Byla 2-530-494/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui A. R., tretiesiems asmenims V. R., VĮ Registrų centrui dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) panaikinti 2011-03-30 deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimą; 2) panaikinti 2011-03-30 deklaracijos apie statybos užbaigimą pagrindu atliktą sodo namo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniaus rajonas, kadastro ir registro duomenų tikslinimą bei ūkio pastato 5I1b, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniaus rajonas, registraciją; 3) įpareigoti atsakovą A. R. savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. pertvarkyti sodo namą, unikalus Nr. ( - ), Vilniaus rajone pagal 1987-10-16 inventorizacijos planą: nugriauti 26 kv. m. ūkio pastatą unikalus Nr. ( - ), sodo namo rytinėje pusėje pastatytą priestatą ir nuardyti įrengtą sodo namo mansardinį aukštą.

32012-04-13 teisme gauta šalių sudaryta taikos sutartis bei šalių prašymai šią sutartį patvirtinti.

4Iš šalių sudarytos taikos sutarties turinio darytina išvada, kad šalys ginčą taikiai. Ši sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia niekieno interesų, atitinka įstatymų reikalavimus (LR CK 6.983 str.), šalims yra suprantamos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, todėl šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, o byla nutrauktina (LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

5Vadovaudamasis LR CPK 140 str. 1 d., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

6Patvirtinti ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (į.k. 288600210) ir atsakovo A. R. (a.k. ( - ) 2012-04-12 sudarytą taikos sutartį, kuria šalys susitarė:

71. Atsižvelgdamas į tai, kad pagal 2012-04-03 faktinių duomenų vietoje patikrinimo akte Nr. (23.31)-FAK-974 nustatytas aplinkybes ( - ), Vilniaus rajone atlikta 26 kv. m. ūkio pastato 511b, unikalus Nr. ( - ), sodo namo lSl/m, unikalus Nr. ( - ), priestato ir mansardinio aukšto statyba, kuriai surašytas 2010-08-30 savavališkos statybos aktas SSA-00-100830-00044, 2010-09-15 reikalavimas RE-331, atitinkamai yra priskirtina naujo I grupės nesudėtingo statinio statybai ir I grupės nesudėtingo statinio (bendras sodo namo plotas - 98,17 kv. m., iš jo rūsys - 32,8) rekonstrukcijai, bei tokiai statybai pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. Dl-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944) patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ neprivalomas statybą leidžiantis dokumentas, ieškovas atsisako 2012-01-03 ieškinio Nr. (23.24)-2D-98 reikalavimų, t.y.: 1) panaikinti 2011-03-30 deklaracijos apie statybos užbaigimą galiojimą; 2) panaikinti 2011-03-30 deklaracijos apie statybos užbaigimą pagrindu atliktą sodo namo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniaus rajonas, kadastro ir registro duomenų tikslinimą bei ūkio pastato 5I1 b, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniaus rajonas, registraciją; 3) įpareigoti atsakovą A. R. savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. pertvarkyti sodo namą, unikalus Nr. ( - ), Vilniaus rajone pagal 1987-10-16 inventorizacijos planą: nugriauti 26 kv. m. ūkio pastatą unikalus Nr. ( - ), sodo namo rytinėje pusėje pastatytą priestatą ir nuardyti įrengtą sodo namo mansardinį aukštą.

82.

9Ši taikos sutartis neatima teisės inspekcijai, nustačius Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus dėl atsakovo statomo (pastatyto) statinio statybos, veikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

103.

11Šalys nereiškia ir ateityje nereikš viena kitai jokių pretenzijų dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

124.

13Kiekviena sutarties šalis padengia visas savo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas įsipareigoja atlyginti visas teismo turėtas pašto išlaidas ir išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje, t. y. bylinėjimosi išlaidas valstybei.

145.

15Šalys patvirtina, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais turi pilną teisę ir reikiamus įgaliojimus pasirašyti šią sutarti bei vykdyti visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus visą šios sutarties galiojimo laiką.

166.

17Šalims yra išaiškintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. turinys bei bylos nutraukimo pasekmės. Šalims žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo šalys nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 584 str. 1 d. 4 p.)

187.

19Sutarties šalys pripažįsta, kad abipusių nuolaidų keliu šia sutartimi išsprendė visus ieškinyje ir atsiliepime išdėstytus reikalavimus, todėl prašo teismo patvirtinti šią šalių sudarytą taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą Nr. 2-530-494/2012 vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 5 p.

208.

21Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

22Sutarties priedas yra 2012-04-03 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. (23.31)-FAK-974.

23Civilinę bylą nutraukti.

24Nutartis per 7 d. nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai