Byla 2S-1005-823/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Gradacija“ atskirąjį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „SLO Lithuania“ ieškinį atsakovui dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bylinėjimosi išlaidų (advokato pagalbos išlaidų) atlyginimo.

4Ieškovas UAB „SLO Lithuania“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB „Gradacija“ 8357,71 Lt parduotų prekių kainos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Švenčionių rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 24 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino. Preliminaraus teismo sprendimo nepavykus įteikti atsakovui ieškovo nurodytu adresu ir ieškovui pateikus prašymą nagrinėti ieškinį pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, Švenčionių rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi preliminarų sprendimą panaikino ir nutarė nagrinėti bylą pagal bendrąsias ieškinio teisenos taisykles.

6Atsakovas UAB „Gradacija“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl atsisakymo nuo ieškinio, kuriuo prašė nutraukti civilinę bylą ir grąžinti 75 procentų sumokėto žyminio mokesčio.

8Atsakovo atstovas 2012 m. vasario 10 d. parengiamajame teismo posėdyje nurodė, kad sutinka, jog byla būtų nutraukta, bet prašė priteisti iš ieškovo atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, nes atsakovas šio nepagrįsto ieškinio nepripažino.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 10 d. nutartimi ieškovo UAB „SLO Lithuania“ ieškinio atsisakymą priėmė ir civilinę bylą nutraukė; priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 670 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 24,40 Lt pašto išlaidų valstybės naudai; nutarčiai įsiteisėjus nurodė grąžinti ieškovui iš valstybės biudžeto 188 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad pateiktas atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio – 188 Lt. Atsakovas ieškinio nepripažino, ieškovas tik prieš pat antrą teismo posėdį atsisakė ieškinio. Atsakovas turėjo bylinėjimosi išlaidų, kurios priteistinos iš ieškovo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 94 straipsnio 1 dalis). Atsakovas advokatui už konsultacijas sumokėjo 200 Lt, už atsiliepimą – 300 Lt, už atstovavimą – 300 Lt, ir 170 Lt už kelionės išlaidas. Išlaidos už konsultacijas ir atsiliepimą yra ženkliai mažesnės nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.1 punkte numatytas maksimalus dydis, tačiau, nors atsakovo atstovas dalyvavo teismo posėdyje, dėl ieškinio atsisakymo atstovauti atsakovo faktiškai nereikėjo, todėl iš viso atsakovui priteistina 670 Lt turėtų išlaidų.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Gradacija” prašo: 1) pakeisti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priteisti atsakovui iš ieškovo 970 Lt bylinėjimosi išlaidų; 2) išspręsti atsakovo prašymą dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir skirti ieškovui 10 000 Lt dydžio baudą, pusę šios sumos priteisiant atsakovui; 3) išspręsti atsakovo prašymą dėl atskirosios nutarties ieškovo atžvilgiu priėmimo; 4) priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Tik bylą nagrinėjantis teismas sprendžia dėl posėdžių datos, vietos ir laiko (CPK 228 straipsnio 1 dalis). Sistemiškai aiškinant CPK 94 straipsnio 1 dalį ir 98 straipsnio 2 dalį šalies atstovo vykimas į teismą sudaro jo darbo ir laiko sąnaudas, todėl laikytinos šalies patirtomis bylinėjimosi išlaidomis. Apie ieškinio atsisakymą atsakovo atstovas sužinojo tik parengiamojo posėdžio metu. Parengiamasis posėdis įvyko, teismas iš anksto nepranešė apie ieškinio atsisakymą ir kad jis bus nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, todėl nepagrįsta teismo išvada, kad parengiamajame posėdyje atsakovo atstovauti faktiškai nereikėjo. 2012 m. vasario 10 d. atsakovo atstovas sugaišo 4 valandas kelionei iš Vilniaus į Švenčionių rajono apylinkės teismą ir atgal.
  2. Ieškovas nesąžiningai, grįsdamas reikalavimą suklastotais dokumentais, siekė prisiteisti iš atsakovo nebūtą skolą, nors atsakovas buvo paaiškinęs ieškovui dėl jo turimų dokumentų galimo suklastojimo ir siūlė kreiptis į teisėsaugos institucijas. Toks ieškovo elgesys laikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Dėl to atsakovas prašė teismo skirti ieškovui baudą (CPK 95 straipsnis), tačiau teismas šio prašymo neišnagrinėjo (CPK 42 straipsnio 1 dalis).
  3. Teismas taip pat neišnagrinėjo prašymo priimti atskirąją nutartį (CPK 299 ir 300 straipsniai). Byloje ieškovo pateikti dokumentai – atsakovo 2011 m. birželio 14 d. įgaliojimas, 2011 m. birželio 4 d. PVM sąskaita-faktūra – yra suklastoti, tai sudaro Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymius.

