Byla e2-1111-516/2017
Dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Technometalas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, civilinėje byloje Nr. e2-118-653/2017 pagal ieškovės akcinės bendrovės SEB banko ieškinį atsakovams L&M International Trading LTD, uždarosioms akcinėms bendrovėms „Technometalas“, „Ecornus“ dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ginčas byloje kilo dėl teismo atsisakymo atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą pagrįstumo ir teisėtumo.
 2. Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – ir AB) SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydama uždrausti atsakovams L&M International Trading LTD, uždarosioms akcinėms bendrovėms (toliau – ir UAB) „Technometalas“, „Ecornus“ naudotis ieškinyje nurodyta įranga bei išreikalauti iš atsakovų ieškinyje nurodytą įrangą.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 10 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai.
 4. Atsakovė UAB „Technometalas“ pateikė apeliacinį skundą, be kita ko, prašydama atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.
 5. Atsakovė nurodė, kad AB SEB bankas atsakovei UAB „Technometalas“ yra pareiškusi kitą ieškinį Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-902-431/2017, kurioje iš UAB „Technometalas“ prašo priteisti 221 621 Eur žalos atlyginimą. Minėtoje byloje teismas 2016 m. spalio 4 d. nutartimi ieškovės reikalavimams užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones –areštavo UAB „Technometalas“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. vasario 9 d. nutartimi laikinąsias apsaugos priemones panaikino, konstatavęs, kad jos buvo taikomos nepagrįstai). Atsakovė paaiškino, kad dėl jai nepagrįstai taikytų didelio masto laikinųjų apsaugos priemonių buvo beveik sustabdyta atsakovės veikla, nutraukta gamyba, sutriko atsiskaitymai su prekių ir paslaugų tiekėjais, atsakovės partneriai nutraukė sutartis bei pareiškė pretenzijas dėl neatsiskaitymo laiku. Atsakovės atžvilgiu teisminius procesus jau iniciavo UAB „Metmatus“ (civilinė byla Nr. 2-10690-807/2017), UAB „Mecha“ (civilinės bylos Nr. L2-50863-566/2016), UAB „Medelsta“ (civilinė byla Nr. e2-15670-433/2017), jų reikalavimams užtikrinti teismai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Nesant galimybės laisvai disponuoti apyvartinėmis lėšomis, atsakovė nebegalėjo laiku ir pilna apimtimi vykdyti savo įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – ir VSDF) biudžetui, šiuo metu yra likusi nepadengta 3 319,31 Eur dydžio skola. Prie sudėtingos finansinės situacijos taip pat prisidėjo ir tai, kad UAB „Technometalas“ jau ilgą laiką negali patekti ir naudotis savo nuomojamomis gamybos patalpomis, nes AB SEB bankas užblokavo vienintelį pravažiavimą į jas. Atsakovė nurodė, kad dėl susiklosčiusios situacijos šiuo metu negali sumokėti 3 415 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Tačiau Lietuvos apeliaciniam teismui panaikinus atsakovei kitoje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones, ji atnaujino gamybą ir šią žyminio mokesčio sumą galėtų sumokėti per ilgesnį laiką – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi atsakovės UAB „Technometalas“ prašymo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo netenkino ir nustatė terminą per 7 dienas nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus bei pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.
 2. Teismas konstatavo, kad susikaupusi skola VSDF biudžetui ar apie 4 mėnesius taikytos laikinosios apsaugos priemonės neįrodo apeliantės sunkios finansinės padėties – apeliantė nepateikė jokių finansinės atskaitomybės dokumentų, nėra duomenų, jog įmonei grėstų bankrotas, be to, apeliacinis skundas pateiktas advokato, kas rodo, kad įmonė turi lėšų apmokėti už jo paslaugas. Teismas pažymėjo, kad net ir tuo atveju, jei apeliantės finansinė padėtis šiuo metu būtų sunki, į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, jog ateityje įmonė sugebės sumokėti reikiamo dydžio žyminį mokestį.
 3. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas padarė išvadą, kad apeliantė neįrodė, jog atitinka požymius asmens, kuriam gali būti atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7

 1. Atsakovė UAB (šiuo metu bankrutuojanti) „Technometalas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartį ir atidėti atsakovei UAB „Technometalas“ žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo arba klausimą dėl mokėtino žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirajame skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:
  1. Teismas išvadą, kad atsakovė neįrodė savo sunkios turtinės padėties, padarė nepakankamai įsigilinęs ir neįvertinęs atsakovės pateiktų įrodymų ir išdėstytų argumentų, iš kurių akivaizdžiai matyti, jog atsakovė šiuo metu nėra pajėgi sumokėti 3 415 Eur žyminio mokesčio, tačiau tą galės padaryti ateityje. Tai, kad ilgą laiką buvo areštuotas atsakovės turtas, įskaitant pinigines lėšas banko sąskaitose, ir tai, jog apeliantė nuo 2016 m. liepos mėnesio negali laisvai naudotis savo nuomojamomis gamybinėmis patalpomis, yra aiškiai matyti iš kitose bylose priimtų teismų procesinių sprendimų (kuriuos atsakovė pateikė į šią bylą) ir dėl šių aplinkybių teismui neturėtų kilti abejonių. Duomenys apie atsakovės įsiskolinimą VSDF biudžetui bei apie jos atžvilgiu pradėtus teisminius procesus taip pat yra objektyvūs ir atspindi atsakovės finansinę padėtį. Natūralu, kad tuo atveju, jeigu atsakovė turėtų laisvų lėšų sumokėti žyminį mokestį, atsakovė taip pat būtų padengusi ir panašaus dydžio įsiskolinimą VSDF biudžetui.
  2. Teismas skundžiamoje nutartyje atsakovės nurodytų aplinkybių iš esmės netyrė, visiškai nepasisakė ir nevertino to, kad prieš atsakovę yra inicijuoti teisminiai procesai, jos atžvilgiu ir dabar yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas tik deklaratyviai nurodė, kad atsakovei nepateikus finansinės atskaitomybės dokumentų, atsakovės prašymas savaime laikytinas nepagrįstu. Tačiau teismui pateiktų duomenų, byloje net ir nesant atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentų, visiškai pakanka įvertinti apeliantės finansinę būklę. Finansinės atskaitomybės dokumentuose būtų matomi tik abstraktūs duomenys apie atsakovės turtą ir įsipareigojimus, tačiau juose nebūtų matomi pradelsti įsipareigojimai ar pinigų srautų pokyčiai. Taigi teismas klausimą dėl pagrindo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą buvimo sprendė pernelyg formaliai. Skundžiama nutartimi nepagrįstai ir nemotyvuotai atmetus UAB „Technometalas“ prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, buvo apribota atsakovės teisė į teismą.

8Teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).
 2. Nagrinėjimu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki pirmosios instancijos teismo sprendimo įsiteisėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.
 3. Pagal CPK 84 straipsnį teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.
 4. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad sprendžiant žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą turi būti įvertinama ne tik turtinė prašančiojo asmens padėtis kreipimosi į teismą momentu, bet ir tai, kiek tokia padėtis tęsis. Kai asmens turtinė padėtis kreipimosi į teismą metu yra komplikuota, tačiau yra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku sunki turtinė būklė gali iš esmės pagerėti (pvz., per atitinkamą laikotarpį asmuo gaus (sukaups) reikiamą pinigų sumą), žyminio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-425/2011, 2015 m. gruodžio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1670-943/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017). Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai laikosi pozicijos, kad prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą padavusiam asmeniui tenka pareiga pateikti ne tik kiek įmanoma išsamesnius įrodymus, galinčius suformuoti teismo pagrįstą įsitikinimą, kad asmens turtinė padėtis konkrečiu momentu neleidžia jam sumokėti viso ar dalies žyminio mokesčio už tam tikrą procesinį dokumentą, bet ir įrodymus, kad sprendimo priėmimo dieną jis žyminį mokestį, jei ieškinys bus atmestas, turės galimybę sumokėti (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017).
 5. Nors apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad pagal Juridinių asmenų registro ir Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) atsakovė UAB „Technometalas“ šiuo metu yra bankrutuojanti, neturi pagrindo nesutikti su atsakovės argumentu, jog jos finansinė padėtis yra pakankamai sunki, neleidžianti jai sumokėti 3 415 Eur dydžio žyminį mokestį, pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti atsakovės prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, rėmėsi ir tuo, jog atsakovė į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad ateityje sugebės sumokėti reikiamo dydžio žyminį mokestį, kitaip tariant, nepagrindė antrosios būtinosios žyminio mokesčio atidėjimo instituto taikymo sąlygos, dėl kurios savo atskirajame skunde, ginčydama nutarties teisėtumą, apeliantė iš esmės nepasisakė ir teismo padarytų išvadų šiuo aspektų net neginčijo.
 6. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliaciniame skunde atsakovė, viena vertus, paaiškino, jog Lietuvos apeliaciniam teismui 2017 m. vasario 9 d. nutartimi panaikinus atsakovei taikytas ir jos gamybą faktiškai sustabdžiusias laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė atnaujino veiklą (gamybą), tačiau, kita vertus, nurodė ir tai, kad jos partneriams inicijavus prieš ją naujas teismines bylas, jų reikalavimams užtikrinti teismai taip pat taikė laikinąsias apsaugos priemones, be to, jau nuo 2016 m. liepos mėnesio atsakovė negali laisvai naudotis savo nuomojamomis gamybinėmis patalpomis, nes AB SEB bankas užblokavo vienintelį pravažiavimą į jas. Savo ruožtu jokių įrodymų, leidžiančių teismui bent tikėtinai įvertinti gamybos atnaujinimo realumą, iš jos gaunamų pajamų dydžius ir (ar) pagrindžiančių kitokį apeliantės pajamų šaltinį, užtikrinantį antrosios sąlygos – kad procesinio sprendimo priėmimo dieną atsakovė, jei apeliacinis skundas bus atmestas, turės galimybę sumokėti žyminį mokestį – egzistavimą, nepateikė.
 7. Be to, tai, kad šiuo metu nėra pagrindo konstatuoti antrosios žyminio mokesčio atidėjimo instituto taikymo sąlygos buvimą, pagrindžia ir jau minėta aplinkybė dėl bankroto bylos UAB „Technometalas“ iškėlimo (nutartis iškelti atsakovei bankroto bylą įsiteisėjo 2017 m. birželio 27 d. civilinėje byloje Nr. B2-4226-781/2017), todėl, įvertinęs visus pirmiau nurodytus teisinius ir faktinius aspektus, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo keisti ar naikinti iš esmės teisingą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista.
 8. Nors pirmosios instancijos teismo nutartimi nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti jau yra pasibaigęs, naujas terminas apeliantei UAB „Technometalas“ nenustatytinas, nes atsižvelgiant į pasikeitusią faktinę situaciją (įmonė šiuo metu bankrutuojanti), atsakovė nuo žyminio mokesčio yra atleista pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai