Byla eI-2092-281/2017
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Boslita“ ir Ko atstovei Eglei Beržinskaitei ir Redai Kurlavičienei, atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovui J. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Boslita“ ir Ko skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Boslita“ ir Ko 2017-01-10 teismui elektroninių ryšių priemonėmis per EPP pateikė skundą, kurį 2017-01-25 patikslino, prašydama panaikinti 2016-12-08 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – ir Departamentas) nutarimą Nr. ATK2-141/16 (toliau – ir Nutarimas) kaip nepagrįstą.

4Paaiškino, kad Nutarimu Departamentas nepagrįstai pripažino, kad pareiškėja padarė du toliau nurodytus Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – ir AKĮ) nuostatų pažeidimus: 1) pareiškėja internetinės svetainės puslapyje naudojo frazę „Aistra svajoti“, kuri pažeidė AKĮ 29 str. 1 d. 6 ir 11 p. nuostatas; 2) pateikė draudžiamą alkoholio reklamą. Nutarimo išvadas laiko nepagrįstomis, padarytomis netinkamai aiškinant teisės aktų nuostatas bei neatsižvelgiant į pareiškėjos pateiktus paaiškinimus bei dokumentus. Departamentas pirmiausia privalo įvertinti ar pateikta informacija apskritai gali būti laikoma alkoholio reklama, t. y. ar ta informacija skatina įsigyti ir vartoti alkoholinius gėrimus. Pareiškėjos teigimu, frazė „Aistra svajoti“ nėra naudojama kaip alkoholio reklama, ji naudojama kaip svetainės šūkis ar logotipas. Pareiškėjos svetainėje nėra jokios informacijos, kuria būtų skatinama įsigyti alkoholinių gėrimų arba būtų daromas poveikis vartotojų pasirinkimui. Svetainėje alkoholis apskritai nėra reklamuojamas, o pateiktas tik gėrimų, kuriais prekiauja įmonė, asortimentas. Atsakovas nepagrįstai nevertino svetainės visumos, frazės pateikimo formos bei būdo, todėl padarė klaidingą išvadą, kad frazė „Aistra svajoti“ yra alkoholio reklama. Reklaminiai užrašai „Tu – mano auksas“ bei „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ yra siejama su jaunų žmonių pora, kuri pavaizduota reklamoje, o skatinimas įsigyti alkoholinį gėrimą yra išgaunamas per spalvų panašumą. Vien tai, kad pateikti reklaminiai užrašai skatina įsigyti reklamuojamą alkoholinį gėrimą savaime nereiškia, kad jais yra apibūdinamos tam tikros reklamuojamo gėrimo savybės. Reklaminiai užrašai „Tu – mano auksas“ bei „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ nepateikia neteisingos ir/ar klaidinančios informacijos apie reklamuojamą alkoholinį gėrimą, nes jais nėra apibūdinamos alkoholio savybės, jais apibūdinami reklamoje vaizduojamų žmonių santykiai bei atkreipiamas dėmesys į reklamuojamą prekę.

5Teismo posėdyje pareiškėjos atstovės palaikė skunde išdėstytas aplinkybes, prašė skundą tenkinti.

6Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Paaiškino, kad reklaminis užrašas „Aistra svajoti“ formuoja nuomonę, kad pareiškėjos gaminami ir Lietuvos Respublikos rinkoje parduodami alkoholiniai gėrimai sužadina stiprų potraukį, norą svajoti, kurti mintyse ateities planus, gražius dalykus. Tai yra alkoholio reklama, siejanti alkoholio vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu, pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus. Tuo tarpu internetinėje svetainėje www.lrytas.lt patalpinta pareiškėjos gaminamo alkoholinio gėrimo „Bosca Anniversary“ (alk. 7,5 % tūrio) reklama, kurios viršuje užrašyta „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei “, apačioje - „Tu - mano auksas“ sudaro įspūdį, kad reklamuojamas alkoholinis gėrimas yra brangus, vertingas daiktas, prilygstantis auksui, apie šį alkoholinį gėrimą galvojama kiekvieną minutę ir jo nuolat pasiilgstama. Tai yra alkoholio reklama, pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus. Vertinant informacijos „Aistra svajoti“ turinį, formą bei kontekstą, darytina išvada, kad ji atitinka AKĮ 2 str. 10 d. alkoholio reklamos apibrėžimą bei išpildo abi alkoholio reklamos sąlygas. Pirma, ji skatina ir daro poveikį vartotojų bei besidominčių pareiškėjo produkcija pasirinkimui. Antra, minėta informacija pateikiama pareiškėjo svetainėje prie informacijos apie produkcijos gamintoją bei pareiškėjo gaminamos ir platinamos produkcijos (alkoholinių gėrimų) kontekste, taigi yra susijusi su pareiškėjo komercine veikla. Internetinės naršyklės „Google“ paieškos laukelyje įvedus žodį „Bosca“ pirmu numeriu pateikiama nuoroda į pareiškėjo internetinę svetainę, todėl pareiškėjas be pagrindo teigia, kad ieškant visuotinai žinomo prekės ženklo „Bosca“ internete, pareiškėjo internetinė svetainė nerandama. Pareiškėja turi pareigą užtikrinti, kad jos valdomoje internetinėje svetainėje www.boslita.lt pateikiama alkoholio reklama atitiktų AKĮ reikalavimus.

8Teismo posėdyje atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Skundas netenkintinas.

10Bylos duomenims nustatyta, kad pareiškėjos internetinės svetainės www.boslita.lt puslapiuose, kuriuose reklamuojami alkoholiniai gėrimai ir pateikta informacija apie įmonę, nurodyti užrašai - „Aistra svajoti“.

11Internetinėje svetainėje www.lrytas.lt patalpinta pareiškėjos gaminamo alkoholinio gėrimo „Bosca Anniversary“ (alk. 7,5 % tūrio) reklama: centre pavaizduota jaunų žmonių pora, vyras bučiuoja moterį į kaktą, dešiniame kampe - butelis alkoholinio gėrimo „Bosca Anniversary“, viršuje užrašyta „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei “, apačioje - „Tu - mano auksas“.

12Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 2016-12-08 nutarimu Nr. ATK2-141/16 taikyti ekonomines sankcijas už alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus konstatavo, kad UAB „Boslita“ ir Ko pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. 6 p., 11 p. reikalavimus ir nutarė UAB „Boslita“ ir Ko skirti 2 896 Eur baudą.

13Byloje yra kilęs ginčas dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo, kuriuo pareiškėjai skirta 2 896 Eur bauda už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, teisėtumo bei pagrįstumo.

14Santykius, susijusius su alkoholio produktų, maisto ir kitų produktų, kuriuose yra etilo alkoholio, gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, eksportu, vartojimu, reklama, rėmimu, reglamentuoja ir valstybės alkoholio kontrolės Lietuvos Respublikoje pagrindus nustato Alkoholio kontrolės įstatymas.

15Šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama visų formų alkoholio reklama, siejanti alkoholio vartojimą su fizinės būklės pagerėjimu (4 punktas), su vairavimu (5 punktas), psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu (6 punktas), socialine sėkme (8 punktas), pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus (11 punktas). Teismas pažymi, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų draudimų alkoholio reklamos pažeidimu laikytinas aiškus asmens bent vieno iš Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų draudimų nesilaikymas.

16Alkoholio reklama AKĮ 2 str. 10 d. apibūdinama kaip bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su įmonių komercine, ūkine bei finansine veikla, kuria skatinama įsigyti ir (ar) vartoti alkoholio produktus. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1997 m. vasario 13 d. nutarime konstatavo, kad reklamai būdingi bent du požymiai: 1) specialus jos tikslas – skatinti vartoti reklamuojamą dalyką arba vykdyti kitus reklamuotojo užsakymus; 2) atlygintinumas (už reklamą užsakovas kokiu nors būdu atsilygina; taip pat reklama dažniausiai būna susijusi su materialine nauda: ja siekiama arba tiesiogiai didinti pelną (plečiant vartojimą, paslaugas), arba tai užsitikrinti ateityje (reklamuojant kompanijos ženklą ar veiklą, t. y. padedant jai įsitvirtinti rinkoje); be to, užsakovas atsilygina už reklamos perdavimą (transliavimą).

17Aktualioje administracinių teismų jurisprudencijoje, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimus (1997 m. vasario 13 d. ir 2004 m. sausio 26 d.) ir susiformavusią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktiką (žr., pavyzdžiui, 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje A63-1586/2008; 2009 m. spalio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1160/2009, 2009 m. lapkričio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1003/2009, 2010 m. kovo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-395/2010, 2010 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-717/2010), aiškinant AKĮ pateiktą alkoholio reklamos sąvoką lingvistiniu, sisteminiu ir teleologiniu (atsižvelgiant į AKĮ 1 straipsnyje nurodytą įstatymo paskirtį ir 2 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą „alkoholio kontrolės“ sąvoką) metodais, laikomasi nuostatos, kad alkoholio reklamos sąvoką sudaro du elementai: 1) informacijos, skatinančios įsigyti ar vartoti alkoholio produktus, skleidimas, ir 2) tokios informacijos sąsajos su įmonių komercine, ūkine ir finansine veikla. Kiekvienu atveju šie abu elementai turi būti tiriami neatsiejamai vienas nuo kito, įvertinat visas turinčias reikšmės aplinkybes (pvz. 2012 m. spalio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-2644/2012; 2011 m. liepos 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1079/2011; 2013 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-327/2013; 2013 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-398/2013).

18LVAT praktikoje ne kartą pažymėta, jog vertinant, ar tam tikra informacija yra alkoholio reklama, turi būti nustatyta, ar atitinkama informacija siekiama daryti poveikį vartotojų pasirinkimui, susijusiam su alkoholio produktų vartojimu (žr., pvz., 2004 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A2-604/2004). Aiškindamas AKĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą alkoholio reklamos draudimą LVAT yra ne kartą pažymėjęs apie jame įtvirtinto draudimo absoliutų pobūdį (žr., pvz., 2010 m. kovo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-395/2010), taip pat pabrėžęs, kad juo draudžiamas ne tik skatinimas vartoti konkrečius alkoholio produktus, tačiau ir bet koks palankaus įvaizdžio formavimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis vartoti alkoholį apskritai (žr., pavyzdžiui, 2009 m. spalio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1160/2009). Nustatant, ar konkrečiu atveju ginčo teiginiai sudaro alkoholio reklamą, reikia atsižvelgti į šių teiginių pateikimo būdą ar formą, jų galimą poveikį vartotojui, t. y. kaip šiuos teiginius galėjo suprasti vidutinis vartotojas, šis poveikis turėtų būti vertinamas neatsietai nuo šių teiginių turinio, pateikimo būdo ir formos, viso teksto, kuriame pateikiami atitinkami teiginiai, turinio, pobūdžio ir tikslų, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, ar teiginiai dominuoja bendrame tekste, ar jie sudaro teksto esmę, šių teiginių sąsają su bendru tekstu, taip pat reikia atsižvelgti į informacijos pateikimo sąsajas su įmonės komercine, ūkine ir finansine veikla (LVAT 2013 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-398/2013).

19Pagal LVAT formuojamą tokio pobūdžio administracinių bylų praktiką (žr., pvz., LVAT 2005 m. lapkričio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A1-931/2005, 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-2198/2011), ši analizė (konkrečios alkoholio reklamos vertinimas) turi būti atlikta, taikant vidutinio vartotojo suvokimo kriterijų (pagal Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje pateiktą apibūdinimą, vidutinis vartotojas – vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius). Tai reiškia, kad konkrečios alkoholio reklamos ir jos keliamų asociacijų vertinimas teismo turi būti atliktas „vidutinio vartotojo akimis“. Vertinant konkrečią alkoholio reklamą, taip pat turi būti taikomas „pirmojo įspūdžio“ (pirmųjų asociacijų) efektas. Toks alkoholio reklamos vertinimo kriterijus turi būti taikomas, atsižvelgiant į tai, kad paprastai reklaminė informacija yra pateikiama glaustai, ryškiai, siekiant maksimalaus efekto per trumpiausią susipažinimo su ja laiką.

