Byla A8.-301-1034/2020
Dėl baudos mokėjimo išdėstymo ir įvertinęs paskirtos baudos dydį bei administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens turtinę padėtį (jo teigimu, gauna 500 Eur pajamų), sprendžia, kad yra pagrindas paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti 2 mėnesių laikotarpiui (ANK 675 straipsnio 3 dalis)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Keidūnas, sekretoriaujant Vaidai Mikalonienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs R. G., asmens kodas ( - ), gyvenančio ( - ), administracinio nusižengimo bylą,

Nustatė

3Juridinių asmenų registro (toliau – ir JAR) duomenimis, UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), vadovas (direktorius) R. G. per nustatytą laikotarpį nepateikė juridinių asmenų registro tvarkytojui 2018 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje.

4Tokiu būdu R. G. padarė administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalyje.

5Teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas R. G. savo kaltę pripažino ir paaiškino, kad nepateikė ataskaitų, nes įmonė turėjo finansinių problemų. Šiai dienai po truputį viską tvarko, moka buhalterinei įmonei, kad sutvarkytų buhalteriją ir priduotų ataskaitas. Dokumentų nepateikimas nėra piktybinis. Jeigu teismas paskirs baudą, prašytų jos sumokėjimą išdėstyti 3-4 mėnesiams.

6ANK 223 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo 200 Eur iki 3000 Eur.

7Be visiško R. G. prisipažinimo tai, kad jis padarė jam inkriminuotą administracinį nusižengimą, patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2020 m. sausio 6 d. išplėstinis išrašas su istorija, iš kurio matyti, kad nuo 2014 m. rugpjūčio 19 d. UAB „( - )“ vadovo pareigas eina R. G., o finansinės atskaitomybės dokumentai už 2018 metus JAR nėra pateikti (b. l. 3-9). R. G. ne kartą buvo kviečiamas atvykti į VĮ Registrų centrą, tačiau jis neatvyko, nors apie jo atžvilgiu pradėtą administracinio nusižengimo teiseną buvo tinkamai informuotas (b. l. 10-26).

8Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytais byloje esančiais įrodymais nustatytas faktines bylos aplinkybes konstatuotina, kad R. G. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

9Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į tai, jog nenustatyta R. G. atsakomybę sunkinančių aplinkybių, jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino ir nuoširdžiai gailisi padaręs administracinį nusižengimą (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teismas taip pat atsižvelgia ir į padaryto nusižengimo pobūdį, į byloje esančius duomenis, charakterizuojančius R. G.: jo teigimu, vidurinio išsilavinimo, dirbantis, duomenų apie jo baustumą ar teistumą byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, R. G. skirtina ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta nuobauda – bauda, kurios dydis nustatytinas lygus sankcijoje numatytam minimaliam.

10R. G. prašė išdėstyti skiriamos baudos mokėjimą. Teismas, atsižvelgęs į R. G. prašymą dėl baudos mokėjimo išdėstymo ir įvertinęs paskirtos baudos dydį bei administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens turtinę padėtį (jo teigimu, gauna 500 Eur pajamų), sprendžia, kad yra pagrindas paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti 2 mėnesių laikotarpiui (ANK 675 straipsnio 3 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsniu, 223 straipsnio 2 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12R. G. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir skirti jam 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą.

13Išdėstyti R. G. paskirtos 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio baudos mokėjimą 2 mėnesių laikotarpiui, mokant kas mėnesį po 100 Eur (vieną šimtą eurų), pradedant mokėti nuo 2020 m. vasario 25 d.

14Išaiškinti, kad bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs AB DNB bankas), LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas”, LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Luminor Bank, AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius), LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke Swedbank, AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią AB „Medicinos bankas”, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas”, LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske Bank A/S Lietuvos filiale, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke.

15Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti lėšų gavėją Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, gavėjo kodą 188659752, įmokos kodą 1001, mokėjimo paskirtyje – administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 20109499879.

16Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, bauda bus išieškoma priverstinai (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 676 straipsnio 1 dalis).

17Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai