Byla 2-309/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Konstantino Gurino (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Alės Bukavinienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 5 d. nutarties, kuria ieškovas A. D. įpareigotas įmokėti 65 000 Lt piniginį užstatą arba pateikti banko garantiją šiai sumai nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui civilinėje byloje Nr. 2-602-43/06 pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovams UAB „Savas krantas“, UAB „Gvidija“, UAB „Toleita“, UAB „Žvejo dienoraštis“, UAB „SEB VB Lizingas“, O. G., L. Z., I. I. ir E. I. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3Ieškovas A. D. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Savas krantas“, UAB „Gvidija“, UAB „Toleita“, UAB „Žvejo dienoraštis“, UAB „SEB VB Lizingas“, O. G., L. Z., I. I. ir E. I. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir prašė taikyti restituciją. Ieškinio sumą nurodė 223 544 Lt. Kartu ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartimi (1t., b.l. 40-41) patenkino šį prašymą. Bylos nagrinėjimo eigoje ieškovas ne kartą tikslino ieškinio reikalavimus. Taip pat papildomai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas 2005 m. spalio 21 d. nutartimi (1t., b.l. 204-206), prašymą patenkino iš dalies ir papildomai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Be kitų atsakovų turto, buvo areštuotas atsakovų UAB „Toleita“, UAB „Žvejo dienoraštis“ turtas.

5Atsakovas UAB „Toleita“ pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo ir prašė pareikalauti iš ieškovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo 39 000 Lt sumai. Nurodė, kad pagal 2005 m. spalio 21 d. teismo nutartį buvo areštuotos dvi mašinos: Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz ir priekaba Chereau. Kadangi viena iš bendrovės veiklos sričių yra automobilių ir priekabų (toliau autotransportas) mažmeninė prekyba, jas areštavus, atsakovas negali vykdyti veiklos, nes šis turtas buvo įsigytas perpardavimui. Akivaizdu, kad UAB „Toleita“ jau patyrė nuostolius: 2006 m. vasario 10 d. UAB „Vobekra“ pasiūlė pirkti autotransportą, o 2005 m. spalio 22 d. su UAB „Asvilė“ jau buvo sudaryta preliminari pirkimo-pardavimo sutartis, kurios dėl pritaikyto turto arešto negalėjo sudaryti iki joje numatyto termino ir sumokėjo 10 000 Lt baudą. Be to, dėl pareikšto ieškinio Hansa Lizingas atsisakė suteikti finansinę nuomą. Nuostoliai atsiranda ir dėl transporto nusidėvėjimo. Atsižvelgiant į tai, kad bylą jau nagrinėjama penkis mėnesius ir užtruks dar ilgiau, galimi 29 000 Lt nuostoliai dėl rinkos vertės kainų kritimo, o su jau patirtais atsakovas UAB „Toleita“ turės 39 000 Lt nuostolių.

6Atsakovas UAB „Žvejo dienoraštis“ taip pat pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo ir prašė pareikalauti iš ieškovo užtikrinti galimų 105 206 Lt nuostolių atlyginimą. Nurodė, kad areštavus UAB „Žvejo dienoraštis“ sąskaitą 160 000 Lt sumai yra žlugdoma įmonės veikla. Dėl lėšų arešto bendrovė jau patyrė arba patirs tiesioginius ir netiesioginius nuostolius (sumokėtos netesybos, negautos planuojamos pajamos ir pelnas): sutrikdyta žurnalo „Žūklė“ leidybinė veikla; planuotas patalpų Aukštaičių g. 7, Vilniuje, kurias buvo siekiama išnuomoti, remontas; 2005 m. rugpjūčio 17 d. lizingo sutarties sudarytos su UAB „SEB VB Lizingas“ vykdymas; paskolos UAB „Žali namai“ grąžinimas; sutarties su UAB „Vilniaus pastatai“ dėl apdailos darbų atlikimo vykdymas. Atsakovas UAB „Žvejo dienoraštis“ teigė, jog paminėti nuostoliai sudarytų 105 206 Lt.

7Vilniaus apygardos teismas 2006 m. balandžio 5 d. nutartimi atsakovų prašymus patenkino iš dalies ir nustatė ieškovui A. D. dešimties dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos įmokėti į šio teismo depozitų sąskaitą 65 000Lt dydžio piniginį užstatą arba pateikti šiai sumai banko garantiją: 25 000 Lt UAB „Toleita“ ir 40 000 Lt UAB „Žvejo dienoraštis“ galimų nuostolių atlyginimui užtikrinti. Teismas, remdamasis CPK 2, 17 straipsniais, 147 straipsnio pirmąja dalimi sprendė, kad atsakovo UAB „Toleita“ prašymas yra pagrįstas, nes dėl automobilių arešto jis neįvykdė minėtos preliminariosios sutarties ir turėjo sumokėti 10 000 Lt baudą. Atsakovo UAB „Toleita“ argumentą dėl automobilių rinkos vertės kritimo ir dėl to atsiradusių ir dar atsirasiančių nuostolių taip pat laikė pagrįstu. Atsakovo UAB „Žvejo dienoraštis“ prašymą patenkino iš dalies. Teismas nustatė, kad dėl banko sąskaitos arešto gali būti sutrikdyta atsakovo UAB „Žvejo dienoraštis“ veikla, jis jau patyrė nuostolių ir gali jų patirti ateityje. Taip pat nurodė, kad ieškovas A. D. nepateikė atsiliepimo dėl nagrinėjamų prašymų.

8Ieškovas A. D. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 5 d. nutarties ir prašo ją panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismo nutartis priimta pažeidžiant šalių procesinio lygiateisiškumo principą (CPK 17 str.), nes ieškovui nebuvo suteikta teisė pasisakyti dėl minimų atsakovų prašymų pagrįstumo, be to, per tokį terminą nebuvo galimybės surinkti visus reikiamus įrodymus. Ieškovui 2006 m. kovo 30 d. buvo įteiktas teismo 2006 m. kovo 26 d. pranešimas, kad 2006 m. balandžio 5 d. rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjami šie atsakovų prašymai, o dėl ieškovo pareigos pateikti atsiliepimus nebuvo užsiminta. Kartu teigia, kad ieškovas realiai ja nebūtų galėjęs pasinaudoti, nes nuo pranešimo įteikimo dienos iki prašymų nagrinėjimo dienos buvo likusius trys dienos (balandžio 1-2 dienos buvo ne darbo).
 2. Atsakovo UAB „Toleita“ prašymas nepagrįstas, nes iš jo pateiktos preliminarios sutarties yra akivaizdu, jog tokią baudą atsakovas būtų privalėjęs sumokėti tik, jei pagrindinė sutartis nebūtų sudaryta dėl jo kaltės. Šiuo atveju atsakovo UAB „Toleita“ kaltės nebuvo, nes sutartis negalėjo būti sudaryta dėl automobilių arešto. Be to, ERGO Lietuva žurnalas neturi jokios teisinės galios, todėl remiantis žurnalo duomenimis paskaičiuotas areštuotų automobilių nuvertėjimas per metus 29 000 Lt neturi jokio teisinio pagrindo.
 3. Atsakovo UAB „Žvejo dienoraštis“ prašymas taip pat nepagrįstas, nes: neįrodyta, kad minėtas atsakovas nedisponuoja jokiomis kitomis lėšomis ir kad areštuotos lėšos sudaro visas ar bent jau didžiąją dalį jo turimų lėšų; pateikdamas argumentus dėl patalpų, esančių Aukštaičių g. 7, Vilnius, remonto ir nuomos, atsakovas manipuliuoja turimais rašytiniais įrodymais bei pateikia tikrovės neatitinkančias faktines aplinkybes, nes iš 2005 m. rugpjūčio 1 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su UAB „Senamiesčio dizainas“ matyti, kad šios patalpos priklauso UAB „SEB VB Lizingas“ ir nėra savininko leidimo šias patalpas nuomoti.
 4. Teismas, nustatydamas 65 000 Lt dydžio užstatą neatsižvelgė į ieškovo turtinę padėtį (CPK 102 str. 2 d.), o ieškovas, nesumokėjęs nustatyto dydžio užstato, neteks būtinų laikinųjų apsaugos priemonių, bylos pradėjimas neteks prasmės.

9Atsakovas UAB „Toleita“ pateikė atsiliepimą į ieškovo A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 5 d. nutarties ir prašo jį atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Procesinių šalių teisės yra lygios, t.y. tai, kas leidžiama vienai šaliai, turėtų būti leista ir kitai (CK 1.2 str.), todėl patenkinus ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovai įgijo teisę reikalauti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo. Ieškovo argumentas, kad pranešime nebuvo numatyta pareiga pateikti atsiliepimą, yra nepagrįstas, nes proceso šalys gali savo nuožiūra pateikti atsiliepimus, prieštaravimus, dublikus, triplikus ir kt., jei mano, kad tai būtina, o trijų dienų laiko tarpas yra pakankamas suformuluoti savo poziciją.
 2. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad pagrindinė automobilių pirkimo-pardavimo sutartis buvo nesudaryta ne dėl atsakovo UAB „Toleita“ kaltės, nes UAB „Toleita“, kaip pardavėjas, neįvykdė įsipareigojimų pagal preliminarią sutartį, kas suponavo jo kaltės atsiradimą ir pareigą sumokėti baudą.
 3. Nepagrįstas ieškovo argumentas dėl to, kad nuostolių paskaičiavimas pagal ERGO Lietuva žurnalą yra netinkamas, nes jame aiškiai nurodytas autotransporto priemonės nuvertėjimas per metus, nepaisant to, ar jis buvo naudojamas pagal paskirtį, ar ne. Be to, teismas savo nuožiūra gali remtis ir vadovautis šalių pateiktais dokumentais ir įrodymais.

10Atsakovas UAB „Žvejo dienoraštis“ pateikė atsiliepimą į ieškovo A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 5 d. nutarties ir prašo jį atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad buvo pažeistas proceso šalių lygiateisiškumo principas, nes pranešime nebuvo numatyta pareiga ieškovui pateikti atsiliepimą, nes iš ginčo šalies neatimta teisė savanoriškai pateikti procesinius dokumentus. Be to, trijų dienų laikotarpis yra pakankamas terminas surinkti rašytinius įrodymus.
 2. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovas UAB „Žvejo dienoraštis“ nepateikė jokių rašytinių įrodymų, galinčių patvirtinti, kad atsakovas nedisponuoja kitomis lėšomis, nes ieškovas ignoruoja atsakovo UAB „Žvejo dienoraštis“ pateiktas dokumentų kopijas.
 3. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovas UAB „Žvejo dienoraštis“ manipuliuoja turimais rašytiniais įrodymais bei pateikia tikrovės neatitinkančias faktines aplinkybes, nes būtent dėl uždėto arešto atsakovas UAB „Žvejo dienoraštis“ negali išnuomoti patalpų, todėl ir konkretus leidimas iš UAB „SEB VB Lizingas“ negali būti gautas.
 4. Areštuojant atsakovo UAB „Žvejo dienoraštis“ sąskaitą taip pat nebuvo atsižvelgta į jo finansinę būklę ir nebuvo analizuojama, kokį poveikį padarys areštas. Taigi teismas abi šalis traktavo kaip lygiavertes ir neišskyrė kurios nors interesų.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12CPK 147 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija.

13Teisėjų kolegija mano, kad Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 21 d. nutartimi areštuodamas UAB „Toleita“ mašinas Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz ir priekabą Chereau bei UAB „Žvejo dienoraštis“ sąskaitą 160 000 Lt sumai, turėjo pagrindą skundžiama nutartimi pareikalauti iš ieškovo pateikti galimai dėl to atsakovams kilsiančių nuostolių atlyginimo užtikrinimą, t.y. 65 000 Lt dydžio piniginį užstatą arba tokios sumos banko garantiją.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 21 d. nutartimi areštavo UAB „Žvejo dienoraštis“ sąskaitą 160 000 Lt sumai, o piniginių lėšų areštas savaime preziumuoja galimų nuostolių atsiradimą. Ši aplinkybė patvirtina galimų atsakovo UAB „Žvejo dienoraštis“ nuostolių atlyginimo užtikrinimo pagrįstumą.

15Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovo UAB „Toleita“ viena iš veiklos sričių yra autotransporto mažmeninė prekyba, todėl akivaizdu, kad areštavus mašinas Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz ir priekabą Chereau, jų vertė mažėja ir dėl to atsiranda nuostolių.

16Atkreiptinas dėmesys, kad užtikrinant galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, nebūtina pagrįsti nuostolių konkretaus dydžio, ir skirdamas CPK 147 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas priemones, teismas nebūtinai turi turėti įrodymus, jog nustatyto dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras, teismui pakanka įsitikinti vien tuo, kad tokie nuostoliai gali atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį teismas nustato atsižvelgdamas į preliminarų galimų nuostolių dydį, kuris nustatomas įvertinus laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovams, jų įprastinės veiklos pobūdį ir apimtį, laikinųjų apsaugos priemonių pasekmes, ribojant šią veiklą, galimų nuostolių susidarymo mechanizmą, jų dydį (jeigu apie juos yra duomenų) ir kitas reikšmingas aplinkybes.

17Teisėjų kolegija apelianto argumentus, kad penkių dienų terminas yra nepakankamas surinkti reikiamus įrodymus bei tai, kad teismo pranešime nebuvo numatyta pareiga pateikti atsiliepimus į atsakovų prašymus dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, atmeta kaip nepagrįstus, nes apeliantas, ir turėjęs pakankamai laiko, tokių įrodymų apeliacinės instancijos teismui taip pat nepateikė, o be to, ieškovas pirmosios instancijos teisme buvo atstovaujamas advokato, todėl turėjo žinoti, kad turi teisę pateikti teismui atsiliepimus į minėtus prašymus. Taip pat nepagrįstas ieškovo argumentas, kad pirmosios instancijos nustatydamas 65 000 Lt dydžio užstatą neatsižvelgė į ieškovo turtinę padėtį, nes byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad jo turtinė padėtis neleidžia sumokėti teismo nustatyto užstato.

18Apelianto argumentas, kad ieškovas, nesumokėjęs nustatyto dydžio užstato, neteks būtinų laikinųjų apsaugos priemonių, yra nepagrįstas, nes liks galioti kitiems atsakovams šioje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

19Teisėjų kolegija, remdamasi tuo kas pasakyta, konstatuoja, kad pagrindo naikinti skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 5 d. nutartį nėra (CPK 329 str. 1 d.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. Ieškovas A. D. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams... 4. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartimi (1t., b.l. 40-41)... 5. Atsakovas UAB „Toleita“ pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl... 6. Atsakovas UAB „Žvejo dienoraštis“ taip pat pateikė Vilniaus apygardos... 7. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. balandžio 5 d. nutartimi atsakovų... 8. Ieškovas A. D. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo... 9. Atsakovas UAB „Toleita“ pateikė atsiliepimą į ieškovo A. D. atskirąjį... 10. Atsakovas UAB „Žvejo dienoraštis“ pateikė atsiliepimą į ieškovo A. D.... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. CPK 147 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas, taikydamas... 13. Teisėjų kolegija mano, kad Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 21 d.... 14. Teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas 2005 m. spalio 21 d.... 15. Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovo UAB „Toleita“ viena iš... 16. Atkreiptinas dėmesys, kad užtikrinant galimų atsakovo nuostolių... 17. Teisėjų kolegija apelianto argumentus, kad penkių dienų terminas yra... 18. Apelianto argumentas, kad ieškovas, nesumokėjęs nustatyto dydžio užstato,... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo kas pasakyta, konstatuoja, kad pagrindo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....