20Pareiškėjo teigimu, frazė „Aistra svajoti“ nėra laikoma alkoholio reklama AKĮ nustatyta, tvarka, nes pati UAB „Boslita“ ir Ko svetainė www.boslita.lt nėra skirta reklamos tikslams, šiame tinklapyje yra pateikiama tik informacinio pobūdžio informacija apie prekių asortimentą. Teismo vertinimu, tiek pareiškėjos internetiniame puslapyje www.boslita.lt išreikšta frazė „Aistra svajoti“, tiek vaizdinė reklama su užrašais „Tu – mano auksas“, „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“, išreikšta internetiniame tinklapyje www.lrytas.lt, gali būti laikoma alkoholio reklama AKĮ 2 str. 10 d. prasme. Pastebėtina, kad www.boslita.lt puslapyje nurodyta frazė „Aistra svajoti“ neabejotinai siejama su įmonės komercine veikla, nes frazė nurodyta įmonės internetiniame puslapyje. Ši frazė yra matoma atsivertus bet kurį internetinės nuorodos puslapį. Be to, 2017-01-05 pateiktuose UAB „Boslita“ ir Ko rinkodaros ir pardavimų direktoriaus rašytiniuose paaiškinimuose pažymima, kad šūkis „Aistra svajoti“ buvo kuriamas 2011-03-14 tarp pareiškėjos ir J. S. pasirašytos sutarties pagrindu. Šios sutarties pagrindu buvo sukurta vaizdinė bei tekstinė reklaminė medžiaga. Taigi šios aplinkybės patvirtina, kad kuriant frazę „Aistra svajoti“ buvo siekiama reklaminių komercinių tikslų. Vertinant aspektą ar frazė „Aistra svajoti“ skatina vartoti reklamuojamą prekę, pastebėtina, kad tokia frazė nurodyta prie pareiškėjos asortimente esančių alkoholinių gėrimų, todėl tokios frazės naudojimas vartotojui gali sukelti atitinkamus teigiamus jausmus ir paveikti jį taip, kad būtų skatinamas įsigyti www.boslita.lt asortimente nurodytus alkoholinius gėrimus. Nors www.boslita.lt nėra elektroninė parduotuvė, tokio skatinimo įsigyti pareiškėjo produkciją rezultatas gali būti įgyvendintas perkant alkoholinius gėrimus pareiškėjos gaminių platinimo vietose.

21Aptariant www.lrytas.lt puslapyje nurodytą vaizdinę reklamą, kurioje pavaizduotas vyras bučiuojantis moterį į kaktą ir užrašas viršuje „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“, o apačioje „Tu – mano auksas“, teismas šį vaizdinį taip pat vertina kaip alkoholio reklamą AKĮ 2 str. 10 d. nustatyta prasme. Nuotraukoje pavaizduotas alkoholinio gėrimo „Bosca Anniversary“ butelis parodo, kad reklama siekiama pritraukti vartotojų dėmesį ties reklamuojamu alkoholiniu gėrimu, taigi šiuo aspektu atsispindi komercinis reklamos tikslas. Be to, pareiškėja fakto, kad www.lrytas.lt tinklapyje pavaizduota gėrimo reklama atitinka AKĮ 2 str. 10 d. reikalavimus, neginčija. Atsižvelgiant į tai, abi ginčo objektu esančios reklamos laikytinos alkoholio reklamomis AKĮ 2 str. 10 d. nustatyta prasme.

22Kadangi nustatyta, jog abi reklamos laikytinos alkoholio reklama, toliau nagrinėtina, ar, pirma, frazė „Aistra svajoti“ yra tokia alkoholio reklama, kuri sieja alkoholinius gėrimus su psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu (AKĮ 29 str. 6 p.), antra, ar abi ginčo reklamos pateikia neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus (AKĮ 29 str. 11 p.).

