Byla 2-650-814/2013
Dėl nuolatinės vaiko globos nustatymo, globėjo skyrimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šafronienė, sekretoriaujant Rasai Šaltienei, dalyvaujant pareiškėjo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Andriui Baranauskui, suinteresuotam asmeniui R. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotam asmeniui R. Š. dėl nuolatinės vaiko globos nustatymo, globėjo skyrimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjas Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius teismui pateiktu pareiškimu prašo nustatyti be globos likusiai nepilnametei R. Š., gim. ( - ), nuolatinę globą nuo 2012-12-08, paskirti jos nuolatiniu globėju bei turto administratoriumi R. Š. ir nustatyti R. Š. globos vietą kartu su globėju.

3Pareiškime nurodė, kad nepilnametė R. Š. yra likusi be tėvų globos, nes jos vieniša motina, J. Š., 2012-12-08 mirė. Į pareiškėją dėl nuolatinės globos nustatymo kreipėsi šios nepilnametės brolis R. Š.. Su globos nustatymu ir globėjo paskyrimu sutinka ir pati nepilnametė R. Š.. Sutuoktinio norui globoti seserį pritaria ir R. Š. žmona, G. Š.. R. Š. atitinka globėjui keliamus reikalavimus, jo buities sąlygos, sveikatos būklė bei asmeninės savybės leidžia jam tapti globėju. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius yra priėmęs teigiamą sprendimą dėl jo pradinio įvertinimo ir rekomendavęs neorganizuoti jo pasirengimo globoti seserį. Daugiau asmenų, pageidaujančių globoti R. Š., Vaiko teisių apsaugos skyriuje užregistruota nėra. Duomenų apie R. Š. priklausantį turtą skyrius neturi.

4Pareiškėjo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė jame nurodytais motyvais. Atstovas papildomai paaiškino, kad nustatyti globą prašoma nuo 2012-12-08, tai yra po nepilnametės R. Š. mamos mirties. Į jų skyrių Rūtos brolis R. Š. dėl globėjo paskyrimo kreipėsi 2012-12-10. Nuo to laiko jis rūpinasi vaiku, atlieka savo pareigas. Todėl nuo nurodyto laiko ir prašoma nustatyti globą.

5Suinteresuotas asmuo R. Š. tiek savo atsiliepime į pareiškimą, tiek teismo posėdyje nurodė, kad su pareiškimu sutinka. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo papildomai paaiškino, kad 2012-12-08 mirus jų mamai, nuo gruodžio 10 d. sesuo apsigyveno kartu su juo. Buvo tvarkomi dokumentai dėl mokyklos lankymo. Gyvena adresu ( - ). Šis butas jam nepriklauso nuosavybės teise. Kartu gyvena jo žmona ir šešerių metų sūnus. Butas trijų kambarių. Seseriai užtikrintos gyvenimo ir poilsio sąlygos. Sesuo lanko ( - ) vidurinę mokyklą, mokosi 6a klasėje. Tarpusavyje jie sutaria, nesipyksta, visų šeimos narių santykiai su R geri. Jo žmona neprieštarauja, kad jis globotų sesę. Sesuo savo vardu registruotino nekilnojamojo turto neturi. Taip pat nurodė, kad jis yra sveikas, gali globoti sesę. Dirba statybose. Jo gaunamas atlyginimas - 1000 litų atskaičius įmokas.

6Tiesiogiai teismo posėdyje išklausyta nepilnametė R. Š., (gim. ( - )) paaiškino, kad gyvena kartu su broliu ir jo šeima. Su visais sutaria gerai, nesipyksta, viskas yra gerai. Poilsiui, pamokų ruošimui sąlygos yra. Mokosi 6 klasėje. Mokslai sekasi gerai.

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta, kad nepilnametė R. Š., gim. ( - ), yra našlaitė – jos vieniša motina J. Š. mirė 2012-12-08 (b. l. 6, 8, 11). Į pareiškėją 2012-12-10 prašymu būti paskirtu R. Š. globėju kreipėsi R. Š., kuris yra minėtos nepilnametės brolis (b. l. 5, 7, 20). Atsižvelgiant į tai, kad R. Š. gyvena adresu ( - ), pareiškėjas apie brolio prašymą globoti sesę informavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, persiųsdamas pagal teritorinę priklausomybę R. Š. pateiktus dokumentus ir nurodydamas, kad laukia įvertinimo bei kitų nuolatinei globai reikalingų dokumentų (b. l. 4); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškėjui pateiktais dokumentais (b. l. 12) nustatyta, kad: minėtas skyrius 2013-02-08 sprendimu Nr. A719-15 (2.13.2.31-AD15) priėmė teigiamą sprendimą dėl R. Š. pradinio įvertinimo ir rekomenduoja neorganizuoti šio asmens pasirengimo globoti seserį R. Š., gim. ( - ) (b. l. 13); R. Š. ir jo šeimos narių, kurią sudaro sutuoktinė G. Š. (b. l. 40) ir nepilnametis sūnus M. Š., gyvenamoji vieta deklaruota adresu ( - ) (b. l. 28); 2013-01-07 R. Š. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akte nurodyta, kad brolio namuose R. Š. sudarytos tinkamos sąlygos gyvenimui, mokymuisi, lavinimuisi, ugdymuisi ir pilnaverčiam gyvenimui (b. l. 14-15); R. Š. sutuoktinė G. Š. sutinka, kad jos vyras globotų savo sesę (b. l. 21); R. Š. šeima gyvena jo sutuoktinės tėvams nuosavybės teise priklausančiame bute ir D. R. sutinka, kad jos bute adresu ( - ), gyventų R. Š. (b. l. 14-15, 2); R. Š. neteistas, administracine tvarka nebaustas, psichikos sveikatos centro sąrašuose neįrašytas, jis ir jo sutuoktinė dirbantys (b. l. 16-19, 23-25, 26,); 2012-12-13 medicininiame pažymėjime nurodyta, kad R. Š. reikalinga globa (b. l. 27); Vilniaus ( - ) vidurinės mokyklos 2013-01-07 pažymoje nurodyta, kad R. Š. mokosi minėtos mokyklos 6 a klasėje (b. l. 28).

9Pareiškėjas, 2013-02-14 sprendimu pripažinęs R. Š. tinkamu sesers globėju, remdamasis LR CPK 497 str., 2013-02-14 kreipėsi į teismą (b. l. 2-3), prašydamas nustatyti be globos likusiai nepilnametei R. Š. gim. ( - ), nuolatinę globą nuo 2012-12-08, paskirti jos nuolatiniu globėju bei turto administratoriumi brolį R. Š. ir nustatyti R. Š. globos vietą kartu su globėju.

10Nepilnametė R. Š., gim. ( - ), tiek raštu (b. l. 9), tiek tiesiogiai išklausyta teismo posėdyje (LR CPK 503 str.) sutinka, kad ją globotų brolis. Vaikas paaiškino, kad su visais brolio šeimos nariais ji sutaria gera bei patvirtino, kad brolio namuose jai poilsiui, pamokų ruošimui sąlygos užtikrintos. Tiek atsiliepime į pareiškimą, tiek teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo R. Š. su Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimu sutiko. Jo paaiškinimu, jo ir sesers , o taip pat visų jo šeimos narių santykiai su R geri. Duomenų, kurių pagrindu suinteresuotas asmuo, R. Š., negalėtų būti skiriamas sesers globėju, byloje nenustatyta (LR CK 3.269 str.). Taip pat nenustatyta kitų asmenų, norinčių globoti R. Š..

11Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad yra pagrindas nepilnametei R. Š., gim. ( - ), jos vienišai motinai mirus, likusiai be tėvų globos, nustatyti nuolatinę globą. Atsižvelgiant į pareiškėjo paaiškinimus, tai yra į tai, kad minėto vaiko motina mirė 2012-12-08, brolis dėl sesers globos į skyrių su prašymu kreipėsi tuoj pat po motinos mirties, tai yra 2012-12-10, tačiau atsižvelgiant į tai, kad R. Š. gyvena Vilniuje, dėl ko užtruko dokumentų rengimas, ką patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, nuolatinė globa R. Š. nustatytina nuo jos motinos mirties datos, tai yra nuo 2012-12-08.

12Pareiškėjo prašymu, nepilnamečio vaiko bei suinteresuoto asmens sutikimu, R. Š., gim. ( - ), nuolatiniu globėju skirtinas jos brolis R. Š., R. Š. gyvenamąją ir globos vietą nustatant kartu su globėju.

13Pareiškėjas taip pat prašo R. Š. paskirti jo nepilnametės sesers R. Š. turto administratoriumi.

14Jeigu vaikas turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, teismas paskiria to turto administratorių (CPK 504 str. 3 d.). Pareiškėjo paaiškinimu, ką patvirtino ir suinteresuotas asmuo, pirmiau minėta nepilnametė šiuo metu jai nuosavybės teise priklausančio turto neturi. Tačiau įgyvendinant proceso koncentracijos ir ekonomiškumo (CPK 7 str.) bei vaiko teisių ir teisėtų interesų gynimo ir apsaugos principus (CK 3.3 str. 1 d.), taip pat siekiant šio nepilnamečio vaiko turtinių interesų tinkamo įgyvendinimo ateityje, globėjas R. Š. skirtinas R. Š., gim. ( - ), turto administratoriumi.

15Globėjui ir turto administratoriui R. Š. išaiškintina, kad jis privalo vykdyti pareigas, numatytas LR CK 3.271 str., turi LR CK 3.272 str. numatytas teises, o už R. Š., gim. ( - ), padarytą žalą ir už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako įstatymo nustatyta tvarka (LR CK 3.273 str.). Globotinis (rūpintinis) neįgyja turtinių teisių į savo globėjo (rūpintojo) turtą, o globėjas (rūpintojas), būdamas nepilnamečio turto administratoriumi, neįgyja turtinių teisių į globotiniui (rūpintiniui) nuosavybės teise priklausantį turtą (LR CK 3.276 str.).

16Teismo nutartis dalyje dėl globos nustatymo ir globėjo skyrimo vykdytina skubiai (LR CPK 496 str.).

17Vadovaudamasis LR CPK 290 str., 291 str., 494 str. teismas 496 str., 504 str., teismas

Nutarė

18Pareiškimą tenkinti visiškai.

19Nustatyti nepilnametei R. Š., gim. ( - ), nuolatinę globą nuo 2012 m. gruodžio 8 d.

20Skirti R. Š., a. k. ( - ) nepilnametės R. Š., gim. ( - ), globėju ir turto administratoriumi.

21Nustatyti nepilnametės R. Š., gim. ( - ), gyvenamąją ir globos vietą kartu su globėju R. Š., a. k. ( - )

22Nutartį dalyje dėl globos nustatymo ir globėjo skyrimo vykdyti skubiai.

23Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šafronienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 3. Pareiškime nurodė, kad nepilnametė R. Š. yra likusi be tėvų globos, nes... 4. Pareiškėjo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 5. Suinteresuotas asmuo R. Š. tiek savo atsiliepime į pareiškimą, tiek teismo... 6. Tiesiogiai teismo posėdyje išklausyta nepilnametė R. Š., (gim. ( - ))... 7. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 8. Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais... 9. Pareiškėjas, 2013-02-14 sprendimu pripažinęs R. Š. tinkamu sesers... 10. Nepilnametė R. Š., gim. ( - ), tiek raštu (b. l. 9), tiek tiesiogiai... 11. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad yra pagrindas... 12. Pareiškėjo prašymu, nepilnamečio vaiko bei suinteresuoto asmens sutikimu,... 13. Pareiškėjas taip pat prašo R. Š. paskirti jo nepilnametės sesers R. Š.... 14. Jeigu vaikas turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga... 15. Globėjui ir turto administratoriui R. Š. išaiškintina, kad jis privalo... 16. Teismo nutartis dalyje dėl globos nustatymo ir globėjo skyrimo vykdytina... 17. Vadovaudamasis LR CPK 290 str., 291 str., 494 str. teismas 496 str., 504 str.,... 18. Pareiškimą tenkinti visiškai.... 19. Nustatyti nepilnametei R. Š., gim. ( - ), nuolatinę globą nuo 2012 m.... 20. Skirti R. Š., a. k. ( - ) nepilnametės R. Š., gim. ( - ), globėju ir turto... 21. Nustatyti nepilnametės R. Š., gim. ( - ), gyvenamąją ir globos vietą kartu... 22. Nutartį dalyje dėl globos nustatymo ir globėjo skyrimo vykdyti skubiai.... 23. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo priėmimo dienos atskiruoju skundu gali...