Byla B2-660-372/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Edrevita“

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Edrevita“ direktoriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Edrevita“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme priimtas pareiškėjo UAB „Edrevita“ direktoriaus V. K. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Edrevita“. Pareiškėjas nurodė, kad įmonė neturi galimybių padengti susidariusių įsiskolinimų savo kreditoriams, todėl prašo iškelti UAB „Edrevita“ bankroto bylą.

3UAB „Edrevita“ keltina bankroto byla.

4Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi pareiškėjo pateiktais bei teismo surinktais įrodymais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 2 dalis).

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog bankroto byla iškeliama, kai įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

7Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

8Iš į bylą pateikto įmonės 2017 m. vasario 28 d. balanso matyti, kad atsakovės turto vertė finansiniais metais yra 54521 Eur (iš jų 54520 Eur – trumpalaikis turtas, 1 Eur – ilgalaikis turtas); įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 50056 Eur (mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudaro prekybos skolos (34420 Eur), nesumokėti mokesčiai (14381 Eur), nesumokėti atlyginimai ir socialinio draudimo įmokos (1255 Eur) (b. l. 19–20). 2017 m. vasario 28 d. duomenimis įmonė veikia nuostolingai (b. l. 20), praėjusiais finansiniais metais įmonė taip pat patyrė nuostolių (b. l. 21–22). Iš pareiškėjo pateikto 2017 m. vasario 28 d. kreditorių sąrašo matyti, jog įmonė skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, Valstybinei mokesčių inspekcijai bei kitiems kreditoriams (b. l. 9), paskutinius finansinius duomenis VĮ Registrų centras įmonė teikė už 2015 metus (b. l. 36–37), registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto įmonė neturi (b. l. 39), įmonės vardu registruota viena transporto priemonė, kurios vertė 1 Eur (b. l. 10, 40).

9Teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, konstatuoja, jog UAB „Edrevita“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

10Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko administratorių UAB „Vadybos apskaita“. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi, įmonės administratoriumi skirtina UAB „Vadybos apskaita“, sąrašo eilės numeris B-JA014.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu, 4 straipsniu, 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 9, 10 ir 11 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

121. Iškelti bankroto bylą UAB „Edrevita“ (įmonės kodas 162946058, buveinės adresas: (duomenys neskelbtini).

132. Bankrutuojančios UAB „Edrevita“ administratoriumi paskirti UAB „Vadybos apskaita“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA014).

143. Areštuoti UAB Edrevita“ (į. k. 162946058) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

154. Uždrausti UAB „Edrevita“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti UAB „Edrevita“ turtą.

165. Nustatyti 30 dienų terminą UAB „Edrevita“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

176. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3, 4 punktuose, 7 dalies 8 punkte, 11 straipsnio 5 dalyje, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

187. UAB „Edrevita“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti įmonės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

198. Nustatyti, kad UAB „Edrevita“ nuo nutarties įsiteisėjimo dienos įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

20Apie iškeltą UAB „Edrevita“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VĮ Registrų centras, tvarkančiai Juridinių asmenų registrą, UAB „Edrevita“ vadovui, paskirtam bankroto administratoriui.

21Nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, rašytinio proceso... 2. Šiaulių apygardos teisme priimtas pareiškėjo UAB „Edrevita“... 3. UAB „Edrevita“ keltina bankroto byla.... 4. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės... 7. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 8. Iš į bylą pateikto įmonės 2017 m. vasario 28 d. balanso matyti, kad... 9. Teismas, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, konstatuoja, jog UAB... 10. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 12. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Edrevita“ (įmonės kodas 162946058,... 13. 2. Bankrutuojančios UAB „Edrevita“ administratoriumi paskirti UAB... 14. 3. Areštuoti UAB Edrevita“ (į. k. 162946058) nekilnojamąjį ir kitą... 15. 4. Uždrausti UAB „Edrevita“ vykdyti visas finansines prievoles,... 16. 5. Nustatyti 30 dienų terminą UAB „Edrevita“ kreditorių finansiniams... 17. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 18. 7. UAB „Edrevita“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties... 19. 8. Nustatyti, kad UAB „Edrevita“ nuo nutarties įsiteisėjimo dienos įgyja... 20. Apie iškeltą UAB „Edrevita“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos,... 21. Nutartį dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...