23Analizuojant reklaminės frazės „Aistra svajoti“ poveikį psichinės veiklos pagerėjimui, teismo vertinimu atsakovas pagrįstai nustatė minėtų punktų pažeidimą, nes reklaminė frazė pati savaime, atsižvelgiant į jos pateikimo būdą, sietina su alkoholinio gėrimo – UAB „Boslita“ ir Ko produkcijos vartojimu. Apskritai frazė „Aistra svajoti“ suponuoja asmens drąsą įgyvendinti savo norus be apribojimų. Tokiam asmens veiksmui būtina gera psichinė būklė, todėl vidutiniam vartotojui formuojama nuomonė, kad tokios būklės jis gali pasiekti vartodamas UAB „Boslita“ ir Ko produkciją, kuri pavaizduota www.boslita.lt interneto puslapyje. Lietuvių kalbos žodyne (http://lkzd.lki.lt/Zodynas/Visas.asp) žodis „aistra“ aiškinamas kaip 1) stiprus patraukimas prie ko nors, geidulys, aikštis; 2) pasiutimas, patrakimas. Tuo tarpu žodžio „svajoti“ pirmoji reikšmė yra: kurti mintyse gražius, trokštamus dalykus, atsiduoti svajonėms. Taigi, pasitenkinimo ir troškimo išgyvenimą reiškianti frazė reklaminėje frazėje pagrįstai buvo susieta su psichinės veiklos pagerėjimu vartojant alkoholinius gėrimus ir reklama pripažinta pažeidžiančia AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punktą.

24Pasisakydamas dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto taikymo byloje nagrinėjamoje situacijoje, teismas pažymi, kad klaidinančios reklamos apibūdinimas ir tokios reklamos samprata yra pateikti specialiajame teisės akte – Reklamos įstatyme. Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį klaidinanti reklama – reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Šio įstatymo 5 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, laikoma, kad vartotojai susidaro nuomonę apie reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą, reklamos išsamumą ir reklamos pateikimo būdą ar formą ir priima tokius sprendimus, kurių galima tikėtis iš vidutinio vartotojo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad protingai atidus ir apdairus vartotojas neturėtų būti tapatinamas su įtariu bei nepasitikinčiu reklamos davėjo skleidžiama informacija vartotoju (LVAT 2008 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-997/2008). Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika tokio pobūdžio bylose, reklama, siejanti alkoholinių gėrimų vartojimą su fizinės būklės pagerėjimu, psichinės veiklos pagerėjimu, socialine sėkme, yra neteisinga ir klaidinanti, nes joje pateikiama informacija yra neadekvati alkoholinio gėrimo poveikiui, kuris visais atvejai sukelia neigiamas pasekmes žmogaus organizmui (žr., pvz. 2012 m. spalio 18 d. nutartis byloje Nr. A261-2644/2012, 2013 m. kovo 21 d. nutartis byloje Nr. A525-643/2013).

25Pareiškėjos atstovės vertinimu, reklama, su nurodytomis frazėmis „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“ ir „Tu mano auksas“ orientuotos į reklamoje nurodytus asmenis, o ne alkoholinius gėrimus ir jų apibūdinimą. Skatinimas įsigyti alkoholinius gėrimus išgaunamas per spalvų sąsajas, tokia reklama nėra draudžiama. Tačiau teismas su tokiais pareiškėjos atstovės teiginiais nesutinka. Teismo vertinimu, Departamentas pagrįstai pripažino, kad vaizdinė reklama su užrašais „Tu – mano auksas“, „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“, išreikšta internetiniame tinklapyje www.lrytas.lt pažeidžia AKĮ 29 str. 1 d. 11 p. nuostatas. Pastebėtina, kad pateiktas vaizdas vidutiniam vartotojui pagrįstai gali sukurti įspūdį, kad vartojant reklamoje vaizduojamą „Bosca Anniversary“ alkoholinį gėrimą pagėrės jo socialiniai santykiai. Reklamoje vaizduojami susiglaudę vyras ir moteris sudaro įspūdį, jos vartojant pavaizduotą gėrimą bus sukuriami glaudūs santykiai. Todėl reklamoje pateikta informacija apie asmens būseną vartojant pareiškėjo platinamą putojantį vyną ir tokia būsena vidutiniam vartotojui asocijuojasi su teigiamomis emocijomis, psichinės veiklos pagerėjimu, t. y. vartotojo suvokiama kaip priemonė atitinkamai būsenai pasiekti. Pastebėtina, kad reklamoje matomos frazės „Tu – mano auksas“, „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“, išreikštos dviprasmiškai ir vidutinio vartotojo požiūriu gali būti suprantamos kaip apibūdinamos ne asmenis, pavaizduotus reklamoje, o alkoholinį gėrimą, kurio nuotrauka pavaizduota reklamos kampe. Kadangi visuotinai yra pripažįstama alkoholio žala organizmui, nesant priešingų tyrimų, reklama, žadanti psichinės veiklos pagerėjimą yra neteisinga ir klaidinanti. Pareiškėjas negali įrodyti, jog alkoholinių gėrimų vartojimas galėtų teikti teigiamą naudą žmogui. Trumpalaikis malonumas dėl alkoholinių gėrimų vartojimo yra lydimas alkoholio vartojimo keliamų žalingų pasekmių – priklausomybės, kompleksinių žalingų pasekmių sveikatai bei socialiniam gyvenimui. Šios pasekmės reklamoje klaidinančiai nenurodomos. Dėl paminėtų priežasčių daroma išvada, kad pareiškėjo reklama su užrašais „Tu – mano auksas“, „Nepasiilgstu tavęs vos vienai minutei“, išreikšta internetiniame tinklapyje www.lrytas.lt, pažeidžia AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto reikalavimus. Kadangi aukščiau konstatuota, jog www.boslita.lt puslapyje nurodyta frazė „Aistra svajoti“ pagrįstai buvo susieta su psichinės veiklos pagerėjimu vartojant alkoholinius gėrimus ir pripažinta pažeidžiančia AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punktą, tokia reklama taip pat pažeidžia AKĮ 29 straipsnio 1 dalies 11 punkto reikalavimus.

