Byla 2-405-880/2011
Dėl skolos priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB Ūkio banko lizingas ieškinį atsakovei A. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB Ūkio banko lizingas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės A. S. 370,43 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą 14 d. terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Procesiniai dokumentai jai įteikti asmeniškai (b.l. 22).

4Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas nebus pateiktas, todėl sprendimas už akių yra priimamas (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių be pateisinamų priežasčių procese elgiantis pasyviai, kitos šalies prašymu teismas priima sprendimą už akių byloje pateiktų įrodymų pagrindu. Sprendimo už akių instituto tikslas – išplėsti asmenų subjektinių teisių teisminės gynybos ir dispozityvumo principo ribas, taip pat užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis bei nustatyti šalies pasyvaus elgesio civiliniame procese padarinius. Tuo siekiama skatinti šalis rūpintis proceso eiga, greitu ir ekonomišku bylos išnagrinėjimu, laiku ir rūpestingai pateikti savo poziciją teismui, sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, nevilkinti proceso. Sprendimo už akių priėmimo sąlygos įtvirtintos civilinio proceso kodekso 285 straipsnyje. Minėtas straipsnis numato, kas sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais. CPK 142 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad teismas turi teisę priimti sprendimą už akių ir tuo atveju, jeigu, esant ieškovo prašymui, atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį. Taigi sprendimas už akių gali būti priimtas, kai, būdama tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, šalis nevykdo procesinės pareigos rūpintis proceso skatinimu arba piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdama nepagrįstai užtęsti (vilkinti) bylos nagrinėjimą.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2008 m. spalio 24 d. ieškovas ir S. S. sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 810820460, pagal kurią išperkamosios nuomos būdu S. S. įsigijo prekę, kuri jam buvo perduota valdymo ir naudojimosi teise pagal turto perdavimo-priėmimo aktą. Pagal sutartį S. S. įsipareigojo sumokėti turto finansuojamą sumą, tačiau, neįvykdęs savo įsipareigojimų pagal sutartį, mirė. Likusi nesumokėta skola sudaro 370,43 Lt. S. S. turtą paveldėjo atsakovė.

9LR CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Pagal prievolės esmę, skolininkas privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (LR CK 6.1 str.). LR CK 6.200 straipsnis numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (LR CK 6.256 str. 2 d.). CK 5.52 str. nustato, kad įpėdinis, kuris priėmė palikimą, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, išskyrus CK numatytus atvejus. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 370,43 Lt skola.

10LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, t.y. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl palūkanos yra priteistinos.

11LR CPK 93 str. 1 d. nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, taigi iš atsakovės ieškovui priteisiama 27 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 3), o valstybei 2 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ( b.l. 12).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovo UAB Ūkio banko lizingas naudai iš atsakovės A. S. 370,43 Lt įsiskolinimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011 m. gegužės 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 27 Lt žyminio mokesčio.

15Priteisti iš atsakovės A. S. valstybės naudai 2 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 d. nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Širvintų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 d. nuo sprendimo priėmimo dienos gali jį skųsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai