems žinomomis aplinkybėmis gali būti pripažįstamos aplinkybės, kurios yra žinomos teismui ir byloje dalyvaujantiems asmenims arba tam tikros teritorijos ar valstybės gyventojams. Tuo tarpu byloje nėra įrodymų, kad byloje dalyvaujantiems asmenims, išskyrus ieškovui, būtų žinoma, kad ateityje už projektavimo darbus skubos tvarka jis turės sumokėti 20000 Lt.

57Atsižvelgiant į tai, kad 20000 Lt išlaidas ieškovas nurodo kaip galinčias būti ateityje, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad šį reikalavimą ieškovas galės pareikšti ateityje ir jam nebus taikomos LR CPK 293 str. 1d. 3 p. nuostatos. Minėto straipsnio nuostatos reiškia, kad byla nutraukiama, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Tuo tarpu ieškovas apeliaciniu skundu nesutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, neteisingai supranta ieškinio pagrindo ir dalyko sąvokas, traktuodamas, jog pirmosios instancijos teismas tokiu būdu priėmė preliminarų ar dalinį sprendimą.

58Ieškovui išaiškintina, kad ieškinio dalykas, tai ieškovo per teismą atsakovui pareikštas materialusis teisinis reikalavimas (LR CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Ieškinio pagrindas, tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo materialųjį teisinį reikalavimą, t.y. ieškinio dalyką (LR CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Todėl ieškovui ateityje patyrus realiais išlaidas dėl to paties sklypo projektavimo darbų atlikimo, ieškovas turės teisę kreiptis į teismą jau kitu pagrindu, t.y. dėl realiai turėtų, o ne atsirasenčių ateityje, išlaidų.

59Kas liečia ieškovo turėtas išlaidas už topografines nuotraukas, tai jas ieškovas realiai turėjo (b.l. 130), tačiau nepateikė rašytinių įrodymų, pagrindžiančių nurodomą 800 Lt sumą. Todėl apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškovas patyrė būtent 800 Lt išlaidas. UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ Šiaulių filialas pažymoje (b.l. 130) nurodyta, kad ieškovas R. R. už atliktus darbus sumokėjo grynais pinigais, tačiau kasos pajamų orderis ar kitoks mokėjimo dokumentas teismui pateiktas nebuvo, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, o ieškovo reikalavimas, dalyje dėl 800 Lt sumos už topografines nuotraukas priteisimo, atmestinas.

60Dėl ieškinio reikalavimo apsirikimo ir laikinųjų apsaugos priemonių

61Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jis nereiškė reikalavimo įpareigoti atsakovus grąžinti visą projektinę dokumentaciją, tai rašymo apsirikimo klaida, kurią privalėjo ištaisyti teismas. Tokie apeliacinio skundo argumentai visiškai nepagrįsti, todėl atmestini.

62Civilinėje teisėje dominuoja dispozityvus, bet ne imperatyvus teisinio reguliavimo metodas. Civilinė byla gali būti iškelta tik suinteresuoto asmens iniciatyva, t.y. niekas negali priversti ieškovo pareikšti ieškinį. LR CPK 13 str. įtvirtintas dispozityvumo principas reiškia, kad ieškovas gali disponuoti savo pareikštais materialiojo pobūdžio reikalavimais, teismas negali priteisti ieškovui to, ko šis neprašė. LR CPK 178 str. suformuluota bendra įrodinėjimo taisykle, pagal kurią ieškovas turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, o atsakovas atsiliepimo į ieškinį faktinį pagrindą. Todėl pirmosios instancijos teismas, nesant ieškovų atsisakymo nuo reikalavimo įpareigoti atsakovus grąžinti visą projektinę dokumentaciją, pagrįstai teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje šį ieškinio reikalavimą atmetė. Be to, LR CPK 7 str. įtvirtintas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas įpareigoja ieškovus sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kurias grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai. Ieškovams pareiškus teismui reikalavimą 2008-01-16, ir tik, kaip nurodyta apeliaciniame skunde, gavus 2009-02-17 teismo sprendimą, pastebėta pačių ieškovų rašymo apsirikimo klaida, vertintina kaip LR CPK 7 str. įtvirtintų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų pažeidimu.

63Iš pateikto ieškinio matyti, kad reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones (b.l. 1-5), tačiau pirmosios instancijos teismas šio procesinio veiksmo neatliko. Tokie pirmosios instancijos teismo veiksmai traktuotini procesinės teisės normos pažeidimu, tačiau negali būti pagrindu naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Laikinųjų apsaugos priemonių klausimo neišsprendimas neįtakoja pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių, nesudaro pagrindo kitaip vertinti pateiktų įrodymų, dėl šio pažeidimo nėra pagrindo konstatuoti, kad byla neteisingai išspręsta.

64Dėl pastabų dėl posėdžio protokolo

65LR CPK 172 str. 1 d. yra nurodyta, kad pastabas dėl protokolo išnagrinėja teismo posėdžio pirmininkas rašytinio proceso tvarka ir, kai su pastabomis sutinka, rezoliucija patvirtina, kad jos teisingos. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo pateiktos pastabos dėl protokolo yra priimtos ir pridėtos prie bylos (b.l. 177,178). Įstatymas nenumato pareigos išsiųsti atsakymą dėl pareikštų pastabų dėl posėdžio protokolo. Tik teismui atmetus pastabas, turi būti priimta motyvuota nutartis (LR CPK 172 str. 3 d.). Tuo tarpu ieškovas, būdamas proceso šalis, bet kada galėjo susipažinti su bylos medžiaga.

66Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo

67LR CPK 300 str. 1 d. reglamentuota, jog jeigu nagrinėjant civilinę bylą paaiškėja dalyvaujančio byloje ar kito asmens veiksmuose nusikaltimo požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. Nors pirmosios instancijos teismas sprendime nepasisakė dėl ieškovo prašymo priimti atskirąją nutartį, tačiau tai negali būti pagrindu naikinti sprendimą.

68Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, kad atskiroji nutartis, tai teismo reagavimo į nagrinėjant civilinę bylą išaiškintus teisėtumo pažeidimus ir esminius valstybės institucijų, įmonių, įstaigų, kitų organizacijų, valstybės ar savivaldybių tarnautojų darbo trūkumus procesinė priemonė. Tačiau teismo iniciatyva ir aktyvumas atkreipiant dėmesį į teisėtumo pažeidimus gali būti siejami tik su viešojo intereso apsaugos užtikrinimu. Kadangi pagrindinė teismo funkcija yra išspręsti individualų ginčą, o ne teisės pažeidimų prevencija, jis neturi atskirosiomis nutartimis reaguoti į neesminius, neturinčius ypatingos visuomeninės reikšmės teisės pažeidimus arba pažeidimus, susijusius, kaip nagrinėjamu atveju, tik su akivaizdžiai privačiais santykiais.

69Dėl bylinėjimosi išlaidų

70Dalinai pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, perskirstytinos ir bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str. 4 d.).

71Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, vadovavosi ne tik LR CPK 93 str. įtvirtintomis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklėmis, bet ir protingumo teisingumo, sąžiningumo principais, Teisingumo ministro patvirtintomis rekomendacijomis dėl užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą.

72Su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka iš dalies. Byloje nustatyta, kad ieškovai reiškė reikalavimą dėl 1000,00 Lt avanso, 800,00 Lt už topografines nuotraukas, 100,00 Lt už antstolio paslaugas, 20000 Lt už skubos tvarka projektavimo darbų atlikimą priteisimo. Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimą dėl 20000 Lt už skubos tvarka projektavimo darbų atlikimą priteisimo ieškovai galės pareikšti ateityje, o reikalavimas dėl 800 Lt už topografines nuotraukas priteisimo atmestas, taip pat vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovų ieškinys tenkintinas 58 proc., todėl atitinkamai paskirstytinos ir bylinėjimosi išlaidos.

73Ieškovas R. R. yra sumokėjęs 657,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 27), todėl ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistina 381,00 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 93 str. 2 d.).

74Byloje nustatyta, kad atsakovė K. J. yra sumokėjusi 1500,00 Lt advokato atstovavimo išlaidų (b.l. 47, 57), todėl iš ieškovų R. R. ir N. R. atsakovei K. J. priteistina po 315,00 Lt advokato atstovavimo išlaidų (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d.).

75Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Aukstata“ yra sumokėjęs 1500,00 Lt advokato atstovavimo išlaidų (b.l. 57). Atsakovas UAB „Aukstata“ apeliacinio skundo nepateikė. Konstatuotina, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, todėl iš ieškovų atsakovui UAB „Aukstata“ advokato atstovavimo išlaidos nepriteistinos. Atskirai pažymėtina, jog priteisus iš ieškovų atsakovui UAB „Aukstata“ advokato atstovavimo išlaidas, būtų iš ieškovų už advokato atstovavimo išlaidas priteista didesnė suma, nei priteista suma nuostoliams atlyginti, tokiu būdu pažeidžiant teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus (LR CK 1. 5 str.) bei būtų neįgyvendinti civilinio proceso tikslai (LR CPK 2 str.).

76Atsižvelgiant į ieškovų patenkintų reikalavimų dalį, iš ieškovų R. R. ir N. R. priteistina valstybei po 3,25 Lt, iš atsakovės K. J. 8,98 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per pašto kurjerių tarnybą (LR CPK 8 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

77Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

78Ieškovo apeliacinį skundą atmetus, o atsakovės apeliacinį skundą patenkinus iš dalies, iš ieškovo R. R. atsakovei K. J. priteistina 42 proc. sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 200), t.y. 25,20 Lt, bei 336,00 Lt advokato atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d., 3 d.).

79Iš atsakovės K. J. priteistina valstybei 4,73 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 204) apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

80Iš ieškovo R. R. priteistina valstybei 17,81 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 204) apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

81Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

82Pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą.

83Priteisti ieškovams R. R. ir N. R. iš atsakovės K. J. 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų) avanso, 100,00 Lt (vieną šimtą litų) už antstolio paslaugas.

84Priteisti ieškovui R. R. iš atsakovės K. J. 381,00 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio.

85Priteisti atsakovei K. J. iš ieškovų R. R. ir N. R. po 315,00 Lt (tris šimtus penkiolika litų) advokato atstovavimo išlaidų.

86Priteisti iš ieškovų R. R. ir N. R. valstybei po 3,25 Lt (tirs litus, 25 ct), iš atsakovės K. J. 8,98 Lt (aštuonis litus, 98 ct) už procesinių dokumentų įteikimą per pašto kurjerių tarnybą.

87Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

88Priteisti atsakovei K. J. iš ieškovo R. R. 25,20 Lt (dvidešimt penkis litus, 20 ct) žyminio mokesčio bei 336,00 Lt (tris šimtus trisdešimt šešis litus) advokato atstovavimo išlaidų.

89Priteisti valstybei iš ieškovo R. R. 17,81 Lt (septyniolika litų, 81 ct), iš atsakovės K. J. 4,73 Lt (keturis litus, 73 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovai R. R. ir N. R. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą su... 4. Ieškovas R. R. nurodė, kad veikdamas 2005-06-06 sutarties pagrindu,... 5. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį... 6. Teismas nurodė, kad 2005-06-06 sudaryta terminuota sutartis tarp ieškovo ir... 7. Atsižvelgdamas į 2007-09-28 Šiaulių apskrities viršininko administracijos... 8. Nurodė, kad užsakovo teisė nutraukti projektavimo darbų rangos sutartį ir... 9. Teismas nurodė, jog ieškovas ne atsisako priimti atliktą darbą, o... 10. Paskirstydamas šalims bylinėjimosi išlaidas, teismas atsižvelgė į ginčo... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas R. R. prašo panaikinti Šiaulių miesto... 12. Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:... 13. 1.Nurodo, kad ieškinio 5 p. ieškovas prašė įpareigoti atsakovus į teismo... 14. 2. Nurodo, kad teismas sprendime formaliai konstatavo, kad ieškovas ne... 15. 3. Nurodo, kad teismas, pripažinęs 20000 Lt žalos sumą, jau... 16. 4. Nurodo, kad sprendime teismas nurodė, kad visus reikalavimus ieškovas gali... 17. 5. Nurodo, kad teismas vadovavosi ne visiško žalos atlyginimo principu.... 18. 6. Nurodo, kad teismas, aiškiai palaikydamas atsakovų pusę, atsižvelgė į... 19. 7. Nurodo, kad baigiamojoje kalboje ieškovas teismo prašė priimti nutartį... 20. 8. Nurodo, kad teismas pažeidė LR CPK 170 str. 5 d. reikalavimus, kadangi... 21. Apeliaciniu skundu atsakovė K. J. prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo... 22. 1.Nurodo, kad LR Teritorijų planavimo įstatymo 20 str. apibrėžia subjektų... 23. 2. Nurodo, kad LR CK 6.704 str. 1 d. 3 p. reglamentuota, jog užsakovas pagal... 24. 3. Nurodo, kad teismas konstatavo, jog ieškovas nuostolių sumą pagrindė,... 25. 4. Nurodo, kad LR CPK 93 str. 2 d. numatyta, kad ieškinį patenkinus iš... 26. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė K. J. prašo apeliacinį... 27. 1.Nurodo, kad ieškovas pats ieškinyje formulavo reikalavimus, kuriuos teismas... 28. 2. Nurodo, kad LR CPK 12 str., 178 str. numato, jog kiekviena šalis turi... 29. 3. Nurodo, kad kitus argumentus yra išdėsčiusi apeliaciniame skunde.... 30. Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą ieškovas R. R. prašo... 31. 1.Nurodo, kad su atsakove bendradarbiavo. Ne užsakovas derina veiksmus su... 32. 2.Nurodo, kad LR CK 1.78 str. 3 d. yra aiškiai pasakyta, kad niekiniu sandoris... 33. 3. Nurodo, kad atsakovei STT yra pateikusi kaltinimą už finansinius... 34. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą tretysis asmuo Šiaulių apskrities... 35. Atsiliepimais į ieškovo ir atsakovės apeliacinius skundus tretysis asmuo... 36. Ieškovo apeliacinis skundas atmestinas, atsakovės apeliacinis skundas... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 38. Tarp šalių kilęs ginčas, susijęs su projektavimo darbų rangos teisiniais... 39. Dėl projektavimo darbų rangos sutarties galiojimo... 40. Atsakovė K. J. apeliaciniu skundu nesutinka su tokiomis pirmosios instancijos... 41. Atsakovė apeliaciniu skundu nurodydama, kad pirmosios instancijos teismas,... 42. Pagal LR CK 1.78 str. sandoriai gali būti niekiniai ir nuginčijami. Sandoris... 43. Byloje nėra duomenų, kad tarp ieškovo ir atsakovės K. J. sudaryta... 44. Dėl šalių pareigų, vykdant projektavimo darbų rangos sutartį ... 45. Tarp šalių kilęs ginčas, susijęs su projektavimo darbų rangos teisiniais... 46. Remiantis LR CK 6.700 str., projektavimo darbų sutartimi rangovas... 47. Pagal byloje esančius duomenis ieškovas R. R., vykdydamas 2006 m. balandžio... 48. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento... 49. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos... 50. Atsakovė apeliaciniame skunde remiasi LR CK 6.704 str. 3 p. įtvirtinta... 51. Kaip jau anksčiau konstatuota, ieškovas R. R. įvykdė LR CK 6.700 str.... 52. Dėl nuostolių priteisimo... 53. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai, nustatytais terminais... 54. Byloje nustatyta, jog ieškovas reikalavo atsakovės ištaisyti detaliojo... 55. Konstatavus atsakovės K. J. pareigą atlyginti ieškovų patirtus nuostolius,... 56. Ieškovas, teigdamas, kad 20000 Lt jis turės sumokėti ateityje už... 57. Atsižvelgiant į tai, kad 20000 Lt išlaidas ieškovas nurodo kaip galinčias... 58. Ieškovui išaiškintina, kad ieškinio dalykas, tai ieškovo per teismą... 59. Kas liečia ieškovo turėtas išlaidas už topografines nuotraukas, tai jas... 60. Dėl ieškinio reikalavimo apsirikimo ir laikinųjų apsaugos priemonių... 61. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jis nereiškė reikalavimo... 62. Civilinėje teisėje dominuoja dispozityvus, bet ne imperatyvus teisinio... 63. Iš pateikto ieškinio matyti, kad reikalavimų įvykdymo užtikrinimui... 64. Dėl pastabų dėl posėdžio protokolo... 65. LR CPK 172 str. 1 d. yra nurodyta, kad pastabas dėl protokolo išnagrinėja... 66. Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo... 67. LR CPK 300 str. 1 d. reglamentuota, jog jeigu nagrinėjant civilinę bylą... 68. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, kad atskiroji nutartis,... 69. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 70. Dalinai pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, perskirstytinos ir... 71. Pirmosios instancijos teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, vadovavosi... 72. Su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis apeliacinės instancijos... 73. Ieškovas R. R. yra sumokėjęs 657,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 27), todėl... 74. Byloje nustatyta, kad atsakovė K. J. yra sumokėjusi 1500,00 Lt advokato... 75. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Aukstata“ yra sumokėjęs 1500,00 Lt... 76. Atsižvelgiant į ieškovų patenkintų reikalavimų dalį, iš ieškovų R. R.... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 78. Ieškovo apeliacinį skundą atmetus, o atsakovės apeliacinį skundą... 79. Iš atsakovės K. J. priteistina valstybei 4,73 Lt procesinių dokumentų... 80. Iš ieškovo R. R. priteistina valstybei 17,81 Lt procesinių dokumentų... 81. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 82. Pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimą.... 83. Priteisti ieškovams R. R. ir N. R. iš atsakovės K. J. 1000,00 Lt (vieną... 84. Priteisti ieškovui R. R. iš atsakovės K. J. 381,00 Lt (tris šimtus... 85. Priteisti atsakovei K. J. iš ieškovų R. R. ir N. R. po 315,00 Lt (tris... 86. Priteisti iš ieškovų R. R. ir N. R. valstybei po 3,25 Lt (tirs litus, 25... 87. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 88. Priteisti atsakovei K. J. iš ieškovo R. R. 25,20 Lt (dvidešimt penkis litus,... 89. Priteisti valstybei iš ieškovo R. R. 17,81 Lt (septyniolika litų, 81 ct),...