11Atsiliepimu ieškovas UAB „SLO Lithuania“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atsakovas neįrodė, kad ieškovas pareiškė ieškinį nesąžiningai ir nepagrįstai. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad informavo ieškovą apie galimą dokumentų suklastojimą. Ieškinį ieškovas pareiškė pagal turimus dokumentus – atsakovo buvusio direktoriaus ir dabartinio didžiausio akcininko įgaliojimą prekėms atsiimti. Atsakovui pateikus atsiliepimą, ieškovas kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo. Ieškovas dokumentų neklastojo, priešingai – tikėtina, jog iš ieškovo buvo pagrobtos prekės pasinaudojant suklastotais dokumentais ir atsakovo vardu.
  2. Skundas dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų yra nepagrįstas, atsakovas piktnaudžiauja teise. 2012 m. vasario 9 d. ieškovas informavo atsakovo atstovą apie ieškinio atsisakymą atsakovo atstovo interneto tinklapyje nurodytu el. paštu. Kelionės išlaidos atsakovui yra priteistos. Rekomendacijų 9 punkte kelionių laikas į atstovavimą neįskaitomas, o posėdyje faktiškai atstovauti nereikėjo. Todėl priteisti atstovavimo, kurio nebuvo, išlaidas (300 Lt) būtų neprotinga, nesąžininga ir neteisinga.
  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

12Dėl advokato pagalbos išlaidų

13Apeliantas prašo pakeisti skundžiamą teismo nutartį dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nes mano, kad teismas nepagrįstai priteisė jam iš ieškovo tik dalį patirtų advokato pagalbos išlaidų.

14Vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Nagrinėjamu atveju civilinė byla buvo nutraukta ieškovui ieškinio atsisakius. Nors pareiškime dėl atsisakymo nuo ieškinio ieškovas nenurodė atsisakymo priežasčių, iš atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų matyti, kad ieškovas atsisakė ieškinio kilus įtarimui, kad jo turimi dokumentai, kuriais grįstas ieškinys, gali būti suklastoti. Įvertinus nurodytas aplinkybes ir nesant duomenų, jog ieškovas ieškinio atsisakė dėl to, kad atsakovas pripažino ir/ar įvykdė ieškovo reikalavimus, ieškovo ieškinio atsisakymo priėmimas ir civilinės bylos nutraukimas šiuo atveju prilygsta palankaus atsakovui teismo sprendimo priėmimui. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes laikytina, kad atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos tik dėl ieškovo iniciatyva iškeltos civilinės bylos, todėl Švenčionių rajono apylinkės teismui 2012 m. vasario 10 d. nutartimi priėmus ieškovo ieškinio atsisakymą atsakovas įgijo teisę reikalauti iš ieškovo savo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

15Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, rūšių (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Vadovaujantis CPK 98 straipsniu, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro advokato pagalbos išlaidos (970 Lt). Patirtas advokato pagalbos išlaidas patvirtinantys dokumentai pirmosios instancijos teismui buvo pateikti iki parengiamojo teismo posėdžio, vykusio 2012 m. vasario 10 d. (b. l. 9, 14, 28). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi priteisė iš ieškovo atsakovui 670 Lt išlaidų advokato pagalbai atlyginti pagal atsakovo advokato išrašytas sąskaitas: 200 Lt už advokato konsultacijas, 300 Lt – už atsiliepimo į ieškinį rengimą, ir 170 Lt už advokato kelionės iš Vilniaus į Švenčionių rajono apylinkės teismą išlaidas. Ginčo dėl šių priteistų sumų nėra, jos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių nustatytų dydžių (Rekomendacijų 3, 8.2, 10 punktai), šios išlaidos yra realios ir būtinos. Tačiau ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nepriteistos 300 Lt sumos, atsakovo reikalautos pagal advokato išrašytą sąskaitą už atstovavimą parengiamajame teismo posėdyje (b. l. 28). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepriteisė atsakovui šių išlaidų. Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos yra tik tokios, kurios buvo realiai patirtos, būtinos ir pagrįstos. Atsakovo atstovas dalyvavo 2012 m. vasario 10 d. parengiamajame teismo posėdyje, tačiau šiame posėdyje nebuvo rengiamasi bylos nagrinėjimui iš esmės, juo labiau byla nebuvo pradėta nagrinėti iš esmės – šiame posėdyje buvo tik pagarsintas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio ir išklausyta atsakovo atstovo nuomonė dėl to. Akivaizdu, kad advokatui 2012 m. sausio 18 d. išrašant sąskaitą klientui (atsakovui) už atstovavimą teisme, manyta, kad parengiamajame posėdyje bus aiškinamasi dėl ginčo esmės ir atliekami kiti pasirengimo nagrinėti bylą teismo posėdyje veiksmai, o gal net pradėtas žodinis bylos nagrinėjimas iš esmės (CPK 230 straipsnio 1 dalis, 231 straipsnio 5 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad minėtame teismo posėdyje atsakovo atstovas sutiko su ieškinio atsisakymu ir nei pasirengimas nagrinėti bylą, nei bylos nagrinėjimas iš esmės neįvyko, 300 Lt atstovavimo šiame teismo posėdyje išlaidos nelaikytinos pagrįstomis ir būtinomis. Be to, ieškovo atstovas prieš teismo posėdį, 2012 m. vasario 9 d. elektroniniu paštu pranešė atsakovo atstovui apie atsisakymą nuo ieškinio bei kad posėdyje nedalyvaus (b. l. 45). Esant tokioms aplinkybėms atstovavimo teisme išlaidų priteisimas iš ieškovo neatitiktų bylinėjimosi išlaidų paskirstymą reglamentuojančių proceso teisės nuostatų bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnio 4 dalis). Atskirojo skundo argumentas, kad atsakovo atstovas sugaišo daug laiko vykdamas į teismo posėdį, nėra susijęs su atstovavimo teisme išlaidų atlyginimo klausimu, juo labiau kad kelionės išlaidos (170 Lt) atsakovui pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo priteistos.

17Dėl kitų procesinių prašymų

18Atsakovas prašo paskirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, reiškiant akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį.

19Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas, bauda dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis gali būti skiriama dalyvaujančiam byloje asmeniui, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį ar pateikė kitą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatyme nustatytos procesinės teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005). Aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimas konstatuojamas tada, kai procesinis dokumentas teikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti nepatogumų, trukdžių, rūpesčių. Paduodančio nepagrįstą procesinį dokumentą asmens nesąžiningumas reiškia asmens suvokimą, jog jo reikalavimas iš tiesų yra nepagrįstas, asmuo neturi teisės reikalauti ginti teises, nes jos realiai nebuvo pažeistos. Įvertinus bylos aplinkybes, ieškovo procesinis elgesys negali būti vienareikšmiškai vertinamas kaip akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, byloje nenustatyta, kad ieškovas iš anksto žinojo, kad jo turimi ieškinio reikalavimus pagrindžiantys dokumentai gali būti suklastoti. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad dar prieš ieškinio pareiškimą siūlė ieškovui kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl dokumentų suklastojimo, todėl nepaneigta, kad ieškovas ieškinį pareiškė sąžiningai ir tik vėliau suabejojo dėl ieškinio pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, atsakovo prašymas paskirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmestinas.

20Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi nepasisakė dėl atsakovo atsiliepime pareikšto prašymo priimti atskirąją nutartį dėl to, kad ieškovo teismui pateikti dokumentai – atsakovo 2011 m. birželio 14 d. įgaliojimas, 2011 m. birželio 4 d. PVM sąskaita-faktūra – yra suklastoti. Pastebėtina, kad atsakovo atstovas teismo posėdyje, kuriame sutiko su ieškinio atsisakymu, nenurodė, kad palaiko savo prašymą, pateiktą atsiliepime, dėl atskirosios nutarties priėmimo (b. l. 29). Be to, vadovaujantis CPK 299 straipsniu, teisė spręsti apie atskirosios nutarties priėmimo byloje būtinybę suteikta bylą nagrinėjančiam teismui, byloje dalyvaujančių asmenų prašymas dėl tokios nutarties priėmimo teismui nėra privalomas, nutartis priimti atskirąją nutartį ar atsisakyti ją priimti apeliacine tvarka neskundžiama, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija šio pirmosios instancijos teismo procesinio veiksmo pagrįstumo nevertina. Klausimams dėl ieškinio atsisakymo priėmimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo išspręsti šios apelianto nurodytos aplinkybės nėra teisiškai reikšmingos, taigi pirmosios instancijos teismas, nepasisakydamas dėl atitinkamo prašymo ginčijamoje nutartyje, proceso teisės normų nepažeidė. Ieškovui atsisakius ieškinio ir teismui nutraukus civilinę bylą, būtinybės priimti atskirąją nutartį nėra ir apeliacinės instancijos teisme, todėl šis atsakovo prašymas atmestinas.

21Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, absoliučių ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Atmetus apelianto atskirąjį skundą, nėra pagrindo tenkinti ir jo reikalavimo priteisti jam iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

22Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

23Atskirąjį skundą atmesti.

24Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė-Balynienė, apeliacine... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ginčas byloje kilo dėl bylinėjimosi išlaidų (advokato pagalbos išlaidų)... 4. Ieškovas UAB „SLO Lithuania“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas... 5. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 24 d. preliminariu... 6. Atsakovas UAB „Gradacija“ atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir... 7. Ieškovas pateikė teismui prašymą dėl atsisakymo nuo ieškinio, kuriuo... 8. Atsakovo atstovas 2012 m. vasario 10 d. parengiamajame teismo posėdyje... 9. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 10 d. nutartimi... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Gradacija” prašo: 1) pakeisti... 11. Atsiliepimu ieškovas UAB „SLO Lithuania“ prašo atskirąjį skundą... 12. Dėl advokato pagalbos išlaidų... 13. Apeliantas prašo pakeisti skundžiamą teismo nutartį dalyje dėl... 14. Vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, kai byla baigiama nepriimant teismo... 15. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas... 17. Dėl kitų procesinių prašymų... 18. Atsakovas prašo paskirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis... 19. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas, bauda dėl piktnaudžiavimo procesinėmis... 20. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas... 21. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 22. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 23. Atskirąjį skundą atmesti.... 24. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį palikti...