Byla e2-3840-275/2018
Dėl žalos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo taikos sutarties patvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Mega fruit“ ieškinį atsakovui M. G. dėl žalos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas bankrutavęs UAB „Mega fruit“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovo M. G. 481 124,75 Eur žalos atlyginimo BUAB „Mega Fruit“ naudai; 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Teisme gautas šalių prašymas patvirtinti 2018 m. liepos 9 d. sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Atsakovas ir ieškovas pareiškia, kad jiems yra žinomos, išaiškintos ir suprastos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str.

4Prašymas tenkintinas.

5Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje, įskaitytinai ir po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo (CPK 42 str., 140 str. 3 d. bei 4 d.). Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei išsprendžia tarp jų kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas (CPK 13 str.), teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

6Teismas, išanalizavęs šalių pateiktą 2018 m. liepos 9 d. sudarytą taikos sutartį, sprendžia, jog ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 2 d.). Todėl ši taikos sutartis patvirtintina šalių sulygtomis sąlygomis, o civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str. 3 d.).

7Taikos sutartimi šalys sutarė dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, todėl teismas išsamiau šiuo klausimu nepasisako.

8Be to, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gegužės 15 d. nutartimi atsakovo atžvilgiu taip pat pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo pakeistos 2018 m. birželio 6 d. Teismui patvirtinus taikos sutartį, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos.

9Teismas, vadovaudamasis CPK 149 str., 290- 291 str., 293 str. 5 p., 294 str.,

Nutarė

10Patvirtinti ieškovo BUAB „Mega fruit“ (j. a. k. 302547220, adresas: Lvovo g. 89/38/Linkmenų g. 1-38, Vilnius) ir atsakovo M. G. (a. k. ( - ) adresas: ( - )) 2018 m. liepos 9 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis (toliau BUAB „Mega fruit“ ir M. G. kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai gali būti vadinama Šalimi):

  1. Atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 17 000 Eur (septyniolika tūkstančių eurų) pervedant lėšas į ieškovo BUAB „Mega fruit“ AB SEB bankas banko sąskaitą Nr. ( - ), o ieškovas atsisako šia taikos sutartimi visų kitų reikalavimų (t. y. likusios reikalavimo dalies dėl žalos atlyginimo bei reikalavimo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo).
  2. Atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 17 000 Eur sumą, sumokant 12 000 Eur sumą ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo taikos sutarties pasirašymo dienos, o likusią 5 000 Eur sumą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.
  3. Šalys sutaria, kad atsakovui pažeidus šios sutarties 1-2 punktuose nurodytas pinigines prievoles ar jų vykdymo terminus ilgiau nei 3 mėnesius, ieškovas įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visų ieškinyje išdėstytų turtinių reikalavimų priverstinio vykdymo (dėl 481 124,75 Eur sumos, 5 proc. metinių procesinių palūkanų priverstinio išieškojimo).
  4. Šalys viena kitai patirtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant advokatų (advokatų padėjėjų) išlaidas, neatlygina.
  5. Šia taikos sutartimi šalys pareiškia, kad tinkamai įvykdžius taikos sutarties sąlygas, šalys ateityje neturės viena kitai jokių pretenzijų ar reikalavimų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su šia taikos sutartimi ar kylančių iš ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių.
  6. Šią taikos sutartį pasirašantys asmenys pareiškia, kad ši sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią sutartį neteisėta, taip pat pareiškia ir garantuoja, kad nė vienai iš šalių nėra pateikta jokių kitų trečiųjų asmenų reikalavimų, kurie galėtų turėti įtakos šiai sutarčiai.
  7. Atsakovas ir ieškovas pareiškia, kad jiems yra žinomos, išaiškintos ir suprastos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str.

11Civilinę bylą Nr. e2-3840-275/2018 pagal ieškovo BUAB „Mega fruit“ ieškinį atsakovui M. G. dėl žalos priteisimo, nutraukti.

12Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 6 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai