Byla 2-86-304/2017
Dėl neteisėtais teisėsaugos institucijų pareigūnų veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Teismas n u s t a t ė:

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Staševičienė, sekretoriaujant Viktorijai Stanienei, dalyvaujant atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, atstovei Romai Timofejavienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. L. ieškinį Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, atstovaujamai Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl neteisėtais teisėsaugos institucijų pareigūnų veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Teismas n u s t a t ė:

31. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 3000 Eur neturtinės ir 8223,40 Eur turtinės žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas.

42. Nurodė, kad 2012-03-11 Šiaulių apskrities VPK pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 40-1-00095-12 dėl viešosios tvarkos pažeidimo pagal BK 284 str. 1 d. 2012-06-08 jam surašytas pranešimas apie įtarimą pagal BK 284 str. 1 d. 2012-11-16 nutarimu ikiteisminis tyrimas Nr. 40-1-00095-12 jo atžvilgiu nutrauktas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto BK 284 str. 1 d., požymių. 2013-01-10 surašytas kaltinamasis aktas ir baudžiamoji byla, kurioje kaltinamaisiais buvo S. V. ir I. P., perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui. Šiaulių apylinkės teismo 2013-02-07 nutartimi baudžiamoji byla grąžinta prokurorui. 2013-07-05 nutarimu nutrauktas ikiteisminis tyrimas I. P. atžvilgiu nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių jo kaltę. Vyr. prokuroro 2013-07-12 nutarimu išnagrinėtas I. P. skundas ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 41-1-1861-12, panaikintas 2012-11-16 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą ieškovo atžvilgiu ir 2013-07-05 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą I. P. atžvilgiu, ikiteisminio tyrimo medžiagos sujungtos, paliekant Nr. 40-1-00095-12. 2013-09-12 surašytas pranešimas apie įtarimą ieškovui pagal BK 138 str. 2 d. 8 p., 284 str. 1 d., 2014-01-10 surašytas analogiškas pranešimas apie įtarimą. 2014-02-03 nutarimu nukentėjusiuoju pripažintas S. V. pateikė prašymą nutraukti baudžiamąją bylą ieškovo atžvilgiu, nurodydamas, kad jis su ieškovu yra draugai, gerai sutarė, klube nesimušė. Šis S. V. prašymas buvo ignoruotas, 2014-02-19 surašytas kaltinamasis aktas, byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui. Šiaulių apylinkės teismas 2015-07-10 ieškovo atžvilgiu priėmė išteisinamąjį nuosprendį. Šiaulių apygardos teismas 2016-01-07 nutartimi atmetė Šiaulių apygardos prokuratūros apeliacinį skundą. Baudžiamasis procesas ieškovo atžvilgiu prasidėjo 2012-06-08, nutrauktas 2012-11-16, 2013-07-12 atnaujintas ir truko iki 2016-01-07, kuomet įsiteisėjo išteisinamasis nuosprendis, baudžiamasis procesas truko 35 mėnesius. Tokia baudžiamojo proceso trukmė yra akivaizdžiai per ilga ir pažeidė jo teises į įmanomai trumpiausią baudžiamąjį procesą. Ikiteisminio tyrimo terminai buvo tęsiami formaliais pagrindais. Šiaulių apylinkės teismo teisėjos A. K. 2013-02-07 nutartis grąžinti baudžiamąją bylą prokurorui ir įvertinti ieškovo veiksmus akivaizdžiai pažeidė jo nekaltumo prezumpciją, turėjo tiesioginės įtakos vėlesniems teisėsaugos institucijų pareigūnų procesiniams sprendimams, be to, teismui nesuteikta teisė vykdyti ikiteisminį tyrimą ar asmenų baudžiamąjį persekiojimą, kvestionuoti ir vertinti prokuroro priimto nutarimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo. Paaiškėjus, kad kaltinamasis gali būti padaręs kitą nusikalstamą veiką, kuri nebuvo nurodyta kaltinamajame akte, teismas turėjo motyvuota nutartimi pranešti prokurorui. Teisėja 2013-02-07 nutartį priėmė nepradėjusi baudžiamosios bylos nagrinėjimo, išsakė išankstinę nuomonę. Vyr. prokuroras 2013-07-12 nutarimu panaikino 2012-11-16 nutarimą nagrinėdamas proceso dalyvių skundą kitame ikiteisminiame tyrime, kuriame ieškovas neturėjo jokio procesinio statuso. Ieškovui 2013-07-12 nutarimas nebuvo įteiktas, todėl buvo pažeista procesinė teisė apskųsti nutarimą. Ieškovui 2013-09-12 pranešimas apie įtarimą nebuvo įteiktas ir nebuvo siųstas gyvenamosios vietos adresu Jungtinėje Karalystėje. 2013-09-14 nutarimas paskelbti ieškovo paiešką yra nepagrįstas, nes 2012-05-29 tarnybiniame pranešime buvo nurodytas ieškovo gyvenamosios vietos adresas Jungtinėje Karalystėje, šaukimai tuo adresu nebuvo siunčiami. Atnaujinus ikiteisminį tyrimą ikiteisminis tyrimas nebuvo atliekamas intensyviai. 2014-01-29 nutarimu paskelbta ieškovo pagrįsta yra nepagrįsta, nes apklausos data su tyrėja buvo suderinta telefonu, šaukimai nebuvo įteikti. Šiaulių apylinkės teismo 2014-01-31 nutartimi skirtas suėmimas, apie posėdžio vietą ir laiką ieškovui nebuvo pranešta, 2014-02-03 nutartimi nustatytas suėmimo terminas 1 mėnesiui, nors tam nebuvo pagrindo. Bylos nagrinėjimas teisme nebuvo operatyvus, byla buvo nagrinėjama 17 mėnesių, prašymas dėl procesinės prievartos priemonės pakeitimo nebuvo sprendžiamas beveik 2 mėnesius.

