Byla 2-1403-488/2015
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta Baliukaitytė,

2sekretoriaujant Renatai Raupelienei,

3dalyvaujant ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros atstovei Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorei L. B., išvadą teikiančiančios institucijos Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei A. M.,trečiajam asmeniui R. L.,

4nedalyvaujant atsakovams R. Ž., V. L.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro ieškinį atsakovams R. Ž. ir V. L., trečiajam asmeniui R. L., išvadą teikiančiai institucijai Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, išlaikymo priteisimo,

Nustatė

6Ieškovas prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią R. Ž., V. L. jų nepilnamečio sūnaus D. L. atžvilgiu, nustatyti D. L. nuolatinę globą, paskirti D. L. rūpintoja ir turto administratore R. L., nustatyti D. L. gyvenamąją vietą su globėja, priteisti iš R. Ž. ir V. L. nepilnamečiam sūnui D. L. išlaikymą po 100 Eur periodinėmis kas mėnesį mokamomis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

7Ieškovas ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu atstovė paaiškino, kad Panevėžio apygardos prokuratūroje 2014-12-08 buvo gautas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus prašymas kreiptis į teismą dėl neterminuoto tėvų valdžio apribojimo R. Ž., V. L. jų nepilnamečio sūnaus D. L., gim. 2005-05-23 atžvilgiu.

8Nurodė, kad atsakovai nesiūpina sūnaus gyvenimo ir ugdymo sąlygomis, sveikata, neskiria lėšų sūnaus išlaikymui. D. L. buvo nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta R. L., berniuko gyvenamoji vieta nustatyta su globėja. Atsakovai nelanko sūnaus. V. L., nors ir gyvena su sūnumi tuose pačiuose namuose, yra visiškai nusišalinęs nuo tėvo pareigų. A. R. Ž. lanko sūnų retai, nesidomi berniuko gyvenimu, sveikata, mokymusi. Tokiu būdu atsakovai nerodo noro sūnų susigrąžinti į šeimą, nekeičia savo gyvenimo būdo, nesitvarko namuose, atsakovas toliau girtauja. D. L. laikinoji globa tęsiasi nuo 2009 metų. Atsakovai nesirūpina vaiku, su juo nebendrauja, neauklėja, jo neišlaiko, piktnaudžiauja tėvų valdžia. Atsakovas savo asocialiu elgesiu daro žalą nepilnamečio sūnaus vystymuisi. Todėl yra pagrindas neterminuotai riboti tėvų valdžią D. L. atžvilgiu ir skirti globą. D. L. mokosi ( - ), 3 klasėje. Berniukas mokosi gerai, yra tvarkingas,švarus, atlika namų darbus. D. L. yra sveikas. Jis nekilnojamojo turto nuosavybės teise neturi. Globėja užtikrina nepilnamečiui tinkamas gyvenimo ir auklėjimo sąlygas. Nėra kitų asmenų, norinčių ir galinčių rūpintis nepilnamečiu. Todėl globėja skirtina R. L.. Nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatytina su globėja. Atsakovai neteikia išlaikymo vaikui. Jie neteisti, kitų išlaikytinių neturi, yra jauno amžiaus, darbingi, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi. Atsakovai yra dirbantys, todėl iš jų priteistinas išlaikymas nepilnamečiui po 100 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. R. L. paskirtina D. L. turto admininstratoriumi.

9Atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį jiems pranešta tinkamai.

10Trečiasis asmuo R. L. atsiliepime nurodė, bei teismo posėdžio metu paaiškino, kad D. L. su ja ir jos šeima gyvena nuo 2006 m. Ji yra D. L. teta. Berniukas yra prie jos prisirišęs, gerai jaučiasi gyvendamas pas ją. Ji rūpinasi jo sveikata, mokslais, bendrauja su mokyklos pedagogais, stengiasi, kad vaikas būtų prižiūrėtas, jaustusi saugus ir mylimas. Ji kartu su tėvais gyvena trijų kambarių bute, savo vaikų neturi. Sutinka būti paskirta D. L. globėja, bei neprieštarauja, kad atsakovams būtų apribotos tėvystės teisės ir iš jų priteistas išlaikymas vaikui.

11Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisų apsaugos skyrius sutinka su ieškinio reikalavimais, teismo posėdžio metu skyriaus atstovė, atsižvelgiant į nepilnamečio pageidavimą, palaiko ieškinį.

12Ieškinys tenkintinas.

13Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų LR CK 3.3 str. 1 d., yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi ginčą įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Pagal šį principą turi būti aiškinamos ir LR CK 3.180 str. 1 d. nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; piktnaudžiauja tėvų valdžia; žiauriai elgiasi su vaikais; daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų, taikytinas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvas ar motina daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti LR CK 3.180 str. 2 d.). Šis vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo būdas taikomas siekiant išsaugoti vaiko sveikatą bei sudaryti normalias auklėjimo ir gyvenimo sąlygas bei perspėti tėvą (motiną) dėl tinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo. Pagal įstatymą tėvai privalo vykdyti savo pareigas vaikams, todėl tėvų valdžios neįgyvendinimas dėl tingumo, aplaidumo, abejingumo savo pareigoms laikytini kaltais veiksmais, kai vengiama atlikti savo pareigas, kai nesirūpinama savo vaikais (LAT 2002-10-23 nutartis Nr. 3K-3-1225/2002, 2002-11-19 nutartis Nr. 3K-3-1285/2002; 2002-11-27 nutartis Nr. 3K-3-1423/2002; 2005-10-19 nutartis Nr. 3K-3-492/2005 ir kt.).

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovai R. Ž. ir V. L. yra D. L., gim. 2005-05-23, tėvai (b.l. 10). 2013-10-08 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-941. D. L. nustatyta laikinoji globa, globėja paskirta R. L., nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta kartu su globėja (b.l. 12).

15Iš 2015-02-19 Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvados matyti, kad D. L. nori ir toliau gyventi su teta R. L. (b.l.70). Tėvai juo nesirūpina. Atsakovė pati pripažįsta, kad vaiką lanko retai ir, kad vaikui geriau augti su globėja (b.l.14,15). Atsakovas su vaiku nebendrauja, visiškai berniuku nesidomi ir nesirūpina, vaikas jo bijo. Iš ( - ) rašto nustatyta, kad D. L. mokosi ( - ) 3-oje klasėje. Mokslai sekasi vidutiniškai, vaikas yra tvarkingas,švarus. Teta rūpinasi berniuku, jo mokslais, konsultuojasi su klasės auklėtoja, kreipiasi pagalbos, sprendžia iškilusias problemas. Globėja su berniuku dalyvauja mokyklos organizuojamuose renginiuose. Tėvai mokykloje nesilanko, berniuko mama į mokyklą buvo atėjusi rugsėjo 1-ąją dieną ir į tėvų susirinkimą, tai buvo vienintelis kartas, kad ji domėjosi berniuko pasiekimais. Berniuko tėvas į mokyklą nebuvo atėjęs, su juo bendrauti neteko (b.l. 30). Berniukas turi sveikatos problemų serga astma, dėl elgesio sutrikumų nuolat lankosi pas psichologą, pas medikus jį nuveda teta. 2014-10-24 VšĮ „Panevėžio rajono poliklinika“ medicininio pažymėjime, nurodyta, kad R. L. gali būti globėja (b.l. 38). Kartu su R. L. gyvenantys šeimos nariai D. L. sesuo L. L. ir mama P. L. sutinka, kad ji būtų D. L. globėja. Atsakovai neteisti (b.l. 49,50), kilnojamojo turto ir nekilnojamojo turto nuosavybės teise neturi.

16Bylos duomenimis atsakovai yra dirbantys. Atsakovė dirba UAB „( - )“, gauna vidutiniškai 320 Eur darbo užmokestį,charakterizuojama teigiamai, atsakovas dirba pas ūkininką K. D. 120 Eur darbo užmokestį. Įvertinus byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovas veda amoralų gyvenimo būdą, piktnaudžiauja alkoholiu Savo, kaip tėvų pareigos nepilnamečiui vaikui D. L. nevykdo abu atsakovai. Jie sūnaus neauklėja ir neprižiūri, nesirūpina jo sveikata ir neišlaiko, nesudaro sąlygų vaikui visapusiškai ir harmoningai vystytis bei pasirengti savarankiškam gyvenimui, nededa pakankamai pastangų, kad sukurti pastovų emocinį tėvų ir sūnaus ryšį. Atsakovas yra visiškai nusišalinęs nuo tėvo pareigų. Atsakovė dirba ir turėtų galimybę vaiką auginti pati, tačiau taip pat yra nusišalinusi nuo savo, kaip motinos, pareigų. Vaiku domisi epizodiškai, Vaiko teisių apsaugos darbuotojų raginama. Ji neprieštarauja, kad vaikas gyventų su globėja ( LR CK 3.155, 3.159, 3.165 str.). Teismas tokį atsakovų elgesį pripažįsta kaip kaltą, vengiant atlikti savo pareigas auklėti vaiką, nematydamas galimybių, kad jis ateityje galėtų keistis. Todėl yra pagrindas taikyti neterminuotą tėvo valdžios apribojimą ( LR CK 3.180 str. 1d.).

17A. R. Ž., V. L. neterminuotai apribojus tėvų valdžią bei siekiant be tėvų globos likusiam vaikui sudaryti tinkamas gyvenimo ir auklėjimo sąlygas, D. L. nustatytina nuolatinė globa, globėja skirtina R. L.. Byloje esanti medžiaga patvirtina, jog tokiu būdu vaikui bus užtikrintas auklėjimas ir priežiūra aplinkoje, kurioje jis galės saugiai, tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (LR CK 3.248, 3.249, 3.251, 3.256, 3.257, 3.265 str.).

18A. R. Ž. ir V. L. nevykdo gera valia pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnametį vaiką, todėl išlaikymas iš atsakovų priteistinas. Atsižvelgiant į atsakovų turtinę padėtį, į nepilnamečio poreikius, bei tėvų finansines galimybes manytina, kad ieškovo prašomas priteisti išlaikymo vaikui dydis kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis yra proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai, todėl iš atsakovų priteistinas. Tačiau priteisiamo išlaikymo dydis diferencijuotinas atsižvelgus į byloje esančius duomenis apie tėvų turtinę padėtį. Įvertinus, kad Atsakovė dirba UAB „( - )“, gaudamavidutiniškai 320 Eur darbo užmokestį, o atsakovas dirba pas ūkininką K. D. ir gauna120 Eur darbo užmokestį, iš ieškovės priteistinas didesnio dydžio išlaikymas nepilnamečiui sūnui nei iš atsakovo. Išlaikymas priteistinas nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-01-27 iki vaiko pilnametystės. Įstatymas nenumato galimybės atleisti tėvus nuo išlaikymo pareigos. Jį teikti savo nepilnamečiui vaikui atsakovai privalo nepaisant jų turtinės padėties. Nepilnametis D. L. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis nekilnojamojo turto nuosavybės teise neturi , tačiau jo išlaikymui gaunamoms išmokoms valdyti būtina skirti turto administratorių, todėl R. L. skirtina turto administratoriumi.

19Šalims išaiškintina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus kai tai prieštarauja vaiko interesams ( LR CK 3.180 str. 3d.). Byloje nenustatyta aplinkybių, kurioms esant, būtų galima daryti išvadą, kad tėvų bendravimas su sūnumi prieštarautų jo interesams, todėl atsakovai turi teisę matytis su sūnumi D. L.. Taip pat išaiškintina, kad apribojus tėvų valdžią neterminuotai, be atskiro tėvų sutikimo vaikas gali būti įvaikintas ( LR CK 3.180 str. 3d.).

20Ieškinys tenkinamas iš dalies, todėl iš atsakovų proporcingai patenkintai ieškinio daliai priteistinos procese patirtos bylinėjimosi išlaidos – procesinių dokumentų įteikimo išlaidos ir žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1, 5p., 85 str. 1d. 3 p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Neterminuotai apriboti tėvo V. L., a.k. ( - ) valdžią nepilnamečiui vaikui D. L., a.k. ( - )

24Neterminuotai apriboti motinos R. Ž., a.k. ( - ) valdžią nepilnamečiui vaikui D. L., a.k. ( - )

25Nustatyti nepilnamečiui vaikui D. L., a.k. ( - ) nuolatinę globą.

26Paskirti D. L., a.k. ( - ) nuolatine globėja R. L., a.k. ( - )

27Nustatyti D. L., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su globėja R. L., a.k. ( - )

28P. R. L., a.k. ( - ) D. L., a.k. ( - ) turto administratoriumi.

29Priteisti iš V. L., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui D. L., a.k. ( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iš kiekvieno po 80 ,00 Eur (Aštuoniasdešimt eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015 m. sausio 27 d. iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

30Priteisti iš R. Ž., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui D. L., a.k. ( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iš kiekvieno po 100,00 Eur ( Vieną šimtą eurų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015 m. sausio 27 d. iki jo pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

31Priteisti iš V. L., a.k. ( - ) bylinėjimosi išlaidas – 69,8 Eur (Šešiasdešimt devyni eurai 80 ct.) žyminio mokesčio ir 4,40 Eur (Keturi eurai 40 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas, įmokos kodas 5660.

32Priteisti iš R. Ž., a.k. ( - ) bylinėjimosi išlaidas – 77 Eur (Septyniasdešimt septyni eurai) žyminio mokesčio ir 4,40 Eur (Keturi eurai 40 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas, įmokos kodas 5660.

33Sprendimo dalį dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

34Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta Baliukaitytė,... 2. sekretoriaujant Renatai Raupelienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros atstovei Viešojo... 4. nedalyvaujant atsakovams R. Ž., V. L.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. Ieškovas prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią R. Ž., V. L. jų... 7. Ieškovas ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu atstovė paaiškino, kad... 8. Nurodė, kad atsakovai nesiūpina sūnaus gyvenimo ir ugdymo sąlygomis,... 9. Atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Į teismo posėdį neatvyko.... 10. Trečiasis asmuo R. L. atsiliepime nurodė, bei teismo posėdžio metu... 11. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisų apsaugos skyrius... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų LR... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovai R. Ž. ir... 15. Iš 2015-02-19 Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvados matyti, kad D. L. nori... 16. Bylos duomenimis atsakovai yra dirbantys. Atsakovė dirba UAB „( - )“,... 17. A. R. Ž., V. L. neterminuotai apribojus tėvų valdžią bei siekiant be... 18. A. R. Ž. ir V. L. nevykdo gera valia pareigos materialiai išlaikyti savo... 19. Šalims išaiškintina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams... 20. Ieškinys tenkinamas iš dalies, todėl iš atsakovų proporcingai patenkintai... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Neterminuotai apriboti tėvo V. L., a.k. ( - ) valdžią nepilnamečiui vaikui... 24. Neterminuotai apriboti motinos R. Ž., a.k. ( - ) valdžią nepilnamečiui... 25. Nustatyti nepilnamečiui vaikui D. L., a.k. ( - ) nuolatinę globą.... 26. Paskirti D. L., a.k. ( - ) nuolatine globėja R. L., a.k. ( - )... 27. Nustatyti D. L., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su globėja R. L., a.k. ( - )... 28. P. R. L., a.k. ( - ) D. L., a.k. ( - ) turto administratoriumi.... 29. Priteisti iš V. L., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui D. L., a.k. (... 30. Priteisti iš R. Ž., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui D. L., a.k.... 31. Priteisti iš V. L., a.k. ( - ) bylinėjimosi išlaidas – 69,8 Eur... 32. Priteisti iš R. Ž., a.k. ( - ) bylinėjimosi išlaidas – 77 Eur... 33. Sprendimo dalį dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdyti... 34. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio...