Byla 2-392/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Navalio jūrų agentūra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria laikytas nepaduotu ir grąžintas minėto ieškovo atskirasis skundas civilinėje byloje Nr. 2-883-553/2009 pagal ieškovo UAB „Navalio jūrų agentūra“ ieškinį atsakovui UADB „ERGO Lietuva“, trečiasis asmuo Atlantsskip EHP, dėl nuostolių atlyginimo, bei

Nustatė

2Ieškovas UAB „Navalio jūrų agentūra“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė priteisti iš atsakovo UADB „ERGO Lietuva“ 104 322,55 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., b. l. 1-3, 20-24, 36-39).

32009-09-15 nutartimi Vilniaus apygardos teismas paliko nenagrinėtą ieškovo UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ ieškinį ir priteisė iš ieškovo 43 Lt teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas, kadangi ieškovas neatvyko į 2009-09-15 teismo posėdį dėl priežasčių (komandiruotės), kurių teismas nepripažino svarbiomis (2 t., b. l. 14-15).

4Vilniaus apygardos teismas 2009-09-28 nutartimi atsisakė priimti ir grąžino ieškovui jo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009-09-15 nutarties (2 t., b. l. 24), motyvuodamas tuo, kad jis buvo paduotas praleidus įstatyme numatytą 7 dienų terminą (2 t., b. l. 21).

52009-10-15 Vilniaus apygardos teisme buvo gautas ieškovo atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2009-09-28 nutarties (2 t., b. l. 34).

6Vilniaus apygardos teismas 2009-10-23 nutartimi nustatė ieškovui terminą pašalinti atskirojo skundo trūkumus iki 2009-11-05 (2 t., b. l. 35-36).

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 1 d. nutartimi laikė nepaduotu ir grąžino ieškovui jo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009-09-28 nutarties, kadangi iki nustatyto termino ieškovas nepašalino atskirojo skundo trūkumų (2 t., b. l. 40). Teismas nurodė, jog, nors vokas su Vilniaus apygardos teismo 2009-10-23 nutartimi dėl atskirojo skundo trūkumų pašalinimo grįžo teismui su nuoroda „neatsiėmė“, ieškovas, būdamas suinteresuotu proceso dalyviu, turi pareigą domėtis bylos eiga (CPK 7 str.).

8Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009-12-01 nutartį (2 t., b. l. 42). Nurodo, jog jis nebuvo tinkamai informuotas apie teismo nutartimi jam nustatytą pareigą bei terminą pašalinti atskirojo skundo trūkumus. Nors anksčiau tuo pačiu ieškovo adresu teismo siųsti procesiniai dokumentai pasiekdavo ieškovą, šiuo atveju dėl nesuprantamų priežasčių ieškovas negavo teismo siųstos 2009-10-23 nutarties, negavo ir pranešimo, jog tokia nutartis jam buvo siųsta. Nurodo, jog teismas nepagrįstai ilgai nepradeda nagrinėti bylos iš esmės, ir teigia, kad teisėja yra šališka.

9Atsakovas atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti (2 t., b. l. 46-48). Nurodo, jog ieškovui jo nurodytu adresu du kartus buvo pristatyta pašto siunta su Vilniaus apygardos teismo 2009-10-23 nutarties nuorašu (2 t., b. l. 49). Ieškovas, būdamas juridiniu asmeniu, privalėjo užtikrinti galimybę įteikti procesinius dokumentus jo nurodytu adresu. Nors atskirajame skunde apeliantas teigia, jog byla nepradedama nagrinėti iš esmės nepagrįstai ilgą laiką, tačiau dėl to yra atsakingas pats ieškovas, kuris teismui pateikia netinkamai surašytus procesinius dokumentus bei nevykdo kitų teismo nurodymų.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 338 str., 320 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas dėl teisėtumo ir pagrįstumo apygardos teismo nutarties, kuria laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovui jo atskirasis skundas, 2009-10-15 pateiktas dėl 2009-09-28 apygardos teismo nutarties.

12Pagal CPK 334 straipsnio pirmąją dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Apeliacinį (atskirąjį) skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 305 str., 338 str.). Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus išimtis, numatytas CPK II dalies XVI skyriaus pirmajame skirsnyje (CPK 338 str.).

13Atskirasis skundas turi atitikti bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, taip pat reikalavimus, keliamus apeliacinio (atskirojo) skundo turiniui ir formai (CPK 111 str., 306 str., 338 str.). Jeigu atskirasis skundas neatitinka formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti. Nutartis išsiunčiama ne vėliau kaip kitą dieną po jos priėmimo dienos ir ji įteikiama atskirąjį skundą pateikusiam asmeniui (CPK 115 str. 2 d., 5 d.). Jei dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).

14Nagrinėjamu atveju ieškovui pateikus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009-09-28 nutarties, pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad ieškovo pateiktas atskirasis skundas neatitinka jam keliamų turinio ir formos reikalavimų, nustatė terminą šiems trūkumams pašalinti (CPK 115 str. 2 d.; b. l. 35-36). Tačiau ši teismo nutartis nebuvo įteikta ieškovui, o buvo grąžinta teismui su nuoroda, jog adresatas neatsiėmė pašto siuntos (b. l. 39). Teismas, spręsdamas ieškovo atskirojo skundo priėmimo klausimą, nepagrįstai nepripažino svarbia aukščiau nurodytos aplinkybės, kadangi neįteikus apeliantui teismo nutarties dėl jo pateikto teismui atskirojo skundo trūkumų, ieškovas nebuvo tinkamai informuotas apie jo pateikto atskirojo skundo trūkumus bei nustatytą terminą jiems pašalinti, todėl negalėjo tinkamai ir laiku įvykdyti minėtos teismo nutarties bei įgyvendinti savo procesinių teisių, tarp jų teisės į apeliaciją (CPK 115 str. 5 d., 334 str., 329 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad iš esmės procesiškai sąžiningai elgęsis proceso dalyvis dėl atsitiktinės aplinkybės neturėtų prarasti vienos iš pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka. Priešinga pozicija prieštarautų CPK 3 straipsnio šeštoje dalyje įtvirtintiems teisingumo ir protingumo kriterijams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-1486/2002).

15Dėl pirmiau nurodytų argumentų pirmosios instancijos teismas be pagrindo laikė nepaduotu ir grąžino ieškovui jo atskirąjį skundą, nepagrįstai remdamasis aplinkybe, kad ieškovas per nustatytą terminą nepašalino atskirojo skundo trūkumų, todėl panaikintina skundžiama apygardos teismo nutartis, o atskirojo skundo priėmimo klausimas perduotinas tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 3 p., 338 str.).

16Apeliacinio teismo teisėjų kolegija nesvarsto atskirojo skundo argumentų dėl per ilgo bylos nagrinėjimo bei teisėjos šališkumo, kadangi tai nėra šios apeliacijos dalykas (CPK 320 str., 338 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

18Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartį ir perduoti ieškovo UAB „Navalio jūrų agentūra“ atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutarties priėmimo klausimą tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai