Byla 2-4465-650/2012
Dėl našlaičių pensijos permokos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šiaulių skyriaus ieškinį atsakovei M. K. dėl našlaičių pensijos permokos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius prašo priteisti iš atsakovės M. K. 2750,50 Lt valstybinio socialinio draudimo pensijos permoką, susidariusią dėl atsakovės kaltės. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei ieškinys su priedais įteiktas tinkamai (CPK 130 str. tvarka), tačiau ji per teismo nustatytą 30 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovės prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

5Iš pateiktų ieškovo rašytinių duomenų (b.l. 4-25) matyti, kad VSDFV Šiaulių skyriuje M. K., mirus jos tėvui A. P., 2009-02-25 VSDFV Šiaulių skyriaus sprendimu Nr. PK1-5251 buvo atnaujintas našlaičių pensijos mokėjimas nuo 2009-03-01 iki 2009-06-30. Kartu su gautu prašymu atsakovė pateikė Šiaulių profesinio rengimo centro 9-02-23 išduotą pažymą Nr. DMP3-1276, kurioje nurodyta, kad ji mokosi Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriuje, BK7/1 grupėje, II kurse, dieniniame skyriuje. 2009-09-21 gautas atsakovės prašymas atnaujinti našlaičių pensijos mokėjimą. 2009-09-22 DFV Skyriaus sprendimu Nr. PK1-20228 jai buvo atnaujintas našlaičių pensijos mokėjimas nuo 2009-09-01 iki 2010-08-31. Kartu su gautu prašymu atsakovė pateikė Šiaulių profesinio rengimo centro 2009-09-07 išduotą pažymą Nr. DMP3-212, kurioje nurodyta, kad ji mokosi Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriuje, BK8/2 grupėje, II kurse, dieniniame skyriuje. 2010-09-30 gautas atsakovės prašymas atnaujinti našlaičių pensijos mokėjimą. 2010-10-01 DFV Skyriaus sprendimu Nr. PK1-14839 jai buvo atnaujintas našlaičių pensijos mokėjimas nuo 2010-09-02 iki 2011-02-28. Kartu su gautu prašymu atsakovė pateikė Šiaulių suaugusiųjų vidurinės mokyklos 2010-09-28 išduotą pažymą Nr. S-148, kurioje nurodyta, kad ji mokosi Šiaulių suaugusiųjų vidurinės mokyklos dieniniame skyriuje pagal bendrojo lavinimo programą. Užklausus apie atsakovės mokymąsi, 2010-11-08 raštu Nr. DMP3-729 ši mokymo įstaiga pranešė, atsakovės mokymosi sutartis nutraukta nuo 2010-02-10. Pati atsakovė šios aplinkybės ieškovui nepranešė. Gavus pažymą, kad atsakovė nebesimoko, skyrius nutraukė jai pensijos mokėjimą ir 2010-11-10 sprendimu Nr. SSP-149 nustatė 3300,60 Lt pensijos permoką laikotarpiu nuo 2010-03-01 iki 2010-08-31. Skiriant našlaičių pensijas atsakovė buvo supažindinta raštiškai su įstatymo nuostatomis ir įsipareigojo Skyriui pranešti apie pasikeitusias aplinkybes (jei baigė ar nutraukė mokymąsi) pati per įstatymu nustatytą terminą. Paimtas rašytinis atsakovės pasižadėjimas. Tokiu būdu nuo 2010-03-01 iki 2010-08-31 susidarė 3300,60 Lt našlių arba našlaičių pensijos permoka. 2011-04-11 gautas atsakovės prašymas atnaujinti našlaičių pensijos mokėjimą, kartu paimtas rašytinis atsakovės pasižadėjimas pranešti skyriui apie pasikeitusias aplinkybes (jei baigė ar nutraukė mokymąsi). Užklausus apie atsaskovės mokymąsi, 2011-04-06 raštu Nr. S-495 ši mokymo įstaiga pranešė, kad atsakovė mokyklos direktoriaus 2011 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. M-72 išbraukta iš mokinių sąrašų. Pati atsakovė šios aplinkybės ieškovui nepranešė. 2011-09-21 gautas atsakovės prašymas atnaujinti našlaičių pensijos mokėjimą, kartu su gautu prašymu atsakovė pateikė Šiaulių profesinio rengimo centro 2011-09-12 išduotą pažymą Nr. DMP3-310, kurioje nurodyta, kad ji mokosi Šiaulių profesinio rengimo centre, Buitinių paslaugų skyriuje. BK11/1 gr., I kurse, dieniniame skyriuje pagal bendrojo lavinimo ir formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacinei kategorijai įgyti. Užklausus apie jos mokymąsi, 2012-04-05 raštu Nr. DMP3-1354 ši mokymo įstaiga pranešė, kad atsakovė Šiaulių profesinio rengimo centre nebesimoko, išbraukta iš mokinių sąrašų, direktoriaus įsakymu Nr. M-408, 2012-01-25. Pati atsakovė šios aplinkybės ieškovui nepranešė. Gavus pažymą, kad atsakovė nebesimoko, skyrius nutraukė jai pensijos mokėjimą ir 2012-04-26 sprendimu Nr. SSP-115 nustatė 550,10 Lt pensijos permoką laikotarpiu nuo 2012-02-01 iki 2012-02-29. Remiantis 2012-04-26 Nr. SSP-115 ir 2010-11-10 Nr. SSP-149 sprendimais bendra susidariusi permoka - 3 850,75 Lt. Susidariusi permoka buvo išieškoma atnaujinus M. K. našlaičių pensijos mokėjimą, neviršijant leistinos 20 % sumos, iš viso išieškota - 1 100,25 Lt. Tokiu būdu laikotarpiais nuo 2010-09-02 iki 2011-02-28, nuo 2011-09-01 iki 2012-02-29, nuo 2012-02-01 iki 2012-02-29 bendra likusi susidariusi našlaičių pensijos permoka yra 2750,50 Lt. Atsakovė buvo kviesta 2012-05-04 raštu Nr. (1.16)S-18191 dėl susidariusios permokos. M. K. buvo siūloma atlyginti padarytą ieškovui žalą gera valia, įnešant į skyriaus sąskaitą susidariusią pensijos permoką. tačiau žalos atsakovė neatlygino.

6LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 44 str. 2 d. nustatyta, kad pensijos gavėjas privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuris moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Jeigu apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija yra permokama, permokėtas dydis išieškomas iš pensijos gavėjo. Kadangi M. K. našlaičių pensiją mokančiam skyriui nepranešė apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mokėjimui, ji nepagrįstai įgijo 2750,50 Lt Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, todėl 2750,50 Lt permoka iš nesąžiningos atsakovės priteistina ieškovui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.237 straipsnio 1 dalis).

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 83 str. 1 d. 10 p., valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) už ieškinius dėl lėšų išieškojimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiamos. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės į Valstybės pajamas priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 83,00 Lt žyminis mokestis ir 4,55 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str., 96 str. 1 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

9Ieškinį tenkinti.

10Priteisti iš atsakovės M. K., a.k. ( - ) ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui (į.k. 288677580): 2750,50 Lt (dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt litų, 50 centų) valstybinio socialinio draudimo pensijos permoką.

11Priteisti iš atsakovės M. K., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 83,00 Lt (aštuoniasdešimt trijų litų) žyminį mokestį ir 4,55 Lt (keturių litų ir 55 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

12Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

13Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai