Byla 2A-485-267/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkė ir pranešėja),Vytauto Kursevičiaus, Birutės Simonaitienės, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Arkada“ atstovams generalinio direktoriaus pavaduotojui A. M. ir advokatui Juozui Gaudučiui, suinteresuotiems asmenims I. U., Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovui N. J.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB ,,Arkada” apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 17 d. sprendimo pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-673-797/2011, iškeltoje pagal pareiškėjo UAB ,,Arkada“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims: Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, I. U. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

6Pareiškėjas UAB „Arkada“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „Arkada“ nuo 1992 m. sausio 23 d. iki 1996 m. vasario 13 d. iš Šiaulių rajono savivaldybės nuomojo 1,8 ha ploto žemės sklypą Nr. 429000000005658, esantį Architektų g., Šiauliuose, ir buvo faktiniuose bei juridiniuose nuomos sutarties santykiuose su Šiaulių rajono savivaldybe; nuo 1996 m. vasario 13 d. iki 2007 m. sausio 22 d. iš Šiaulių miesto savivaldybės nuomojo 1,8 ha ploto žemės sklypą Nr. 429000000005658, esantį Architektų g., Šiauliuose, ir buvo faktiniuose bei juridiniuose nuomos sutarties santykiuose su Šiaulių miesto savivaldybe; nuo 2007 m. sausio 22 d. iki teismo sprendimo priėmimo dienos iš Šiaulių miesto savivaldybės nuomojasi 1,6652 ha ploto žemės sklypą Nr. 429000000005658, esantį Architektų g., Šiauliuose, ir yra faktiniuose bei juridiniuose nuomos sutarties santykiuose su Šiaulių miesto savivaldybe.

7Pareiškėjas UAB „Arkada“ nurodė, kad 1992-01-23 buvo priimtas potvarkis, jame buvo išdėstytos aplinkybės ir sąlygos, kuo remiantis perduodama žemė AB „Arkada“. Akcinė bendrovė „Arkada“ įvykdė visus įsipareigojimus ir žemės sklypas buvo jai perduotas. Paaiškino, kad 1992-02-07 Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 89, kuriame buvo nustatytos sąlygos dėl žemės perdavimo ir nuomos ne konkurso tvarka. Pareiškėjui buvo duotas leidimas vykdyti projektavimo darbus iki potvarkio priėmimo dienos. Vyriausybė 1992-03-09 priėmė nutarimą Nr. 150, kuriuo papildė nutarimą Nr. 89 51.5 ir 51.6 punktais. 5.1.6 p. konstatuota, kad valstybinės žemės sklypai nuomojami ne konkurso tvarka įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kurioms nuo 1990 m. sausio 1 d. iki šio nutarimo priėmimo dienos nustatyta tvarka buvo duotas leidimas atlikti žemės sklypų tyrinėjimo bei projektavimo darbus jų komerciniams ūkiniams ir nekomerciniams objektams statyti, išskyrus individualiųjų gyvenamųjų namų statybą, žemės sklypai, kuriuose tyrinėjimo bei projektavimo darbai faktiškai yra pradėti iki šio nutarimo priėmimo dienos, jeigu jie bus užbaigti ne vėliau nei iki 1992-07-01. Taisyklių 17 p. nurodyta, kad juridiniai asmenys, naudojantys nustatyta tvarka jiems suteiktą valstybinės žemės sklypą, laikomi naudojamo sklypo nuomininkais, todėl pareiškėjas mano, kad nuo šio nutarimo priėmimo dienos, t. y. 1992-02-07, tapo šio sklypo nuomininku. Sutartis buvo neterminuota ir iki šios dienos nei viena iš šalių nepareiškė reikalavimo nutraukti sutartį, todėl mano, kad sutartis yra galiojanti. Juridinis faktas reikalingas tam, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą, jog nuomos mokesčių dydžiai yra skirtingi. Tiems asmenims, kurie turi nuomos sutartį yra vienas procentas, kurie yra naudotojai ir neturi sutarčių – kitas. Pareiškėjas kreipėsi ir mėgino išspręsti klausimą kompromiso keliu, kad būtų naujai sudaryta sutartis, jeigu netenkina ankstesnė situacija. Pareiškėjas yra permokėjęs apie 160 000 litų mokesčių, todėl jiems reikia nustatyti juridinį faktą ir spręsti klausimą dėl mokesčių susigrąžinimo. Žemės sklypas suformuotas, bet neįregistruotas.

8Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos su pareiškimu nesutinko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 1992-01-23 potvarkis, kurį pareiškėjas laiko nuomos pradžia, nelaikytinas nei sandorio pagrindu, nei panašiu dokumentu, kadangi potvarkyje nurodyta vykdyti gamybinės bazės projektavimo darbus. 1992 m. visiems asmenims, tiek fiziniams, tiek juridiniams buvo suteikiamas valstybinės žemės sklypas, tuo metu nuomos sutartys nebuvo sudaromos. Buvo suteiktas sklypas skirtas gamybinės bazės statybai, bet pasikeitus tvarkai, įsigaliojus žemės nuomos įstatymui, nuo 2004-07-01 turėjo būti sudaroma žemės nuomos sutartis ir ji įregistruojama žemėtvarkos skyriuje. Buvo visiems asmenims suteikti sklypai, o kurie nepirko ar neišsinuomojo tų sklypų neteko. Nuo 2004-07-01 rašytinė nuomos sutartis turėjo būti, ji turėjo būti įregistruojama nustatyta tvarka. Iki šios dienos nuomos sutartis nesudaryta, todėl manė, kad UAB „Arkada“ ne žemės sklypo nuomininkas, o žemės sklypo naudotojas.

9Šiaulių miesto savivaldybės administracija nurodė, kad savivaldybės administracija nuomos mokestį administruoja tik nuo 2003 m., o pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog būtų laikomas nuomininku, nes ir nuomos mokestį mokėjo kaip žemės sklypo naudotojas. Pareiškėjas kaip nuomininkas nuomoja du žemės sklypus Gegužių ir Ragainės g., už kuriuos mokami žemės nuomos mokesčiai, nes yra sudarytos nuomos sutartys, o dėl sklypo Architektų g. pareiškėjas piktybiškai nesudaro nuomos sutarties.

10Šiaulių rajono savivaldybės administracija su pareiškimu nesutiko ir prašė jį atmesti, nes pareiškėjas buvo žemės naudotojas, o ne nuomotojas. Nurodė, kad Vyriausybės nutarimas Nr. 89 numatė galimybę perduoti juridiniams asmenims naudoti žemės sklypus. Pareiškėjas tuo laikotarpiu atitiko teisės aktų nuostatas ir niekas neginčija, kad pagal galiojančius teisės aktus teisėtai buvo suteiktas žemės sklypas naudotis. Vėliau buvo priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 550, kuriame įstatymo leidėjo valia 17 p. buvo nurodyta, kad visi piliečiai ir juridiniai asmenys, naudojantys nustatyta tvarka jiems suteiktus žemės sklypus, laikomi naudojamų sklypų nuomininkais. Manė, kad atsižvelgiant į tai, negalima nustatyti tokio juridinio fakto, kad pareiškėjas buvo nuomotojas to žemės sklypo nuo pat jo suteikimo naudotis dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos.

11Suinteresuotas asmuo I. U. su pareiškimu nesutiko ir nurodė, kad pretenduoja į ginčo žemės sklypo susigrąžinimą natūra.

12II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

13Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 17 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad AB ,,Arkada“ nuo 1992-06-26 iki 1994-07-01 iš Šiaulių rajono valdybos nuomojo 1,8 ha ploto žemės sklypą Nr. 429000000005658, esantį Architektų g., Šiauliuose, ir buvo faktiniuose bei juridiniuose nuomos sutarties santykiuose su Šiaulių rajono savivaldybe. kitoje dalyje pareiškimą atmetė.

14Teismas nusprendė, kad pareiškėjo teiginys, jog nuomos pradžia prasidėjo 1992-01-23 yra nepagrįstas, nes tuo metu dar nebuvo suteiktas žemės sklypas, tik leista vykdyti projektavimo darbus, be to, pagal jo teisinį statusą tuo metu pareiškėjas buvo valstybinė įmonė (nuo 1990-11-15 iki 1992-02-18), kuriai pagal teisės normas negalėjo būti nuomojama žemė. Teismas nustatė, kad žemės sklypo suteikimą patvirtina pateiktas 1992 m. birželio mėn. 26 d. Šiaulių rajono valdybos potvarkis Nr. 283V, pagal kurį buvo suteikta akcinei bendrovei „Arkada“ nuolatiniam naudojimui 1,8 ha sklypas. Atsižvelgdamas į tai, kad žemės sklypo nuomos sutartį atstojo dokumentas, patvirtinantis, jog žemės sklypas suteiktas naudoti, teismas pareiškimą patenkino iš dalies ir nustatė juridinį faktą, jog pareiškėjas nuo 1992-06-26 iki 1994-07-01 iš Šiaulių rajono valdybos nuomojo 1,8 ha ploto žemės sklypą Nr. 429000000005658, esantį Architektų g., Šiauliuose, ir buvo faktiniuose bei juridiniuose nuomos sutarties santykiuose su Šiaulių rajono savivaldybe.

15Teismas nustatė, kad pareiškėjas nuomos sutarties raštu nesudarė, naudojamas 1,8 ha ploto valstybinės žemės sklypas nebuvo įregistruotas žemėtvarkos tarnyboje, dėl ko buvo atkurta į dalį žemės sklypo ir nuosavybės teisė pretendentui (b. l. 89-90). Padarė išvadą, kad šiuo atveju pareiškėjo veiksmai, t. y. naudojimasis žeme, savaime negali reikšti nei sutartinių nuomos santykių atsiradimo ar pripažinimo, nei siekio šiuos santykius palaikyti. Teismas konstatavo, kad nuomos mokesčio mokėjimas, kaip toks, nepatvirtino egzistuojant būtent nuomos teisiniams santykiams, nes vadinamasis nuomos mokestis turėjo būti mokamas ne tik už išnuomotą, bet ir kitais teisiniais pagrindais suteiktą žemę. Todėl nusprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, kad pareiškėjas nuo 1994-07-01 buvo 1,8 ha, o vėliau mažesnio – 1,6652 ha žemės sklypo nuomininkas.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.

17Pareiškėjas UAB „Arkada“ teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 17 d. sprendimo dalies pakeitimo, kuria buvo atmesta UAB „Arkada“ pareiškimo dalis ir prašo pripažinti, kad UAB „Arkada“ nuo 1994-07-01 nuomojo 1,8 ha ploto žemės sklypą Nr. 429000000005658, esantį Architektų g. Šiauliuose iki 2007-01-22, o nuo šio laiko iki teismo sprendimo priėmimo dienos (2011-05-17), nuomoja 1,6652 ha žemės sklypą Nr. 429000000005658 ir yra faktiniuose bei juridiniuose nuomos sutarties santykiuose.

18Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

191. Apelianto nuomone, AB „Arkada“ turėjo rašytinę nuomos sutartį su Šiaulių rajono savivaldybe, nes ją atstojo 1992 m. sausio 23 d. Šiaulių rajono savivaldybės potvarkis Nr. 28V „Dėl leidimo vykdyti projektavimo darbus“ ir 1992 m. birželio 26 d. Šiaulių rajono valdybos potvarkis Nr. 283V „Dėl žemės sklypo suteikimo akcinei bendrovei „Arkada“ nuolatiniam naudojimui“. 1994 m. birželio mėn. 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 500 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-21 nutarimo Nr. 550 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos dalinio pakeitimo“. Mano, kad teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad šis nutarimas taikomas žemės naudotojams, norintiems išsinuomoti žemę, tačiau jis netaikomas asmenims, kurie tai dienai jau buvo nuomos sutarties santykiuose su savivaldybėmis. 1994 m. birželio 21 d. LRV nutarimas Nr. 500 nenutraukė sudarytų nuomos sutarčių ir neįpareigojo naujai sudaryti tokias sutartis. Todėl nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad po 1994-06-21 nuomos sutartis nutrūko ir AB „Arkada“ vėl tapo žemės naudotoju.

202. Apelianto nuomone, keičiantis įstatyminei bazei ir subjektams, kuriems buvo deleguotas sutarčių sudarymas, šios žinybos privalėjo perimti 1992 m. birželio 26 d. žemės nuomos sutartį tarp AB „Arkada“ ir Šiaulių rajono savivaldybės ir ją vykdyti.

213. Apelianto nuomone, teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad prie 1992 m. birželio 26 d. Šiaulių rajono valdybos potvarkio Nr. 283 V buvo pridėti visi brėžiniai ir planai patvirtinantys žemės sklypo ribas. Planai suderinti su visomis tuometinėmis institucijomis. Todėl mano, kad teismo padaryta išvada, kad nėra nustatytos sklypo ribos ir nėra suformuotas sklypas, neatitinka tikrovės. Akcentuoja, kad sklypas buvo suformuotas dar 1992 metais, todėl mano, jog dabar reikalauti naujai suformuoti sklypą nėra pagrindo, nes galioja 1992 m. birželio 26 d. nuomos sutartis.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos prašo atmesti apeliacinį skundą, palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 17 d. sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad apelianto teiginiai nėra pagrįsti vėliau įsigaliojusiais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybinės žemės nuomą. Pažymi, kad 1993 m. gruodžio 23 d. priėmus Lietuvos Respublikos žemės nuomos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 3-41), jo 3 str. ir 4 str. buvo apibrėžta žemės nuomos sutarties forma (sudaroma raštu) ir turinys, 8 str. buvo apibrėžta žemės nuomos objekto sąvoka. Nuo 1994 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; Žin., 2004, Nr. 28-868), todėl buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 550 „Dėl valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos“ (Žin., 1993, Nr. 32-747, redakcija Žin., 1994, Nr. 48-903). Šiuo Vyriausybės nutarimu patvirtintų žemės nuomos taisyklių 17 punkte nurodyta, kad „Juridiniai ir fiziniai asmenys, naudojantys jiems nustatytąja tvarka suteiktus valstybinės žemės sklypus ne žemės ūkio veiklai, taip pat turintys pastatų, statinių bei įrenginių (kai šiems objektams nėra priskirta žemės sklypų), laikomi valstybinės žemės nuomininkais tik įregistravę valstybinės žemės nuomos sutartį miesto (rajono) valdybos žemėtvarkos tarnyboje. Nurodo, kad nesudarius nuomos sutarties, niekada nebuvo aptarti AB „Arkada“ naudojamo žemės sklypo Architektų gatvėje duomenys, nebuvo suteiktas adresas, nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo specialiosios sąlygos, aptartas žemės nuomos mokesčio dydis, mokėjimo terminai ir šalių atsakomybė. Todėl mano, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas pagrįstai pripažino, kad nesant rašytinės sutarties ir nustatyta tvarka suformuoto ir įregistruoto žemės sklypo, UAB „Arkada“ nuo 1994 m. liepos 1 d. laikomas žemės sklypo naudotoju, o ne nuomininku.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija prašo atmesti apeliacinį skundą, palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 17 d. sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1994 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 500 (Žin., 1994, Nr. 48-903) iš dalies buvo pakeisti nutarimu Nr. 550 patvirtintų taisyklių: 17 punktas, nurodant, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys jiems nustatytąja tvarka suteiktus valstybinės žemės sklypus ne žemės ūkio veiklai, taip pat turintys pastatų, statinių bei įrenginių (kai šiems objektams nėra priskirta žemės sklypų), laikomi valstybinės žemės nuomininkais tik įregistravę valstybinės žemės nuomos sutartį miesto (rajono) valdybos žemėtvarkos tarnyboje; 18 punktas, nustatant fizinių ir juridinių asmenų, faktiškai naudojamų žemės sklypų , nuomos sutarčių sudarymo tvarką. Mano, kad šios teisės akto nuostatos įrodo tai, kad nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 500 įsigaliojimo dienos, apeliantas turėjo sudaryti naudojamo valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį. Priešingu atveju, jis galėjo būti laikomas tik sklypo naudotoju, o ne nuomininku. Mano, kad teismas pagrįstai nurodo, kad valstybinės žemės nuomos santykiams būdingas teisinis apibrėžtumas, kuris riboja šalių galimybę, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, tarpusavio susitarimu nustatyti kitokias teises ir pareigas, negu tas, kurias įtvirtina atitinkamus santykius reglamentuojančios imperatyviosios įstatymų nuostatos.

24Suinteresuoti asmenys Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir I. U. atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

26Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

27Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovai palaikė apeliacinį skundą, o suinteresuoti asmenys prašė atmesti pateiktą apeliacinį skundą.

28Teismas ypatingosios teisenos tvarka gali nustatyti tik tuos juridinius faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad faktai, išvardyti CPK 444 straipsnyje, yra juridiniai ne bet kada ir ne kiekvieno asmens atžvilgiu, bet tik tam tikroje įstatymų apibrėžtoje situacijoje, kai, juos nustačius, pareiškėjai įgys tam tikrą subjektinę teisę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje A. L. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją, trečiasis asmuo E. A., bylos Nr. 3K-3-474/2001).

29Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (LR CPK 444 str. 1 d., 445 str.). Teismas nustato juridinę reikšmę turintį faktą tik, jeigu pareiškėjas neturi jį patvirtinančių dokumentų ir negali jų gauti kitokia tvarka. Jeigu yra dokumentai, patvirtinantys tą faktą, arba juos galima gauti ar prarastus atkurti kita tvarka, teismas turi atsisakyti priimti pareiškimą CPK 137 str. 2 d. 1 p. pagrindu (nenagrinėtinas teisme), o priėmęs bylą nagrinėti, teismas turi ją nutraukti CPK 293 str. 1 p. pagrindu.

30Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs taisyklę, kad įrodinėjimo dalykas civilinėse bylose yra materialinio teisinio pobūdžio juridiniai faktai, kurių pagrindu dalyvaujantiems asmenims atsiranda teisės ir pareigos, bei įrodomieji faktai, kurių pagrindu teismas sprendžia apie reikšmingų bylos aplinkybių egzistavimą. Kai faktai yra įrodomieji, bet ne juridiškai reikšmingi, jie nenustatinėjami CPK 444 straipsnyje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje pagal J. A. pareiškimą; suinteresuoti asmenys: D. R. S., K. B., bylos Nr. 3K-3-497/2004). Nagrinėjamoje byloje, pareiškėjas UAB „Arkada“ kreipėsi į teismą ypatingosios teisenos tvarka, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad bendrovę ir valstybinės žemės patikėtinius, atitinkamai pagal laikotarpius Šiaulių miesto savivaldybę ir Šiaulių rajono savivaldybę, nuo 1992 m. sausio 23 dienos iki sprendimo šioje civilinėje byloje priėmimo dienos sieja valstybei priklausančio 1,8 ha (šiuo metu 1,6652 ha) ploto žemės sklypo, esančio Architektų g., Šiauliuose, nuomos teisiniai santykiai nors rašytinė sutartis nesudaryta.

31Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, faktinės aplinkybės, susijusios su pareiškėją ir suinteresuotus asmenis galimai siejusiais valstybinės žemės nuomos teisiniais santykiais, gali būti nustatinėjamos, sprendžiant kilusį ginčą įstatymų nustatyta tvarka, t. y. ginčo teisenos tvarka, vadovaujantis CK šeštosios knygos XXVIII ir XXIX skyriaus, LR Žemės įstatymo, LR Žemės nuomos įstatymo ir kt. poįstatyminių aktų nuostatomis.

32Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs UAB „Arkada“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir skundžiamu 2011-05-17 sprendimu pareiškimą patenkinęs iš dalies, pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylų nagrinėjimą ypatingosios teisenos tvarka, neužtikrino tinkamo proceso, dėl ko skundžiamas sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu CPK 263 straipsnio prasme (CPK 5 str., 442 str., 444 str., 137 str. 2 d. 1 p.). Todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o byla nutrauktina kaip nenagrinėtina teisme ypatingos teisenos tvarka (CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 293 straipsnio 1 punktas).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 5 punktu, 293 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

34Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 17 d. sprendimą panaikinti, o bylą nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. Pareiškėjas UAB „Arkada“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 7. Pareiškėjas UAB „Arkada“ nurodė, kad 1992-01-23 buvo priimtas potvarkis,... 8. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos su pareiškimu... 9. Šiaulių miesto savivaldybės administracija nurodė, kad savivaldybės... 10. Šiaulių rajono savivaldybės administracija su pareiškimu nesutiko ir... 11. Suinteresuotas asmuo I. U. su pareiškimu nesutiko ir nurodė, kad pretenduoja... 12. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 13. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gegužės 17 d. sprendimu ieškinį... 14. Teismas nusprendė, kad pareiškėjo teiginys, jog nuomos pradžia prasidėjo... 15. Teismas nustatė, kad pareiškėjas nuomos sutarties raštu nesudarė,... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.... 17. Pareiškėjas UAB „Arkada“ teismui pateikė apeliacinį skundą dėl... 18. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 19. 1. Apelianto nuomone, AB „Arkada“ turėjo rašytinę nuomos sutartį su... 20. 2. Apelianto nuomone, keičiantis įstatyminei bazei ir subjektams, kuriems... 21. 3. Apelianto nuomone, teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad prie 1992 m.... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono... 24. Suinteresuoti asmenys Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir I. U.... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 26. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 27. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje pareiškėjo atstovai palaikė... 28. Teismas ypatingosios teisenos tvarka gali nustatyti tik tuos juridinius faktus,... 29. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas,... 30. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs taisyklę, kad... 31. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, faktinės aplinkybės, susijusios su... 32. Apibendrindama teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 34. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 17 d. sprendimą...