53. Atsakovės atstovė Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2012-06-08 surašytas pranešimas apie įtarimą ieškovui, tačiau įteiktas nebuvo, jis į apklausą neatvyko, įtariamuoju neapklaustas. 2012-11-16 ikiteisminis tyrimas ieškovo atžvilgiu nutrauktas. 2013-07-12 nutarimu panaikintas 2012-11-16 nutarimas. 2013-09-12 surašytas naujas pranešimas apie įtarimą, šaukimas ieškovui neįteiktas, jo buvimo vieta nežinoma. 2013-09-24 nutarimu paskelbta ieškovo paieška, ieškovas įtariamuoju laikytinas nuo 2013-09-24, nuo šios datos skaičiuotinas ikiteisminio tyrimo terminas. Kaltinamasis aktas ir baudžiamoji byla teismui perduota 2014-02-19, šis terminas nelaikytinas ilgu. Ikiteisminis tyrimas ieškovo atžvilgiu buvo atskirtas į atskirą tyrimą, nes nebuvo žinoma ieškovo gyvenamoji vieta. Kardomoji priemonė paskirta 2014-01-10. Šaukiamam ieškovui neatvykus Šiaulių apskrities VPK, buvo paskelbta jo paieška. Ieškovui pagrįstai skirtas suėmimas, buvo sąlygos ir pagrindai jam skirti. Įtariamasis į apklausą gali būti šaukimas telefonu ar kitais būdais, tačiau už neatvykimą tokiais atvejais negali taikoma bauda arba areštas. 2013-07-12 nutarimas dėl 2012-11-16 nutarimo panaikinimo buvo priimtas prokuroro iniciatyva, nagrinėjant skundą vienoje byloje ir nustačius, kad nustatytos naujos aplinkybės gali turėti reikšmės kitai bylai teisingai išspręsti, todėl 2013-07-12 nutarimas yra pagrįstas. 2013-07-12 nutarimas buvo išsiųstas ieškovo motinos gyvenamosios vietos adresu, o BPK nereikalauja sprendimo nuorašų siųsti registruotu paštu ir gauti žymas apie dokumentų įteikimą. Prokuroras buvo įsitikinęs, kad surinko pakankamai duomenų asmens kaltei pagrįsti. Teismo konstatavimas, kad tokių duomenų nepakako, nesudaro pagrindo teigti, kad prokuroras atliko neteisėtus veiksmus, be to, ieškovo prašymas grąžinti bylą tyrimui papildyti 2014-05-13 nutartimi buvo atmestas. Išteisinamasis nuosprendis savaime nelaikomas neteisėtu valstybės veiksmu. Ieškovas neįrodė neteisėtų pareigūnų veiksmų.

64. Atsakovės atstovė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas aktyviai naudojosi teise skųsti ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismų sprendimus. Procesinių veiksmų teisėtumas ir pagrįstumas ne kartą buvo tikrinamas instancine tvarka, baudžiamojo proceso teisės pažeidimų, neteisėtų veiksmų ir klaidų, turėjusių esminę ar lemiamą reikšmę ieškovo teisių pažeidimui nekonstatuota. Ieškovui kaltinimai buvo pareikšti padarius nusikalstamas veikas, kurios nepatenka į privataus kaltinimo bylos kategoriją, todėl prokurorė, gavusi nukentėjusio asmens prašymą nutraukti baudžiamąją bylą ieškovo atžvilgiu, neprivalėjo nutraukti ikiteisminio tyrimo. Už ieškovo neatvykimą šaukiamam, prokurorė neskyrė BPK 163 straipsnyje numatytos procesinės prievartos priemonės. Išteisinamojo nuosprendžio priėmimas savaime nesuponuoja baudžiamojo persekiojimo pradėjimo ir prievartos priemonių taikymo neteisėtumo. Prokuroras turėjo teisę atnaujinti ikiteisminį tyrimą nagrinėdamas skundą kitame ikiteisminiame tyrime, juos sujungti, nes 2 asmenys įtariami padarę tą pačią nusikalstamą veiką. Ikiteisminio tyrimo trukmė jį atnaujinus buvo apie 5 mėnesiai, tai nelaikytina baudžiamojo proceso vilkinimu. Bylos nagrinėjimas teisme buvo sudėtingas, teismo posėdžiai dažnai neįvykdavo, posėdžio dalyviai aktyviai teikė skundus ir prašymus, pasikeitė bylą nagrinėjantis teisėjas. Ieškovas neįrodė valstybės deliktinės atsakomybės sąlygų, todėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas nepagrįstas.

75. Atsakovės atstovė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad išteisinamojo nuosprendžio priėmimas nesudaro pagrindo konstatuoti, jog baudžiamosios bylos iškėlimas, procesinės privartos priemonių taikymas buvo neteisėti. Ieškovui pažeidus švelnesnės kardomosios priemonės sąlygas, ji buvo pakeista į griežčiausią kardomąją priemonę - suėmimą, tačiau ji truko neilgai, 24 dienas, ieškovas paskirtos kardomosios priemonės neskundė, nepateikė įrodymų, kaip iš esmės buvo pažeisti jo interesai, sutrikdytas įprastinis gyvenimas, sukelti nepatogumai. Neaišku, kuo pasireiškė ikiteisminio tyrimo pareigūnų neteisėti veiksmai. Įtarimas ieškovui pareikštas 2013-09-12, kitas įtarimas įteiktas 2014-02-06, tuo laikotarpiu apklausti papildomi liudytojai, paskelbta ieškovo paieška, suėmus užbaigti atlikti procesiniai veiksmai, surašius kaltinamąjį aktą byla perduota teismui. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų delsimų nenustatyta, įmanomai trumpiausio laiko reikalavimas pažeistas nebuvo. Prašoma priteisti turtinė žala už advokato teisinę pagalbą yra nepagrįstai didelė, o neturtinė žala yra neįrodyta faktiniais duomenimis.

8Ieškinys atmestinas.

96.Baudžiamasis procesas vertinamas kaip visų proceso stadijų visuma, t. y. nuo oficialaus kompetentingos instancijos pranešimo asmeniui apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką iki galutinio sprendimo dėl pareikštų kaltinimų priėmimo. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos 2012-06-08 surašytas pranešimas apie įtarimą ieškovui, tačiau įteiktas nebuvo, jis į apklausą neatvyko, įtariamuoju neapklaustas. 2012-11-16 ikiteisminis tyrimas ieškovo atžvilgiu nutrauktas. 2013-07-12 nutarimu panaikintas 2012-11-16 nutarimas. 2013-09-12 surašytas naujas pranešimas apie įtarimą, šaukimas ieškovui neįteiktas, jo buvimo vieta nežinoma. 2013-09-24 nutarimu paskelbta ieškovo paieška, todėl ieškovas įtariamuoju laikytinas nuo 2013-09-24, nuo šios datos skaičiuotinas ikiteisminio tyrimo terminas. Kaltinamasis aktas ir baudžiamoji byla teismui perduota 2014-02-19, išteisinamasis nuosprendis priimtas 2015 07 10 šis terminas nelaikytinas ilgu.

107.Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau LAT) praktikos matyti, jog išteisinamojo nuosprendžio priėmimas nėra pripažįstamas pagrindu teigti, jog baudžiamosios bylos iškėlimas ir kiti su baudžiamuoju persekiojimu veiksmai buvo neteisėti. Išteisinamojo nuosprendžio priėmimas nereiškia visišką asmens reabilitavimą baudžiamojo proceso prasme ir toks nuosprendis savaime nėra pagrindas civilinėje byloje savaime konstatuoti, kad baudžiamosios bylos iškėlimas, kardomųjų priemonių paskyrimas bei kiti procesiniai veiksmai buvo neteisėti ab initio.

118.Tiek Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 2 dalyje bei BPK 44 str. 5 dalyje įtirtinta normą, kad byla būtų išnagrinėta per kuo trumpesnį laiką, asmens teisė į tinkamą teismo procesą.

129.Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens išlaidų, turėtų už savo iniciatyva kviesto advokato atstovavimą baudžiamojoje byloje, įstatymas nelaiko proceso išlaidomis ir nereglamentuoja jų atlyginimo net tais atvejais, kai išteisinamuoju nuosprendžiu kaltinamasis išteisinamas (BPK 103 straipsnis).

1310.Ieškinyje keliamas deliktinės atsakomybės instituto taikymo klausimas ir ieškovas turi pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t. y. subjektų neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius) bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas. Pagal ieškinyje pateiktų reikalavimų pobūdį, reikalavimai reiškiami CK 6.272 str. 1 d. pagrindu. Teisė į žalos atlyginimą pagal CK 6.272 str. asmeniui atsiranda tik tada, kai konstatuojama, kad valstybės atitinkamos teisėsaugos institucijos pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas atliko neteisėtus veiksmus ir žala atsirado būtent dėl jų veiksmų.

1411.Ieškovas pareigūnų veiksmų neteisėtumą grindžia tuo, kad jo atžvilgiu Šiaulių apylinkės teisme 2015 07 10 buvo priimtas išteisinamasis nuosprendis, tačiau tokios ieškovo išvados yra nepagrįstos ir neįrodančios prokurorų atliktų procesinių veiksmų ir priimtų ikiteisminio tyrimo metu procesinių sprendimų nepagrįstumo ar neteisėtumo. Pagal BPK nuostatas pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą yra ne subjekto, turinčio teisę ikiteisminį tyrimą pradėti, pagrįstas įsitikinimas, kad buvo padaryta baudžiamojo įstatymo uždrausta veika, o pagrįstas manymas, jog tokia veika, kuri A. L. buvo inkriminuota, galėjo būti padaryta.

1512.Ikiteisminio tyrimo metu Šiaulių apskrities VPK 2014 01 10 nutarimais paskirtos kardomosios priemonės: rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojant įtariamąjį nepasišalinti iš savo gyvenamosios vietos, esančios ( - ), be ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo leidimo; dokumento - asmens tapatybės kortelės paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. A. L. su šiomis kardomosiomis priemonėmis buvo supažindintas pasirašytinai. Iš Šiaulių apskrities VPK tyrėjos D. B. 2014 01 23 tarnybinių pranešimų matyti, jog jis nevykdė jam skirto įpareigojimo – rašytinio pasižadėjimo neišvykti, nepasišalinti iš savo gyvenamosios vietos. Su pareigūnais nebendravo net ir telefonu, taip trukdydamas atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus ( baudž. byla Nr. 1-55-885/2015 b. l. 95-100). Įtariamajam A. L. nevykdant minėto įpareigojimo rašytinio pasižadėjimo neišvykti, nepasišalinti iš savo gyvenamosios vietos Šiaulių apygardos prokuratūros 2014 01 29 nutarimu paskelbta įtariamojo paieška. 2014 01 30 Šiaulių apygardos prokuratūra pareiškimu kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą dėl kardomųjų priemonių pakeitimo. Šiaulių apylinkės teismas 2014 01 31 nutartimi prokuratūros prašymą tenkino ir paskirtas kardomąsias priemones pakeitė į kardomąją priemonę – suėmimą ( baudž. byla Nr. 1-55-885/2015 b. l. 105-109 ). Iš nutarimo laikinai sulaikyti asmenį ir 2014 02 03 laikino sulaikymo protokolo bei Šiaulių apylinkės teismo 2014 02 03 nutarties matyti, jog palikta galioti Šiaulių apylinkės teismo 2014 01 31 nutartis dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo įtariamajam A. L., nustatant suėmimo terminą 1 mėnesiui. Ieškovas kardomųjų priemonių paskyrimų neskundė. Ieškovo advokatas A. V. 2014 02 26 prašymu kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą dėl kardomosios priemonės – suėmimo, pakeitimo švelnesne – 10 000 Lt užstatu. 2014 02 26 teismas posėdyje prašymą išnagrinėjo ir 2014 02 27 nutartimi prašymą patenkino, paskirdamas kitas švelnesnes kardomąsias priemones.

1613.Teisė į žalos atlyginimą atsiranda tik tuo atveju, jeigu taikant kardomąsias priemones buvo įvykdyti neteisėti veiksmai, kurie yra nustatyti įstatymų nustatyta tvarka atitinkamu procesiniu sprendimu. Teigti, kad nagrinėjamu atveju ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo teisme, proceso stadijose taikytos procesinės prievartos priemonės buvo nepagrįstos ar paskirtos neteisėtai nėra teisino pagrindo. Neteisėtumas nėra preziumuojamas, todėl pareiga įrodyti neteisėtus veiksmus tenka ieškovui. Ikiteisminį tyrimą atlikusių pareigūnų, tyrimui vadovavusio prokuroro neteisėti veiksmai nėra nustatyti, pagrįstų veiksmų ar neveikimo nenurodo jų ir ieškovas, todėl jam paskirtų kardomųjų priemonių neteisėtumas deklaruojamas be pagrindo.

1714.Pagal LAT praktiką sulaikymas (suėmimas) yra teisėtas, kai jis grindžiamas procesiniu sprendimu ir esant pagrįstam įsitikinimui, kad suimamas asmuo yra padaręs nusikalstamą veiką. Ieškovas buvo sulaikytas 2014-02-03, gavus pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad iš chuliganiškų paskatų suduodamas rankomis nukentėjusiajam S.V. į veido sritį ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą skaičių smūgių sulaužė nosį nukentėjusiajam ir padarė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Ikiteisminio tyrimo pareigūno sprendimas taikyti laikiną sulaikymą buvo pagrįstas, nes apie ieškovą surinkta informacija buvo pakankama objektyviam stebėtojui susidaryti nuomonę, kad jis galėjo padaryti nusikaltimą, todėl ieškovo laikinas sulaikymas buvo teisėtas, o ikiteisminio tyrimo pareigūno sprendimas taikyti laikiną sulaikymą pagrįstas. Be to, ieškovas dėl neteisėto ir nepagrįsto laikino sulaikymo skundo BPK 62 str. tvarka nepateikė. Be to, Šiaulių apylinkės teismas 2014 02 27 nutartimi tenkino A. L. advokato A. V. prašymą ir kardomosios priemonės – suėmimo nebepratęsė ( baudž. byla Nr. 1-55-885/2015 b. l. 154-162).

1815.Pagal teismų praktiką teisėsaugos institucijų procesinių veiksmų neteisėtumas turi būti konstatuotas įstatymų nustatyta tvarka, išteisinamasis nuosprendis reiškia asmens reabilitavimą baudžiamojo persekiojimo prasme, bet toks nuosprendis savaime nėra pagrindas civilinėje byloje konstatuoti, jog baudžiamosios bylos iškėlimas ir visi su tam tikru kaltinimu susiję procesiniai veiksmai, taip pat ir taikytos procesinės prievartos priemonės, buvo neteisėti, jeigu jie buvo priimti laikantis procesinių normų, kadangi pradėjus baudžiamąjį persekiojimą, nėra ir objektyviai negali būti žinomas baudžiamosios bylos galutinis rezultatas. Teismas išteisinamąjį nuosprendį priėmė kitaip nei prokuroras įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus įrodymus. Tačiau teismai nenustatė, kad įrodymai, kuriais buvo grindžiama ieškovo kaltė, buvo gauti pažeidžiant procesines normas. Tokiu būdu ieškovo išdėstytos aplinkybės nepatvirtina to fakto, jog prokuroro ar teismų veiksmai ieškovo atžvilgiu buvo neteisėti.

1916.Ieškovo atžvilgiu atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmai, taikytos procesinės prievartos priemonės bei priimti procesiniai sprendimai buvo atlikti vadovaujantis įstatyme nustatytais pagrindais, laikantis teisės aktais detalizuotos tvarkos. Nesant būtinos deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos – neteisėtų veiksmų – ši atsakomybė negalima. Be to, ieškovas nepateikė duomenų apie tai, kokia konkrečiai žala buvo padaryta.

2017.Teismo posėdžio metu atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atstovė Roma Timofejevienė palaikė atsiliepime išdėstytą nuomonę ir prašė ieškinį atmesti. Prokuroro veiksmų neteisėtumas įstatymų nustatyta tvarka nenustatytas, todėl negali būti ir prievolės dėl žalos atlyginimo ir tai yra pagrindas ieškovo ieškinį kaip nepagrįstą atmesti.

2118.Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama - Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, Policijos departamento prie LR VRM, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsiliepimais į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Teisėsaugos ar kitų valdžios institucijų veiksmų neteisėtumas turi būti konstatuojamas įstatymų nustatyta tvarka, jie nėra preziumuojami. Ieškovo teiginiai, jog baudžiamoji byla buvo iškelta nepagrįstai atmestini. Proceso trukmė turėtų būti vertinama, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes. Įvertinus bylos aplinkybes, nuo įtarimo pareiškimo 2013-09-24 iki apeliacinio teismo sprendimo 2016 01 07 (dvidešimt septyni mėnesiai 14 dienų ) trukęs baudžiamasis procesas nebuvo per ilgas. Baudžiamojo proceso metu patirtos išlaidos advokatui priskirtinos turtinei žalai. Byloje jokių įrodymų apie neturtinę žalą nėra. Be to, pareikštas reikalavimas akivaizdžiai viršija teismų praktiką šios kategorijos bylose.

2219. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės Pranešimas apie įtarimą A. L. buvo surašytas 2012 06 08, įteiktas nebuvo. Apie tai, kad jis šaukiamas įtariamuoju nežinojo, į apklausą neatvyko ir įtariamuoju apklaustas nebuvo. 2012 11 16 ikiteisminis tyrimas A. L. atžvilgiu nutrauktas. 2013 07 12 Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro nutarimu 2012 11 16 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą A. L. atžvilgiu panaikintas. 2013 09 12 ieškovui A. L. buvo surašytas naujas pranešimas apie įtarimą bei A. L. šaukiamas atvykti į apklausą. Šaukimas A. L. neįteiktas. Jo buvimo vieta nežinoma, ką patvirtina baudžiamojoje byloje esantis 2013 09 06 Šiaulių apskrities VPK Organizuoto nusikaltimo tyrimo biuro 2- ojo skyriaus vyresniojo tyrėjo tarnybinis pranešimas. 2013 09 24 vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 21 str. 3 d. prokuroras priėmė nutarimą pripažinti A. L. įtariamuoju bei paskelbti jo paiešką. A. L. įtariamuoju laikytinas nuo 2013 09 24 ir ikiteisminis terminas skaičiuojamas nuo 2013 09 24. 2013 10 25 ikiteisminis terminas ieškovo A. L. atžvilgiu iš ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 40-1-00095-12 Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimu atskirtas į atskirą tyrimą 40-9-573-13, dėl to, kad nebuvo žinoma ieškovo buvimo vieta.

2320.Pranešimas apie įtarimą dėl nusikalstamų veikų, numatytų Baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d. ir 138 str. 2 d. 8 p., padarymo ieškovui buvo paskelbta paieška. Šiaulių apskrities VPK 2014 01 10 nutarimu paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir dokumentų paėmimas. Prokurorui pavedus Šiaulių apskrities VPK organizuotų nusikaltimų tyrimo biuro tyrėjui paskelbti įtariamajam A. L. apie ikiteisminio tyrimo pabaigą. A. L. šaukiamas į Šiaulių apskrities VPK neatvyko, todėl 2014 01 29 Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimu buvo paskelbta jo paieška ir pakeista kardomoji priemonė.

2421.Kaltinamasis aktas surašytas ir baudžiamoji byla perduota teismui 2014 02 19, t. y. po keturių mėnesių 26 dienų, todėl toks terminas nėra laikytinas ilgu. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl paties A. L. nebendradarbiavimo su pareigūnais, paties ieškovo kaltės, ikiteisminio tyrimo realiai baigti per trumpesnį terminą nebuvo galimybės.

2522.Dėl civilinės atsakomybės ir žalos atlyginimo

2623.Ieškovas ieškinio reikalavimus kildina iš neteisėto patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, pasireiškusio neteisėtu ikiteisminio tyrimo pradėjimu, nepagrįstai ilgai užsitęsusiu baudžiamuoju procesu.

2724.CK 6.272 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo atlygina valstybė visiškai, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros ir teismo kaltės. Remiantis minėtu straipsniu, civilinės atsakomybės teisiniam santykiui atsirasti pakanka trijų sąlygų: neteisėtų pareigūnų veiksmų (neteisėto neveikimo), šiais veiksmais (neveikimu) padarytos žalos fakto ir priežastinio neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei atsiradusios žalos ryšio. Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad asmeniui teisė į žalos atlyginimą atsiranda tik tada, kai konstatuojama, jog valstybės institucija, pareigūnas ar tesimas atliko neteisėtus veiksmus ir žala atsirado būtent dėl nurodytų subjektų neteisėtų veiksmų. Ieškovas, reikalaudamas atlyginti žalą, neatleidžiamas nuo CPK 178 straipsnyje įtvirtintos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t. y. jam tenka pareiga įrodyti būtinąsias šios civilinės atsakomybės sąlygas: pareigūnų ir (ar) teismo neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir žalą (nuostolius). Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo.

2825.Ieškovas pareigūnų veiksmų neteisėtumą grindžia tuo, kad jo atžvilgiu Šiaulių apylinkės teisme buvo priimtas išteisinamasis nuosprendis, tačiau teismų praktikoje nustatyta, jog išteisinamojo nuosprendžio priėmimas ar baudžiamosios bylos nutraukimas savaime nėra pagrindas preziumuoti, jog baudžiamosios bylos iškėlimas ir visi su baudžiamuoju persekiojimu susiję procesiniai veiksmai buvo neteisėti. Sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už teisėsaugos pareigūnų veiksmus, kiekvienu atveju reikia išsiaiškinti, ar konkretaus asmens baudžiamasis persekiojimas buvo pradėtas esant pakankamai duomenų, leidžiančių įtarti, kad jis padarė nusikaltimą; civilinės atsakomybės aspektu reikšminga aplinkybė – ikiteisminio tyrimo ar baudžiamosios bylos nutraukimo, asmens išteisinimo pagrindas; reikšminga ir tai, kaip įvertintas baudžiamųjų ar administracinių procesinių veiksmų teisėtumas baudžiamojo proceso teisės normų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2014).

2926.Iš ieškovo ieškinyje nurodytu aplinkybių seka, kad neturtinė žala jam buvo padaryta, pradedant ikiteisminį tyrimą jo atžvilgiu. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad ikiteisminis tyrimas 2012 m. kovo 11 d. buvo pradėtas įstatymo nustatyta tvarka, pagal Šiaulių apskrities VPK Kriminalinės policijos skyriuje, pagal Šiaulių apskrities VPK Šiaulių miesto PK KPS tyrėjo S. V. 2012 03 10 tarnybinį pranešimą, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, t. y. dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 284 str. 1 d. padarymo.

3027.Vadovaujantis BPK 166 str., ikiteisminis tyrimas pradedamas pagal pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką arba prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui patiems nustačius nusikalstamos veikos požymius. BPK 168 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ikiteisminį tyrimą atsisakoma pradėti tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės.

3128.Kad ieškovo baudžiamasis persekiojimas buvo pradėtas ir tęsiamas esant pakankamai duomenų, leidžiančių įtarti, kad jis kartu su I. P. veikdami vieninga tyčia, klube „Martini“, atliko ikiteisminio tyrimo metu nustatytus neteisėtus veiksmus nukentėjusiųjų atžvilgiu parodo klubo „Martini“ apsaugos darbuotojų parodymai, kita byloje esanti ikiteisminio tyrimo medžiaga.

3229.Ikiteisminio tyrimo stadijoje, priimant procesinius sprendimus, nėra sprendžiamas asmens kaltumo ar nekaltumo klausimas, kadangi tai padaryti gali tik bylą nagrinėjantis teismas. Vien tai, kad ikiteisminio tyrimo metu priimant procesinius sprendimus nebuvo taikomi tokie aukšti įrodymų pakankamumo kriterijai kaip priiminėjant nuosprendį, nelaikytina baudžiamojo proceso įstatymų pažeidimu, kadangi BPK tokios pareigos ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui nenumato.

3330.Teismas sprendžia, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai, pradedant ir atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, tęsiant ikiteisminį tyrimą ieškovo atžvilgiu, nebuvo neteisėti, ieškovo argumentai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, atlikimo nepagrįstumo ir neteisėtumo yra nepagrįsti.

3431.Ieškovas ieškinyje dėl neturtinės žalos atlyginimo nenurodo aplinkybių, susijusių su sulaikymu ir kardomųjų priemonių paskyrimu, nurodė, jog buvo sulaikytas ir kardomosios priemonės paskirtos neteisėtai. Nustačius, kad ieškovo baudžiamasis persekiojimas buvo pradėtas, esant pakankamai duomenų, leidžiančių įtarti, jog jis padarė nusikalstamą veiką, bei nenustačius aplinkybių, dėl kurių baudžiamasis procesas apskritai buvo negalimas, vertintina, ar teisėtai ieškovas buvo sulaikytas ir taikytos kardomosios priemonės - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojant įtariamąjį nepasišalinti iš savo gyvenamosios vietos, be ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo leidimo; dokumento - asmens tapatybės kortelės paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

3532.Baudžiamosios bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas A. L. 2014-02-03 laikinai sulaikytas. Šiaulių apylinkės teismo 2014 02 03 nutartimi palikta galioti 2014 01 31 Šiaulių apylinkės teismo nutartis dėl kardomosios priemonės – suėmimo. A. L. advokato prašymu, Šiaulių apylinkės teismo nutartimi kardomoji priemonė pakeista švelnesne (baudž. bylat. 5, b. l. 114-127, 154-162), tačiau vien faktas, kad ieškovas buvo sulaikytas ir suimtas, nepagrindžia ikiteisminio tyrimo veiksmų neteisėtumo. Ieškovas nurodo, kad jis buvo sulaikytas ir suimtas, nesant tam jokio teisinio pagrindo, tačiau dėl neteisėto ir nepagrįsto, jo manymu, laikino sulaikymo BPK 62 straipsnio nustatyta tvarka skundo nepateikė.

3633.Pagal baudžiamosios bylos medžiagą nustatyta, kad sprendimas dėl ieškovo sulaikymo priimtas, laikantis LR BPK įstatymo normų. Pagal BPK nuostatas asmuo gali būti sulaikytas tuomet, kai yra suėmimo skyrimo pagrindai ir sąlygos. Pagal BPK 122 str. 1 d. 2 p. bei 3 d. suėmimo pagrindas – tai pagrįstas manymas, kad įtariamasis trukdys procesui – kai yra duomenų, kad asmuo būdamas teistas, esant neišnykusiam teistumui, Lietuvoje nedirbančiam, gyvenančia ir dirbančiam Anglijoje bei atsižvelgus į nusikalstamų veikų sunkumą ir manant, kad asmuo gali trukdyti procesui, t. y. bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir teismo.

3733.Pagal LAT praktiką sulaikymas (suėmimas) yra teisėtas, kai jis grindžiamas procesiniu sprendimu ir esant pagrįstam įsitikinimui, kad suimamas asmuo yra padaręs nusikalstamą veiką.

3834.Teismo vertinimu, sulaikant ieškovą, ikiteisminio tyrimo medžiagoje buvo surinkti faktiniai duomenys, kurie leido ikiteisminio tyrimo pareigūnams pagrįstai manyti, kad ieškovas gali būti padaręs veikas, numatytas BK 284 str. 1 d. ir 138 str. 2 d. 8 p., todėl ikiteisminio tyrimo pareigūno sprendimas taikyti laikiną sulaikymą buvo pagrįstas, o ieškovo laikinas sulaikymas ir suėmimas buvo teisėtas. Pareigūnams taikant procesinę prievartos priemonę – sulaikymą, buvo laikytasi laikino sulaikymo pagrindų, numatytų BPK 140, 122 straipsniuose, todėl konstatuotina, kad ieškovo laikinas sulaikymas ir suėmimas buvo teisėti.

3933.Ieškovui taikytos kardomosios priemonės - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojant įtariamąjį nepasišalinti iš savo gyvenamosios vietos, be ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo leidimo; dokumento - asmens tapatybės kortelės paėmimas bei įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (baudž. bylat. 5, b. l. 88-91).

4034.Šių kardomųjų priemonių paskyrimo ieškovas ikiteisminio tyrimo metu neskundė.

4135.Kardomųjų priemonių paskyrimo faktas savaime nesukelia tokių nepatogumų, kurie besąlygiškai gali būti pripažįstami neturtine žala, todėl pareiga įrodyti neteisėtus veiksmus tenka ieškovui. Teisė į žalos atlyginimą atsiranda tik tuo atveju, jeigu taikant kardomąsias priemones buvo įvykdyti neteisėti veiksmai, kurie yra nustatyti įstatymų nustatyta tvarka atitinkamu procesiniu sprendimu.

4236.Kardomosios priemonės yra nustatytos baudžiamojo proceso įstatyme. BPK 119 straipsnyje įtvirtinta galimybė skirti kardomąsias priemones siekiant užtikrinti įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo dalyvavimą procese, netrukdomą ikiteisminį tyrimą, bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą, taip pat siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti yra rašytinis įtariamojo įsipareigojimas nepasišalinti iš savo gyvenamosios ar laikino buvimo vietos be prokuroro arba teismo leidimo (BPK 136 str. 1 d.)., o įpareigojimu registruotis policijos įstaigoje įtariamasis įpareigojamas registruotis policijos įstaigoje tam tikromis savaitės ar mėnesio dienomis nustatytą valandą (BPK 135 str. ). Remiantis BPK 121 straipsnio 2 dalimi, kardomosios priemonės gali būti skiriamos tik tuo atveju, kai yra pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, kad įtariamasis padarė nusikalstamą veiką. Pažymėtina, kad skiriant kardomąsias priemones ar kitas procesines prievartos priemones asmens kaltumo klausimas nesprendžiamas, šios priemonės taikomos pagal jų taikymo metu turimus duomenis.

4337.Teismo vertinimu, skiriant kardomąsias priemones buvo pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad jam inkriminuotos nusikalstamos veikos numatytos BK 284 str. 1 d. ir 138 str. 2 d. 8 p., buvo įvykdytos būtent ieškovo bendrais veiksmais su kitu kaltinamuoju, todėl, kardomosios priemonės buvo paskirtos, nepažeidžiant BPK nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į pateiktų įtarimų sunkumą, paties A. L. veiksmus, nevykdymą ikiteisminio tyrimo pareigūnų nurodymų, atsisakymą priimti pranešimą dėl įtarimo, jo nevykimą pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimui, jo gyvenimą ir darbą Anglijoje, neišnykusį teistumą ir esant būtinybei užtikrinti įtariamojo dalyvavimą procese, todėl kardomųjų priemonių paskyrimas buvo teisėtas ir pagrįstas.

4438.Šiaulių apskrities VPK 2014 01 10 nutarimu Ieškovui buvo skirtos pakankamai švelniausios BPK 120 straipsnio 1 dalyje nustatytos kardomosios priemonės iš galimų, šios priemonės negalėjo suvaržyti ieškovo judėjimo laisvės daugiau, negu tai būtina. Tiek pagal baudžiamosios bylos medžiagą, tiek pagal nagrinėjamos bylos medžiagą nėra duomenų, kad ieškovas būtų patyręs realių judėjimo laisvės suvaržymo turtinių ar kitokių pasekmių.

4539.Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojant nepasišalinti iš savo gyvenamosios vietos, esančios Šiauliuose, be ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo leidimo, dokumento – asmens tapatybės kortelės paėmimas ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje – nėra namų areštas, įpareigojantis įtariamąjį būti tik gyvenamojoje vietoje, ar suėmimas, kai apribojama asmens laisvė, todėl tai negali būti kliūtis rūpintis šeima ar užsiimti darbine veikla, rūpintis artimaisiais ir pan. Ieškovas, norėdamas gauti leidimą išvykti, galėjo kreiptis įstatymo nustatyta tvarka, nes šios priemonės nereiškia besąlyginio draudimo išvykti iš savo gyvenamosios vietos. Baudžiamojoje byloje nėra ieškovo pareiškimo, kuriuose būtų išreikštas prašymas panaikinti šias jam paskirtas kardomąsias priemones, nurodant tokį prašymą pagrindžiančias priežastis.

4640.Ikiteisminį tyrimą atlikusių pareigūnų, tyrimui vadovavusio prokuroro neteisėti veiksmai nėra nustatyti, nenurodo jų ir ieškovas, baudžiamojoje byloje nėra duomenų, kad paskirtos kardomosios priemonės ikiteisminio tyrimo atlikimo laikotarpiu ieškovo būtų apskųstos įstatymų nustatyta tvarka, todėl teigti, kad nagrinėjamu atveju ikiteisminio tyrimo proceso stadijoje taikytos procesinės prievartos priemonės buvo nepagrįstos ar paskirtos neteisėtai nėra teisinio pagrindo.

4741.Kaip minėta išteisinamojo nuosprendžio priėmimas savaime nėra pripažįstamas pagrindu preziumuoti, kad baudžiamosios bylos iškėlimas, kardomosios priemonės pritaikymas ir visi kiti su baudžiamuoju persekiojimu susiję procesiniai veiksmai buvo neteisėti. Civilinės atsakomybės aspektu reikšminga aplinkybė yra išteisinimo pagrindas.

4842. 2015 07 10 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu A. L. pagal BK 284 str. 1 d. nesant jo veikoje šios nusikalstamos veikos požymių ir 138 str. 2 d. 8 p. neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką, išteisintas. Ieškovo išteisinimo pagrindai nepaneigė faktinių veiksmų, sudariusių prielaidas baudžiamajam persekiojimui inicijuoti. Tai, kad išteisinamuoju nuosprendžiu nebuvo konstatuota ieškovo kaltė, nesurinkus pakankamai įrodymų, nesudaro pagrindo pripažinti kardomųjų ir kitų procesinių prievartos priemonių taikymo ieškovui neteisėtumo.

4943.Ieškovas neturtinės žalos padarymą sieja su nepagrįstai ilgai trukusiu baudžiamuoju procesu.

5044.Pagal suformuotą teismų praktiką asmens teisė į įmanomai trumpesnį procesą suponuoja valstybės atitinkamų institucijų ir jų pareigūnų pareigą daryti viską, kad procesas vyktų, vengiant nereikalingo delsimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas, buvo ar ne pažeista asmens teisė į kuo trumpiausią procesą vadovaujasi tokiais kriterijais: konkrečios bylos sudėtingumas; asmens, dėl kurio vykdytas baudžiamasis persekiojimas elgesys; valstybės institucijų elgesys, organizuojant bylos procesą; baudžiamajame procese sprendžiamų klausimų reikšmė pareiškėjui.

5146. Bendra baudžiamojo proceso trukmė ieškovo atžvilgiu skaičiuojama nuo 2013 09 24 iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka ir išteisinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo 2016 01 07. Bylos nagrinėjimas teismuose skaičiuojamas nuo baudžiamosios bylos perdavimo teismui su kaltinamuoju aktu nuo 2014 02 19 iki 2016 01 07 Šiaulių apygardos teismo nutarties kuria Šiaulių apylinkės teismo nuosprendis nepakeistas. Bylos nagrinėjimas apylinkės ir apeliaciniame teisme truko vienus metus ir vienuolika mėnesių, kas nelaikytinas per ilgu procesiniu terminu.

5247.Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuo pat bylos iškėlimo buvo atliekami įvairūs procesiniai veiksmai: apklausiami liudytojai, daromi ir tiriami garso įrašai, rengiamos akistatos, 2013 09 12 priimtas pranešimas dėl A. L. pripažinimo įtariamuoju, paskelbta jo paieška, ieškovui įteiktas pranešimas apie įtarimą 2014 01 10, nors jis ir atsisakė pasirašyti po pranešimu. Jam paskirtos kardomosios priemonės 2014 01 10. 2014 01 29 paskelbta jo paieška, 2014 02 19 surašytas kaltinamasis aktas.

5348.Įstatymas įpareigoja prokurorą ir ikiteisminio tyrimo institucijas ikiteisminį tyrimą atlikti per kuo trumpiausią laiką, nustatyta, kad tiriant bylas dėl nesunkių, apysunkių ir neatsargių nusikaltimų ikiteisminis tyrimas turi būti atliktas ne ilgiau kaip per šešis mėnesius, o dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų – per devynis mėnesius (BPK 176 str. 1 d. 2 ir 3 p.). Šie terminai ikiteisminio tyrimo metu nebuvo pažeisti.

5449.Bylos nagrinėjimas teisme tęsėsi nuo 2014 02 28, t. y. bylos atidavimo teisiamajam posėdžiui iki skundo išnagrinėjimo Šiaulių apygardos teisme 2016 m. sausio 7 d.. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos nagrinėjant bylą teisme, proceso trukmė užtruko dėl objektyvių priežasčių: liudytojų neatvykimo, teisėjų pasikeitimo.

5550.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad proceso delsimu gali būti pripažintas toks laikotarpis, kuriuo neatliekami jokie procesiniai veiksmai arba tam tikrų veiksmų atlikimo trukmė laikytina per ilga.

5651.Įvertinęs baudžiamosios bylos duomenis, teismas sprendžia, kad ikiteisminis tyrimas ir bylos nagrinėjimas teisme vyko intensyviai, baudžiamojo proceso vilkinimo požymių nėra nustatyta, visi ieškovo teisių suvaržymai proceso metu buvo būtini, teisėti ir proporcingi. Nėra pagrindo išvadai, kad teisėsaugos pareigūnai nepakankami rūpestingai ir atsakingai organizavo baudžiamąjį procesą ir taip pažeidė ieškovo teisę į tai, jog jam pareikšto baudžiamojo kaltinimo klausimas būtų išspręstas per kiek įmanomai trumpiausią laiką. Pažymėtina, kad ieškovas nenurodė konkrečių netinkamų ikiteisminio pareigūnų ar teismo veiksmų, organizuojant procesą, ar procesinio delsimo laikotarpių. Ieškovo teiginys apie ilgai užsitęsusį procesą yra tik deklaratyvus, nepagrindžiant to konkrečiais tyrimo organizavimo trūkumais.

5752.Nagrinėjamu atveju teisėsaugos institucijų pareigūnų veiksmų baudžiamajame procese neteisėtumas įstatymo nustatyta tvarka nėra nustatytas, dėl šių aplinkybių negalima teigti, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai, prokurorai ar teisėjai ikiteisminio tyrimo metu ir bylą nagrinėjant teisme pažeidė BPK normų reikalavimus ir atliko veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Nenustatyta, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai ar teismas padarė veiksmus, dėl kurių galėjo atsirasti žala. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Nagrinėjamoje byloje ieškovas turėjo pareigą įrodyti neteisėtus veiksmus kaip valstybės civilinės atsakomybės sąlygą, ieškovas neįrodė bent vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų, dėl ko žalos atlyginimas negalimas, dėl šių priežasčių ieškovo ieškinys atmestinas (CPK 178 str.).

5853.Ieškovas reiškia ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurią patyrė dėl baudžiamojo proceso, į atlygintiną žalą įtraukdamas patirtas išlaidas Eur advokato pagalbai apmokėti, viso - 8223,40.

5954.Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens išlaidų, turėtų savo iniciatyva kviesto ir procese dalyvavusio advokato teisinėms paslaugoms atlyginti, baudžiamojo proceso įstatymas nelaiko proceso išlaidomis ir nereglamentuoja jų atlyginimo netgi tais atvejais, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu kaltinamasis yra pripažįstamas nekaltu ir išteisinamas (BPK 103 str.). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad sprendžiant valstybės civilinės deliktinės atsakomybės už žalą, grindžiamą neteisėtais teisėsaugos institucijų pareigūnų veiksmais (neveikimu) baudžiamojo proceso metu, klausimą, dėl baudžiamojo proceso civilinių teisinių padarinių sprendžiama remiantis atitinkamomis CK normomis, reglamentuojančiomis civilinę atsakomybę žalos atlyginimo forma, ir CPK normomis, nustatančiomis įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles. Dėl to tais atvejais, kai išteisinto asmens patirtos dėl baudžiamojo proceso išlaidos neatlygintos baudžiamojo proceso teisės normų nustatyta tvarka ir asmuo kreipiasi su civiliniu ieškiniu valstybei, pažeidusiai pozityviąsias pareigas, įgyvendinant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalį, tokios išlaidos gali būti turtinės žalos sudėtinė dalis. Nurodytų išlaidų atlyginimas priteisiamas, jeigu teismas konstatuoja teisėsaugos institucijų pareigūnų neteisėtus veiksmus, kurie buvo nors ne vienintelė, bet pakankama priežastis tokioms išlaidoms atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-375/2011). Jeigu nustatoma, kad asmuo nepadarė nusikalstamos veikos ir yra konstatuotas Konvencijos pažeidimas proceso prieš kaltinamąjį metu, dėl vykdyto prieš jį baudžiamojo proceso jis negali patirti turtinių praradimų, todėl išlaidos, turėtos advokato (gynėjo) pagalbai apmokėti, turėtų būti atlyginamos, konstatavus proceso prieš kaltinamąjį pažeidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-75/2010). Civilinės atsakomybės taikymo atveju teisėsaugos institucijų veiksmų teisėtumo vertinimas nėra tapatus baudžiamojo proceso teisės požiūriu. Valstybės institucijų ir pareigūnų veiksmų neteisėtumas, kaip civilinės atsakomybės pagal CK 6.272 straipsnį sąlyga, vien dėl išteisinamojo nuosprendžio ar bylos nutraukimo priėmimo nėra preziumuojamas ir galioja nuostata, kad visi valstybės institucijų ir pareigūnų veiksmai yra teisėti, kol neįrodyta priešingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2007).

6055.Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neįrodė bylą tyrusių ikiteisminių tyrimo pareigūnų, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjų ar baudžiamąją bylą nagrinėjusių teisėjų neteisėtų veiksmų, baudžiamojo proceso ir Konvencijos nuostatų ieškovo atžvilgiu pažeidimo faktas nėra konstatuotas, todėl nėra jokio teisinio pagrindo priteisti ieškovui jo baudžiamojo proceso metu patirtas išlaidas.

6156.Kai žala padaroma specialiais valstybės institucijų (ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros, teismo) aktais, žalą atlygina valstybė, kurios atsakomybė reglamentuota CK 6.272 str. Pagal CK 6.272 straipsnio nuostatas valstybės atsakomybė galima už žalą, kuri atsirado dėl minėtų pareigūnų neteisėtų procesinių teisinių aktų, taikant procesines prievartos priemones, taip pat teismų nuosprendžių (neteisėtas nuteisimas), t. y. žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo atlygina valstybė.

6257.Ieškovui neįrodžius ir teismui nenustačius pagrindų dėl ko būtų galimas ieškinio tenkinimas, ieškinys atmestinas pilna apimtimi.

63Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-260, 268, 270 str.,

Nutarė

64ieškinį atmesti.

65Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Judita... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo 3. 1. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 3000 Eur neturtinės ir... 4. 2. Nurodė, kad 2012-03-11 Šiaulių apskrities VPK pradėtas ikiteisminis... 5. 3. Atsakovės atstovė Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra su... 6. 4. Atsakovės atstovė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija su ieškiniu... 7. 5. Atsakovės atstovė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. 6.Baudžiamasis procesas vertinamas kaip visų proceso stadijų visuma, t. y.... 10. 7.Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau LAT) praktikos matyti, jog... 11. 8.Tiek Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6... 12. 9.Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens išlaidų, turėtų už savo... 13. 10.Ieškinyje keliamas deliktinės atsakomybės instituto taikymo klausimas ir... 14. 11.Ieškovas pareigūnų veiksmų neteisėtumą grindžia tuo, kad jo... 15. 12.Ikiteisminio tyrimo metu Šiaulių apskrities VPK 2014 01 10 nutarimais... 16. 13.Teisė į žalos atlyginimą atsiranda tik tuo atveju, jeigu taikant... 17. 14.Pagal LAT praktiką sulaikymas (suėmimas) yra teisėtas, kai jis... 18. 15.Pagal teismų praktiką teisėsaugos institucijų procesinių veiksmų... 19. 16.Ieškovo atžvilgiu atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmai, taikytos... 20. 17.Teismo posėdžio metu atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės... 21. 18.Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama - Lietuvos Respublikos... 22. 19. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės Pranešimas apie įtarimą 23. 20.Pranešimas apie įtarimą dėl nusikalstamų veikų, numatytų Baudžiamojo... 24. 21.Kaltinamasis aktas surašytas ir baudžiamoji byla perduota teismui 2014 02... 25. 22.Dėl civilinės atsakomybės ir žalos atlyginimo... 26. 23.Ieškovas ieškinio reikalavimus kildina iš neteisėto patraukimo... 27. 24.CK 6.272 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl... 28. 25.Ieškovas pareigūnų veiksmų neteisėtumą grindžia tuo, kad jo... 29. 26.Iš ieškovo ieškinyje nurodytu aplinkybių seka, kad neturtinė žala jam... 30. 27.Vadovaujantis BPK 166 str., ikiteisminis tyrimas pradedamas pagal... 31. 28.Kad ieškovo baudžiamasis persekiojimas buvo pradėtas ir tęsiamas esant... 32. 29.Ikiteisminio tyrimo stadijoje, priimant procesinius sprendimus, nėra... 33. 30.Teismas sprendžia, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai, pradedant... 34. 31.Ieškovas ieškinyje dėl neturtinės žalos atlyginimo nenurodo... 35. 32.Baudžiamosios bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas 36. 33.Pagal baudžiamosios bylos medžiagą nustatyta, kad sprendimas dėl... 37. 33.Pagal LAT praktiką sulaikymas (suėmimas) yra teisėtas, kai jis... 38. 34.Teismo vertinimu, sulaikant ieškovą, ikiteisminio tyrimo medžiagoje buvo... 39. 33.Ieškovui taikytos kardomosios priemonės - rašytinis pasižadėjimas... 40. 34.Šių kardomųjų priemonių paskyrimo ieškovas ikiteisminio tyrimo metu... 41. 35.Kardomųjų priemonių paskyrimo faktas savaime nesukelia tokių... 42. 36.Kardomosios priemonės yra nustatytos baudžiamojo proceso įstatyme. BPK... 43. 37.Teismo vertinimu, skiriant kardomąsias priemones buvo pakankamai duomenų,... 44. 38.Šiaulių apskrities VPK 2014 01 10 nutarimu Ieškovui buvo skirtos... 45. 39.Kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 46. 40.Ikiteisminį tyrimą atlikusių pareigūnų, tyrimui vadovavusio prokuroro... 47. 41.Kaip minėta išteisinamojo nuosprendžio priėmimas savaime nėra... 48. 42. 2015 07 10 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu 49. 43.Ieškovas neturtinės žalos padarymą sieja su nepagrįstai ilgai trukusiu... 50. 44.Pagal suformuotą teismų praktiką asmens teisė į įmanomai trumpesnį... 51. 46. Bendra baudžiamojo proceso trukmė ieškovo atžvilgiu skaičiuojama nuo... 52. 47.Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuo pat bylos iškėlimo... 53. 48.Įstatymas įpareigoja prokurorą ir ikiteisminio tyrimo institucijas... 54. 49.Bylos nagrinėjimas teisme tęsėsi nuo 2014 02 28, t. y. bylos atidavimo... 55. 50.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad proceso... 56. 51.Įvertinęs baudžiamosios bylos duomenis, teismas sprendžia, kad... 57. 52.Nagrinėjamu atveju teisėsaugos institucijų pareigūnų veiksmų... 58. 53.Ieškovas reiškia ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurią... 59. 54.Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens išlaidų, turėtų savo... 60. 55.Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neįrodė bylą tyrusių ikiteisminių... 61. 56.Kai žala padaroma specialiais valstybės institucijų (ikiteisminio tyrimo... 62. 57.Ieškovui neįrodžius ir teismui nenustačius pagrindų dėl ko būtų... 63. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-260, 268, 270 str.,... 64. ieškinį atmesti.... 65. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...