Byla 2-561/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Danutės Milašienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo visuomeninės organizacijos Kauno automobilių sporto klubo ,,Viesulas” atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo visuomeninės organizacijos Kauno automobilių sporto klubo ,,Viesulas” ieškinį atsakovui valstybės įmonei ,,Valstybės turto fondas“ dėl turto pagerinimo išlaidų atlyginimo. Tretieji asmenys A. A. ir uždaroji akcinė bendrovė ,,Kauno pakrova“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl procesinių teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, aiškinimo ir taikymo.

6Ieškovas visuomeninė organizacija Kauno automobilių sporto klubas ,,Viesulas“ ieškiniu, pareikštu atsakovui VĮ ,,Valstybės turto fondas“, prašė pripažinti, kad laikotarpiais nuo 1995 m. sausio 13 d. iki 1996 m. birželio 5 d. ir nuo 1996 m. gruodžio 17 d. iki 1999 m. gegužės 21 d. privatizavimo objekto – pastatų komplekso, esančio Kaune, (duomenys neskelbtini), pagerinimui ir įrengimui investavo 305 728, 35 Lt, kuriuos prašė atlyginti privatizavimo metu.

7Vilniaus apygardos teismas 2005 m. sausio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. vasario 12 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2005 m. sausio 5 d. sprendimą paliko nepakeistą.

9Pareiškėjas A. A. kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje, įtraukti pareiškėją į bylos nagrinėjimą ieškovu ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui VĮ „Valstybės turto fondas“ sudaryti: administracinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); dirbtuvių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); garažo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); garažo-dirbtuvių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ir kitų statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių Kaune, (duomenys neskelbtini), pirkimo-pardavimo sutartį ir priėmimo-perdavimo aktą. Nurodė, kad 2010 m. kovo 24 d. vyko viešasis aukcionas dėl ginčo pastatų pardavimo, ir artimiausiu metu atsakovas ruošiasi sudaryti ginčo pastatų pirkimo-pardavimo sutartį su aukcioną laimėjusiu asmeniu. Tokią sutartį sudarius, joje nebūtų išspręstas pareiškėjo išlaidų ginčo pastatų pagerinimui atlyginimo klausimas.

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi pareiškėjo A. A. prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkino, procesą atnaujino ir į bylos nagrinėjimą įtraukė A. A. dalyvauti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje ir UAB „Kauno pakrova“ dalyvauti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje.

11Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 29 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - uždraudė atsakovui VĮ „Valstybės turto fondas“, j.a.k. 110073154, esančiam Vilniuje, Vilniaus g. 16, sudaryti su viešo aukciono laimėtoju UAB „Kauno pakrova“ privatizavimo objekto – administracinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); dirbtuvių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); garažo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); garažo-dirbtuvių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ir kitų statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių Kaune, (duomenys neskelbtini), pirkimo-pardavimo sutartį ir priėmimo-perdavimo aktą. Apygardos teismas nurodė, kad 2010 m. kovo 24 d. VĮ „Valstybės turto fondas“ įvykdė privatizavimo objekto – administracinio pastato, 6 ūkinių pastatų, sandėlio, dirbtuvių, garažo, garažo-dirbtuvių ir kiemo statinių viešą aukcioną, kurį laimėjo UAB „Kauno pakrova“. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė gali toliau vykdyti privatizavimo procedūras ir jas užbaigti bei sudaryti su aukciono laimėtoju pirkimo-pardavimo sutartį, dėl ko galimai palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. rugsėjo 23 d. priėmė nutartį, kuria panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 29 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad ieškinio dalykas byloje, kurioje skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – reikalavimas atlyginti turto pagerinimo išlaidas. Reikalavimai dėl nuosavybės teisių į turtą, kurio pardavimo viešame aukcione procesas sustabdytas, atnaujintoje byloje nėra pareikšti, todėl apygardos teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai padarė išvadą, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimai palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo principo, neproporcingai suvaržo atsakovo interesus ir todėl naikintinos.

13Ieškovas visuomeninė organizacija Kauno automobilių sporto klubas ,,Viesulas“ pakartotinai kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo pritaikyti atsakovui VĮ „Valstybės turto fondas“ laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovui sudaryti: administracinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); sandėlio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); dirbtuvių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); garažo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); garažo-dirbtuvių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ir kitų statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių Kaune, (duomenys neskelbtini), pirkimo-pardavimo sutartį ir priėmimo-perdavimo aktą. Prašymą motyvavo tuo, kad esant ginčui dėl visų pastatų ar vieno pastato pagerinimo vertės nustatymo, gali būti reikalinga skirti ekspertizes. Atsakovui pardavus pastatus trečiajam asmeniui ir nesant pritaikytoms laikinosios apsaugos priemonėms, naujas pastatų savininkas minėtais pastatais galės disponuoti savo nuožiūra – kapitališkai remontuoti, atlikti einamuosius remontus, nugriauti kaip nereikalingus. Dėl tokių veiksmų iškilus ginčui nebus galima atlikti nurodyto turto įvertinimo ir tokie veiksmai akivaizdžiai apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą arba padarytų jį negalimą.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl minėtų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių aiškių įrodymų ar bent tikėtinų duomenų, kurie leistų daryti išvadą, kad aukciono laimėtojas UAB ,,Kauno pakrova“ ketintų įsigytą nekilnojamąjį turtą – ginčo pastatus – kapitališkai remontuoti, atlikti einamuosius remontus ar nugriauti kaip nereikalingus. Be to šiuo metu byloje nekeliamas ir klausimas dėl ekspertizės atlikimo.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Ieškovas visuomeninė organizacija Kauno automobilių sporto klubas ,,Viesulas“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį panaikinti, teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje areštuoti UAB ,,Kauno pakrova“ priklausantį turtą - administracinį pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); sandėlį, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); dirbtuves, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); garažą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); garažą-dirbtuves, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinį pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinį pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinį pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinį pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinį pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini); ūkinį pastatą, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) ir kitus statinius-kiemo statinius, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), uždraudžiant UAB „Kauno pakrova“ šiuo turtu disponuoti. Skundą grindžia tokiais argumentais :

181. 2010 m. spalio 15 d. buvo gautas atsakovo VĮ „Valstybės turto fondas“ raštas, kuriame nurodyta, kad 2010 m. spalio 8 d. atsakovas privatizavimo objekto nuosavybės teisės perdavimo ir priėmimo aktu perdavė minėtas negyvenamąsias patalpas pirkėjo – UAB ,,Kauno pakrova” nuosavybėn. Dėl to nuo 2010 m. spalio 8 d. 1996 m. gruodžio 17 d. negyvenamųjų pastatų, statinių, patalpų sutarties šalimi – panaudos gavėju – yra laikoma UAB ,,Kauno pakrova”. Remiantis minėtais duomenimis 2010 m. spalio 18 d. buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui patikslintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, taip pat buvo prašoma išreikalauti iš atsakovo pirkimo pardavimo sutartį ir priėmimo perdavimo aktą bei pakeisti trečiojo asmens UAB ,,Kauno pakrova” procesinę padėtį į atsakovo. Tačiau teismas 2010 m. spalio 22 d. nutartimi prašymą atmetė, o dėl prašyme nurodytų argumentų ir kitų prašymų nepasisakė.

192. Pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta 2010 m. balandžio 29 d., tai yra esant taikytoms ir galiojančioms laikinosioms apsaugoms priemonėms, kas daro apskritai ją negaliojančia. Sprendžiant klausimą dėl proceso atnaujinimo šioje byloje atsakovo atstovas šią aplinkybę nuslėpė. Taip pat nurodė žinomai melagingus duomenis ir atskirajame skunde Lietuvos apeliaciniam teismui.

203. Esant ginčui dėl visų pastatų ar vieno pastato pagerinimo vertės nustatymo, gali būti reikalinga skirti ekspertizes. Atsakovui pardavus pastatus trečiajam asmeniui ir nesant pritaikytoms laikinosios apsaugos priemonėms, naujas pastatų savininkas UAB ,,Kauno pakrova” minėtais pastatais galės disponuoti savo nuožiūra – kapitališkai remontuoti, atlikti einamuosius remontus, nugriauti kaip nereikalingus. Dėl tokių veiksmų iškilus ginčui nebus galima atlikti nurodyto turto įvertinimo ir tokie veiksmai akivaizdžiai apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą arba padarytų jį negalimą. Šią aplinkybę patvirtina 2010 m. spalio 18 d. UAB ,,Kauno pakrova“ pateiktas raštas, kuriuo reikalaujama 5 dienų laikotarpiu perduoti turtą UAB ,,Kauno pakrova“.

214. VĮ „Valstybės turto fondas“ negalėjo vykdyti viešojo aukciono, o privalėjo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto privatizavimo įstatymo 13 str., 17 str. 5 p., pasiūlyti ieškovui pirkti objektą, esantį Kauno, (duomenys neskelbtini), nes minėtas objektas ieškovo buvo pagerintas. Ieškovas į jį investavo 483363,00 Lt, o trečiasis asmuo A. A. apie 250000 Lt., ir bendra objekto pagerinimo vertė dvigubai viršija viešėjame aukcione nurodytą kainą (440000 Lt). Be to, ieškovo lėšomis yra įrengtos naujos inžinierinės komunikacijos, patalpose yra sumontuota technologinė įranga bei gamybiniai įrengimai (vedinimo sistema, šildymo sistema ir t. t.), kurią išmontavus būtų padaryta esminės žalos įrangai, įrenginiams, pastatui ir patalpoms. Atnaujinus civilinės bylos nagrinėjimą ieškovas tikslins ieškinio reikalavimą (aptars ir reikalavimą dėl nuosavybės teisių į ginčo turtą). Dėl to byloje būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atsakovui iki civilinės bylos išnagrinėjimo uždrausti disponuoti minėtu turtu.

225. Teismas, atmesdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, formaliai konstatavo, kad ieškovas nepateikė jokių aiškių ar bent tikėtinų duomenų, kurie leistų daryti išvadą, kad aukciono laimėtojas UAB ,,Kauno pakrova“ ketintų įsigytą nekilnojamąjį turtą – ginčo pastatus – kapitališkai remontuoti, atlikti einamuosius remontus ar nugriauti kaip nereikalingus. Tokia išvada neatitinka tikrovės bei prieštarauja pateiktiems rašytiniems įrodymams.

23Atsakovas VĮ „Valstybės turto fondas“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir atskirtąjį skundą atmesti. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais :

241. 2010 m. balandžio 29 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas gavo 2010 m. balandžio 30 d., tai yra, kai jau buvo pasirašyta privatizavimo objekto pirkimo pardavimo sutartis su UAB ,,Kauno pakrova“. Tačiau teismui, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, ši sutartis nebuvo vykdoma ir privatizavimo objektas nebuvo perduotas trečiojo asmens UAB ,,Kauno pakrova“ nuosavybėn. Tik, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartimi panaikino atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, 2010 m. spalio 8 d. perdavimo priėmimo aktu privatizavimo objektas buvo perduotas trečiojo asmens UAB ,,Kauno pakrova“ nuosavybėn, kuris tinkamai vykdė jo įsipareigojimus pagal 2010 m. balandžio 29 d. privatizavimo objekto pirkimo pardavimo sutarties 5 p., 7 p., 10 p.

252. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atnaujino procesą šioje civilinėje byloje, įtraukė trečiaisiais asmenimis pareiškėją A. A. ir UAB ,,Kauno pakrova“ ir pasiūlė pareiškėjui pareikšti šioje byloje savarankiškus reikalavimus. Tačiau iki šiol jokie turtiniai ar neturtiniai reikalavimai atsakovui nėra pareikšti.

263. Teismas pagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes privatizavimo objekto areštas neatitiktų ekonomiškumo ir proporcingumo principų.

274. Ieškovas neturi subjektinės teisės reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo už trečiajį asmenį A. A., kurio iniciatyva buvo atnaujintas procesas šioje byloje.

285. Ieškovo veiksmai – įrodymais nepagrįstų nuolatinis prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones teikimas šioje byloje, turi piktnaudžiavimo procesu požymių, dėl to svarstytinas klausimas ir dėl piniginės baudos skyrimo ieškovui.

29Trečiasis asmuo A. A. pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti, trečiojo asmens UAB ,,Kauno pakrova“ procesinę padėtį pakeisti į atsakovą ir teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Prašymą grindžia tokiais argumentais :

301. Pagal 2010 m. balandžio 29 d. pirkimo pardavimo sutartį privatizavimo objektas yra suteiktas panaudai, panaudos davėjas – visuomeninė organizacija Kauno automobilių sporto klubas ,,Viesulas“, panaudos metu atliktas objekto pagerinimas. 2010 m. spalio 8 d. privatizavimo objekto nuosavybės teisės perdavimo ir priėmimo akte nurodyta, kad privatizavimo objekto perdavimo metu 1996 m. gruodžio 17 d. negyvenamųjų pastatų, statinių, patalpų panaudos sutartis Nr. 323/p su ieškovu visuomenine organizacija Kauno automobilių sporto klubas ,,Viesulas“ nenutraukta. Tačiau, nors panaudos sutartis yra galiojanti ir nenutraukta, 2010 m. lapkričio 26 d., apie 07 val., į automobilio remonto dirbtuves bei čia veikiančio ieškovo patalpas ir teritoriją, esančią Kaune, (duomenys neskelbtini), UAB ,,Kauno pakrova“ nurodymu įsibrovė saugos tarnybos ,,Tigro šuolis“ darbuotojai ir, panaudoję fizinį smurtą ieškovo apsaugos darbuotojų atžvilgiu, jėga užėmė teritoriją ir patalpas. Dėl šio įvykio 2010 m. lapkričio 26 d. Kauno apskrities VPK Panemunės PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 23-1-00859-10 pagal požymius nusikaltimo, numatyto LR BK 294 str. 2 d. Visas šias aplinkybes konstatavo ir užfiksavo antstolė R. G.. Tokie brutualūs veiksmai leidžia manyti, kad UAB ,,Kauno pakrova“ gali pagrobti, sunaikinti ar sugadinti svetimą turtą ir, kad UAB ,,Kauno pakrova“ tikslas bet kokia kaina perimti patalpas ir tokiu būdu maksimaliai apriboti ieškovo ir kitų proceso šalių disponavimą šiomis patalpomis ir apsunkinti nustatyti pagerinimo investicijas. Visi rašytiniai įrodymai (dokumentų originalai), kurie patvirtintų objekto, esančio Kaune, (duomenys neskelbtini), pagerinimo kaštus, visa techninė dokumentacija, projektai, nuosavybės įsigijimo dokumentai, apmokėjimo kvitai, sutartys ir kiti dokumentai šiuo metu yra užgrobtame pastate ir nei ieškovas, nei trečiasis asmuo A. A. negali šiais dokumentais disponuoti. Dėl to trečiasis asmuo A. A. negali tinkamai įgyvendinti savo teisių apsaugos, pareikšti byloje savarankiškus reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo remiantis Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-5532-578/2010 bei savarankiškus reikalavimus pagrįsti rašytiniais įrodymais. Dėl tokių UAB ,,Kauno pakrova“ veiksmų teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

32Bet kurioje civilinio proceso stadijoje teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

33Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys. Teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų tinkamos pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynybos teismine tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra realios grėsmės būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui atsiradimas. Realią grėsmę, jog sprendimą ateityje įvykdyti bus sunkiau, gali lemti ne tik nuo bylos procese dalyvaujančių asmenų nepriklausančios objektyvios aplinkybės, bet ir pačių bylos dalyvių galimi subjektyvūs veiksmai (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-25/2008). Atskiruoju skundu ieškovas skundžia nutarties dalį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo VĮ „Valstybės turto fondas“ atžvilgiu. Taigi nagrinėjamoje byloje vertinama, ar teisėta ir pagrįsta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartis, kuria teismas netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones VĮ „Valstybės turto fondas“ atžvilgiu.

34Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje kilęs ginčas dėl pastatų komplekso, esančio Kaune, (duomenys neskelbtini), pagerinimui ir įrengimui skirtų lėšų atlyginimo. Byloje procesas yra atnaujintas pareiškėjo A. A., kuris į bylos nagrinėjimą įtrauktas trečiuoju asmeniu, prašymu, išaiškinant jam teisę pareikšti byloje savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko, todėl laikytina, jog ginčas galutinai nėra išspręstas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių aiškių įrodymų ar bent tikėtinų duomenų, kurie leistų daryti išvadą, kad aukciono laimėtojas UAB ,,Kauno pakrova“ ketintų įsigyjamą nekilnojamąjį turtą – ginčo pastatus – kapitališkai remontuoti, atlikti einamuosius remontus ar nugriauti kaip nereikalingus, šiuo metu byloje nekeliamas ir klausimas dėl ekspertizės atlikimo, todėl nėra tikslinga taikyti ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovas skundžia nutartį, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš ieškovo pateikto atskirojo skundo matyti, kad grėsmės, jog ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, egzistavimą apeliantas iš esmės sieja tik su aplinkybe, jog aukciono laimėtojas UAB ,,Kauno pakrova“ gali ginčo objektu esančius pastatus sugadinti, sunaikinti ar kitaip sumažinti jų vertę. Iš esmės tokios pačios pozicijos laikosi ir trečiasis asmuo A. A.. Šias aplinkybes tiek ieškovas, tiek ir trečiasis asmuo A. A., kurio prašymu byloje procesas yra atnaujintas, įrodinėja pateikdami teismui antstolės R. G. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, remdamiesi 2010 m. spalio 15 d. VĮ „Valstybės turto fondas“, 2010 m. spalio 18 d. UAB ,,Kauno pakrova“ raštuose užfiksuotais duomenimis, kurie patvirtina, jog UAB ,,Kauno pakrova“ naudojasi ginčo objektu esančiais pastatais. Kitų įrodymų patvirtinančių, kad UAB ,,Kauno pakrova“ gadina, naikina ar kitaip mažina ginčo objektu esančių pastatų vertę, ieškovas, kaip ir pareiškėjas, nepateikė. Įvertinus šiuos įrodymus, darytina išvada, jog šie įrodymai nėra pakankami konstatuoti, kad UAB ,,Kauno pakrova“ naikina, gadina ar kitaip mažina pastatų komplekso, esančio Kaune, (duomenys neskelbtini), vertę.

35Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad byloje būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atsakovui iki civilinės bylos išnagrinėjimo uždrausti disponuoti minėtu turtu, nes atnaujinus civilinės bylos nagrinėjimą apeliantas tikslins ieškininį reikalavimą ir aptars reikalavimą dėl nuosavybės teisių į ginčo turtą. Teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu ir iki ieškinio teismui padavimo dienos (CPK 148 str. 1 d.). Tačiau asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iki ieškinio padavimo dienos privalo nurodyti teismui, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams (CPK 148 str. 3 d.). Be to, pagal CPK 148 straipsnio 2 dalį teismas pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo, jis tuo pačiu nustato terminą, per kurį turi būti pateiktas ieškinys. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip keturiolika dienų. Tačiau nuo pareiškėjo A. A. prašymo dėl proceso atnaujinimo tenkinimo (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartis) iki atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme dienos yra praėję jau daugiau negu keturiolika dienų (daugiau negu šeši mėnesiai). Iš teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) esančių duomenų matyti, kad apeliantas atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme dieną tokio ieškinio Vilniaus apygardos teismui vis dar nėra pateikęs. Todėl nagrinėjamu atveju negali būti taikomos normos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo.

36Iš teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad trečiasis asmuo A. A., kurio prašymu procesas atnaujintas, nagrinėjamu atveju taip pat nekelia klausimo dėl nuosavybės teisių į minimą turtą pripažinimo ar turto priteisimo. Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 8 d. nutarties, kuria nustatytas trečiajam asmeniui A. A. terminas iki 2011 m. kovo 28 d. procesinio dokumento trūkumams pašalinti, t.y. tinkamai nurodyti dalyvaujančių byloje asmenų procesinę padėtį ir sumokėti likusią - 4578 Lt žyminio mokesčio dalį, trečiasis asmuo A. A. kreipėsi į teismą su reikalavimu dėl objekto pagerinimo išlaidų priteisimo. Vadinasi ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios trečiojo asmens reiškiamu savarankišku reikalavimu.

37Nenagrinėtinas apelianto ir trečiojo asmens A. A. argumentas dėl ginčo pastatų arešto ir draudimo UAB ,,Kauno pakrova“ disponuoti šiais pastatais, kadangi apeliantas ir pareiškėjas nebuvo pateikęs apygardos teismui tokio prašymo, šiuo klausimu apygardos teismas nepasisakė skundžiamoje nutartyje ir tai nėra šios apeliacijos dalykas (CPK 301 str., 320 str.). Apeliantas ir pareiškėjas turi teisę prašymą, atitinkantį CPK 84 straipsnio reikalavimus, pateikti pirmosios instancijos teismui.

38Kiti apelianto atskirajame skunde bei atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimuose į atskirąjį skundą išdėstyti argumentai nėra teisiškai reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

39Remiantis išdėstytais argumentais pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

40Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl procesinių teisės normų, reglamentuojančių... 6. Ieškovas visuomeninė organizacija Kauno automobilių sporto klubas... 7. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. sausio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007... 9. Pareiškėjas A. A. kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo, prašydamas... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi pareiškėjo A. A.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 29 d. nutartimi pritaikė... 12. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010... 13. Ieškovas visuomeninė organizacija Kauno automobilių sporto klubas... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Ieškovas visuomeninė organizacija Kauno automobilių sporto klubas... 18. 1. 2010 m. spalio 15 d. buvo gautas atsakovo VĮ „Valstybės turto fondas“... 19. 2. Pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta 2010 m. balandžio 29 d., tai yra... 20. 3. Esant ginčui dėl visų pastatų ar vieno pastato pagerinimo vertės... 21. 4. VĮ „Valstybės turto fondas“ negalėjo vykdyti viešojo aukciono, o... 22. 5. Teismas, atmesdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 23. Atsakovas VĮ „Valstybės turto fondas“ pateikė atsiliepimą į apelianto... 24. 1. 2010 m. balandžio 29 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų... 25. 2. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 7 d. nutartimi atnaujino... 26. 3. Teismas pagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 27. 4. Ieškovas neturi subjektinės teisės reikšti prašymą dėl laikinųjų... 28. 5. Ieškovo veiksmai – įrodymais nepagrįstų nuolatinis prašymų taikyti... 29. Trečiasis asmuo A. A. pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą,... 30. 1. Pagal 2010 m. balandžio 29 d. pirkimo pardavimo sutartį privatizavimo... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 32. Bet kurioje civilinio proceso stadijoje teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 33. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu... 34. Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje kilęs ginčas dėl pastatų komplekso,... 35. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad byloje būtina taikyti laikinąsias... 36. Iš teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų matyti, kad trečiasis... 37. Nenagrinėtinas apelianto ir trečiojo asmens A. A. argumentas dėl ginčo... 38. Kiti apelianto atskirajame skunde bei atsakovo ir trečiojo asmens... 39. Remiantis išdėstytais argumentais pirmosios instancijos teismo nutartis... 40. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....