Byla 2-1449-592/2016
Dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant Vasarei Kašinskei, dalyvaujant atsakovui T. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovui T. Š. dėl nuostolių atlyginimo regreso tvarka,

Nustatė

3ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus (T. I, b.l. 104-105, 163-164, 194), prašo priteisti iš atsakovo 3 814,93 EUR nuostolių atlyginimo, procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2014-06-24 M. g., Vilniuje dėl atsakovo, vairavusio transporto priemonę ( - ) v/n ( - ) kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintos transporto priemonės: NISSAN MURANO, v/n ( - ) ir MITSUBISHI CARISM, v/n ( - ) Transporto priemonė ( - ) v/n ( - ) nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl ieškovas išmokėjo žalą patyrusiems asmenims 3 770,77 EUR ir 444,16 EUR žalos atlyginimą bei raštu kreipėsi į atsakovą, reikalaudamas grąžinti išmokėtas sumas. Atsakovas ieškovo patirtų nuostolių neatlygino.

5Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu sutiko iš dalies. Atsakovas nesutinka su ieškinio suma ir teigia, kad ji yra per didelė bei nepagrįsta. Nurodė, kad ieškovas turėjo informuoti atsakovą apie žalos administravimą, tačiau to nepadarė. Pažymi, kad 2006 m. NISSAN MURANO yra populiarus automobilis Lietuvoje, todėl prekyba šio modelio dėvėtomis dalimis irgi yra labai populiari, dėvėtas geras detales (pagal buvusį defektą) galima įsigyti ženkliai mažesnėmis kainomis. Automobilio remonto kaštai kituose autoremonto dirbtuvėse Vilniuje taip pat ženkliai skiriasi nuo draudikų pateikiamų kainų iš Autodatex programos. Teigia, kad byloje nebuvo tiriami kainų skirtumai pas kelis tiekėjus, o bandoma pagrįsti tik išmokėtą likutinę vertę. Iš ieškovo į byloje pateiktos medžiagos matyti, kad automobilio apžiūra buvo paviršutiniška ir paremta spėjimu, nes norint nustatyti pilnas apimtis reikalingas bent dalinis ardymas. A. M. C. apskaičiavimo metodika taip pat nesuprantama atsakovui, nes remonto kaina tokia pati, kaip vidutinė tokio automobilio rinkos kaina. Todėl atsakovas daro prielaidą, kad sumokėjęs skolą ar likutinės vertės dalį galėtų pretenduoti į sugadintus automobilius, kuriuos pardavęs ar suremontavęs kompensuotų dalį savo išlaidų. Nurodo, kad mokant išmokas buvo nesilaikyta Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 19 str. nuostatų, kur nurodoma, kad jei išmoka mokama priėmus sprendimą baudžiamojoje, administracinėje ar civilinėje byloje, ji turi būti sumokama per 14 dienų nuo įsiteisėjusio sprendimo, nuosprendžio ar nutarimo gavimo dienos. Kadangi 2014-06-24 įvykusio autoįvykio metu atsakovas buvo nepilnametis, tai jo kaltės ir nuobaudos skyrimo klausimą sprendė teismas. Administracinėje byloje priimtas nutarimas įsiteisėjo 2014-10-14 dieną. Ieškovas mokėjimus žalai atlyginti atliko 2014-07-24 ir 2014-09-08. Prašo sumažinti prašomą priteisti žalos dydį, išdėstyti skolos mokėjimą po 100 Eur per mėnesį.

6Ieškovas pateikė rašytinius paaiškinimus į atsakovo atsiliepimą. Nurodo, kad 2014-06-24 eismo įvykio metu padaryta žala buvo administruojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos TVCAPDĮ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795 (2008-02-13 nutarimo Nr. 122 redakcija) patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių nuostatomis, o žalos dydis nustatytas tinkamai, ką patvirtina ieškovo Žalų administravimo departamento išvada (b. l. 165-168, t. 1). Ieškovas nesutinka su priteistinos žalos sumos išdėstymu dalimis.

7Atsakovas teismo posėdyje palaikė savo atsikirtimus atsiliepime nurodytais motyvais.

8Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, šaukimas apie teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovui įteiktas tinkamai. Byloje gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (( - ) str. 1 d.).

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-06-24 M. g., Vilniuje, įvykusio eismo įvykio metu atsakovas būdamas neblaivus ir neturėdamas teisės vairuoti automobilį ( - ) v/n ( - ) padarė žala asmenų turtui (T. I, b. l. 6-9, 15-90, 106-110, 116-126). Transporto priemonės ( - ) v/n ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė Lietuvos Respublikoje eismo įvykio nebuvo drausta. Nustatyta, kad ieškovas, vadovaudamasis Paslaugų teikimo sutarčių nuostatomis (T. I, b. l. 10-14, 111-115), pervedė 3 770,77 EUR (ERGO Insurance SE Lietuvos filialui) ir 444,16 EUR (AB „Lietuvos draudimas“) sumas žalą patyrusiems asmenims (T. I, b. l. 91-92, 127). Ieškovas 2014-11-12 pretenzija ragino atsakovą sumokėti jo patirtus nuostolius (T. I, b. l. 95). Atsakovas po ieškinio pateikimo teismui dienos sumokėjo ieškovui 400 EUR sumą, todėl ieškovas sumažino reikalavimus ir prašo priteisti 3 814,93 EUR nuostolių (T. I, b.l. 1, 164, 168, 179, 181).

11Byloje nekilo ginčas dėl žalos padarymo fakto, kilo ginčas dėl žalos dydžio. Atsakovas neginčijo aplinkybės, kad eismo įvykio metu jo civilinė atsakomybė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu.

12( - ) str. nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame kodekse numatytas išimtis. Pagal ( - ) str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Tai yra pagrindinės teisės normos, reglamentuojančios įrodinėjimo pareigą ir įrodymų vertinimą.

13Atsakovas grindžia, kad ieškovas nepagrįstai apskaičiavo žalos dydį. Jis pateikė teismui preliminarią automobilio N. M. sąmatą (T. I, b.l. 151), kuri sudaryta remiantis nuotraukomis, tačiau neapžiūrėjus automobilio, kaip nurodoma pačioje sąmatoje. Dėl minėtos aplinkybės kritiškai vertintina tokia sąmata, t.y. ji nepaneigia ieškovo pateiktų paskaičiavimų. Taip pat nepagrįsti laikini ir atsakovo, kuris neturi specialių žinių turto vertinime, argumentai dėl transporto priemonių tikros rinkos kainos, remonto darbų apimties ir kainų (( - ), 185 str.).

14Tokiu atveju konstatuotina, kad ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti 3 814,93 EUR dydžio nuostolius iš atsakovo (CK 1.5, 6.245-6.249 str., Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12, 15-17, 22 str.).

15Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sumažinti nuostolių atlyginimo dydžio. Atsakovas nurodo, kad yra išlaikomas, jokio asmeninio turto neturi, tik pradeda savarankišką gyvenimą ir nesupranta, kodėl jam „truputį suklupus aplink bandoma pasinaudoti ir pasipelnyti mano sąskaita“. Iš bylos medžiagos gi matyti, kad atsakovas žalą padarė vairuodamas didesnio pavojaus šaltinį ir būdamas neblaivus, neturėdamas teisės vairuoti tokios rūšies transporto priemonės. Tai šiurkštus pažeidimas ir negalima teigti, jog atsakovas „truputį suklupo“. Taigi atsižvelgiant į atsakomybės prigimtį, padaryto pažeidimo šiurkštumą nuostolių dydis nemažintinas (CK 1.5, 6.251, 6.253 str.).

16Konstatavus, kad tenkintinas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, priteistina iš atsakovo 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojant nuo patikslinto ieškinio 4 214,93 EUR sumai priėmimo dienos - 2015-09-11 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 ir 6.210 str.).

17Kiti dalyvaujančių byloje asmenų argumentai ir byloje esantys įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai jų neaptaria (( - ) str.).

18Atmestinas prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo. Atsakovo nurodytos aplinkybės dėl turtinės padėties ir pateikti įrodymai nepagrindžia, kad jis mokus kas mėnesį mokėti po 100 EUR, iki ieškinio padavimo atsakovas neatlygino nei dalies nuostolių, o sąžiningai elgdamasis tai privalėjo atlikti ir tuo atveju, jei negavo pretenzijų, nes apie žalos faktą ir jo kaltę atsakovui buvo žinoma.

19Teismas, svarstydamas galimybę taikyti ( - ) straipsnio 1 dalyje įtvirtintą galimybę išdėstyti sprendimo vykdymo tvarką, vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, vertintina, ar išdėstant teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio mėn. 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Nagrinėjamu atveju, siekdamas išlaikyti kreditoriaus ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog prašymas išdėstyti mokėjimus yra nepagrįstas ir netikslingas (CK 1.5, ( - ), 284 str.).

20Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo priteistina ieškovui 126 EUR (113 EUR + 13 EUR) žyminio mokesčio (T. I, b.l. 5, 128), 120 EUR už nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą – protingo ir pagrįsto dydžio suma pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 56 p. 7 eil. nuostatas, kurios numato 40 EUR būtinas vykdymo išlaidas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir 24 EUR atlygį antstoliui už vieną antstolio darbo valandą, bei 60 p. numatytas papildomas vykdymo išlaidas (T. I, b.l. 169, 170), o į valstybės biudžetą - 4,88 EUR išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (T. I, b.l. 1A) (CPK 88, 93, 96 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270 straipsniais teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovo T. Š. (asmens kodas ( - ) ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui (juridinio asmens kodas 125709291) 3 814,93 EUR (tris tūkstančius aštuonis šimtus keturiolika eurų 90 ct) nuostolių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 3 814,93 EUR sumą nuo 2015-09-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 246 EUR (du šimtus keturiasdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš atsakovo T. Š. (asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 4,88 EUR (keturis eurus 88 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas, patikslinęs ieškinio reikalavimus (T. I, b.l. 104-105, 163-164,... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2014-06-24 M. g., Vilniuje dėl atsakovo, vairavusio... 5. Atsakovas atsiliepimu su ieškiniu sutiko iš dalies. Atsakovas nesutinka su... 6. Ieškovas pateikė rašytinius paaiškinimus į atsakovo atsiliepimą. Nurodo,... 7. Atsakovas teismo posėdyje palaikė savo atsikirtimus atsiliepime nurodytais... 8. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, šaukimas apie teismo posėdžio vietą... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2014-06-24 M. g., Vilniuje, įvykusio eismo... 11. Byloje nekilo ginčas dėl žalos padarymo fakto, kilo ginčas dėl žalos... 12. ( - ) str. nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal... 13. Atsakovas grindžia, kad ieškovas nepagrįstai apskaičiavo žalos dydį. Jis... 14. Tokiu atveju konstatuotina, kad ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti 3... 15. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sumažinti nuostolių atlyginimo dydžio.... 16. Konstatavus, kad tenkintinas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo,... 17. Kiti dalyvaujančių byloje asmenų argumentai ir byloje esantys įrodymai... 18. Atmestinas prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo. Atsakovo nurodytos... 19. Teismas, svarstydamas galimybę taikyti ( - ) straipsnio 1 dalyje įtvirtintą... 20. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo priteistina ieškovui 126 EUR (113... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-268, 270... 22. ieškinį patenkinti visiškai.... 23. Priteisti iš atsakovo T. Š. (asmens kodas ( - ) ieškovui Lietuvos... 24. Priteisti iš atsakovo T. Š. (asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 4,88... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...