26Pareiškėjos užsakymu atlikta ir teismui pateikta specialisto išvada nelaikytina objektyviu įrodymu dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo nebuvimo. Teismas byloje nustatytas faktines aplinkybes vertina pagal LVAT formuojamą tokio pobūdžio administracinių bylų praktiką.

27Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ginčijamas 2016-12-08 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas Nr. ATK2-141/16 priimtinas tinkamai išanalizavus faktines bylos aplinkybes bei taikytinas teisės aktų nuostatas, todėl jo naikinti, vadovaujantis pareiškėjos nurodomais ar kitais motyvais, nėra pagrindo. Todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 d. 1 p.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 str., 88 str. 1 p., 132 str. 1 d., 133 str., teismas

Nutarė

29pareiškėjos UAB „Boslita“ ir Ko skundą atmesti kaip nepagrįstą.

30Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja UAB „Boslita“ ir Ko 2017-01-10 teismui elektroninių ryšių... 4. Paaiškino, kad Nutarimu Departamentas nepagrįstai pripažino, kad... 5. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovės palaikė skunde išdėstytas... 6. Atsakovas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atsiliepime... 7. Paaiškino, kad reklaminis užrašas „Aistra svajoti“ formuoja nuomonę,... 8. Teismo posėdyje atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės... 9. Skundas netenkintinas.... 10. Bylos duomenims nustatyta, kad pareiškėjos internetinės svetainės... 11. Internetinėje svetainėje www.lrytas.lt patalpinta pareiškėjos gaminamo... 12. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 2016-12-08 nutarimu... 13. Byloje yra kilęs ginčas dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės... 14. Santykius, susijusius su alkoholio produktų, maisto ir kitų produktų,... 15. Šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje... 16. Alkoholio reklama AKĮ 2 str. 10 d. apibūdinama kaip bet kuria forma ir bet... 17. Aktualioje administracinių teismų jurisprudencijoje, atsižvelgiant į... 18. LVAT praktikoje ne kartą pažymėta, jog vertinant, ar tam tikra informacija... 19. Pagal LVAT formuojamą tokio pobūdžio administracinių bylų praktiką (žr.,... 20. Pareiškėjo teigimu, frazė „Aistra svajoti“ nėra laikoma alkoholio... 21. Aptariant www.lrytas.lt puslapyje nurodytą vaizdinę reklamą, kurioje... 22. Kadangi nustatyta, jog abi reklamos laikytinos alkoholio reklama, toliau... 23. Analizuojant reklaminės frazės „Aistra svajoti“ poveikį psichinės... 24. Pasisakydamas dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 11... 25. Pareiškėjos atstovės vertinimu, reklama, su nurodytomis frazėmis... 26. Pareiškėjos užsakymu atlikta ir teismui pateikta specialisto išvada... 27. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad ginčijamas... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. pareiškėjos UAB „Boslita“ ir Ko skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 30. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...