Byla 2-548-470/2012
Dėl grąžiimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė, sekretoriaujant Rimai Šimanskienei, dalyvaujant ieškovei R. K., atsakovo atstovui M. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. K. ieškinį su atsakovu Alytaus miesto savivaldybės administracija dėl grąžiimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovė R. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti 2011-12-16 darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir grąžinti ją į darbą Alytaus miesto savivaldybėje, priteisti iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos 737,20 litų vidutinį darbo užmokestį už priverstinę prastovą nuo darbo sutarties nutraukimo iki 2012-01-13 dienos, priteisti jos vidutinį darbo užmokestį už prastovą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos bei 250 litų procesinių dokumentų paruošimo išlaidas. Ieškovė paaiškino, kad 2011-10-25 ji su atsakovu sudarė darbo sutartį, pagal kurią terminuotam laikui iki 2011-12-16 buvo priimta dirbti Alytaus miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrių archyvo dokumentų tvarkytoja. 2011-12-16 vadovaujantis LR DK 126str. 1d. ji buvo atleista iš darbo suėjus sutarties terminui. Ieškovė laiko, kad buvo atleista iš darbo neteisėtai, nes darbdaviui buvo pateikusi pažymą apie savo nėštumą. Kadangi LR DK 132str. 1d. numato, kad su nėščia moterimi terminuota darbo sutartis negali būti nutraukta pasibaigus terminui, atsakovas neturėjo teisės terminuotos sutarties nutraukti iki to laiko, kol ji bus nėščia ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms. Vadovaudamasi LR DK 297str. ieškovė prašo grąžinti ją į sutartyje sulygtą darbą, pripažįstant, kad atleidimas buvęs netiesėtas.

4Atsakovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovas M. J. nurodė, kad atsakovas su ieškiniu nesutinka ir tam nurodė dvi priežastis. Pirma, atstovas paaiškino, kad atsakovas su ieškove sudarė terminuotą darbo sutartį dirbti viešuosius darbus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje archyvo tvarkytoja, nustatant darbo terminą nuo 2011-10-25 iki 2011-12-16. Ieškovė buvo įdarbinta pagal atsakovės kartu su Alytaus teritorine darbo birža sudaryta Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį, kurios nuostatomis buvo įgyvendinta Viešųjų darbų programa. Ieškovė buvo priimta viešiesiems darbams, kurių pobūdis laikinas, o tokiems darbuotojams netaikomos LR DK 132str. 1d. numatytos garantijos. Antra, atsakovo atstovas nurodė, kad pažymą apie savo nėštumą ieškovė darbdaviui pristatė jau po savo atleidimo iš darbo, t.y. 20112-01-25.

5Ieškinys atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Alytaus miesto savivaldybė su ieškove R. K. 2011-10-25 sudarė darbo sutartį, pagal kurią ieškovė terminuotam laikui, t.y. iki 2011-12-16 buvo priimta dirbti į Alytaus miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyrių archyvo dokumentų tvarkytoja. Suėjus sulygtam terminui 2011-12-16 atsakovas, vadovaudamasis LR DK 126str. 1d. atleido ieškovę iš darbo (b.l. 21, 22).

7Byloje kilo ginčas dėl garantijų nėščiai moteriai atleidžiant ją iš darbo.

8Sutinkamai su LR DK 132str. 1d. nuostatomis darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms. Tačiau ši teisės norma taip pat numato išlygas iš ribojimų, o būtent, ši teisės norma netaikoma LR DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais, o taip pat jei buvo sudaryta trumpalaikė darbo sutartis pasibaigus jos darbo terminui.

9Trumpalaikė (anksčiau laikinoji) darbo sutartis yra viena iš terminuotosios darbo sutarties rūšių. Jos specifiniai požymiai – terminas, kuris negali būti ilgesnis nei du mėnesiai ir tai, kad tokios sutarties sudarymo pagrindus, jos pakeitimo ir pasibaigimo aplinkybes, darbuotojų darbo ir poilsio laiko ypatybes numato Vyriausybė (LR DK 113str.).

10Kaip matyti iš atsakovo pateiktų į bylą rašytinių įrodymų, ieškovė R. K. buvo priimta į darbą vykdant Viešųjų darbų 2011m. programą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-23 įsakymu Nr. DV-749 (b.l. 15, 16). Tokį įsakymą direktorius priėmė vadovaudamasis 2009-08-13 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, kurį LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino vadovaudamasis Vyriausybės jam 2006-07-24 nutarimu Nr. 744 jam suteiktais įgaliojimais. Programos esmė tokia: pagal Europos socialinio fondo projektą „Laikinas užimtumas“ Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-10-001 Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus teritorinė darbo birža pasirašė Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr. R2-ESF26-61/SR-1194, kurios sąlygomis darbo birža įsipareigojo siųsti darbo ieškančius asmenis viešiesiems darbams ir subsidijuoti dalį jiems mokamo darbo užmokesčio, o Alytaus miesto savivaldybės administracija įsipareigojo sudaryti su atsiųstaisiais darbuotojais terminuotas darbo sutartis (b.l. 24-26).

11LR Užimtumo rėmimo įstatymo 28str. 2d. apibrėžia, kad viešieji darbai – tai laikino pobūdžio darbai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame Aktyvios darbo rinkos nustatytomis sąlygomis ir tvarka atliekami įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, teikiantys socialinę naudą vietos bendruomenei, padedantys palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, taip pat viešieji darbai, atliekami ekonominių sunkumų patiriančiose įmonėse, siekiant išsaugoti jose darbo vietas.

12R. K. darbo sutartyje įrašyta, jog su ja sudaroma terminuota darbo sutartis. Šio įrašo negalima laikyti klaidingu, nes kaip minėta, viena iš terminuotos darbo sutarties rūšių yra trumpalaikė darbo sutartis. Sutartyje nurodytas jos terminas, kuris neviršija dviejų mėnesių. Iš aukščiau aptartų R. K. darbo sutarties sąlygų ir jos sudarymo aplinkybių (sutartis terminuota iki dviejų mėnesių, jos sudarymo sąlygas numatė Vyriausybė) matyti, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija sudarė su ieškove darbo sutartį, kuri pagal savo pobūdį laikytina trumpalaike darbo sutartimi (LR DK 113str.), o darbuotojams, dirbantiems pagal tokią sutartį garantijos pagal LR DK 132str. 1d., numatytos nėščioms moterims, netaikomos.

13Atsakovas byloje bylinėjimosi išlaidų nepatyrė. Ieškinį atmetus bylinėjimosi išlaidos atlyginamos iš valstybės biudžeto ((LR CPK 96str.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260str., 268str., 270str., 271 str.,

Nutarė

15ieškovės R. K. ieškinį atmesti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui apeliacine tvarka.

Proceso dalyviai